Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán 2009-2013 Tento materiál vznikl na základě pracovního setkání 18tizaměstnanců ze všech profesí ve dnech 25-26 listopadu a 3.prosince 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán 2009-2013 Tento materiál vznikl na základě pracovního setkání 18tizaměstnanců ze všech profesí ve dnech 25-26 listopadu a 3.prosince 2008."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán 2009-2013 Tento materiál vznikl na základě pracovního setkání 18tizaměstnanců ze všech profesí ve dnech 25-26 listopadu a 3.prosince 2008. Zahrnuje dlouhodobé cíle organizace a bude sloužit ke strategickému a operativnímu řízení Organizace Domov Maxov. Domov Maxov

2 Strategický plán Domova Maxov Jméno a příjmění:Stanislav Petrovič Organizace:Domov Maxov Pracovní pozice:ředitel Právní typ organizace: Příspěvková organizace Telefon:483 300 718 Email:reditel@domovmaxov.eureditel@domovmaxov.eu Web:www.domovmaxov.euwww.domovmaxov.eu Domov Maxov, příspěvková organizace, se nachází přímo v srdci Jizerských hor.

3 Úvod Domov Maxov SP 2009- 2013 Cíle  Snížit Kapacitu Domova (8-10 obyvatel)  Zajistit podporované zaměstnání mimo domov  Individuální bydlení v obci  Domácnosti koedukovaného typu Poslání organizace  Vytvořit bezpečný prostor umožňující spokojený a důstojný život lidem žijícím v Domově Maxov  Garantovat kvalitu poskytovaných služeb  Podporovat vytváření a fungování smysluplných, hodnotných lidských vztahů Počet zaměstnanců 75 V přímé péči 53

4 Popis výchozí situace

5  ORGANIZACE NEMÁ ZPRACOVANÝ STRATEGICKÝ PLÁN  MÁ ZPRACOVANÉ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY  ORGANIZAČNÍ ŘÁD  VNITŘNÍ PŘEDPISY  KONCEPCI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRO OBYVATELE DOMOVA MAXOV  STANDARDY KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Popis výchozí situace

6

7 Strategicý plán ??? V jakém stavu se organizace momentálně nachází? jak se organizace stane takovou, jakou by chtěla být? jak by měla vypadat v budoucnosti ? Poskytuje odpověď na 3 klíčové otázky Domov Maxov

8 1 1 SWOT – analýza –týmová práce pod vedením facilitátora Silné stránky, slabé stránky, příležitosti,hrozby 1 1 SWOT – analýza –týmová práce pod vedením facilitátora Silné stránky, slabé stránky, příležitosti,hrozby 2 2 Formulace vize a strategických cílů Volná definice, výběr metody 2 2 Formulace vize a strategických cílů Volná definice, výběr metody 3 3 Tvorba krátkodobých cílů Jasné konkrétní výstupy 3 3 Tvorba krátkodobých cílů Jasné konkrétní výstupy 4 4 Tvorba aktivit - směřuje k naplnění vize Konkrétní odpovědné osoby, včetně termínů 4 4 Tvorba aktivit - směřuje k naplnění vize Konkrétní odpovědné osoby, včetně termínů Popis zvolené metody ANEBO 7 KROKŮ K CÍLI

9 5 5 Zodpovědnost za realizaci jednotlivých cílů Jedna osoba za jeden konkretní cíl 5 5 Zodpovědnost za realizaci jednotlivých cílů Jedna osoba za jeden konkretní cíl 6 6 Monitoring a evaluace Pravidelná kontrola SP a interní revize 6 6 Monitoring a evaluace Pravidelná kontrola SP a interní revize 7 7 Cílový stavOrganizace posílí své silné stránky aby se staly její jedinečností, využije příležitostí a eliminuje své slabé stránky Popis zvolené metody ANEBO 7 KROKŮ K CÍLI

10 Realizované změny Pracovné náplně včetně měřitelných produktů Granty- podané dva projekty v rámci Lib.kraje Aktualizace „koncepce poskytovaných soc. služeb“ Aktualizace organizační struktury Vzdělávací PGM pro pracovníky v přímé péči Vnitřní intranet, výběr týmu proškolení Aktualizace web. Stránek (obl.PR) Nový systém týmových porad

11 Konkrétní dosažené výstupy Výsledky SWOT analýzy, Domov Maxov - 26. listopadu 2008 Silné stránky Slabé stránky zaměření na uživatele služby, individuální přístup Komunikace zřizovatel Hl. m. Praha Personalistika ( motivace, benefity) Dokončená rekonstrukce, komfort bydlení ( 1 a dvou lůžkové pokoje s vlastní hygienou) Nedostatečný počet zaměstnanců Ekologické nastavení Fundraising Příležitosti Hrozby Granty (region, SF EU, EHP…) politická situace potenciál sponzorů a nadací (Jbc, Lbc) úbytek uživatelů komunitní plán úbytek financí

12 VOLBA STRATEGIE STRATEGIE 2009-2013 (SWaOT)  S-W organizace se zabývá pouze rozborem své vnitřní situace  O-T organizace provádí pouze rozbor faktorů vnějšího prostředí  řeší silné a slabé stránky  řeší příležitosti a hrozby

13 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC1- Zavedení fungování a vyhodnocení intranetu  KC1.1- zavedení intranetu (2009)  KC 1.3- ověření provozu v praxi (2009)  KC 1.2- proškolení zaměstnanců (2009)  KC 1.4-vyhodnocení provozu a plán dalšího rozvoje (2009)  KC 1.5-provoz na ostro (2010)

14 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC2- Zavedení realizace a vyhodnocení systému porad  KC2.1 – stanovit zavést a revidovat nový systém týmových porad (2009)

15 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC 3- Aktualizované pracovní náplně  KC 3.1- Organizační struktura (2009)  KC 3.3- vnitřní směrnice, kompetence (2009)  KC 3.2- Revize náplní prací dle platného katalogu prací (2009)  KC 3.4-Hodnotící a motivační systém (2010)  KC 3.5- analýza přetíženosti, ext. Odborník (2010)

16 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC 4- Posílit interní vzdělávání  KC 4.1-Realizace vzdělávacího plánu na rok 2009

17 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC 5- Plán realizace, vyhodnocení PR, každý rok (2009- 2012)  KC 5.1-Vytvoření a realizace PR plánu na rok 2009

18 STRATEGICKÝ PÁN DOMOVA MAXOV DC 6- Posílit Fundraising  KC 6.1- získat 50 individuálních dárců a pravidelním darem (min 1x ročně) do r.2012  KC 6.2- Oslovit 12 Fy, s nabídkou spolupráce (sponzoring, smlouva o reklamě, resp. Dar.Sml.u prací (2009) min 3 fy ročně  KC 6.3-podat na 3 činnosti,na které nemáme zdroje žádost o grant (2009)

19 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC 7- Dosáhnout na ISO  KC 7.1-získat certifikát ISO v oblasti bezpečnosti práce (2010)

20 STRATEGICKÝ PLÁN DOMOVA MAXOV DC8- Domov Maxov- koedukované zařízení  KC 8.1- zajistit pravidelné sociální kontakty se zařízením, kde žijí ženy.(2009)  KC 8.3- Vytvořit koedukovanou domácnost (2011)  KC 8.2- Vytvořit koedukované zařízení (2010)  KC 8.4-Partnerské soužití v samostatných bytech (2012)

21 Změny Dopad na Klienta DC2- přehlednost, úspora času, konkrétní lidé, specializované týmy. DC6- další rozvoj nad rámec finančních možností. (kulturní, sport. A vzdělávací PGM) DC8- přirozené sociální vztahy, emocionální hodnoty, přátelství, partnerské soužití DC4-Individuální vzdělávací plány, posílení postavení klienta na trhu práce DC-7 zapojení v obl. Ekologických PGM ovlivní jejich životní styl DC3-motivační pgm využití jejich pracovních dovedností. DC1- předávání info,zápisy,provozní sdělení, opreativa. DC5 –prezentace výrobků, osobní uspokojení, motivace,pozitivní oslovení veřejnosti

22 Poděkování Děkuji všem, kteří vydrželi až do konce… Stanislav Petro vič

23 Co vy na to?


Stáhnout ppt "Strategický plán 2009-2013 Tento materiál vznikl na základě pracovního setkání 18tizaměstnanců ze všech profesí ve dnech 25-26 listopadu a 3.prosince 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google