Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOR ARCH Plzeň 2006 1 Vady panelových domů z technického hlediska - Ing. Dušek Jiří TEST stavební zkušebna s.r.o 7. 6. 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOR ARCH Plzeň 2006 1 Vady panelových domů z technického hlediska - Ing. Dušek Jiří TEST stavební zkušebna s.r.o 7. 6. 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM."— Transkript prezentace:

1 FOR ARCH Plzeň 2006 1 Vady panelových domů z technického hlediska - Ing. Dušek Jiří TEST stavební zkušebna s.r.o 7. 6. 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

2 FOR ARCH Plzeň 2006 2 Obsah •Panelová bytová výstavba v Plzeňském regionu •Konstrukční soustavy - popis •Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů •Rekonstrukce panelových bytových objektů ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

3 FOR ARCH Plzeň 2006 3 Panelová bytová výstavba v Plzeňském regionu •Zděné konstrukce + stropní panely (Konstrukční systém G57) •Konstrukční systém PS 62 •Konstrukční systém T 06B •Konstrukční systém PS 69 (69/2, 69/2E) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

4 FOR ARCH Plzeň 2006 4 Zděné konstrukce + stropní panely (KS G57) Podélný nosný systém, modul do 3,2 m Svislé konstrukce - stěny i štíty zděné (tl. 300-600 mm) Stropní konstrukce - železobetonové (tl. 100 mm) Střecha - sedlová (dřevěný krov) KS G57 (v Plzeňském regionu v malém počtu) - stěny z bloků (beton, škvárobeton, pazderobeton) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

5 FOR ARCH Plzeň 2006 5 KS PS 62 Příčný nosný systém, modul 3,6 m Svislé konstrukce - nosné stěny i štíty betonové a škvárobetonové bloky tl. 240 mm - obvodové stěny zapuštěné škvárobet. Tl. 240 mm - styky zality cementovou maltou - příčky zděné Stropní konstrukce - železobetonové (tl. 120 mm) Střecha - plochá jednoplášťová, vnitřní svody, tep.iz. škvárový násyp, hydroizolace asf. pásy ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

6 FOR ARCH Plzeň 2006 6 KS T 06B Příčný nosný systém, modul 3,6 m Svislé konstrukce - nosné příčné stěny betonové tl. 140 mm - štítové stěny vrstvené (beton+keramzitbeton) tl. 240 mm - obvodové celostěnové předsazené keramzitbetonové tl. 240 mm - styky obvodových panelů zatmeleny TPT - příčky betonové tl. 80 mm - lehké bytové jádro Stropní konstrukce - železobetonové tl. 120 mm Střecha - plochá jednoplášťová, vnitřní svody, tep.iz. keramzitový násyp, hydroizolace asf. pásy ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

7 FOR ARCH Plzeň 2006 7 KS PS 69 (69/2, 69/2E) Příčný nosný systém, modul 3,6 a 4,8 m Svislé konstrukce - nosné příčné stěny betonové tl. 150 mm - štítové stěny vrstvené (beton+pěnový polystyrén +beton) tl. 270 mm - obvodové stěny částečně předsazené - pro modul 3,6 m celostěn. keramzitbet. nebo vrstvené tl. 270 mm - pro modul 4,8 m - parapetní pasy vrstvené tl. 270 mm + lehké MIV - lehké celostěnové (dřevěná kostra) - styky obvodových panelů suché (asfaretanový pás) - příčky betonové a sádrokartonové - bytová jádra lehká nebo prostorová betonová Stropní konstrukce - železobetonové tl. 140 mm Střecha - plochá dvouplášťová odvětraná, vnitřní svody, tep.iz. minerální plsť, hydroizolace asf. pásy ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

8 FOR ARCH Plzeň 2006 8 Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů Ze statického pohledu tj. funkční spolehlivosti z hlediska únosnosti a stability se dá pro panelové bytové domy shrnout : - vady ohrožujících bezpečnost se v Plzeňském regionu u panelových montovaných objektů vyskytly pouze v případě - jejich nedostatečného založení (a to hned prvních letech po dokončení jejich výstavby) - u KS PS 62 drcení resp. vybočení a zřícení zděných příček (dotvarování škvárobetonu) - za vady mající vliv na dlouhodobou funkční spolehlivost lze považovat korozi výztuže ve stycích obvodových panelů (v důsledku zatékání těmito spárami) a v železobetonových lodžiových panelech (zatékání a malé krytí výztuže) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

9 FOR ARCH Plzeň 2006 9 Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů Nedostatky a vady jednotlivých KS jsou zapříčiněny - návrhem dané KS dle v té době platných předpisů - technologickou nekázní při výrobě panelů i při montáži na stavbě - použitím nekvalitních materiálů a výrobků - nedostatečnou či zanedbanou údržbou U všech KS - je nízký tepelný odpor obvodových stěn (až na PS 69/2E) a střech (až na PS 69) - jsou tepelné mosty (styky obvod. panelů, kolem oken) - poruchy styků obvodového pláště (zatékání, koroze…) - u lodžiových stropních panelů zatékání a koroze výztuže (malé krytí) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

10 FOR ARCH Plzeň 2006 10 Rekonstrukce panelových bytových objektů Při přípravě resp. provádění rekonstrukcí bytových panelových objektů je třeba vzít v úvahu - při výměně lehkých bytových jader za zděná je problematická únosnost a především přetvoření železobetonových stropních panelů na toto zvýšené stálé zatížení (především u KS PS 62 a T 06B, kde jsou použity stropní panely tl. 120 mm) a proto u všech panelových objektů při výměně bytového jádra považuji za nutné posouzení statika - u střešních nástaveb na tyto objekty je třeba počítat s tím, že ve většině případů (především u dvouplášťových střech) jsou stropní panely nad nejvyšším podlažím s nižší únosností (slaběji vyztužené) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

11 FOR ARCH Plzeň 2006 11 Rekonstrukce panelových bytových objektů Při dodatečném zateplení bytových panelových objektů (kontaktní systém z vnější strany) - ze statického hlediska se podstatně sníží namáhání styků (nízkocyklické namáhání od teplotních objemových změn) a sníží se pravděpodobnost koroze stykové výztuže, čímž se zvyšuje dlouhodobá funkční spolehlivost (životnost) daných objektů - při zateplení jednoplášťového střechy je nutno si uvědomit, že se současně sníží rychlost odtávání sněhu a tím se zvýší zatížení střešní nosné konstrukce (vzhledem k modulu 3,6 m, by nemělo překročit předpokládanou únosnost) ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

12 FOR ARCH Plzeň 2006 12 Rekonstrukce panelových bytových objektů Se zateplením obvodového pláště se většinou současně vyměňují i původní okna - dřevěná (nekvalitní a netěsná) za nová, která jsou při dovření téměř dokonale těsná a tím může nastat - snížení přirozeného větrání bytu (infiltrace) a tím - se může zvýšit relativní vlhkost vzduchu v bytě - čímž se vytvoří jeden ze základních předpokladů pro vznik plísní Proto je nutno použít - nová okna s možností mikroventilace a tuto je nutno - využívat v co největší míře (je ovšem závislé na uživatelích bytů, kteří v mnoha případech ani nevědí, že nová okna jdou nastavit na mikroventilaci a nebo ve snaze snížit náklady na vytápění bytu, tuto možnost vůbec nevyužívají) - v oknech v kuchyních s plynovým sporákem by mělo být znemožněno úplné dovření (utěsnění) okna ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006

13 FOR ARCH Plzeň 2006 13 Závěr V předcházející části uvedené mě pak vede k následující poznámce: Při koupi prakticky jakéhokoliv výrobku už od ceny v desítkách Kč (elektrospotřebiče ….) je součástí balení tohoto výrobku i návod k užívání a podmínky pro možnost jeho reklamace, a co z tohoto pohledu obdrží nový majitel či uživatel bytu v ceně sta tisíců až milionů Kč? Děkuji Vám za pozornost. ABF Plzeň E-CENTRUM 7. 6. 2006


Stáhnout ppt "FOR ARCH Plzeň 2006 1 Vady panelových domů z technického hlediska - Ing. Dušek Jiří TEST stavební zkušebna s.r.o 7. 6. 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM."

Podobné prezentace


Reklamy Google