Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Michal Valouch Ing. Jiří Pokorný Ph.D 30. 1. 2013 1) přehled změn právních předpisů 2) technická pravidla a doporučení 3) změny norem v souvislosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Michal Valouch Ing. Jiří Pokorný Ph.D 30. 1. 2013 1) přehled změn právních předpisů 2) technická pravidla a doporučení 3) změny norem v souvislosti."— Transkript prezentace:

1 Ing. Michal Valouch Ing. Jiří Pokorný Ph.D 30. 1. 2013 1) přehled změn právních předpisů 2) technická pravidla a doporučení 3) změny norem v souvislosti s výtahy 4) zkušební předpis - ZP 30 5) změny kodexu norem PBS a jim příbuzným 6) plánované změny norem PBS 7) informace o aktuálních stavbách a problémech 8) nedostatky projektů PBŘ a chyby projektantů Aktuální informace o požární bezpečnosti staveb

2 Novela zákona č. 183/2006 Sb., Změny přijaté zákonem č. 350/2012 Sb.: účinnost novely od 1. ledna 2013 • ve výkonu veřejné správy • v kvalifikačních požadavcích • ve zjednodušení na úseku územního rozhodování (jedna stavba - jedno rozhodnutí) • zjednodušení na úseku stavebního řádu (např. povinný autorský dozor, postavení OS) Změny souvisejících předpisů: • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 13 dalších zákonů Hlavním cílem novely je urychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy a povolování jednotlivých staveb

3 Novela zákona č. 183/2006 Sb., • Novela mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v částech: • výkonu SPD v oblasti stavební prevence § 31 odst. 1 písm. b) - původní „slovní“ popis dle druhu řízení je nahrazen podrobnějším rozpisem s odkazem na příslušné paragrafy staveb dle SZ

4 Novela zákona č. 183/2006 Sb., • Změny prováděcích vyhlášek ke SZ: - legislativně technické úpravy vyvolané novelou SZ • návrh změny vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - stanoví obsah a rozsah dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení - stanoví obsah a rozsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení -nové znění všech příloh -z hlediska PBS stanové obsah a náležitosti PD a situace - snaha o sjednocení podmínek dle vyhlášek 23/2008 Sb., v platném znění a 246/2001 Sb.

5 Novela zákona č. 183/2006 Sb., • Změny prováděcích vyhlášek ke SZ: • návrh změny vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - pouze změny vyvolané vazbou na jednotlivá ustanovení SZ -§ 21 upravuje požadavky na využívání pozemků staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci a umisťování staveb na • návrh změny vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - nově upraven obsah žádosti o územně plánovací informaci -zrušeny oba formuláře žádostí a obsah žádostí je stanoven pouze rámcově

6 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Nový občanský zákoník • Účinnost od 1. ledna 2014 (3081 paragrafů) • Stavba se stává součástí pozemku (nemovitost) • Dočasné stavby jsou nemovitosti - nebudou součástí pozemku • Stavba nebude předmětem evidence v katastru nemovitostí (pouze pozemek) • Právo stavby je věc nemovitá (právo dočasné - platí 99 let – eviduje se) • Stavebník je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu • Stavba na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku

7 o technických požadavcích na stavby Novela vyhlášky č. 268/2006 Sb., • Vyhláška č. 20/2012 Sb. účinnost od 1. února 2012 • TP staveb pro skladování minerálních hnojiv, přípravků a prostředků na ochranu rostlin (§ 3, § 53a) • dostatečné větrání a vytápění obytných pobytových místností (§ 11 odst. 3 a 5) • dostatečný přívod venkovního vzduchu do místností se spotřebiči paliv (min. požadovaný spalovací vzduch) (§ 11 odst. 6)

8 Aktuální informace

9 Pravidla pro správnou praxi Změny v roce 2012: • TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu • TPG 609 01 (Z1) Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz • TPG 702 04 (Z2) Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně • TPG 905 01 (Z2) Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

10 Změny v roce 2012: • TPG 920 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany • TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Revize spalinových cest • TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu Pravidla pro správnou praxi

11 Připravované předpisy a dokumenty : • TPG 700 04 Stanovení technického stavu plynovodů nad 4 bar do 10 bar včetně • TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství • TPG 920 26 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi

12 Pravidla pro správnou praxi Připravované předpisy a dokumenty : • TP LPG 200 00 Skladování a prodej tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) • TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG • TPG 983 02 Plynové hospodářství zemědělských bioplynových stanic • Metodika rizik VTL plynovodů

13 Děkuji za pozornost Otázky ?

14 Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Kloknerova 26 148 01 Praha 414 michal.valouch@grh.izscr.cz +420 950 819 860

15 Část 2 Ing. Jiří Pokorný Ph.D


Stáhnout ppt "Ing. Michal Valouch Ing. Jiří Pokorný Ph.D 30. 1. 2013 1) přehled změn právních předpisů 2) technická pravidla a doporučení 3) změny norem v souvislosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google