Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o požární bezpečnosti staveb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o požární bezpečnosti staveb"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace o požární bezpečnosti staveb
1) přehled změn právních předpisů 2) technická pravidla a doporučení 3) změny norem v souvislosti s výtahy 4) zkušební předpis - ZP 30 5) změny kodexu norem PBS a jim příbuzným 6) plánované změny norem PBS 7) informace o aktuálních stavbách a problémech 8) nedostatky projektů PBŘ a chyby projektantů Ing. Michal Valouch Ing. Jiří Pokorný Ph.D

2 Novela zákona č. 183/2006 Sb., Změny přijaté zákonem č. 350/2012 Sb.:
účinnost novely od 1. ledna 2013 ve výkonu veřejné správy v kvalifikačních požadavcích ve zjednodušení na úseku územního rozhodování (jedna stavba - jedno rozhodnutí) zjednodušení na úseku stavebního řádu (např. povinný autorský dozor, postavení OS) Změny souvisejících předpisů: zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 13 dalších zákonů Hlavním cílem novely je urychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy a povolování jednotlivých staveb

3 Novela zákona č. 183/2006 Sb., Novela mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v částech: výkonu SPD v oblasti stavební prevence § 31 odst. 1 písm. b) - původní „slovní“ popis dle druhu řízení je nahrazen podrobnějším rozpisem s odkazem na příslušné paragrafy staveb dle SZ

4 Novela zákona č. 183/2006 Sb., Změny prováděcích vyhlášek ke SZ:
legislativně technické úpravy vyvolané novelou SZ návrh změny vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - stanoví obsah a rozsah dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení - stanoví obsah a rozsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - nové znění všech příloh - z hlediska PBS stanové obsah a náležitosti PD a situace - snaha o sjednocení podmínek dle vyhlášek 23/2008 Sb., v platném znění a 246/2001 Sb.

5 Novela zákona č. 183/2006 Sb., Změny prováděcích vyhlášek ke SZ:
návrh změny vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - pouze změny vyvolané vazbou na jednotlivá ustanovení SZ - § 21 upravuje požadavky na využívání pozemků staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci a umisťování staveb na návrh změny vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - nově upraven obsah žádosti o územně plánovací informaci - zrušeny oba formuláře žádostí a obsah žádostí je stanoven pouze rámcově

6 Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Účinnost od 1. ledna 2014 (3081 paragrafů) Stavba se stává součástí pozemku (nemovitost) Dočasné stavby jsou nemovitosti - nebudou součástí pozemku Stavba nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí (pouze pozemek) Právo stavby je věc nemovitá (právo dočasné - platí 99 let – eviduje se) Stavebník je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu Stavba na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku

7 Novela vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 20/2012 Sb. účinnost od 1. února 2012 TP staveb pro skladování minerálních hnojiv, přípravků a prostředků na ochranu rostlin (§ 3, § 53a) dostatečné větrání a vytápění obytných pobytových místností (§ 11 odst. 3 a 5) dostatečný přívod venkovního vzduchu do místností se spotřebiči paliv (min. požadovaný spalovací vzduch) (§ 11 odst. 6)

8 Aktuální informace

9 Pravidla pro správnou praxi
Změny v roce 2012: TPG Plnicí stanice stlačeného zemního plynu TPG (Z1) Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz TPG (Z2) Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně TPG (Z2) Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

10 Pravidla pro správnou praxi
Změny v roce 2012: TPG Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany TPG Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Revize spalinových cest TPG Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu

11 Pravidla pro správnou praxi
Připravované předpisy a dokumenty: TPG Stanovení technického stavu plynovodů nad 4 bar do 10 bar včetně TPG Názvosloví a zkratky v plynárenství TPG Katodická ochrana potrubí uložených v zemi 11

12 Pravidla pro správnou praxi
Připravované předpisy a dokumenty: TP LPG Skladování a prodej tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) TPG Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG TPG Plynové hospodářství zemědělských bioplynových stanic Metodika rizik VTL plynovodů 12

13 Děkuji za pozornost Otázky ? 13

14 Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26 Praha 414 14

15 Část 2 Ing. Jiří Pokorný Ph.D


Stáhnout ppt "Aktuální informace o požární bezpečnosti staveb"

Podobné prezentace


Reklamy Google