Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ekumenická rada církví v ČR přeložila Jitka Klubalová 3. Evropské Ekumenické setkání Kristovo světlo září nade všemi Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ekumenická rada církví v ČR přeložila Jitka Klubalová 3. Evropské Ekumenické setkání Kristovo světlo září nade všemi Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě."— Transkript prezentace:

1 © Ekumenická rada církví v ČR přeložila Jitka Klubalová 3. Evropské Ekumenické setkání Kristovo světlo září nade všemi Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě

2 © Ekumenická rada církví v ČR „Putování do Sibiu“ navazuje na tradici setkání v:  Basileji (1989)  Štýrském Hradci (1997)  a podepsání dokumentu Charta Oecumenica (2001)  EEA3 „Putování do Sibiu“: od ledna 2006 do září 2007  EEA3 setkání: Sibiu, Rumunsko, září 2007

3 © Ekumenická rada církví v ČR Téma EEA3 Kristovo světlo září nade všemi Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě  „Putování do Sibiu“ a hlavní cíle Setkání jsou inspirovány christologickým odkazem (J 8,12)  Světlo: symbol světla je velmi významný jak pro východní, tak i západní křesťanskou tradici  Podtitul vyzdvihuje roli Kristova evangelia v dnešní Evropě. Prvořadou odpovědností a zároveň příspěvkem církví je prosazovat obnovu.

4 © Ekumenická rada církví v ČR Hlavní cíle „Putování do Sibiu“  Oslavovat, přemýšlet a svědčit o naší víře v Krista  Zviditelnit již existující společenství křesťanů v Evropě  Prohloubit znalost a ocenit hodnotu různých konfesních a spirituálních tradic v Evropě  Překonat napětí a obtíže, které mezi křesťany stále ještě panují  Posílit ekumenismus v Evropě

5 © Ekumenická rada církví v ČR Čtyři fáze „Putování do Sibiu“ Pouť evropských křesťanů  1. fáze: ekumenické setkání v Římě 24.-27. ledna 2006  2. fáze: regionální a národní setkání 2006/2007  3. fáze: ekumenické setkání ve Wittenbergu 15.-18. února 2007  4. fáze: EEA3 setkání v Sibiu 4.-9. září 2007

6 © Ekumenická rada církví v ČR Ekumenické setkání v Římě, 24.- 27. ledna 2006

7 © Ekumenická rada církví v ČR Odhalování Římsko-katolické tradice Kristovo světlo září nade všemi. Kristovo světlo vede křesťany v Evropě ke smíření

8 © Ekumenická rada církví v ČR Kristovo světlo září nade všemi. Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě. Druhá fáze, v období mezi Svatodušními svátky v roce 2006 a Týdnem za jednotu křesťanů v roce 2007, bude zahrnovat národní a/nebo regionální setkání v rámci celé Evropy. Odpovědnost za organizaci těchto setkání přebírají delegáti jednotlivých církví, společně s biskupskou konferencí a ekumenickou radou té které země. Náplň i délka setkání může být velmi různorodá a závisí na místním kontextu. Regionální a národní setkání 2006/2007

9 © Ekumenická rada církví v ČR Ekumenické setkání ve Wittenbergu, 15.- 18. února 2007

10 © Ekumenická rada církví v ČR Odhalování tradice církví vzešlých z reformace. Kristovo světlo září nade všemi. Evangelium reprezentuje Kristovo světlo v dnešní Evropě

11 © Ekumenická rada církví v ČR 3. Evropské ekumenické setkání Sibiu, 4.- 9. září 2007

12 © Ekumenická rada církví v ČR Odhalování pravoslavné tradice. Kristovo světlo září nade všemi. Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě.

13 © Ekumenická rada církví v ČR Program setkání: 4.- 9. září: bohoslužby, biblické hodiny, plenární zasedání, fóra a kulturní akce. 8. září: svátek narození Panny Marie, závěrečné plenární zasedání, pouť světla a vigilie. 9. září: bohoslužby v místních sborech a závěrečné shromáždění. V této fázi, díky omezenému počtu lůžek v Sibiu, není počítáno s programem pro větší množství lidí. Přesto bude v Sibiu prostor pro Agoru - tržiště možností, na kterém si účastníci setkání mohou díky stánkům a výstavám vyměňovat informace, zkušenosti atd.

14 © Ekumenická rada církví v ČR Účastníci procesu EEA3  V 1. a 3. fázi: 110 delegátů biskupských konferencí a ekumenických rad (55 CCEE, 55 CEC)  Ve 2. fázi: místní církve, biskupské konference, regionální a/nebo národní ekumenické rady, křesťanské organizace a instituce

15 © Ekumenická rada církví v ČR Účastníci procesu EEA3  Ve 4. fázi – EEA3 v Sibiu: 2100 delegátů z celkového počtu 2500 účastníků •1050 delegátů ze strany členských církví Konference evropských církví (CEC) •1050 delegátů ze strany Evropské rady biskupských konferencí (CCEE) • Přidružené organizace • Národní ekumenické rady • Partnerské organizace • Hosté, přednášející a poradci • Zaměstnanci, stewardi, tisk • Místní přípravná komise, dobrovolníci • Během posledních 2 dnů budou přítomni také zástupci rumunských společenství

16 © Ekumenická rada církví v ČR Následující kroky...  CCEE a CEC informují své členské církve o velikosti jejich delegací  CCEE a CEC jmenují koordinátory jednotlivých fór v Sibiu, kteří budou mít za úkol připravit uvedení do podtémat fór  Biskupské konference a ekumenické rady pracují na přípravě národních, popřípadě regionálních setkání v období mezi Svatodušními svátky (2006) a Týdnem za jednotu křesťanů (2007)

17 © Ekumenická rada církví v ČR Témata pro setkání: 1.zakoušet víru, spiritualitu a společenství prostřednictvím modliteb, biblických meditací, svědectví, symbolických aktů, poutí, momentům přátelství 2. prohloubit znalost církví a společenství, která jsou přítomna v regionu 3. prohloubit témata, cíle a úkoly EEA3 4. diskutovat o tématech obsažených v dokumentu Charta Oecumenica a se kterými se bude pracovat v Sibiu 5. připravovat lokální, národní či regionální setkání, která se budou konat paralelně se setkáním v Sibiu (září 2007) 6. připravit a realizovat „konkrétní závazky“, aby se tak setkání stala viditelnějšími a bylo na co navázat

18 © Ekumenická rada církví v ČR Kristovo světlo a církev Jednota Spiritualita Svědectví Kristovo světlo a Evropa Evropa Náboženství Migrace Kristovo světlo a svět Stvoření Spravedlnost Mír Témata EEA3: 9 témat, která vykrystalizovala v procesu přípravy. Témata jsou shodná s těmi, která hýbou současnou Evropou, dotýkají se běžného života a jsou výzvami pro církev.

19 © Ekumenická rada církví v ČR Podkladové materiály: Charta Oecumenica a EEA3 Study Guide Současně i studijní materiály, které jsou svázány s dokumentem Charta Oecumenica a EEA3 study guide. Proces byl zahájen proto, aby se během různých fází o těchto dokumentech a tématech v nich obsažených hovořilo a diskutovalo. Představení témat: Představení jednotlivých témat bude k dispozici na webových stránkách EEA3. Účastníci národních a regionálních setkání jsou vyzýváni, aby svými myšlenkami, články a výstupy ze setkání přispěli k procesu reflexe a diskuze. na webových stránkách www.eea3.org je k dispozici logo, plakáty a letáčkywww.eea3.org

20 © Ekumenická rada církví v ČR Jak se zapojit?  Na oficiální webové stránce 3EEA (www.eea3.org) najdete různé přípravné materiály a informace, především pak dokumenty týkající se setkání samotného. Rozšiřujte tyto materiály, jak je to jen možné. Některá oficiální setkání, která se budou konat v různých fázích „Putování do Sibiu“, budou přenášena přes internet.www.eea3.org  Při každé příležitosti a kdykoli je to vhodné, upozorňujte na témata EEA3. Především v rámci setkání, která jsou již naplánována a organizována místními sbory, komunitami, hnutími, ekumenickými institucemi, biskupskými konferenci apod.  Připravujte místní setkání na témata EEA3.  Podporujte „modlitební síť za EEA3 a jednotu křesťanů“ jak je to jen možné.  Upozorněte média na EEA3 a témata s ním spojená.  Vyjádřete podporu národním a regionálním setkání, která se chystají během 2. fáze „Putování do Sibiu“.  Podpořte přípravu místních shromáždění v době EEA3 v Sibiu 4.–9. září 2007

21 © Ekumenická rada církví v ČR Jak se zapojit?  Kde je to možné, konejte sbírky solidarity pro ty, kteří by se EEA3 rádi zúčastnili, ale nemají na to finanční prostředky a také pro sestry a bratry z Rumunska, kteří na sebe vzali tíhu organizace EEA3.  Udržujte kontakt s delegáty církví, biskupských konferencí a ekumenických rad, kteří budou vysíláni na setkání v jednotlivých fázích „Putování do Sibiu“.  Budeme vděční, pokud nám o svých aktivitách podáte alespoň krátkou zprávu!

22 © Ekumenická rada církví v ČR Organizace EEA3

23 © Ekumenická rada církví v ČR Co doufáme, že EEA3 přinese:  napomůže znovuobjevení a prohloubení křesťanské identity  odpoví na spirituální potřeby lidí  budeme společně čelit problémům současné situace

24 © Ekumenická rada církví v ČR Přidejte se k „Putování do Sibiu“!


Stáhnout ppt "© Ekumenická rada církví v ČR přeložila Jitka Klubalová 3. Evropské Ekumenické setkání Kristovo světlo září nade všemi Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google