Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení společnosti"— Transkript prezentace:

1 Představení společnosti
EUROVISION spol. s.r.o. Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

2 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Obsah Představení společnosti Organizační rozdělení Naše vize Souhrnný přehled služeb Reference Divize tvrdých projektů Divize měkkých projektů Grantový informační systém Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

3 Představení společnosti
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

4 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
zabýváme se grantovým a organizačním poradenstvím pro programy EU a všechny typy tuzemských dotačních programů jsme renomovaným poradcem v otázkách fundraisingu pro municipality; podniky, státní instituce, ale i neziskový sektor jsme specializovanou poradenskou společností, která je schopna jako jediná v ČR prokázat takto široký záběr Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

5 Organizační rozdělení
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

6 Management společnosti
Podpůrné jednotky Divize „Tvrdých“ projektů Divize „Měkkých“ projektů Infoservis Subvence.cz Průmysl Věda a výzkum Redakce Infrastruktura Lidské zdroje e-Business Regionální rozvoj Kultura Rozvojové studie Rozvoj zemědělství a venkova Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

7 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Naše vize Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

8 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
napomoci subjektům překonat informační džungli obnášející více než 700 typů dotačních podpor profesní růst na základě spolupráce s nejlepšími českými a zahraničními konzultanty šíření komplexního know-how v oblasti grantových politik, a to od grantů pro podniky, až po komplexní nabídku pro města a obce Věříme, že naše služby pomohou přetvářet Vaše myšlenky do reálných výsledků. Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

9 Souhrnný přehled služeb
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

10 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Naše poslání poskytovat komplexní know-how formulování požadavků rozvojových programů Evropské unie pomoc našim klientům při žádostech o zdroje EU zajištění dostupného mezinárodního know-how zavedení projektového řízení implementace projektových výsledků na mezinárodní úrovni Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

11 Projektový cyklus ve vztahu ke grantovému poradenství
investiční potřeba klienta – Vize, plány poradenství, vyhledávání podpůrného programu příprava projektové dokumentace vyhledávání zahraničních partnerů a mezinárodního know-how administrativní a finanční řízení projektu, zprávy a hodnocení předložení projektů, lobby za projekt, jednání o grantové smlouvě Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

12 Vybrané referenční projekty
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

13 Společný regionální operační program
Dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně – Rozvoj lázeňské infrastruktury v Jihomoravském kraji Město Znojmo – Rekonstrukce Horního a Václavského náměstí, ulice Vlkova a Přemyslovců ve Znojmě Město Blansko – Regenerace a revitalizace středu města Blansko Město Uherské Hradiště – Turistická ubytovna v Uherském Hradišti Jezdecký klub Nesyt – Jezdecký areál Velká kasárna Hodonín Statutární město Zlín – Kongresové centrum Zlín Ústav přístrojové techniky – Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání Město Hustopeče – rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče Unie neslyšících Brno – Vytvoření víceúčelového střediska pro multimediální vzdělávání sluchově postižených Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – Modernizace silničního propojení Boskovic a Velkých Opatovic a jejich napojení na silnici I/43, Modernizace připojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

14 Operační program Průmysl a podnikání
Bode-Panzer, s.r.o. – Výroba trezorů UL Polysan s.r.o. – Modernizace linky na výrobu akrylátových výrobků GMP Mix – Recyklace stavebních odpadů – cihla, beton, tašky a keramické výrobky ORRERO, a.s. – Modernizace a zvýšení výroby sýrů ORRERO, a.s. – Zpracování syrovátky Cerepa – Nákup výrobní linky na výrobu toaletního papíru Bioveta, a.s. – Výstavba čistících prostor na výrobu vakcín proti plísňovým onemocněním Hartman Rico a.s. – Stroj na výrobu potahů instrumentářských stolků na operačních sálech Deva, a.s. – Inovace technologie výroby pro ovocnozeleninovou kojeneckou výživu a kojenecké nápoje Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

15 Infrastrukturální projekty
Jihomoravský kraj – Aquatis – Čistá Svratka – vyhledávání vhodných lokalit a vhodných zdrojů financování pro podporu projektu z Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů (OP Infrastruktura) Státní fond dopravní infrastruktury – Studie k řešení institucionálního, personálního a finančního zajištění vícezdrojového financování dopravní infrastruktury v České republice Město Staré Město – Komunikace Louky technická infrastruktura Město Vsetín – Průmyslová zóna – Bobrky II VHZ, a.s., Šumperk – Aquatis – síťový vodohospodářský projekt Zkvalitnění horního toku povodí Moravy do Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti EU Konzultační služby pro přípravu projektu finančního modelu Přestavby železničního uzlu Brno – hlavní nádraží Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a výnosů pro realizaci projektu Přestavba železničního uzlu Brno – hlavní nádraží Příprava finančního modelu, Studie proveditelnosti a Analýzy nákladů a výnosů pro realizaci Velkého městského okruhu v Brně Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

16 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Program Phare Phare 2003, část (II) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – Letovice – přístupová komunikace k průmyslovým zónám – Miroslav – přístupová komunikace k průmyslové zóně Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – Vranov nad Dyjí – přístupová komunikace k zámku Město Trutnov – Kruhová křižovatka k Autostylu Město Břeclav – Břeclav – příjezdová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru Obec Konstantinovy Lázně – Parkoviště u Aquaparku Phare 2003 – MSP Stavos – LP – Modernizace výroby eurooken Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

17 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Phare 2003 – rozvoj lidských zdrojů Klub hurá kamarád – Posílení míry zaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím přechodného zaměstnání Sdružení Filia – Dobročinné tržiště Horizonty – Program „Participativní hodnocení organizační kapacity NNO“ Centrum J.J. Pestalozziho – Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Liga za práva vozíčkářů – Agentura podporovaného zaměstnání pro tělesně postižené Charita Ostrava – Fungování a rozvoj azylových domů Phare 2002 Sdružení Filia – „SeniorCafé Filia“ – Internetová kavárna pro seniory Oblastní charita Znojmo – Internetový klub pro seniory s výukou využívání nových technologií Charita Ostrava – Inovace forem rezidentní a respitní péče Charita Ostrava – Zřízení a zajištění provozu domova pokojného stáří pro osoby se specifickými poruchami v charitním domě Salvator Krnov Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

18 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
CBC Phare Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – Vranov nad Dyjí – přehrada – Lančov – oprava silnice III/39810 Obec Konstantinovy Lázně – Setkání tří lázeňských míst Obec Konstantinovy Lázně – Naučná stezka Ovčí vrch Archall (Architecture and Design Challenge) – mezinárodní seminář o nízkoenergetických stavbách a exkurze – přeshraniční spolupráce s Rakouskem Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno – přeshraniční spolupráce inovačních projektů Sdružení Filia – mezinárodní výměny handicapované mládeže Phare – Fond rozvoje lidských zdrojů Sdružení romských podnikatelů – Romská zaměstnanecká agentura při dálnici D47 Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT – Realizace vzdělávacího kurzu pro zaměstnance společnosti Promt, a.s. vypracování dlouhodobé strategie komplexního rozvoje lidských zdrojů Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

19 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Phare – Rozvoj občanské společnosti Muzeum romské kultury – Posílení plnění strategie Muzea romské kultury prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů a nové počítačové gramotnosti Tyflocentrum Olomouc – Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé Spiralis o.s. – Zdokonalování praktických zkušeností pracovníků NNO Spiralis o.s. – Cesty k efektivní komunikace nestátních neziskových organizací a krajů Společnost pro ranou péči – Zajišťování obnovitelných zdrojů pro služby rané péče na území ČR Bethel DKP – Volnočasové a vzdělávací aktivity pro mládež Centrum J.J. Pestalozziho – Můj Domov IV. Charita Ostrava – Profesionalizace managementu, systému řízení a poskytování služeb Charity Ostrava Diakonie ČCE – středisko Betlém – Učíme se praxí – zefektivnění PR, fundraisingových aktivit a strategického plánování Phare Access O. s. Spolu Olomouc – Uplatnění osob s výrazným mentálním a kombinovaným postižením na trhu práce v olomouckém regionu Klub Hurá kamarád – Přechodné zaměstnání v Pardubicích Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

20 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Program SAPARD Město Klobouky u Brna – Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko Město Olešnice – Sběrný dvůr odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko Město Olešnice – Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice, Rozvoj turistického ruchu na Olešnicku Obec Břežany – Dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko Obec Kostice – Stavební úpravy knihovny v Kosticích Obec Hrušky – Kulturně společenské centrum Hrušky Obec Lanžhot – Sociální zařízení a sportovní hala pro základní školu Lanžhot Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. – Nákup linky zpracovávající vajíčka k udržení standardů HACCP Mlékárna Kunín, a.s. – Zdokonalení hygieny provozu v provozovně Ostrava – Martinov, Zajištění kritického kontrolního bodu – skladování hotových výrobků v chladírně, Vybudování spojovacího koridoru pro přesun výrobků při zachování teplotního řetězce Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

21 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
LEONARDO DA VINCI Českomoravská jednota neslyšících – Eurosigns – virtuální kurs znakové řeči pro profesionály Českomoravská jednota neslyšících – Eurosigns 2 Brailcom o.p.s. – Eurochance – kurs angličtiny a němčiny pro zrakově postižené Soderhamn Kommun, Švédsko: „Guidance merger in SME’s“ – projekt pro poradce v MSP Společnost pro podnikové poradenství Bonn, Německo – Podpora zaměstnanců při přechodu mezi zaměstnáními DeafVoc – podpora výuky psané řeči pro neslyšící – Finsko – partner ČMJN VOGS – vzdělávací poradenství standard pro neslyšící osoby v Evropě – partner ČMJN Early intervention in Early Care – Jihočeská universita, Fakulta Sociálně – zdravotní Studio pelikán – Evropský vzdělávací standard ve výuce anglického a německého jazyka Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

22 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Další programy CULTURE 2000 Moravská galerie Brno – 20. ročník mezinárodního bienále grafického designu a konference ICOGRADA Město Štenberk – City of time – mezinárodní putovní expozice hodin Iniciativy EQUAL Sdružení Filia – Cílené uplatňování ZPS na trhu práce Sdružení Filia – Mediální projekt na podporu rozvoje podnikatelských aktivit osob znevýhodněných na trhu práce Státní program podpory cestovního ruchu Obec Konstantinovy Lázně – Nová technika pro úpravu zelených prostranství Elvospol, s.r.o. – Společnost sportovní areál Harmonie KOOPERACE Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno – projekt Kooperace MSP Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

23 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Program Ministerstva průmyslu a obchod Bioveta a.s. – Výroba sterilních farmaceutických produktů Svamberk NET, s.r.o. – Software – Multilight Project Systém PIKE ELECTRONIC, spol. s.r.o. – Vývoj softwaru pro monitorování, řízení a predikci kvality Program Ministerstva životního prostředí PermaLot – Přírodní škola PermaLot Společnost Renata – Environmentální vzdělání, výchova a osvěta v Ekocentru Renata Programy Ministerstva práce a sociálních věcí Centrum J.J. Pestalozziho – Můj domov – řešení problematických oblastí naplňování standardů v DPC Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Petr Kosmák – Rekonstrukce zemědělské usedlosti v Novém Přerově …a mnohé další Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

24 Divize tvrdých projektů
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

25 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Orientace projektů pořízení velkých investičních celků, technologií, výrobního zařízení a inovačních technologií větší projekty v oblasti infrastruktury, tj. inženýrských sítí technické infrastruktury, výstavba a rekonstrukce regionálních místních a přístupových komunikací, technického zázemí pro vybudování podnikatelské infrastruktury, či rozvoj podnikatelského prostředí Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

26 Priority v oblasti tvrdých projektů
Strukturální fondy Kohezní fond EU Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

27 Kdo může být klientem divize tvrdých projektů?
kraje města obce podnikatelské subjekty nestátní neziskové organizace Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

28 Divize měkkých projektů
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

29 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Orientace projektů oblast rozvoje lidských zdrojů problematika v sociální oblasti oblast odborného a akademického vzdělávání oblast vědy a výzkumu oblast kultury Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

30 Kdo může být klientem divize měkkých projektů?
vzdělávací instituce podniky kraje, města, obce neziskové organizace příspěvkové organizace Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

31 Grantový informační systém
Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

32 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
první komplexní informační zdroj v oblasti grantů, dotací, garantovaných půjček a tendrů EU pro české subjekty on-line databáze aktualizovaná každý den denní zpravodajství ČTK poskytované služby od základních až po komplexní on-line servis pro profesionály v oblasti fundraisingu zobrazené finanční příležitosti databáze určená především pro podnikovou sféru, státní správu, samosprávu, příspěvkové organizace a neziskový sektor originální průřezová on-line databáze Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

33 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Produktové balíčky STANDARD – základní informační služba určená pro informování o grantových dotačních příležitostech pro daný subjekt PROFESSIONAL – rozšířená verze STANDARD o poradenské služby společnosti EUROVISION, které zahrnují jednoleté poradenství klientovi Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

34 Kontakt Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Kubešová tel.: 543 237 286
mobil: Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.

35 Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.
Cacovická 1 Brno IČO: Kontaktní adresa: Husova 6 Brno www. eurovision-eu.com www. subvence.cz Prezentace společnosti EUROVISION, spol.s.r.o.


Stáhnout ppt "Představení společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google