Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ
VOŠ a SPŠE Olomouc Vyučující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav Střelec Třída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:

2 Přehrada Přehrady brání přirozené migraci živočichů , zejména ryb.
Jejich výstavba často bývá v kolizi se zájmem na zachování cenných přírodních území a historických sídelních míst, která mají být zaplavena, čímž dochází k jejich nenávratnému poškození. Často ve svém okolí ovlivňují mikroklima V místech přehradních nádrží se vytvářejí nové biotopy(Soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.) Představuje velké nebezpečí pro okolí kdyby se poškodila a došlo k zaplavení oblasti.Protržení přehrady by mohlo způsobit řetězovou reakci. Toto nebezpečí je ale velmi minimální.

3 DÁLNICE Mají celkem velký vliv na životní prostředí.
Zabírají velkou plochu Dálnice rozděluje krajinu na dvě poloviny a tím brání migraci zvířat. Její výstavba a pozdější provoz produkuje velké množství zplodin. Vozy na ní mohou jezdit rychleji a tím se zvyšuje i hluk. Hrozí zde vyšší riziko ekologické havárie způsobené při havárii např. toxického nákladu nebo palivem vozu.

4 MĚSTSKÁ AGLOMERACE Město se svým okolím (předměstí, satelitní města)
Vyznačuje se společnou hromadnou dopravou Mnoho potíží týkajících se životního prostředí je způsobeno rychle se rozšiřujícími městskými oblastmi. K rozrůstání městských aglomerací dochází tehdy, pokud tempo změny využití půdy je vyšší než tempo populačního růstu. Rozrůstající se města si žádají více energetických zdrojů, rozsáhlejší dopravní infrastrukturu a spotřebovávají větší plochu půdy. Tím způsobují škody na přírodním prostředí a zvyšují emise skleníkových plynů. Mezi dopady následně patří změny klimatu, nárůst znečištění hlukem a znečištění ovzduší.  V důsledku toho má rozrůstání městských aglomerací přímý dopad na kvalitu života lidí, kteří ve městech nebo kolem nich žijí. Výhodou je zřízení jedné velké čističky pro všechny přilehlé části.

5 ELEKTRÁRNY Jaderná elektrárna: Vodní elektrárna: Tepelná elektrárna:
Problematické likvidování jaderného odpadu. Vodní elektrárna: Viz. Přehrada Tepelná elektrárna: Znečištění ovzduší popílkem – kyselé deště Velká spotřeba uhlí= těžba a tím způsobená změna krajiny a její devastace Větrná elektrárna: Vysoká hlučnost v závislosti na rychlosti větru Produkuje a šíří infrazvuk, škodlivý pro organizmus Narušuje estetiku krajiny Sluneční elektrárna: Zastavěné velké plochy půdy V budoucnu velký problém s likvidací panelů

6 Ochrana a následné přemnožení druhů
Bobr evropský Narušuje protipovodňové a rybniční hráze, stromy a likviduje i část zemědělské úrody Vydra říční Škody rybářům – loví ryby, kterými se živí Kormorán velký Likviduje velké množství ryb, je nutný jeho cílený odstřel Muflon Při nedostatku potravy ohryzává kořenové náběhy lesních dřevin, případně kmeny. Jelen Škody na porostech řepky olejné atd.

7 Bolševník velkolepý: Řepka olejka Kukuřice
Dříve jako okrasná rostlina, následně přemnožena a silně invazní druh Řepka olejka Zabírá velkou část zemědělské půdy Kukuřice Zabírá velkou část zemědělské půdy a je geneticky modifikovaná

8 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_hr%C3%A1z

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google