Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt v lokalitě Dusilov, Humpolecko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt v lokalitě Dusilov, Humpolecko."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt v lokalitě Dusilov, Humpolecko

3 Obsah prezentace •Představení filosofie projektu •Projekt „Výstavba vodní retenční nádrže „HADINA“ •Projekt „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ •Další navazující projekty •Závěry •Doporučení •Kontakty

4 Filosofie integrovaného projektu

5 •1 lokalita •4 hlavní nositelé stěžejních projektů 1 nositel mimo region (ČZU, Praha) •2 velmi blízké projekty (kompostárna, bioplynová stanice) => 3 předběžné studie proveditelnosti (výstavba kompostárny a bioplynové stanice, výstavba vodní retenční nádrže „Hadina“, integrovaný projekt)

6 Filosofie integrovaného projektu •Společný prvek: lokalita •Společný jmenovatel: životní prostředí, sport => cestovní ruch •Předmět předběžných studií proveditelnosti (PSP): zjistit připravenost, nezbytnost a realizovatelnost jednotlivých záměrů včetně jejich provázanosti

7 Filosofie integrovaného projektu

8 Stěžejní projekty •„Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“ •Nositel: Český rybářský svaz, místní organizace Humpolec •„Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ •Nositelé: Školní statek Humpolec, město Humpolec

9 „Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“ •Zpracována projektová dokumentace •Vydáno stavební povolení •Organizačně a provozně zajištěno •Chybí „pouze“ finance na realizaci

10 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“ •Rozpočet •Harmonogram

11 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“ •Provozní fáze: - příjmy a výdaje ve výši cca 100 tis. Kč/rok - mírně ziskové hospodaření - 1 pracovní místo na částečný úvazek - udržování optimální hladiny rybníka - drobná údržba okolí a technologie

12 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“ •Efektivita investice: - Velice nízká •Návratnost investice: - Mimo ekonomickou dobu návratnosti •Přínosy: - Zlepšení stavu životního prostředí - Využití lokality způsobem umožňujícím další efektivní rozvoj území - Protipovodňová ochrana

13 „Výstavba vodní retenční nádrže Hadina“ •Důvody pro realizaci projektu: - Obnova rybníka na místě, kde se historicky rybník nacházel - Posílení biodiverzity v lokalitě - Ochrana blízké ČOV před přívalovými dešti - Rybník je předpokladem dalšího efektivního využití lokality => nezbytnost pro navazující projekty

14 „Výstavba bioplynové stanice“ •Zpracován projekt v podobě investičního záměru •Organizačně a provozně zajištěno •Realizaci projektu musí schválit zřizovatel Školního statku – Kraj Vysočina

15 •Zpracovány předběžné studie o množství a formě využívání biomasy v regionu •Vybrán zpracovatel projektu •Realizace projektu je strategickým záměrem města Humpolec „Výstavba bioplynové stanice“

16 •Rozpočet •* pouze odhad •• Délka realizace: Cca 12 měsíců „Výstavba bioplynové stanice“

17 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ •Vstupní surovina: - Přes 650 DJ => cca 11 tis. tun biologického odpadu/rok (plánovaná kapacita bioplynové stanice = cca 12 tis. tun/rok - Produkce BRKO města Humpolec = 3 tis. tun/rok (plánovaná kapacita skládky = cca 1 tis. tun/rok) •Provozní fáze: - Bioplynová stanice - roční zisk cca 2 mil. Kč - až 4 nová pracovní místa - Kompostárna - provozní náklady a výnosy zatím nevyčísleny - cca 3 nová pracovní místa

18 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ •Efektivita a návratnost investice: - Bioplynová stanice: vysoká - Kompostárna: zatím nevyčísleno •Přínosy: - Zlepšení stavu životního prostředí - Splnění legislativních požadavků - Moderní praktická učební pomůcka (především bioplynová stanice)

19 „Výstavba bioplynové stanice a kompostárny“ •Důvody pro realizaci projektu: - Povinnost předkladatelů splnit legislativní požadavky v oblasti nakládání s BRO - Směrnice Rady ES č. 1991/676, tzv. Nitrátová směrnice - Směrnice Rady ES č. 1999/31 - Plán odpadového hospodářství ČR - Perspektivnější řešení než jakýkoliv jiný způsob likvidace BRO

20 Další navazující projekty •„Výstavba kryté jezdecké haly“ •Nositel: ČZU, Praha „Parková úprava s výstavbou sportovišť“ •Nositel: Město Humpolec „Kemp s navazujícími službami“ •Nositel: Město Humpolec infrastruktura, poté soukromý provozovatel •„Modernizace školního statku“ (kravín + další provozy) •Nositel: Školní statek Humpolec

21 Další navazující projekty •„Výstavba kryté jezdecké haly“ •Připravenost: zajištěny finanční prostředky •probíhá aktualizace projektové dokumentace •podzim 2007 předpokládaný počátek výstavby •„Parková úprava s výstavbou sportovišť“, „Kemp s navazujícími službami“ •Připravenost: stadium příprav •„Modernizace školního statku“ (kravín + další provozy … až 70 mil. Kč) •Připravenost: nutný souhlas a podpora zřizovatele

22 Závěry •Stav připravenosti jednotlivých projektů je různý. Připraven k realizaci je „Výstavba rybníku HADINA“ – zbývá zajistit finanční prostředky a „Výstavba kryté jezdecké haly“ – zbývá zajistit stavební povolení •Všechny projekty vycházejí ze skutečné reálné potřeby, kterou bude nutné v krátkodobém horizontu naplnit •Navržená řešení jsou pro naplnění potřeby vhodná a nejefektivnější ze všech možných variant

23 Závěry •Všechny organizace (nositelé projektů) disponují dostatečný organizačním, technickým zázemím pro realizaci projektu •Bez externí finanční pomoci nebude možné žádný z projektů realizovat - Místní organizace rybářského svazu bude potřebovat významnou externí pomoc i pro profinancování (kladného cash-flow) projektu

24 Doporučení •Proaktivně zajišťovat finanční prostředky na výstavbu rybníku „HADINA“ - Neupínat se pouze na jeden finanční zdroj - Zajistit vícezdrojové zálohové financování •Urychleně zpracovat projektové dokumentace a zajistit stavební povolení na výstavbu bioplynové stanice a kompostárny •Koordinovat přípravu jednotlivých projektů - Včetně projektu výstavby kryté jezdecké haly - Nositelé projektů spolu pravidelně komunikovat

25 Doporučení •Zajistit podporu Kraje Vysočina na realizaci projektů - Nezbytné v případě projektů Školního statku - Zprostředkování jednání s představiteli řídících orgánů - Politická podpora projektům - Finanční podpora (přípravná fáze, překlenovací půjčka? na realizační fázi) •Po příslibu prostředků na stěžejní projekty ihned zahájit práce na realizaci navazujících projektů (kemp, hřiště, parková úprava, propagace)

26 Kontakty •Projekt: „Výstavba bioplynové stanice “ Školní statek Humpolec, Dusilov 38, Humpolec, 396 01 Kontaktní osoba: Ing. Jan Mácha, ředitel •Projekt: „Vybudování kompostárny v lokalitě Brunka“ Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec, 396 22 Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta •Projekt: „Výstavba vodní retenční nádrže HADINA“ Český rybářský svaz, MO, Dvorská 271, Humpolec, 396 01 Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Slavík, tajemník •Projekt: „Výstavba víceúčelové jezdecké haly“ Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Boháček, kvestor


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt v lokalitě Dusilov, Humpolecko."

Podobné prezentace


Reklamy Google