Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střešní nástavby panelových objektů Ing. Jiří Kovalský Katedra technologie staveb Fakulta stavební České Vysoké Učení Technické v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střešní nástavby panelových objektů Ing. Jiří Kovalský Katedra technologie staveb Fakulta stavební České Vysoké Učení Technické v Praze."— Transkript prezentace:

1

2 Střešní nástavby panelových objektů Ing. Jiří Kovalský Katedra technologie staveb Fakulta stavební České Vysoké Učení Technické v Praze

3 V letech 1953 až 1990 bylo v ČR postaveno celkem 62 456 panelových domů. postupně bylo schváleno, vyhlášeno a užíváno 14 základních stavebních soustav; na něž navazovaly materiálové a krajové varianty. Vedle problémů zanedbané údržby se dnes na panelových domech začaly projevovat vady a poruchy způsobené nízkými kvalitativními parametry závazných ukazatelů komplexní bytové výstavby, chybami projektové dokumentace i montáže a také překročením doby životnosti. Nedostatečná je také – z pohledu současných požadavků – tepelná ochrana obvodového pláště.

4

5 V dubnu roku 1999 přijala vláda ČR Zásady dlouhodobého programu podpory oprav bytového fondu. První etapa dlouhodobého programu se má týkat právě „oprav a nástaveb panelových domů“. Dne 4. října 2000 se vláda ČR usnesla na koncepci oprav bytových domů postavených v typizované, tzv. panelové technologii z čehož vychází sbírka zákonů č.384/2000. Dané nařízení vlády pak upravuje podmínky rozpočtových pravidel republiky za nichž je možno poskytnout finanční podporu na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého na stavební změnu spočívající v opravě, rekonstrukci nebo modernizaci panelového bytového domu.

6 Proč realizovat střešní nástavby na panelových objektech koncepční řešení bytové otázky cena bytové jednotky – až o 20 % nižší eliminace problematiky izolací střechy architektonické hledisko

7 Aspekty ovlivňující vhodnost panelových objektů k provedení střešních nástaveb statické hledisko - dosavadní průzkumy - 50 % objektů vhodných výška a odstupy okolní stávající zástavby (normy denního zastínění) kapacity a funkční stavy nastavovaných instalačních rozvodů vč. jejich přípojek možnost doplnění kapacity občanské vybavenosti a infrastruktury možnost úpravy dispozice z hlediska požární bezpečnosti stavby

8 Technologická hlediska realizace střešních nástaveb bezpečnost a ochrana zdraví zvedací prostředek a vnitrostaveništní přesun hmot postup realizace skládky materiálů sociální zázemí lešení

9

10 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb Nosné konstrukce zastřešení - dřevěné krovy klasických soustav –(drahé, snižuje dispoziční volnost) - dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami (až o 40% méně řeziva, výroba mimo stavbu – rychlá montáž) - válcované ocelové profily –(levné, avšak těžké, snížená požární odolnost, tepelné mosty) -ocelové příhradové nosníky –(lehká a rychlá technologie, nevyžaduje zvedací prostředky) - kombinace výše uvedených

11 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb Svislé a dělící konstrukce - sádrokarton ( lehké, estetické, drahé, omezení mokrého procesu ) - tvárnice přesného zdění ( nutnost omítat, těžší ) - montované variabilní stěny ( drahé, estetické – možno prosklené ) -klasické zdivo ( těžké, mokrý proces, nižší pořizovací náklady ) - tesařské stěny ( lehké, mohou být součástí vazby krovu, cenově dostupné )

12 Přehled technologií a stavebních procesů pro realizaci střešních nástaveb Podlahy - samonivelační anhydritové potěry ( rovné, tloušťky do 40 mm, drahé ) - suché plovoucí podlahy ( vyloučení mokrého procesu ) - zdvojené montované kazetové podlahy ( drahé, meziprostor pro instalace, snižují světlou výšku ) -betonové mazaniny ( těžké, mokrý proces, min. tl. 50 mm ) - tesařské např. ze sádrovláknitých desek ( lehké, mohou být součástí vazby krovu, cenově dostupné )


Stáhnout ppt "Střešní nástavby panelových objektů Ing. Jiří Kovalský Katedra technologie staveb Fakulta stavební České Vysoké Učení Technické v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google