Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v lokalitě Dusilov, Humpolecko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v lokalitě Dusilov, Humpolecko"— Transkript prezentace:

1

2 v lokalitě Dusilov, Humpolecko
Integrovaný projekt v lokalitě Dusilov, Humpolecko

3 Obsah prezentace Představení filosofie projektu
Projekt „Výstavba vodní retenční nádrže „HADINA“ Projekt „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ Další navazující projekty Závěry Doporučení Kontakty

4 Filosofie integrovaného projektu

5 Filosofie integrovaného projektu
1 lokalita 4 hlavní nositelé stěžejních projektů 1 nositel mimo region (ČZU, Praha) 2 velmi blízké projekty (kompostárna, bioplynová stanice) => 3 předběžné studie proveditelnosti (výstavba kompostárny a bioplynové stanice, výstavba vodní retenční nádrže „Hadina“, integrovaný projekt)

6 Filosofie integrovaného projektu
Společný prvek: lokalita Společný jmenovatel: životní prostředí, sport => cestovní ruch Předmět předběžných studií proveditelnosti (PSP): zjistit připravenost, nezbytnost a realizovatelnost jednotlivých záměrů včetně jejich provázanosti

7 Filosofie integrovaného projektu

8 Stěžejní projekty „Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“
Nositel: Český rybářský svaz, místní organizace Humpolec „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ Nositelé: Školní statek Humpolec, město Humpolec

9 „Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“
Zpracována projektová dokumentace Vydáno stavební povolení Organizačně a provozně zajištěno Chybí „pouze“ finance na realizaci

10 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“
Rozpočet Harmonogram

11 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“
Provozní fáze: - příjmy a výdaje ve výši cca 100 tis. Kč/rok - mírně ziskové hospodaření - 1 pracovní místo na částečný úvazek - udržování optimální hladiny rybníka - drobná údržba okolí a technologie

12 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“
Efektivita investice: - Velice nízká Návratnost investice: - Mimo ekonomickou dobu návratnosti Přínosy: - Zlepšení stavu životního prostředí - Využití lokality způsobem umožňujícím další efektivní rozvoj území - Protipovodňová ochrana

13 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“
Důvody pro realizaci projektu: - Obnova rybníka na místě, kde se historicky rybník nacházel - Posílení biodiverzity v lokalitě - Ochrana blízké ČOV před přívalovými dešti - Rybník je předpokladem dalšího efektivního využití lokality => nezbytnost pro navazující projekty

14 „Výstavba bioplynové stanice“
Zpracován projekt v podobě investičního záměru Organizačně a provozně zajištěno Realizaci projektu musí schválit zřizovatel Školního statku – Kraj Vysočina

15 „Výstavba bioplynové stanice“
Zpracovány předběžné studie o množství a formě využívání biomasy v regionu Vybrán zpracovatel projektu Realizace projektu je strategickým záměrem města Humpolec

16 „Výstavba bioplynové stanice“
Rozpočet * pouze odhad • Délka realizace: Cca 12 měsíců

17 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“
Vstupní surovina: - Přes 650 DJ => cca 11 tis. tun biologického odpadu/rok (plánovaná kapacita bioplynové stanice = cca 12 tis. tun/rok - Produkce BRKO města Humpolec = 3 tis. tun/rok (plánovaná kapacita skládky = cca 1 tis. tun/rok) Provozní fáze: - Bioplynová stanice - roční zisk cca 2 mil. Kč - až 4 nová pracovní místa - Kompostárna - provozní náklady a výnosy zatím nevyčísleny - cca 3 nová pracovní místa

18 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“
Efektivita a návratnost investice: - Bioplynová stanice: vysoká - Kompostárna: zatím nevyčísleno Přínosy: - Zlepšení stavu životního prostředí - Splnění legislativních požadavků - Moderní praktická učební pomůcka (především bioplynová stanice)

19 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“
Důvody pro realizaci projektu: - Povinnost předkladatelů splnit legislativní požadavky v oblasti nakládání s BRO - Směrnice Rady ES č. 1991/676, tzv. Nitrátová směrnice - Směrnice Rady ES č. 1999/31 - Plán odpadového hospodářství ČR - Perspektivnější řešení než jakýkoliv jiný způsob likvidace BRO

20 Další navazující projekty
„Výstavba kryté jezdecké haly“ Nositel: ČZU, Praha „Parková úprava s výstavbou sportovišť“ Nositel: Město Humpolec „Kemp s navazujícími službami“ infrastruktura, poté soukromý provozovatel „Modernizace školního statku“ (kravín + další provozy) Nositel: Školní statek Humpolec

21 Další navazující projekty
„Výstavba kryté jezdecké haly“ Připravenost: zajištěny finanční prostředky probíhá aktualizace projektové dokumentace podzim 2007 předpokládaný počátek výstavby „Parková úprava s výstavbou sportovišť“, „Kemp s navazujícími službami“ Připravenost: stadium příprav „Modernizace školního statku“ (kravín + další provozy … až 70 mil. Kč) Připravenost: nutný souhlas a podpora zřizovatele

22 Závěry Stav připravenosti jednotlivých projektů je různý. Připraven k realizaci je „Výstavba rybníku HADINA“ – zbývá zajistit finanční prostředky a „Výstavba kryté jezdecké haly“ – zbývá zajistit stavební povolení Všechny projekty vycházejí ze skutečné reálné potřeby, kterou bude nutné v krátkodobém horizontu naplnit Navržená řešení jsou pro naplnění potřeby vhodná a nejefektivnější ze všech možných variant

23 Závěry Všechny organizace (nositelé projektů) disponují dostatečný organizačním, technickým zázemím pro realizaci projektu Bez externí finanční pomoci nebude možné žádný z projektů realizovat - Místní organizace rybářského svazu bude potřebovat významnou externí pomoc i pro profinancování (kladného cash-flow) projektu

24 Doporučení Proaktivně zajišťovat finanční prostředky na výstavbu rybníku „HADINA“ - Neupínat se pouze na jeden finanční zdroj - Zajistit vícezdrojové zálohové financování Urychleně zpracovat projektové dokumentace a zajistit stavební povolení na výstavbu bioplynové stanice a kompostárny Koordinovat přípravu jednotlivých projektů - Včetně projektu výstavby kryté jezdecké haly - Nositelé projektů spolu pravidelně komunikovat

25 Doporučení Zajistit podporu Kraje Vysočina na realizaci projektů
- Nezbytné v případě projektů Školního statku - Zprostředkování jednání s představiteli řídících orgánů - Politická podpora projektům - Finanční podpora (přípravná fáze, překlenovací půjčka? na realizační fázi) Po příslibu prostředků na stěžejní projekty ihned zahájit práce na realizaci navazujících projektů (kemp, hřiště, parková úprava, propagace)

26 Kontakty Projekt: „Výstavba bioplynové stanice “
Školní statek Humpolec, Dusilov 38, Humpolec, Kontaktní osoba: Ing. Jan Mácha, ředitel Projekt: „Vybudování kompostárny v lokalitě Brunka“ Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec, Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta Projekt: „Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“ Český rybářský svaz, MO, Dvorská 271, Humpolec, Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Slavík, tajemník Projekt: „Výstavba víceúčelové jezdecké haly“ Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, Kontaktní osoba: Ing. Jiří Boháček, kvestor


Stáhnout ppt "v lokalitě Dusilov, Humpolecko"

Podobné prezentace


Reklamy Google