Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy Klub psychotroniky a UFO, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy Klub psychotroniky a UFO, o.s."— Transkript prezentace:

1 Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy Klub psychotroniky a UFO, o.s.

2 Agrosymboly v ČR "Agrosymboly jsou kruhy, mezikruží, ovály, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné geometrické obrazce a jejich nesčetné kombinace ("symboly") na polích a zemědělských plochách ("agro"), které jsou vytvořeny polehlými zemědělskými plodinami, přičemž toto polehnutí nebylo způsobeno jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud neznámým vlivem."

3 Podmínky vzniku agrosymbolů Hledání určitého řádu, pravidla, podle kterého by bylo možno usuzovat na další souvislosti: • keltské, pohanské, křesťanské svátky • postavení Měsíce a jeho fází

4 Umístění agrosymbolů Agrosymboly jsou umístěny záměrně v blízkosti obydlených míst nebo komunikací, z důvodu upozornění lidí na jakési blíže neurčené sdělení – nepotvrdilo se •nejrůznější nadmořské výšky •svah terénu – obrazce vznikají převážně na terénu, svažující se více či méně k jihu, což vedlo k názoru, že vliv, který agrosymboly vytváří, přichází většinou od této světové strany (jaké jsou obrazce na severních svazích? (vzhled a další známky pravosti)

5 Tvary agrosymbolů Základní tvary agrosymbolů v ČR se neodlišovaly od tvarů a obrazců vzniklých jak v jiných zemích •zřídka jde o přesný geometrický tvar kruhu, častěji se vyskytuje více či méně zploštělý ovál. •Zajímavé srovnání rozměrově téměř shodných obrazců. Kruh na svahu – téměř pravidelný kruh, kruhy na vodorovném terénu jsou zploštěny (sever – jih)

6 Sledované problémy - biologie Biologické změny rostlin jsou stěžejními a nejdůležitějšími příznaky pravosti agrosymbolů • ohnutí obilných stébel není odpovídajícím kritériem (závislé na stupni zralosti, růstovém stadiu rostlin, na různých druzích plodin, na sklonu terénu, na počasí, teplotě a vlhkosti vzduchu, atd.) • stěžejní jsou změny vnitrobuněčné struktury rostlin z agrosymbolu a změny v buněčné stěně a v semenech rostlin z agrosymbolů (teplo změní buněčný mok v páru, a ta při úniku potrhá buněčné stěny)

7 Sledované problémy - geologie Uvažovalo se, zda lokality, ve kterých agrosymboly vznikají, nemají shodné či podobné prvky a to jak v rámci ČR, tak i dalších lokalit v Evropě a ve světě. • dosud se neukázaly souvislosti • nejsou známy žádné poznatky o zkoumání geologických souvislostí v zahraničí

8 Sledované problémy - archeologie • žádné megalitické památky se v blízkosti dosavadního výskytu kruhů v ČR nevyskytují, nebo se nedochovaly • pozornost se zaměřila na pozůstatky keltské kultury v ČR

9 Sledované problémy - radioaktivita •Při měření radioaktivity půdy nebyly zjištěny žádné anomálie, přesto, že se to často tvrdí, veškeré údaje byly vždy v normě •Někdy se stává, že na místech agrosymbolů jsou osvětleny filmy ve fotoaparátu, a to ať jen snímky, pořízené uvnitř obrazce, nebo celý film včetně snímků pořízených dříve nebo po návštěvě agrosymbolu.

10 Sledované problémy - chemické V obrazcích a jejich bezprostředním okolí byla půda abnormálně vyschlá, všeobecný úbytek vody z půdy Při dlouhodobém sledování agrosymbolů se ukázalo, že místa, kde se některé agrosymboly vyskytovaly, lze spolehlivě určit i s odstupem několika měsíců (nový porost se významně odlišuje od okolí barvou, prorůstáním plevele apod.) To ukazuje na závažné a trvalejší změny v půdě.

11 Sledované problémy - magnetické • jednoduchá měření kompasem prokázala výskyt magnetických anomálií • poruchy el. přístrojů, změna v příjmu signálů vysílaček apod. • je zapotřebí daleko citlivějších a jemnějších přístrojů (magnetometrů). • ty prokázaly obtékání mg. siločar kolem agrosymbolu • mg. změny vymizí během několika hodin až dní po vzniku

12 Sledované problémy - vizuální Zprávy o různých světelných úkazech a o pozorování UFO. Zatím nebylo zaznamenáno svědectví, které by prokazovalo přímou účast nějakého objektu (UFO) či jiného světelného úkazu na vzniku agrosymbolu. Pouze v několika málo případech byly zaznamenány tyto úkazy těsně kolem okamžiku vzniku

13 Sledované problémy - akustické • zprávy o podivných zvucích u agrosymbolů (šum, pískání, nebo i dunění jako od hromu (zvuk s frekvencí kolem 5 kHz) • rezonance na přibližně třech frekvencích - 4,0 - 4,6 - 6,5 kHz • je otázkou, zda zaznamenané zvuky v blízkosti agrosymbolů souvisí jakkoli s jejich vznikem

14 Sledované problémy - reakce zvířat • Všeobecně se předpokládá negativní vliv agrosymbolů na živé organismy • psi a ptáci se prý raději kruhům vyhýbají • reakce zvířat nejsou věrohodná a nejsou dosud určující pro jakékoli závěry.

15 Další výzkum •Ley-lines – agrosymboly jsou umístěny na spojnicích mezi kostely, kaplemi, často ve zlatém řezu •Agrosymboly vznikající v jednotlivých letech navazují v liniích jeden na druhý •V blízkosti agrosymbolů jsou tzv. kaple Božího hrobu, jejich šikmá okénka směřují na místa agrosymbolů

16 Badatelské spolky v ČR •KPUFO (1991) www.kpufo.euwww.kpufo.eu •Projekt Záře (1993) www.projektzare.czwww.projektzare.cz •Badatelské centrum Statenice (1997) http://www.zahadno.mysteria.cz http://www.zahadno.mysteria.cz •Záblesk (1995) http://zablesk.mysteria.cz http://zablesk.mysteria.cz •Fantastic Fact Club – FFC (2000) http://www.ffc.cz http://www.ffc.cz

17 Literatura •Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993 •Hesemann, M. - Tothová, E.: Záhadné kruhy v obilí. ETNA, Praha, 1997 •Kol. aut. KPUFO: Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996 •Novák, P.: Vzkazy odnikud. Laiwa Press, Plzeň, 1996 •Kyborg, H.J. - H. Koch: Záhadná poselství hvězd. Dialog, Liberec, 1998 •Plíšková, A. a kol.: Piktogramy v ČR a energetický systém Země. Krásy agrosymbolů na Moravě 2000 – 2006. Vl. nákl., 2006


Stáhnout ppt "Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy Klub psychotroniky a UFO, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google