Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální faktory neplodnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální faktory neplodnosti"— Transkript prezentace:

1 Environmentální faktory neplodnosti
MUDr. Richard Lachčina

2 Podmínky pro narození zdravého dítěte
Oplodnitelná žena Oplodnění schopný muž Efektivní soulož ve správný čas Nitroděložní vývoj plodu bez hrubších patologií Porod v termínu bez hrubších patologií

3 Faktory ovlivňující plodnost ženy
Genetické predispozice Dostupnost účinné antikoncepce / věk Konstituce (stravování, životní styl) Dostupnost zdravotní péče a informovanost Abusus (alkohol, kouření, drogy) Expozice infekcím Sexuální chování a jiné behaviorální faktory Stres Celoživotní expozice škodlivým vlivům prostředí (jedy, endokrinní disruptory, karcinogeny, teratogeny)

4 Faktory ovlivňující plodnost muže
Genetické predispozice Abusus (kouření, alkohol, drogy) Fyzikální faktory – teplo, záření Chemické faktory – buněčné a mitotické jedy, endokrinní disruptory Stravování, behaviorální faktory Dostupnost zdravotní péče a informovanost Expozice infekcím Stres

5 Faktory ovlivňující nitroděložní vývoj plodu
Genetické predispozice !!! Mateřské dispozice Expozice mateřskému abusu Expozice infekcím (lues, toxoplazmóza, rubeola, HIV, CMV, ale i třeba běžné infekce jako chřipka, etc.) Životní styl těhotné Expozice environmentálním faktorům (embryotoxické látky, teratogeny, jiné faktory)

6 Obtíže při posuzování role environmentálních faktorů
Netýká se infekcí – většinou dobře zmapované Dlouhá doba trvání - nutnost transgeneračních studií Deterministický vs. stochastický mechanismus účinku Etické faktory Bývají vnímané jako neodstranitelné Bývají vnímané jako zanedbatelné nebo kalkulované riziko Obtížně se diferencuje jejich účinek na pozadí jiných determinant reprodukčního zdraví

7 Nejčastější environmentální determinanty reprodukce
Infekce Těžké kovy Organická rozpouštědla Hormony a antibiotika Pesticidy, herbicidy a insekticidy Endokrinní disruptory Skladba stravy (zejména karence) Fyzikální vlivy (?)

8 Civilizací potlačené negativní determinanty reprodukce
Hlad a podvýživa Vliv ročních období a počasí Vypořádali jsme se s většinou infekcí Predátoři Člověk v roli superpredátora (infanticida, kriminální potraty, války) Nedostatečná nebo neexistující zdravotní péče

9 Infekce Kapavka, chlamýdie – přímý vliv na plodnost ženy
Syfilis, HIV, toxoplasmosa, rubeola, CMV, herpes, hepatitida – embryotoxické a teratogenní působení. Jiné – např.: Listerióza, malárie, GBS, Haemophillus influenzae, HPV, parvovirus B19, E.coli, Trichomonas vaginalis – široké spektrum účinků na plod a těhotnou ženu.

10 Těžké kovy Olovo – snižuje plodnost a způsobuje samovolné potraty. Jeho účinek je dobře prozkoumaný a závislý na dávce. Zdroje expozice: ovzduší, barvy, pracovní expozice. Rtuť – neurologické poškození (nemoc Minamata) včetně kongenitálních forem. V organické podobě působí jako vývojový toxikant. Kadmium – ve velkých dávkách způsobuje nemoc itai-itai. U zvířat je toxické pro varlata, tento účinek u člověka není prokázaný. Arzén, Mangan, Stroncium etc.

11 Organická rozpouštědla
Široká škála přípravků: aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky, chlorované deriváty, alkoholy, glykolétery, směsi Samovolné potraty, VVV, snížení plodnosti, perinatologické patologie

12 Hormony a antibiotika Chybí validní údaje o účincích
V EU je od r v platnosti zákaz distribuce masa ze zvířat ošetřovaných steroidními hormony. Není jasný účinek přirozených zvířecích hormonů a fytohormonů. Další sledování a výzkum v této oblasti je vhodný.

13 Pesticidy, herbicidy, insekticidy
Vesměs jde o známé jedy Vztah mezi expozicí a účinky řeší mnoho epidemiologických studií Předpokládá se souvis se spont. potraty, mrtvorozeností, vývojovými abnormitami a snížením plodnosti.

14 Endokrinní disruptory
Řada syntetických sloučenin má účinky podobné hormonům Různorodý mechanismus účinku: vazba na receptor s agonistickým nebo antagonistickým působením, ovlivnění vazby na proteiny nebo jejich koncentrace, trvalé změny výchozích hladin hormonů, up/down regulace receptorů. Dobře dokumentované účinky ED na volně žijící živočichy U člověka zatím nejasná role, karcinogeneze prokázána u DES, spekuluje se o roli ED při rakovině prsu a prostaty, dále o účincích na plodnost.

15 Skladba stravy Jodová karence, v minulosti běžná v středoevropském regionu, má prokázaný účinek na plodnost a průběh těhotenství. Prostaglandiny se účastní řízení procesů spojených s reprodukcí. Spekuluje se o roli poměru ω-3/ ω-6 mastných kyselin ve stravě při syntéze jednotlivých prostaglandinů. Přiměřené procento tělesného tuku je nutnou podmínkou pravidelného menstruačního cyklu u ženy.

16 Fyzikální vlivy a reprodukce člověka
Ionizující záření – jednoznačně negativní vliv. Hluk – stres – zvýšené hladiny prolaktinu Teplo lokálně aplikované na varlata působí negativně na množství a kvalitu spermií v ejakulátu.

17 Specifika ovzduší Ostravska
Přítomnost velkých průmyslových komplexů, velké plochy brownfields, mnoho stavenišť, velká dopravní zatíženost, časté inverze a bezvětří Zvýšené koncentrace polétavého prachu – reprodukční účinek není znám Zvýšené koncentrace arsenu Zvýšené koncentrace benzenu a benzpyrénu

18 Behaviorální faktory neplodnosti
Kouření Odklad reprodukce do pozdějšího věku Poruchy výživy (obezita, anorexie) Nadměrné pití alkoholu Abusus drog Promiskuita, nedostatek reprodukční odpovědnosti

19 Co dál? Je nutné zachovat vyvážený přístup
Diferencovat faktory negativně ovlivňující reprodukci člověka na prokázané a spekulativní, významné a méně významné, na jednoduše odstranitelné a obtížně odstranitelné. Po stanovení priorit pracovat na odstranění negativně působících faktorů.

20 Děkuji za pozornost.

21


Stáhnout ppt "Environmentální faktory neplodnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google