Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektor: Lenka Blahová. Poprvé u počítače  Běžný osobní počítač  Počítač  Monitor  Klávesnice  Myš  Propojovací kabely.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektor: Lenka Blahová. Poprvé u počítače  Běžný osobní počítač  Počítač  Monitor  Klávesnice  Myš  Propojovací kabely."— Transkript prezentace:

1 Lektor: Lenka Blahová

2 Poprvé u počítače  Běžný osobní počítač  Počítač  Monitor  Klávesnice  Myš  Propojovací kabely

3 Zapínáme počítač  tlačítko, které je umístěno na přední straně,  součástí spuštění je test základních funkcí,  připraven k práci v okamžiku, kdy je, zobrazena pracovní plocha s ikonami  zapneme monitor pokud není napojen k elektrickému zdroji v počítači.

4 Programové vybavení  Programy – aplikace, Vám dovolují vykonávat veškerou činnost na počítači  Operační systém  spouští se při startu automaticky, úkolem je sledovat vaše příkazy a předávat je dalším aplikacím, spouštět je, ukončovat, tisknout atd., čímž ovládají celý počítač  používají okna a jsou připraveny pro ovládání myší

5 Myš  nejdůležitější dvě velká tlačítka na přední straně – levé a pravé  na obrazovce vidíme malou bílou šipku, která reaguje na pohyb myši po podložce (kurzor – ukazovátko)  kliknutí, dvoj kliknutí, tažení

6

7 Kliknutí  Stisknete a uvolníte tlačítko myši !!!Nesmíte pohnout myší!!!

8 Dvojité kliknutí  Dvakrát rychle za sebou stisknete a uvolníte tlačítko myši  Musí následovat rychle za sebou  Nestihnete-li dvojité kliknutí, počítač to bere jako dvakrát jeden klik !!!Nesmíte pohnout myší!!!

9 Kliknutí  V případě není-li uvedeno, kterým tlačítkem máte kliknout, použije se levé tlačítko.  Máte-li použít pravé tlačítko, bývá to výslovně uvedeno.

10 Tažení  Používá se například při změně rozměru okna, při přemisťování některých objektů na obrazovce.  Při tažení nastavte ukazovátko na věc, kterou chcete přemístit. Stiskněte a podržte stisknuté levé tlačítko myši. Pohybem myši přemístěte vybranou věc na nové místo. Až budete s polohou spokojeni, tlačítko uvolněte.

11

12 Princip ovládání počítače Operační systém i programy zobrazují na obrazovce tlačítka, pole do kterých zapisujeme hodnoty, a další ovládací prvky. Pohybem myši nastavte ukazovátko na ovládací prvek, který chcete použít a podle situace na něj klikněte (označení prvku), nebo dvojitě klikněte(spuštění aplikace).

13 Okna  Obdélníková nebo čtvercová část obrazovky, jejíž velikost i polohu můžeme měnit. Změna velikosti okna: - okno zabírá celou obrazovku – maximalizované - okno zabírá část obrazovky – má obecnou velikost - okno není na obrazovce vidět vůbec – minimalizované – je na liště spodní obrazovky (hlavní panel)

14 Prvky pro ovládání oken  Najdete je v pravém horním rohu  Trojce malých tlačítek Symbol X – nechceme v dané aplikaci již pracovat, ukončíme ji. Symbol - můžeme měnit velikost okna – obecná velikost – maximalizovaná velikost Symbol _ - minimalizujeme okno na spodní lištu

15 Změna velikosti okna  Chceme-li velikost okna změnit, přejeďte ukazovátkem přes pravý dolní roh okna tak, že ukazovátko změní tvar ( ). V okamžiku, kdy ukazovátko změní tvar, zastavte pohyb myši. Stiskněte a podržte stisknuté levé tlačítko a pohybem myši upravte velikost okna. Poté levé tlačítko uvolněte.  „přetáhněte pravý dolní roh okna myší“

16

17 Zobrazení obsahu okna Často se stane, že potřebujeme zobrazit více částí okna (textu v okně). V takovém případě se na pravé straně nebo na dolní části okna objeví posuvníky. POSUVNÍK – je svislý nebo vodorovný pruh, na jehož konci jsou tlačítka se symbolem šipky. Po pruhu se pohybuje jezdec. Posouváním jezdce posouváte data zobrazená v okně. Polohu změníte kliknutím na jedno z tlačítek se šipkou, nebo jej můžete přetáhnout myší.

18

19 Co vidíte na obrazovce V dolní části je pás (šedý nebo modrý), na jeho levé straně je tlačítko Start = hlavní panel. Jsou na něm vidět všechny běžící programy. Část na hlavním panelem se nazývá pracovní plocha. Na ní jsou malé obrázky – ikony (každá představuje nějakou aplikaci nebo data. Dvojitým poklepáním na ikonu spustíte aplikaci.

20

21 Klávesnice Je vstupním zařízením pro ovládání počítače (s myší se vzájemně doplňují). Klávesnice je rozdělena na několik částí. Pro psaní velkých klávesnic : - stiskněte a podržte stisknutou klávesu Shift, pak zapište jedno nebo více písmen, která mají být velká, pak klávesu Shift uvolněte.

22

23 Klávesnice V horní části najdete funkční klávesy F1 až F12 – pro rychlé vyvolání některých příkazů a každý program je může mír zpravidla jinak. Výjimky: F1 F1 - pro vyvolání nápovědy Alt+F4 Alt+F4 – konec aplikace, případně celého počítače

24 Klávesnice numerická klávesnice Na pravé straně je numerická klávesnice. Při běžné práci se bez této klávesnice obejdete.

25 Klávesnice Některé klávesy má oproti psacímu stroji navíc. Enter Enter – slouží pro potvrzení příkazů nebo pro vložení dalšího řádku, píšete-li delší text. Esc Esc – přeruší vykonávání právě probíhající akce Klávesy pro posun kurzoru Klávesy pro posun kurzoru – jsou čtyři a tvoří obrácené písmeno T, jsou na nich symboly šipek. Slouží k přesouvání textového kurzoru na požadované místo Delete + Backspace Delete + Backspace – pro mazání znaků

26

27 Základy psaní textu vkládáte mažete místě poloha textového kurzoru klinete posun kurzoru. Buď nějaké znaky vkládáte, nebo je naopak mažete. Při psaní je třeba určit, na kterém místě budete znaky vkládat nebo mazat. Toto místo určuje poloha textového kurzoru (svislá blikající čárka). Na požadované místo je možné kurzor dostat buď tím, že na toto místo klinete myší, nebo že použijete klávesy pro posun kurzoru.

28 Základy psaní textu Backspace Stane-li se, že napíšete nějaké písmeno špatně, stiskněte klávesu Backspace. Tou smažete naposledy napsané znaky. Znaky od kurzoru na levé straně. Delete Klávesou Delete mažete znaky od textového kurzoru napravo. Enter Enter – pokud potřebujete ukončit řádek a pokračovat na dalším řádku

29

30 Co ukrývá počítač Veškerá data jsou uložena na pevném disku. CD disku nebo na jiném zařízení, kterým říkáme nosiče dat. - Dvojitě klikněte na ikonu Tento počítač na pracovní ploše. Objeví se okno, v němž jsou zobrazeny jednotlivé nosiče (disky), které máme v počítači k dispozici.

31 Disky Každý nosič (disk) je označen jedním písmenem a dvojtečkou. A: B: A: označení pro disketu – vždy (vyjmečně B:) C: C: jeden z pevných disků Přiřazení písmen ostatním zařízením záleží na konkrétním počítači.

32 Disky  Nejvíce dat najdete na pevném disku – C: Složek  Podobně jako skříň můžete rozdělit policemi na menší části, můžete rozdělit i pevný disk vytvořením Složek (adresář).  Složky jsou zastoupeny ikonou žlutých desek. \  Název nosiče, názvy složek a název souboru se oddělují znakem obrácené lomítko(\).  Příklad C:\XY\druha_vlevo\novak.doc

33 Příklad C:, Prozkoumat  V okně tento počítač klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu disku C:, objeví se místní nabídka z této nabídky vyberte příkaz Prozkoumat. Kliknete-li na čtvereček se symbolem +, rozbalíte další úroveň větví  Tím vyvoláte další okno, na jeho levé straně vidíte složky, které pevný disk obsahuje. Složky jsou uspořádány do tzv. stromu. Z něj vidíte jen kmen (svislá čára nalevo) a větve, které z něho vycházejí. Kliknete-li na čtvereček se symbolem +, rozbalíte další úroveň větví.

34

35

36 Děkuji za pozornost

37


Stáhnout ppt "Lektor: Lenka Blahová. Poprvé u počítače  Běžný osobní počítač  Počítač  Monitor  Klávesnice  Myš  Propojovací kabely."

Podobné prezentace


Reklamy Google