Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální faktory neplodnosti MUDr. Richard Lachčina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální faktory neplodnosti MUDr. Richard Lachčina."— Transkript prezentace:

1 Environmentální faktory neplodnosti MUDr. Richard Lachčina

2 Podmínky pro narození zdravého dítěte  Oplodnitelná žena  Oplodnění schopný muž  Efektivní soulož ve správný čas  Nitroděložní vývoj plodu bez hrubších patologií  Porod v termínu bez hrubších patologií

3 Faktory ovlivňující plodnost ženy  Genetické predispozice  Dostupnost účinné antikoncepce / věk  Konstituce (stravování, životní styl)  Dostupnost zdravotní péče a informovanost  Abusus (alkohol, kouření, drogy)  Expozice infekcím  Sexuální chování a jiné behaviorální faktory  Stres  Celoživotní expozice škodlivým vlivům prostředí (jedy, endokrinní disruptory, karcinogeny, teratogeny)

4 Faktory ovlivňující plodnost muže  Genetické predispozice  Abusus (kouření, alkohol, drogy)  Fyzikální faktory – teplo, záření  Chemické faktory – buněčné a mitotické jedy, endokrinní disruptory  Stravování, behaviorální faktory  Dostupnost zdravotní péče a informovanost  Expozice infekcím  Stres

5 Faktory ovlivňující nitroděložní vývoj plodu  Genetické predispozice !!!  Mateřské dispozice  Expozice mateřskému abusu  Expozice infekcím (lues, toxoplazmóza, rubeola, HIV, CMV, ale i třeba běžné infekce jako chřipka, etc.)  Životní styl těhotné  Expozice environmentálním faktorům (embryotoxické látky, teratogeny, jiné faktory)

6 Obtíže při posuzování role environmentálních faktorů  Netýká se infekcí – většinou dobře zmapované  Dlouhá doba trvání - nutnost transgeneračních studií  Deterministický vs. stochastický mechanismus účinku  Etické faktory  Bývají vnímané jako neodstranitelné  Bývají vnímané jako zanedbatelné nebo kalkulované riziko  Obtížně se diferencuje jejich účinek na pozadí jiných determinant reprodukčního zdraví

7 Nejčastější environmentální determinanty reprodukce  Infekce  Těžké kovy  Organická rozpouštědla  Hormony a antibiotika  Pesticidy, herbicidy a insekticidy  Endokrinní disruptory  Skladba stravy (zejména karence)  Fyzikální vlivy (?)

8 Civilizací potlačené negativní determinanty reprodukce  Hlad a podvýživa  Vliv ročních období a počasí  Vypořádali jsme se s většinou infekcí  Predátoři  Člověk v roli superpredátora (infanticida, kriminální potraty, války)  Nedostatečná nebo neexistující zdravotní péče

9 Infekce  Kapavka, chlamýdie – přímý vliv na plodnost ženy  Syfilis, HIV, toxoplasmosa, rubeola, CMV, herpes, hepatitida – embryotoxické a teratogenní působení.  Jiné – např.: Listerióza, malárie, GBS, Haemophillus influenzae, HPV, parvovirus B19, E.coli, Trichomonas vaginalis – široké spektrum účinků na plod a těhotnou ženu.

10 Těžké kovy  Olovo – snižuje plodnost a způsobuje samovolné potraty. Jeho účinek je dobře prozkoumaný a závislý na dávce. Zdroje expozice: ovzduší, barvy, pracovní expozice.  Rtuť – neurologické poškození (nemoc Minamata) včetně kongenitálních forem. V organické podobě působí jako vývojový toxikant.  Kadmium – ve velkých dávkách způsobuje nemoc itai-itai. U zvířat je toxické pro varlata, tento účinek u člověka není prokázaný.  Arzén, Mangan, Stroncium etc.

11 Organická rozpouštědla  Široká škála přípravků: aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky, chlorované deriváty, alkoholy, glykolétery, směsi  Samovolné potraty, VVV, snížení plodnosti, perinatologické patologie

12 Hormony a antibiotika  Chybí validní údaje o účincích  V EU je od r. 1989 v platnosti zákaz distribuce masa ze zvířat ošetřovaných steroidními hormony.  Není jasný účinek přirozených zvířecích hormonů a fytohormonů.  Další sledování a výzkum v této oblasti je vhodný.

13 Pesticidy, herbicidy, insekticidy  Vesměs jde o známé jedy  Vztah mezi expozicí a účinky řeší mnoho epidemiologických studií  Předpokládá se souvis se spont. potraty, mrtvorozeností, vývojovými abnormitami a snížením plodnosti.

14 Endokrinní disruptory  Řada syntetických sloučenin má účinky podobné hormonům  Různorodý mechanismus účinku: vazba na receptor s agonistickým nebo antagonistickým působením, ovlivnění vazby na proteiny nebo jejich koncentrace, trvalé změny výchozích hladin hormonů, up/down regulace receptorů.  Dobře dokumentované účinky ED na volně žijící živočichy  U člověka zatím nejasná role, karcinogeneze prokázána u DES, spekuluje se o roli ED při rakovině prsu a prostaty, dále o účincích na plodnost.

15 Skladba stravy  Jodová karence, v minulosti běžná v středoevropském regionu, má prokázaný účinek na plodnost a průběh těhotenství.  Prostaglandiny se účastní řízení procesů spojených s reprodukcí. Spekuluje se o roli poměru ω-3/ ω-6 mastných kyselin ve stravě při syntéze jednotlivých prostaglandinů.  Přiměřené procento tělesného tuku je nutnou podmínkou pravidelného menstruačního cyklu u ženy.

16 Fyzikální vlivy a reprodukce člověka  Ionizující záření – jednoznačně negativní vliv.  Hluk – stres – zvýšené hladiny prolaktinu  Teplo lokálně aplikované na varlata působí negativně na množství a kvalitu spermií v ejakulátu.

17 Specifika ovzduší Ostravska  Přítomnost velkých průmyslových komplexů, velké plochy brownfields, mnoho stavenišť, velká dopravní zatíženost, časté inverze a bezvětří  Zvýšené koncentrace polétavého prachu – reprodukční účinek není znám  Zvýšené koncentrace arsenu  Zvýšené koncentrace benzenu a benzpyrénu

18 Behaviorální faktory neplodnosti  Kouření  Odklad reprodukce do pozdějšího věku  Poruchy výživy (obezita, anorexie)  Nadměrné pití alkoholu  Abusus drog  Promiskuita, nedostatek reprodukční odpovědnosti

19 Co dál?  Je nutné zachovat vyvážený přístup  Diferencovat faktory negativně ovlivňující reprodukci člověka na prokázané a spekulativní, významné a méně významné, na jednoduše odstranitelné a obtížně odstranitelné.  Po stanovení priorit pracovat na odstranění negativně působících faktorů.

20 Děkuji za pozornost.

21


Stáhnout ppt "Environmentální faktory neplodnosti MUDr. Richard Lachčina."

Podobné prezentace


Reklamy Google