Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Megality v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Megality v ČR."— Transkript prezentace:

1 Megality v ČR

2 Co jsou to megalitické stavby?
Druhy : menhiry - volně stojící kameny dolmeny, kamenné stoly nebo chodby kromlechy - obloukovitá kamenná osazení aligments - kamenné řady, aleje a kamenné kruhy.

3 Megalitická civilizace
- základním znakem této civilizace je přítomnost megalitických stavebních památek. Jsou údajně pozůstatkem dávného stěhování národů. Nejstarší památky v Evropě se datují do šestého tisíciletí př. n. l. Její příslušníci se stěhovali neznámo odkud, pravděpodobně z východu na západ. Šlo zřejmě převážně o stěhování po moři. U megalitů nebyly nalezeny zbraně, což vede k domněnce, že šlo o nebojovný a pronásledovaný lid, ovšem vysoce znalý v oborech astronomie, matematiky a geometrie, spolu se zvládnutím technologie lámání, přepravy a vztyčování velkých kamenných bloků.

4 Rozmístění památek Podle některých hypotéz se lokality s megalitickými stavbami nachází na zemských energetických liniích Mezi lokalitami, vzdálenými i desítky kilometrů, jsou spojitosti, dané geometrickými nebo astronomickými souvislostmi

5 Mapa ikosaedro-dodekaedrické soustavy Země

6 Oblasti s větším počtem dochovaných megalitů:
Megality v ČR mnoho jich bylo zničeno, zůstaly po nich pomístní názvy a legendy další byly přemístěny Oblasti s větším počtem dochovaných megalitů: severozápadně od Prahy (okr. Louny, Rakovník, atd.) jižní Čechy (okr. Strakonice)

7 Některé zachované památky
Kounovské řady Klobuky Slavětín Rakovník Hřívčice Ledce Nečemice Smečno Drahomyšl Horoměřice

8 Mapka oblasti megalitů (sevеrozápadně od Prahy)
Drahomyšl * Slavětín * Dolní Chabry * Horoměřice * Klobuky * Kamenný Мost * Ledce * Rakovník * Kluček * Hřivčice * Slaný * Smečno * Kounovské řady * Nečemické řady *Hředle

9 Materiál megalitických památek
Materiál megalitů je převážně jiný, než materiál podloží Jde o převážně křemen, slepenec, rula Nejde o pískovec, žulu

10 Kameny s miskami Podle našich archeologů jde o přírodní – přirozený původ Mohly být používány pro věštění, voda z nich byla pokládána za léčivou nebo byly používány na další rituály Obr.: Černé Voděrady, Žihle, aj.

11 Kadov (okr. Strakonice) Plešivec (okr. Příbram)
Viklany Kadov (okr. Strakonice) Plešivec (okr. Příbram)

12 Přírodní kameny Různé skalní výchozy, ledovcové balvany apod.
V legendách nazvány jako tzv. Čertovy aj. kameny

13 Přírodní kameny klasický deskový rozpad žuly vytváří dojem umělých staveb (Žihle, PS)

14 Linie mezi megalitickými památkami

15 Linie délky 22 km charakteristická vzdálenost 22 km – 15 x

16 Linie megalitů charakteristická vzdálenost 29,3 km – 16 x

17 Slunovratové linie (viz Špůrek, M.: Jehla v kupce sena, 1990

18 Linie západu slunce v den letního slunovratu (21.6.)

19 Megality na kruzích (průměr 29,3 km)

20 Hypotézy o megalitických památkách
astronomické stavby (prehistorické kalendáře), chodbové hroby, předimenzované dolmeny jako úkryty před potopou či iontovým zářením. Mytologie spojuje všechny megalitické stavby s nadpřirozenými bytostmi (bohy nebo obry). megality - orientační body pro mimozemské návštěvníky (častý výskyt UFO). Pro vstup do jiných stavů vědomí (vidiny, halucinace, zjevení), čerpání duševní energie (šamani, druidové nebo kněží v minulosti) Pro ovlivnění lidského chování např. i umělců a řemeslníků. určitá místa působí určitým způsobem na člověka – megality jsou značkami těchto míst Podle pověstí kameny šeptají, léčí. Vědecké průzkumy ukázaly, že před východem Slunce ve dnech slunovratů vznikají v megalitech ultrazvukové vlny, akustické kmitání, změny magnetického pole.

21 Ničení megalitů Začalo s nástupem křesťanství
Některé kameny uchránilo označení křížem (Zbuzany, Smečno, aj.) Další ničení pokračovalo, pokud překážely zemědělským nebo lesním pracím Stopy po některých kamenech jsou už jen v legendách, pomístních názvech

22 Nové „megality“ (pseudomegality)
Jsou stavěny různými skupinami nadšenců ale bez systému Stavby na soukromých pozemcích jednotlivců (Jilem, Sedletín, Mořinka aj.

23 Nová sestava kamenů v severních Čechách (Jiřetín p. J., okr. Děčín)

24 Projekty ochrany Ochrana kamenných řad u Kounova před lesními pracemi – očištění řad od velkých stromů, propagace Spolupráce s místními úřady, archeology Spolupráce s dalšími NNO (naučné stezky apod.)

25 Projekt Kounov - cíle vykácení porostů a údržba zpevnění svahů
ohraničení živým plotem, výstavba vyhlídkových teras

26 Přístup oficiální archeologie
U megalitů nebývají nacházeny žádné artefakty, k podrobnému průzkumu nejsou prostředky Tzn. že je nelze klasicky datovat To vede k nezájmu o tyto lokality Od počátku zkoumání probíhaly spory o pravost – či přírodní původ Výsledek - nezájem lidí o jejich osud otevřel prostor k jejich ničení

27 Mezinárodní spolupráce
Podpora turistického ruchu Hledání smyslů a příčin stavby Výměna zkušeností mezi badateli

28 Klub psychotroniky a UFO, o.s.
vytvořil Album megalitických památek Album nepředstavuje dokončenou práci - obsahuje řadu bílých míst a jistě i omylů a nepřesností. Budeme rádi, když nás na ně upozorníte, přispějete svými poznatky a zkušenostmi. Uvítáme jakékoli informace o případných dalších nálezech, šetřeních, i výsledcích Vašich návštěv těchto míst. Své poznatky, připomínky a nálezy pište na naši adresu: Klub psychotroniky a UFO, Borská 19, , Plzeň


Stáhnout ppt "Megality v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google