Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Nastavení stránky a oddíly  Formátování stylů  Číslování stránek  Práce s makry  Hromadná korespondence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Nastavení stránky a oddíly  Formátování stylů  Číslování stránek  Práce s makry  Hromadná korespondence."— Transkript prezentace:

1

2  Nastavení stránky a oddíly  Formátování stylů  Číslování stránek  Práce s makry  Hromadná korespondence

3  Základní stavební kámen dokumentu  Tvoří základní pracovní plochu, na které píšeme dokument  Možnosti nastavení stránky jsou rozmanité  Nejdůležitější je nastavení formátu stránky, okrajů, rozdílných sudých a lichých stránek atd. Stránka

4  Po spuštění Wordu je automaticky vytvořen nový, prázdný dokument s názvem Dokument1.  Předem nastavený formát A4 s předem nastavenou vzdáleností okrajů  Většinu nastavení, která se týkají formátu stránky najdeme v okně „Vzhled stránky“ Vzhled stránky

5  Soubor -> Vzhled stránky -> Okraje  Záložka okraje je určena k nastavení okrajů v aktivním dokumentu  V levé části okna lze nastavit s přesností na jednu desetinu milimetru vzdálenost okrajů od hrany stránky  Nabídka „ Použít “ nastavuje, na jakou část dokumentu budou změny aplikovány  Vybíráme možnost „ Na celý dokument “ OKRAJE STRÁNKY

6  Velmi důležitý parametr  Soubor -> Vzhled stránky -> Okraje  Dokument otáčíme pomocí přepínačů „ Na výšku “ nebo „ Na šířku “  Pokud dokument obsahuje text, dojde při změně orientace ke kompletnímu přestránkování i ke změně zalomení řádků, odstavců, změní se pozice obrázku  Orientaci lze změnit prostřednictvím záložky „ Papír “ v okně „ Vzhled stránky “ ORIENTACE PAPÍRU

7  Nejčastěji se sem vkládají údaje o stránkování dokumentu, datu vytvoření, název firmy, hlavička, logo apod.  Může být na sobě nezávislé, lze nastavit rozdílné záhlaví a zápatí u lichých a sudých stránek  Klepneme na „Zobrazit“, dále pak na „Záhlaví a zápatí“  Word se přepne z klasického psaní textu do oblasti záhlaví, oblast ohraničí čárkovanou čarou, ve které je možno provádět veškeré editace textu, stejně jako u běžného dokumentu (měnit písmo, zarovnávat odstavce apod.) a zároveň znepřístupní běžný dokument (zesvětlí písmo a obrázky)  Při zobrazení záhlaví Word zobrazí panel nástrojů „Záhlaví a zápatí“, ten obsahuje důležitá tlačítka pro práci se záhlavím a zápatím, jedná se zejména o proměnné – například číslo stránky, celkový počet stran apod. Záhlaví a zápatí

8  Slouží k zarovnání textu, grafiky, tabulek a dalších prvků v dokumentu  Chceme-li zobrazit vodorovné pravítko nad horní částí dokumentu aplikace Word a svislé pravítko podél levého okraje dokumentu, musíme pracovat v zobrazení rozložení při tisku  Chceme-li zobrazit nebo skrýt vodorovná a svislá pravítka, klepneme na tlačítko „ Zobrazit pravítko“ v horní části svislého posuvníku bar  Svislé pravítko se nezobrazí, pokud je vypnuté. Chceme-li zapnout svislé pravítko, provedeme tyto kroky:  Soubor -> Možnosti -> Upřesnění a přejdeme k části Zobrazení oddílu  V části „ Zobrazení“ zaškrtneme políčko „ Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku “ Pravítka

9  Díky nim můžeme vkládat např. zvláštní zalomení, konce stránek apod.  Ke změně rozložení nebo formátování stránky nebo stránek v dokumentu lze použít konce oddílů  Lze například pro část stránky s jednosloupcovým rozložením použít rozložení se dvěma sloupci.  Kapitoly v dokumentu lze oddělovat tak, aby číslování stránek v každé kapitole začínalo číslem 1.  Pro oddíl dokumentu můžete rovněž vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí. Oddíly

10  Na kartě „ Rozložení stránky“ klikneme ve skupině „ Vzhled stránky“ na položku „ Konce“.  Klikneme na typ konce oddílu, který chceme použít. Vložení konce oddílu

11  Příkaz „ Další stránka“ vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce.  Tento typ konce oddílu se používá hlavně před začátky nových kapitol dokumentu.  Příkaz „ Průběžný“ vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na stejné stránce.  Používá se k provedení změny formátování, jako je například změna počtu sloupců na stránce.  Příkaz „ Sudá stránka“ nebo „ Lichá stránka“ vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na následující sudé nebo liché stránce. Typy konců oddílu

12  Konce oddílů se používají k provádění změn rozložení nebo formátování v části dokumentu. V jednotlivých oddílech lze změnit následující prvky:  Okraje  formát nebo orientace papíru,  zdroj papíru pro tiskárnu,  ohraničení stránky,  svislé zarovnání textu na stránce,  záhlaví a zápatí  počet sloupců,  čísla stránek,  čísla řádků,  číslování poznámek a vysvětlivek Změna rozložení nebo formátování dokumentu pomocí konců oddílů

13  Určuje část dokumentu, pro kterou změna formátování platí  Odstraněním konce oddílu zároveň odstraníme formátování daného oddílu  Text nad původním koncem oddílu se stane součástí následujícího oddílu a převezme jeho formátování  Klikneme na zobrazení „ Koncept“, v němž jsou konce oddílů zobrazeny dvojitou tečkovanou čárou  Vybereme konec oddílu, který chceme odstranit  Stiskneme klávesu DELETE Odstranění konce oddílu

14  Mocným nástrojem při formátování dokumentů jsou tzv. Styly. Každému odstavci (případně i znaku) může být přiřazen určitý styl, který zahrnuje nastavení formátování písma a odstavce.  Ve stylu je tak definováno například to, že styl Normal je zobrazen písmem Time New Roman o velikosti 12 bodů, zarovnán do bloku s řádkováním 1,5.  Přiřadíte−li odstavci tento styl, celý text odstavce se zformátuje přesně dle nastaveného formátu.  Obrovskou výhodou je, že pokud máte dokument vytvořen pomocí stylů, můžete pak jednoduše měnit celý jeho vzhled, aniž byste museli měnit formátování jednotlivých odstavců ručně. STYLY

15  Chcete − li například změnit barvu všech nadpisů druhé úrovně a zároveň zmenšit velikost písma, upravíte pouze styl, který je přiřazen těmto nadpisům.  Styly můžete vytvářet, upravovat i mazat; zároveň můžete styly přenášet do jiných dokumentů.

16  Skupina Styly se nachází na kartě Domů.  Hlavní část tvoří tlačítka s náhledy nejpoužívanějších stylů. Náhled stylů je rozdělen do více řádků, na další řádek s náhledy stylů se dostanete pomocí šipek vedle tlačítek s náhledy. Klepnete − li na tlačítko Více, které najdete pod šipkami, otevřou se náhledy všech aktuálních stylů dokumentu. ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ STYLŮ

17 ÚPRAVA EXISTUJÍCÍHO STYLU

18  Můžete zde změnit následující parametry:  Název – název stylu, jak se bude zobrazovat ve skupině Styly nebo v okně Styly,  Typ stylu – možnosti jsou: Odstavec (standardní typ stylu a nejvíce užívaný), Znak (tento typ stylu umožňuje přiřadit styl jednotlivému znaku nebo slovu, ostatní znaky nebo slova v odstavci mohou být jiným stylem), Propojený (představuje kombinaci typů Odstavec a Znak), Tabulka a Seznam  Styl založený na – zde můžete zvolit styl, podle kterého budou nastavena všechna formátování, kromě těch, která ručně změníte; změní−li se styl, na němž je tento nový styl založen, změní se automaticky i nastavení tohoto stylu  Styl následujícího odstavce – určuje styl, na který se automaticky přepne styl, pokud klávesou Enter ukončíte aktuální odstavec; hodí se zejména u nadpisů, protože nadpis je tvořen jedním odstavcem.

19  obsahuje nastavení fontu písma, velikosti písma, řez písma (normální, tučný, kurzíva) a barvu písma Nabídka tlačítka formát

20  Pro vytvoření zcela nového stylu klepněte na tlačítko Nový styl, které se nachází v levém dolním rohu okna Styly.  Měli byste nastavit zejména tyto parametry:  Název stylu  Typ stylu  Styl založený na (pokud nechcete, aby byl tento styl jakkoliv závislý na ostatních stylech, raději zde nastavte volbu Žádný styl)  Styl následujícího odstavce NOVÝ STYL

21  Oproti starším verzím Wordu přináší Word 2007 tzv. Sady stylů. SADY STYLŮ

22  Jedná se vždy o soubor stylů, který obsahuje všechny důležité styly (název, nadpisy několika úrovní, běžný text, zvýraznění, citace apod.). Naformátujete − li text vestavěnými styly Wordu, můžete pak pomocí sady stylů přeformátovat celý dokument dle nastavení dané sady.  Pro změnu sady stylů postupujte takto:  Přejděte na kartu Domů a klepněte na tlačítko Změnit styly ve skupině Styly.  Klepněte na Sada stylů a vyberte z nabídky (například Moderní). Ve skupině Styly se objeví náhledy stylů dané sady, pokud dokument obsahuje text, vše se automaticky přeformátuje dle aktuálních stylů.

23  Word umožňuje přidat čísla stránek dvěma základními způsoby:  Přidat základní čísla stránek pomocí galerie tlačítka Číslo stránky na kartě Vložení  Přidat čísla stránek spolu s dalším obsahem pomocí předdefinovaných nebo vlastních galerií záhlaví a zápatí. Přidání čísel stránek

24  Použijete-li galerii Číslo stránky, můžete přidat čísla stránek na horní okraj stránky, dolní okraj stránky, okraje stránky nebo do aktuálního umístění. Poté, co si zvolíte umístění, vyberte návrh čísel z galerie návrhů, viz náseldující obrázek.

25

26  Je potřeba rozdělit si celý dokument na 2 oddíly. V prvním bude vše to, co nechcete číslovat a v druhém to, co naopak očíslováno být má.  Rozdělení na oddíly provedete takto: Umístíme kurzor na místo, kde má 1. Oddíl, klikneme na Rozložení stránky –> Konce –> a vybereme Další stránka z nabídky Konec oddílů. V této chvíli již zbývá vložit číslování. Číslování od určité strany

27  Klikneme na zápatí první stránky druhého oddílu (tzn. té, od které se má začít číslovat). Vybereme možnost Vložení –> Číslo stránky a vybereme si, kde chceme mít čísla umístěná. V tu chvíli se nám otevře nová karta Nástroje záhlaví a zápatí. Na té je oranžově zvýrazněna možnost Propojit s předchozím. Tu je potřeba vypnout.  Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí a klikneme na Číslo stránky a vybereme Formát číslování stránek. Zde vyberte Začít od: 1.  Vrátíme se zpět na první oddíl. Stále se na něm nachází číslování. Klikneme proto na zápatí jakékoliv stránky z tohoto oddílu. Opět se nám otevře karta Nástroje záhlaví a zápatí, klikneme na Číslo stránky, nyní však vybereme možnost Odebrat čísla stránek.

28  Makro je sada instrukcí napsaná v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Zjednodušeně lze říct, že makra nahrazují určitou posloupnost kroků v aplikaci a instrukce (či kód) napíše Office Word 2007.

29  Urychlení rutinních úprav a formátování, jako je použití nástroje Najít a nahradit pro vyčištění dat zkopírovaných z cizího zdroje, která obsahují manuální konce stránek a vícenásobné značky odstavců.  Automatizaci komplexních řad úloh, například vkládání tabulky s konkrétní velikostí, stylem a jistými vlastnostmi, jako jsou spojené řádky či sloupce.  Usnadnění přístupu k nějaké volbě dialogu, například k zapnutí/vypnutí zobrazení okrajů textu.  Obcházení různých omezení Wordu, např. vkládání statických dat (automaticky se neaktualizují podle aktuálního systémového data), jediným klepnutím myši či klávesovou zkratkou.  Kombinaci několika opakujících se úloh, např. přepínání mezi zobrazeními dokumentu, změn úrovně zvětšení dokumentu a nastavení dalších možností zobrazení. Využití maker při:

30  Visual Basic for Applications (VBA) je podmnožinou programovacího jazyka Microsoft Visual Basic. Základním rozdílem je závislost VBA na hostitelské aplikaci, např. Wordu. Jsou-li tedy sdílena makra vytvořená ve Wordu, musejí mít všichni uživatelé nainstalovaný Word, aby je mohli použít.  Makro je vlastně procedurou VBA. Oba termíny jsou vzájemně zaměňovány. Procedura je řada výrazů či akcí, které jsou seskupeny dohromady a tvoří jedinou sadu instrukcí, která je spojena s určitým jménem nebo nazývána makrem.  Makra lze uložit v dokumentech či šablonách podporujících makra. CO JSOU VBA A MAKRA?

31  Obsahuje-li dokument či šablona makra, jsou makra uložena v určité části souboru nazvané VBA projekt (též známé jako projekt). VBA projekt obsahuje objekty, jako je modul, a modul obsahuje makra.  Vytvoří-li uživatel šablonu obsahující makra, mohou dokumenty, které byly pomocí šablony vytvořeny, používat makra v šabloně a lze se k VBA projektu dostat skrze dokument. To znamená, že lze upravovat a vytvářet nová makra v připojené šabloně, aniž by se samotná šablona musela ve Wordu otevírat.  Podobně jako u většiny funkcí lze však toto výchozí chování změnit a možnosti úprav lze zakázat.

32  Hromadnou korespondenci můžete použít v případě, že chcete vytvořit sadu dokumentů, například formulářový dopis posílaný mnoha zákazníkům nebo arch adresních štítků. Každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale vlastní obsah je jedinečný. Například v dopisech zákazníkům je v každém dopise zákazník osloven jménem. Jedinečné informace v každém dopisu nebo štítku pocházejí z položek ve zdroji dat.

33  Hromadnou korespondenci lze zpracovat také za použití podokna úloh Hromadná korespondence, které vás provede jednotlivými kroky procesu. Chcete-li použít podokno úloh, klepněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na kartě Pošta na položku Spustit hromadnou korespondenci a pak klepněte na možnost Podrobný průvodce hromadnou korespondencí.

34  Chcete-li odeslat přizpůsobený e-mail příjemcům v seznamu adres, můžete k vytvoření e-mailových zpráv použít hromadnou korespondenci. Každá zpráva obsahuje stejný druh informací, ale obsah zpráv je jedinečný. Například v e-mailech zákazníkům je v každé zprávě zákazník osloven jménem. Jedinečné informace v každé zprávě pocházejí z položek v datovém souboru.  Dále platí, že při použití hromadné korespondence je každá e-mailová zpráva odeslána samostatně a každý adresát je jejím jediným příjemcem. Tento způsob se liší od zaslání e-mailové zprávy skupině příjemců nebo skrytí příjemců v řádku Skrytá kopie zprávy.

35  Chcete-li použít k odeslání hromadné korespondence na seznam adres adresní štítky, můžete vytvořit arch adresních štítků pomocí funkce hromadné korespondence. Každý štítek bude obsahovat jednu adresu ze seznamu.  Chcete-li použít obálky k odeslání hromadné korespondence na seznam adres, můžete vytvořit sadu obálek pomocí funkce hromadné korespondence. Každá obálka bude obsahovat adresu ze seznamu.

36  Je jasné, že hromadná korespondence není funkce pro každého, a že spíše než na domácí uživatele (ačkoli i oni mohou nalézt občasné využití) je cílena na firemní prostředí. Díky průvodci integrovaném do aplikace Microsoft Word 2007 a novější zvládne práci s hromadnou korespondencí takřka každý uživatel. Využití hromadné korespondence

37


Stáhnout ppt " Nastavení stránky a oddíly  Formátování stylů  Číslování stránek  Práce s makry  Hromadná korespondence."

Podobné prezentace


Reklamy Google