Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální podpora investorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální podpora investorů"— Transkript prezentace:

1 Institucionální podpora investorů
Sdružení pro zahraniční investice – AFI VŠE,

2 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Státní příspěvková organizace Podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím Podpory malých a středních podnikatelů, Podnikatelské infrastruktury, Inovací Získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

3 Podpora investorů CzechInvestem
Sběr, zpracování a poskytování nezbytných informací Identifikace vhodných pozemků, průmyslových nemovitostí a kancelářských prostor Vyhledávání potenciálních dodavatelů / JV partnerů Komunikace s orgány státní správy Administrace investičních pobídek Administrace přístupu k Strukturálním fondům EU Aftercare služby pro existující investory Služby agentury CzechInvest jsou zdarma

4 Co je AFI Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment) je nevládní nezisková organizace. AFI bylo založeno již v roce 1996 a sdružuje téměř 40 renomovaných členských firem a partnerů z řad národních i mezinárodních společností. Podporujeme aktivity Agentury CzechInvest a zahraniční i lokální investory na českém trhu. Aktivně podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost ČR, včetně zprůhledňování systému veřejných zakázek v ČR. Vytváříme efektivní transparentní platformu pro komunikaci mezi investory, státní správou, univerzitami a dalšími subjekty českého investičního prostředí. Jsme „opinion maker“ v oblasti investic v České republice

5 Naše klíčové aktivity Jsme expertní základna pro CzechInvest (a MPO/MZV) jednání s investory Zpracování odborných dotazů a témat Slavnostní vyhlášení ocenění Investor roku Podnikatelská nemovitost roku Podnikatelský projekt roku Připomínkování a podílení se na tvorbě legislativy Novela zákona o investičních pobídkách Manažerská víza pro lidi mimo EU Transparentní veřejné zakázky Podpora výzkumu, vývoje a pokročilých technologií Nejlepší spolupráce roku / Česká inovace adVENTURE a související akce (AFI ve spolupráci s AmCham)

6 Naše klíčové aktivity Aftercare služby pro existující investory
Czech Technology Days Aftercare služby pro existující investory Semináře a workshopy, Veletrh dodavatelských příležitostí Formální i neformální setkávání se zástupci státní správy – MPO, MZV, hejtmany Czech Focus Pracovní skupiny AFI - Pracovní skupiny AFI slouží jako expertní základna složená ze subjektů soukromé sféry při řešení konkrétních otázek souvisejících s rozvojem českého investičního prostředí. Spolupráce podniků a vysokých škol Podpora investic Relokace investic do ČR Umísťování investic do GF a BF

7 Podpora výzkumu, vývoje a pokročilých technologií
AFI podporuje spolupráci firem a vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu např. prostřednictvím udělování ocenění Nejlepší spolupráce roku ( Soutěž je organizovaná Sdružením AFI a Americkou obchodní komorou v ČR. Cílem projektu je ocenit a propagovat nejlepší společné projekty mezi vysokými školami a aplikační sférou vedoucí k inovacím. V roce 2011 jsme se sloučili s platformou Česká inovace. Na soutěž navazuje Platforma pro podporu spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou. Platformy se účastní např. CzechInvest, Úřad vlády, MPO, MŠMT, SPČR, TAČR, GAČR, zástupci univerzit, firem, průmyslové podniky, podnikatelských inkubátorů atd. V rámci platformy jsou diskutovány efektivní úpravy národní legislativy a systémového prostředí např. v oblastech: daňová podpora výzkumu a vývoje, financování výzkumu a motivace, zakládání spin-off firem, ochrana duševního vlastnictví, atd. Další iniciativou je organizování matchmaking akcí mezi inovativními start-up firmami a ventrure kapitálovými investory a business angels s názvem adVENTURE.

8 Seznam členů AFI AECOM CZ AIG/LINCOLN CZ AMERICAN APPRAISAL ASB PRAGUE
ATELIER TSUNAMI BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC CB RICHARD ELLIS COLLIERS INTERNATIONAL CTP INVEST CZECHINVEST DELOITTE ADVISORY DHL SOLUTIONS DR. KAUFMANN & PARTNER EDYMAX HOLDING ENVIROS ERNST & YOUNG GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA GRAFTON RECRUITMENT HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS HAYS CZECH REPUBLIC CHEMOPRAG KINSTELLAR KOVOPROJEKTA BRNO KPMG ČESKÁ REPUBLIKA NOERR NWD LEGAL PANATTONI EUROPE PETERKA & PARTNERS PM GROUP PWC ČESKÁ REPUBLIKA PSG – INTERNATIONAL REED SPECIALIST RECRUITMENT TEBODIN CZECH REPUBLIC TECHNOPROJEKT TÜV SÜD CZECH VCES PROPERTY DEVELOPMENT WEINHOLD LEGAL

9 Vymezení AFI v investičním procesu
Nesuplujeme ani nekonkurujeme činnosti CzechInvestu, nýbrž ji doplňujeme Odborná podpora v oblastech klíčových pro investory Nejsme omezeni čistě na sektorové FDI vymezené politikou MPO Když se investor zajímá např. o Infrastrukturní projekty Energetiku, wolfram Založení distribučního centra koupi firmy nebo např. hotelu umíme také pomoci! Školící středisko pro Botox, Těžba wolframu,

10 Realizované projekty AFI a jeho členové se aktivně podíleli na stovkách úspěšných investičních projektů…

11 Jak pomáháme investorům v praxi?
Sdružení pro zahraniční investice je skupina profesionálních poskytovatelů služeb, které asistují zahraničním entitám se započetím činnosti a etablováním se na českém trhu „ONE STOP SHOP“ AFI poskytuje širokou škálu služeb ve všech klíčových fázích investičního procesu Máme hlubokou znalost českého podnikatelského prostředí AFI poskytuje investorům nezbytné informace    

12 Jak pomáháme investorům v rámci projektu?
Právní poradenství (založení společnosti, compliance => komplexní poradenství ve všech oblastech komerčního práva) Daňové & Finanční poradenství Poradenství v oblasti M&A (právní a daňová due diligence, oceňování podniků, nákupní proces) Audit Personální poradenství & nábor pracovníků Služby a řešení v oblasti náboru včetně průzkumů trhu (dle regionů, kvalifikačních předpokladů) Executive Search

13 Jak pomáháme investorům v rámci projektu?
Architektura, projektová příprava a řízení výstavby Povolovací procesy (EIA, IPPC, územní rozhodnutí, stavební povolení) Projekční & inženýrské společnosti zajistí jednání s úřady při získávání potřebných povolení Realitní brokeři Identifikace vhodných lokalit, pozemků, průmyslových & logistických nemovitostí, zastupování při vyjednávání o ceně, zastupování nájmů Developeři Průmyslové nemovitosti a logistické parky; Kancelářské prostory; Technologické parky Environmentální poradenství Kontrola kvality Poradenství v oblasti logistiky

14 Typy FDI Greenfield (tvorba aktiv)
Brownfield (privatizace / restrukturalizace) Mergers & Acquisitions / Joint Ventures Podle definice OECD: The accepted threshold for a foreign direct investment relationship, as defined by the OECD, is 10%. That is, the foreign investor must own at least 10% or more of the voting stock or ordinary shares of the investee company.  Mezi FDI nespadají investice na kapitálových trzích

15 Jsou investice důležité? Jaké jsou dopady?

16 Proč byly důležité FDI pro ČR po restrukturalizaci?
Po přechodu na tržní hospodářství a divoké privatizaci v 90. letech ekonomika potřebovala nastartovat růst ČR se nemůže spolehnout např. na významné zásoby nerostného bohatství, prestižní bankovní systém (Švýcarsko), nepřebernou zásobu levné pracovní síly … Zahraniční investice byly významným zdrojem: Kapitálu Know-how Technologií Tvorby pracovních míst (od r bylo vytvořeno přes 200 tis.) Zakázek pro tuzemské dodavatele Západní firemní kultury Pomineme hospodářsko-politické aspekty Pozitivní dopady PZI zvyšují vývozní výkonnost a nedluhově financují deficit běžného účtu, čímž přispívají ke zlepšení vnější rovnováhy i stability měny. Nové pracovní příležitosti (především greenfields) Příjmy z privatizačních PZI pro vládu Negativní dopady Repatriace zisků do zahraničí, případně následný odliv PZI ze země ohrožují vnější rovnováhu země Nárazový příliv PZI vychyluje měnový kurz z rovnovážné úrovně

17 Struktura projektů v ČR v roce 2011
Počty projektů dle typu aktivity Objem investic dle typu aktivity SC 0.8% TC 27.9% TC 16.07% SC 48.07% MFG 83,13% MFG 24,03% Zdroj: CzechInvest, 2012

18 Proč jsou FDI důležité pro ČR dnes?
Největší podíl investic tvoří v současné době reinvestice stávajících investorů Řadě výrobních podniků se působení v ČR osvědčilo a expandují do oblasti vývoje a technologických center – jsou tak dobrým příkladem pro nově přicházející subjekty Zásadní podíl na českém exportu

19 FDI a ČESKÝ EXPORT Objem exportu 1993 - 2010 Objem exportu 2010 1.
ŠKODA AUTO a.s. 2. FOXCONN CZ s.r.o. 3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. 4. SIEMENS GROUP Česká republika 5. Barum Continental spol. s r.o. Zdroj: Soutěž Exportér roku 2011 Objem exportu 2010 1. ŠKODA AUTO a.s. 2. FOXCONN CZ s.r.o. 3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. 4. Barum Continental spol. s r.o. 5. MORAVIA STEEL a.s. Zdroj: Soutěž Exportér roku 2011

20 Fakta o českém exportu 79 % HDP tvoří právě export zboží a služeb
83.2 % vývozu směřuje do EU 53 % vývozu tvoří dopravní zařízení a stroje 32.2 % vývozu směřuje do SRN 79 % HDP tvoří právě export zboží a služeb Zdroj: Exportní strategie , Úřad vlády, MPO

21 Export Investic „V Číně chceme najít 20 tisíc vyškolených techniků během následujících pěti let, což je přibližně stejně, kolik jich pracuje v českých továrnách po 117 letech existence Škody Auto“ Jürgen Stackmann, člen představenstva, Škoda Auto

22 Struktura investic dle zemí
Zdroj: CzechInvest, 2012

23 Potenciál investic ze zemí BRIC & Turecka
“Chinese companies were the No. 1 investor in Germany last year, with 158 projects, or almost 20 percent of the total, according to Germany Trade and Invest, the government’s economic development agency. It was the first time China had surpassed the United States by that measure.“ Paul Geitner, The New York Times, Česká vláda nezaujímá vůči Číně úplně vstřícný postoj Ve velké míře M&A Zajímají je patenty, technologie, zavedené brandy, Chinese Development Bank

24 Význam průmyslu Po pádu Lehman Brothers a následné vlně hospodářské recese v roce 2008 se ukázalo, že některé vyspělé země podcenily úlohu, kterou v ekonomice hraje průmysl Významný zaměstnavatel Důležitý plátce daní Ukázalo se, že země, jejichž ekonomika hodně spoléhá na služby, dopadly v krizi hůř a dostávaly se z ní pomaleji než země, jejichž ekonomiky tradičně táhne především průmysl „Evropa si v globální konkurenci stojí pořád dobře. Její automobilky minimálně technologicky dominují. Jsou velice úspěšné nejenom v prodeji, ale i svojí rentabilitou,“ Martin Jahn, Managing Director, Group Fleet International at Volkswagen AG  

25 Německo jako „best practice“
Vyšší podíl průmyslu s nižší přidanou hodnotou Konkurenceschopné výrobky vůči rozvíjejícím se zemím díky inovativním technologiím Intenzivní spolupráce průmyslu se vzdělávacím a výzkumným sektorem Německé MSP, velmi často rodinné, zaměstnávají kolem 70% zaměstnanců v soukromém podnikání. Mnoho z nich je orientováno na zahraniční obchod, Zaměřují se na inovace a produkty s vysokou přidanou hodnotou. Zaujímají vůdčí místo v početném specializovaném světovém trhu B2B. Kombinace promyšleného dlouhodobého strategického přístupu s moderními praktikami managementu včetně najímání špičkových manažerů. Silně profitují z uznávaného systému 342 učebních oborů Hlavní problémy jihoevropských zemí Za poslední dekádu vzrostla produktivita práce v Německu o 13 procent, zatímco ve Španělsku o 5 procent. Za stejné období platy ve Španělsku stouply o 38 procent, v Německu o 14 procent Zdroj: OECD, Aleš Michl, Raiffeisen Bank

26 Prioritní FDI podporované vládou ČR
High-Tech Manufacturing Sector: Automotive, Aerospace Electronics and Microelectronics High-Tech Engineering, Nanotechnology Biotechnology, Pharmacy and Medical Equipment Renewable Energy and Cleantech Business Support Services: IT & Software Development, Expert Solution Centres High-Tech Repair Centres, Shared Services Centres (HR, Accounting, Finances) Technology (Design) Centres: Innovation Activities, Applied R&Đ

27 Co předchází rozhodnutí o investici
Business model firmy – jeho součástí jsou náklady na výrobu Zpracování analýzy interně Zadání analýzy konzultantům Analýza obsahuje spočítá náklady na výrobu v nové lokalitě zahrne geografické variabilní náklady odliší důležité a méně důležité položky 4 týdny – výběr vhodných zemí (cca 8 lokalit) 2 týdny příprava na návštěvy v daných zemích 1 – 2 dny v každé zemi poté investor / poradce připraví investiční model na 2 místa

28 Klíčová investiční kritéria
Náklady – na zaměstnance & na výrobu Dostupnost pracovníků – obecná dostupnost zaměstnanců a dostupnost zaměstnanců se specifickými dovednostmi významnými pro samotnou výrobu Vzdělanostní úroveň (u náročnějších projektů) Podpůrné služby (dodavatelé, logistika) Podpora (pobídky a další) Podmínky pro zaměstnání zahraničních pracovníků

29 Investiční pobídky Jsme v konkurenci okolních zemí pro řadu zahraničních firem je ČR/CEE pod rozlišovací schopnost Většina klíčových faktorů se příliš neliší (cena, dostupnost a kvalita pracovní síly, sourcing, infrastruktura) Atraktivní pobídky mohou sehrát důležitou roli - nabízejí je všechny okolní země ČR!!!

30 Investiční pobídky V červnu 2012 začnou platit nová pravidla pro poskytování IP zahraničním i tuzemským investorům IP budou i nadále podporovat Investice do výstavby nebo rozšíření výrobních závodů Nově podpora projektů v oblasti SC a TC. Hlavním benefitem zůstává i nadále sleva na DPPO. Nově prodlouženo na 10 let namísto stávajících 5 let Významnou novinkou je zavedení konceptu tzv. strategické investice. Nový nástroj k podpoře velkých investičních projektů. Umožňuje poskytnout % způsobilých nákladů formou hotovostní dotace. Základní podmínkou pro výrobní projekt je min. investice 500 mil. Kč a vytvoření min. 500 nových pracovních míst. V případě TC postačí vytvoření min. 120 pracovních míst a proinvestování alespoň mil. Kč. Nový koncept tedy podpoří především kapitálově nároční high-tech investice. Ve vybraných regionech také poskytovány dotace na vytvoření pracovních míst, školení nebo nákup pozemku

31 Další formy podpory podnikání
Fondy EU & národní programy podpory Strategické průmyslové zóny Daňová podpora výzkumu a vývoje Od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období Na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje Dle ZDP mohou mít projekty výzkumu a vývoje podobu (experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroba funkčního vzorku či prototypu produktu/jeho části) Zejména velké nebo komplexní projekty mohou efektivně využívat kombinaci několika typů podpory.

32 Rizika při rozhodovacím procesu investora
Technicky vzdělaní absolventi: Nedostatek absolventů Absolventům chybí praktické zkušenosti, jazykové znalosti a samostatnost Neuspokojivý stav potírání korupce (že by obrat? ) Nízká efektivita státní správy Právní prostředí Politická stabilita I ostatní postkomunistické země v regionu se potýkají s podobnými problémy a v této konkurenci ČR zatím obstává

33 Rizika nedostatku technicky vzdělaných absolventů
Koncern Robert Bosch: v ČR zaměstnává v Jihlavě a Českých Budějovicích 7700 lidí „Pokud se nepodaří ještě tento rok najít stovku nových vývojářů pro České Budějovice, přesune Bosch investici pravděpodobně do Maďarska“ Rudolf Colm, Koncern Robert Bosch Důležité je zvýšit intenzitu spolupráce průmyslu s akademickou sférou Možným řešením je např. inspirace u našich sousedů v Německu – Duální systém vzdělávání – aktivní zapojení firem do vzdělávání na úrovních Učňovské Středoškolské Vysokoškolské Většina oborů se z poloviny dělí na teoretickou výuku a placenou praxi v podnicích Růst atraktivity učňovských oborů

34 Spolupráce vzdělávacích institucí a podniků
Spolupráci lze nazírat jako jeden z relevantních nástrojů udržování a zvyšování kvality a především relevance vzdělávání. Spolupráce je vzájemně prospěšná oběma stranám. Vybrané přínosy pro vzdělávací instituce: aktuální informace z oboru relevance a aktuálnost školních vzdělávacích / studijních programů získání partnerů pro stáže a praxe vyučujících a žáků / studentů získání lidí z praxe pro výuku získávání finančních prostředků a partnerů pro ostatní projekty Vybrané přínosy pro podniky: možnost podílet se na obsahu a formě výuky možnost výběru kvalitních absolventů již v průběhu jejich studia

35 Technology and Innovation Hub in the Heart of Europe
Kromě automobilového průmyslu je ČR atraktivní také např. pro ICT sektor Vybrané Selected FDI Např. v sektoru ICT jsme v rámci CEE stále velice atraktivní Nepodporujeme datová centra (sice důležitý prvek moderní infrastruktury, ale netvoří pracovní místa) Zdroj: CzechInvest, 2012

36 Proč Česká republika? Klíčová kritéria: Vzdělávací systém, Náklady, Ochrana duševního vlastnictví Zdroj: Gartner's Leading Locations for Offshore Services in EMEA

37 Důležité faktory při jednání s investory
Odlišit se Jeden den, jedna země Počítejte s tím, že každý říká to samé = vhodná pracovní síla, zaměření na přidanou hodnotu (důležité jsou ale detaily, který jsou za tím) Ptát se, co přesně investor potřebuje Vědět předem, co si chci ze schůzky odnést Být připraven a mít správné a maximální množství informací Investovat čas do přemýšlení o společnosti, která u nás chce investovat (co dělá, co potřebuje a jak ji můžete nabídnout to, co potřebuje) Mít k dispozici přehledné materiály o: Založení společnosti Stavebním procesu Možnosti získání podpory Informace o možnostech trhu práce Informace o schopnosti spolupráce s městem

38 Motto Co je motivem pro výrobní projekt určitého investora?

39 Jeho zákazník!

40 Hlavním parametrem je zpravidla čas =
Jeho zákazník! Hlavním parametrem je zpravidla čas = zahájení výroby Často se na straně investora setkáte s lidmi, kteří dostali na starosti výběr lokality, vyřízení pobídek a výstavbu závodu, ale jejich „core business“ je něco úplně jiného = výroba!

41 Úkoly pro investora při přípravě průmyslového projektu
definovat zadání stavby a výrobního zařízení účel a funkci maximální náklady minimální požadavky na výnosy kvalitu stavby (materiály, koncepce) časový rámec nasmlouvat potřebné partnery (dodavatele) právníky, daňové a účetní konzultanty architekta / projektanta brokera / realitního konzultanta specialisty na lidské zdroje stavební dodavatele dodavatele výrobního zařízen externí projektový management stavby nebo i celého projektu jako alternativu je možné přizvat i developera, který převezme část výše zmíněných specialistů řídit a kontrolovat práce jednotlivých dodavatelů (Kvalita, Čas, Finance)

42 Workflow průmyslového projektu
4. Koncepční studie projektu 5. Výběr lokality 6. Specifikace výrobního zařízení 3. Nominování týmu investora 7. Dokumentace E.I.A., ÚR a SP 2. Rozhodnutí o investici 8. Povolení E.I.A., ÚR a SP 1. Požadavek od odběratele 9. Dokumentace pro výběr stavební firmy 13. Zahájení výroby Povolení provozu 12. Instalace a napojení výrobního zařízení 10. Výběr dodavatelů stavby a výrobního zařízení 11. Výstavba

43 Úvodní kroky Požadavek od odběratele (např. objednávka autodílů)
Rozhodnutí o investici Dochází ke zdržením rozhodnutí v rámci nadnárodní struktury vedení investora = dochází ke kolizi s harmonogramem prací na přípravě projektu Nominování týmu investora V prvních měsících práce na projektu zpravidla chybí členové týmu Na projekt se obtížně uvolňují specialisté, kteří znají výrobu a užívání objektu (projekt může být i tajný, kvůli přesunu výroby aj.) Později může dojít k opačnému problému – tým už je natolik velký, a jeho členové natolik specializovaní, že mezi sebou nesdílí informace Koncepční studie projektu Pokud klient na počátku nemá v ruce technickou definici projektu, obvykle to způsobuje problémy v pozdějších krocích (revize povolení, stavební náklady atd.) Ideální je pokud má studii obsahující základní části: Generel území a požadavky na infrastrukturu Základní členění objektu Přibližné rozmístění technologie a logistické toky Seznam místností, jejich účel, případně speciální požadavky Principy nosné konstrukce a požární ochrany Přibližné spotřeby médií Když se investor rozhodne pro konkrétní lokalitu a teprve začne připravovat studii, jedná se o zbytečné prodlení Lepší je, pokud mu už studii předem připraví někdo v jeho domovské zemi

44 Výběr lokality INVESTOR MAJITEL POZEMKU
hledá lokality v určitých regionech nebo … … vyhodnocuje již předvybrané lokality tým většinou nemá podobnou zkušenost tým je pod časovým tlakem MAJITEL POZEMKU chce prodat pozemek (většinou za výhodnější cenu se státní podporou) chce zdůraznit silné stránky svého pozemku nezdůrazňuje slabé stránky někdy slabé stránky podcení tendence ke zkreslování

45 Specifikace výrobního zařízení
Specifikace výrobní linky Montážní linky, svařovny, lakovny, lisovny kovů, plastů atd. Investor si většinou specifikace připraví vlastními silami společně s výrobci zařízení Musí se využívat informace z existujících provozů klienta, nebo z předběžných informací od výrobců. Dokumentace pro výběr stavební firmy Výběr dodavatelů stavby a výrobního zařízení Výběr dodavatele(ů) stavby – obvykle je organizován externím konzultantem. Někteří investoři si jej však organizují zcela sami, nebo jen s technickými radami konzultanta Výběr dodavatele výrobního zařízení – v 99% je ve zpracovatelském průmyslu organizován investorem Výstavba Stavbu obvykle dozoruje externí konzultant Její přípravu může zařídit developer jako „built to suit“. Instalace a napojení výrobního zařízení Zahájení výroby a povolení provozu

46 Nejčastější nedorozumění
V zóně nejsou dokončeny přípojky Podcenění / přecenění potřeb „Investor může být zaskočen délkou povolovacích procedur“ V různých oblastech ČR mají úřady různé požadavky Neuklidní ho ani to, že k získání stavebního povolení vede více metod

47 Povolovací procesy Proces zajištění povolení k realizaci stavby EIA
Územní řízení Stavební povolení Stavba Kolaudač. souhlas Kdo je kdo? Investor Inženýr Státní správa Ostatní účastníci řízení ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu – referát životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností nebo příslušného pověřeného obecního úřadu ochrana lesa, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství – referát životního prostředí příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností péče o zdraví lidu – okresní hygienik ochrana ložisek nerostných surovin – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, obvodní báňský úřad památková péče – referát kultury příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností ochrana státu – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa civilní obrana a ochrana – referát obrany a ochrany příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností dráhy – drážní správní úřad silniční hospodářství – odbor dopravy příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností nebo příslušného pověřeného obecního úřadu bezpečnost a plynulost silničního provozu – dopravní inspektorát Police ČR vodní cesty – Státní plavební správa telekomunikace – Český telekomunikační úřad Výrobce Architekt Stavební úřad Developer Projektant DOSS Sousedé Stavební firma Místní sdružení Specialista na IČ Správci sítí

48 Shrnutí / co si zapamatovat
Powerpoint presentation Tebodin 3 April 2017 3 April 2017 48 Powerpoint presentation Tebodin Shrnutí / co si zapamatovat Klíč k úspěchu: Lokalita Výběr konzultantů Začít včas 3 kroky k započetí výstavby: EIA, UR, SP Vzorové lhůty: Krátká EIA + UR + SP = cca měsíců UR v právní moci – možnost začít se zemními pracemi (HTÚ) SP v právní moci – možnost začít s výstavbou

49 Sdružení pro zahraniční investice - AFI
Děkuji za pozornost Martin Michalov Business Development Manager Kontakt Sdružení pro zahraniční investice - AFI Štěpánská 11, Praha 2 tel.:


Stáhnout ppt "Institucionální podpora investorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google