Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí"— Transkript prezentace:

1 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Přednáška č. 10: Diagnostika vodorovných nosných konstrukcí - I Ing. Pavel Schmid, Ph.D

2 Vodorovné nosné konstrukce stavebních objektů
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Vodorovné nosné konstrukce stavebních objektů Přenášejí zatížení do svislých nosných konstrukcí. Zajišťují prostorovou tuhost objektů. Rozdělují objekt do jednotlivých horizontálních rovin (podlaží). Musí spolehlivě a bezpečně přenášet veškerá stálá a nahodilá zatížení. Musí splňovat požadavky tepelně technické, zvukové, požární.

3 Vodorovné nosné konstrukce stavebních objektů
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Vodorovné nosné konstrukce stavebních objektů stropní konstrukce, ztužující pásy, překlady, průvlaky, střechy.

4 rezrssrutzjhhgfjkfv kamenné Klenby cihelné povalové lepenicové Dřevěné
Tradiční stropní konstrukce Klenby Dřevěné Traverzové Keramické Železobetonové monolitické Sklo - železobetonové kamenné cihelné povalové lepenicové trámové fošnové cihelné do traverz deskové do traverz Kleinovy stropy Koenenovy stropy prefabrikované keramické nosníky prefabrikované keramické desky deskové žebírkové hřibové ŽB trámy a keramické desky bezprůvlakové stropy ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ

5 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Montované stropy Deskové Nosníkové Panelové Hřibové Ocelové Plechové

6 Cíle diagnostického průzkumu stropních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Cíle diagnostického průzkumu stropních konstrukcí Identifikovat konstrukční systém reálného provedení – statické schéma. Identifikovat geometrii nosné konstrukce. Ověřit skladbu a kvalitu materiálů nosné konstrukce. Identifikovat skladbu podlahového souvrství. Identifikovat skladbu podhledů. Posoudit příčiny vad a poruch (podlaha, NK, podhled).

7 Akustická trasovací metoda.
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Diagnostické metody Vizuální prohlídka vzdušných líců – horní (nášlapná vrstva), dolní (podhledová konstrukce). Akustická trasovací metoda. Radiografická nebo magnetická kontrola vyztužení. Endoskopická vizuální defektoskopie. Semidestruktivní metody – realizace sond z horního i dolního líce stropní konstrukce. Zatěžovací zkoušky.

8 Akustická trasovací metoda.
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Diagnostické metody Vizuální prohlídka vzdušných líců – horní (nášlapná vrstva), dolní (podhledová konstrukce). Akustická trasovací metoda. Radiografická nebo magnetická kontrola vyztužení. Endoskopická vizuální defektoskopie. Semidestruktivní metody – realizace sond z horního i dolního líce stropní konstrukce. Zatěžovací zkoušky.

9 Akustická trasovací metoda
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Akustická trasovací metoda Principem metody je odposlech akustické odezvy zkoušeného souvrství při poklepu tvrdým předmětem. Poklep se vede na vzdušný líc konstrukce. Akustická odezva je pak následující: zvonivá, dunivá, křaplavá. Úderník Kovová koule Æ 50 mm. Přechodový člen Uchycení úderníku k madlu. Madlo Teleskopická tyč.

10 Akustická trasovací metoda
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Akustická trasovací metoda Diagnostika z horního líce: Posouzení soudržnosti materiálů skladby podlahy pod nášlapnou vrstvou. Diagnostika z dolního líce: Posouzení soudržnosti materiálů podhledových omítek a přídržnosti k materiálu nosné konstrukce (celoplošné kontaktní omítky). Identifikace zavěšeného podhledu (sádrokarton, dřevěné podbití s rákosovou omítkou, atp.). Identifikace polohy, počtu a směru pnutí nosných prvků konstrukce.

11 Endoskopická vizuální defektoskopie
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Endoskopická vizuální defektoskopie Efektivní metoda pro bezdemontážní diagnostiku a defektoskopické prohlídky především v následujících případech. Inspekční prohlídka dolního líce nosných prvků stropní konstrukce nad stávajícím podhledem (prohlídky bočních stěn trámů a dolního líce desky resp. záklopu v mezitrámových a mezižeberních prostorách). Inspekční prohlídka vnitřních dutin keramických stropních vložek a desek. Inspekční prohlídka vnitřních částí dutinových železobetonových nebo předpjatých prefabrikátů. Zaměření geometrických parametrů konstrukčních prvků ve nepřístupných částech stropního systému.

12 Základní schéma technických endoskopů
rezrssrutzjhhgfjkfv Základní schéma technických endoskopů ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Endoskopické systémy OHEBNÉ (FLEXIBILNÍ) PEVNÉ (RIGITNÍ) Boroskopy Fibroskopy Videoskopy klasická optika vláknová optika CCD čip Přenos obrazu: Výhody systému: teplotní odolnost optika flexibilita dálkové ovládání konce výměnné objektivy max. délka až 50 m přímá digitalizace měření reálných rozměrů integrace světelného zdroj automatické řízení intenzity osvětlení

13 Endoskopická vizuální defektoskopie BOROSKOP
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Endoskopická vizuální defektoskopie BOROSKOP 1 2 4 3 1 – hrot inspekční (pevné trubice) se zabudovaným optickým hranolem umožňujícím nastavení úhlu pohledu 2 – koncovka s hledím a manipulátory (zoom, zaostření, úhel pohledu, otáčení inspekční trubice okolo podélné osy) 3 – světlovodný kabel 4 – světelný zdroj

14 Endoskopická vizuální defektoskopie VIDEOSKOP
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Endoskopická vizuální defektoskopie VIDEOSKOP 4 2 1 3 1 – inspekční sonda 2 – integrovaný displej 3 – ovládací sekce 4 – řídící jednotka se zdrojem

15 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN 73 2030
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN Posoudit spolehlivost stropní konstrukce v případě, že není možno bezpečně zjistit všechny potřebné parametry pro výpočet. Zatěžovací zkoušky: do dosažení únosnosti konstrukce, bez dosažení únosnosti konstrukce. Při vyhodnocení se zkoušená konstrukce hodnotí z hlediska: mezních stavů únosnosti konstrukce. mezních stavů použitelnosti konstrukce.

16 Základní zatěžovací postup
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Základní zatěžovací postup Gs Gs+Vs Gs+Vd zatížení, průhyb čas [h:min] Gs Gs – provozní hodnota stálého zatížení Vs – provozní hodnota užitného zatížení Vd – extrémní hodnota užitného zatížení (součinitel gexp)

17 Vyhodnocení zatěžovací zkoušky (bez dosažení meze únosnosti)
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Vyhodnocení zatěžovací zkoušky (bez dosažení meze únosnosti) Konstrukce je spolehlivá z hlediska mezního stavu únosnosti: Poměr mezi trvalým a celkovým přetvořením konstrukce je menší než l1 (hodnoceno při odtížení z Gs+Vd na hodnotu Gs). Experimentální hodnota únosnosti je větší než výpočtová (požadovaná) hodnota únosnosti násobená součinitelem gexp. Konstrukce je spolehlivá z hlediska mezního stavu použitelnosti: Experimentální hodnota přetvárného účinku od zkušebního zatížení Gs+Vd je menší než odpovídající část mezní hodnoty přetvoření stanovené v normách pro navrhování nebo určená rozborem podmínek pro použití konstrukce. Jsou splněny další (dohodnuté) podmínky.

18 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

19 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

20 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

21 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
W1 W3 W2 W4 W5 W6 rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

22 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ hodnota zatížení realizace zatížení ekvivalentním břemenem Gs=2,45 kNm-2 vlastní tíha stávající skladby podlah (0,23 kNm-2, 397,4 kg), tíha zabudovaných varných nádob (0,15 kNm-2, 260 kg), vlastní tíha zátěžových barelů (0,33 kNm-2, 565,5 kg), napuštění celkem 11 barelů vodou (1,74 kNm-2, 3018,4 kg). Celkem 2,45 kNm-2, 4241,3 kg Vs=3,02 kNm-2 přitížení na hodnotu Vs napuštěním celkem 19 barelů vodou (3,02 kNm-2, 5213,6 kg) Vd=4,65 kNm-2 zvýšení hodnoty Vs na Vd napuštěním celkem 9 barelů a 2 varných nádob vodou (1,63 kNm-2, 2823,7 kg) odtížení na Gs odtížení stropního dílce realizováno vypuštěním barelů z ekvivalentních břemen pro simulaci Vd (celkem 28 barelů a dvě varné nádoby) celkové odtížení vypuštění zbytku barelů a deinstalace barelů z povrchu zatěžovaného dílce

23 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

24 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

25 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ W1 W2 W3 W4 W5 W6 W1 W2 W3

26 Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ
rezrssrutzjhhgfjkfv Příklad reálné zatěžovací zkoušky – in situ

27 Patří do skupiny tradičních stropních konstrukcí.
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Klenba Patří do skupiny tradičních stropních konstrukcí. Obecné názvosloví: 1 – opěra klenby 2 – pateční spára 3 – líc klenby 4 – nadezdívka 5 – závěrný klenák (závěrák) 6 – rub klenby 7 – ložná spára 8 – styčná spára v – výška klenby o-o‘ – délka klenby l – rozpětí klenby

28 Patří do skupiny tradičních dřevěných stropních konstrukcí.
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Povalový strop Patří do skupiny tradičních dřevěných stropních konstrukcí. Obecné názvosloví: 1 – poval 2 – hmoždinky

29 9 – rákosová podhledová omítka
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Dřevěný trámový Patří do skupiny tradičních dřevěných polospalných stropních konstrukcí. Obecné názvosloví: 1 – trám 2 – záklop 3 – lišta 4 – násyp 5 – polštář 6 – hrubá podlaha 7 – čistá podlaha 8 – podbití 9 – rákosová podhledová omítka

30 Trámový (rákosníkový)
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Trámový (rákosníkový) Patří do skupiny tradičních dřevěných polospalných stropních konstrukcí. Podbití rákosové omítky vynášeno samostatnými (tzv. rákosníkovými) trámy. Skladba dřevěného trámového stropu popsána u Obr. P9.3. Obecné názvosloví: 1 – rákosník

31 1 – obetonovaný válcovaný nosník I 2 - cihly 3 – pásová ocel
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Kleinův strop Patří do skupiny tradičních traverzových stropních konstrukcí. Je obdobou valené klenby. V podstatě se jedná o vyztuženou rovnou cihelnou klenbu. Tlak v desce přenáší cihly a cementová malta, tah ocelová výztuž z pásové nebo kruhové oceli. Obecné názvosloví: 1 – obetonovaný válcovaný nosník I 2 - cihly 3 – pásová ocel 4 - omítka

32 2 – železobetonová deska 3 – válcovaný nosník I
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Koenenův strop Je konstruován tak, že mezi ocelovými nosníky je železobetonová deska, jejíž výztuž je háky zachycena za horní přírubu nosníku tvaru I. Patří do skupiny tradičních traverzových stropních konstrukcí. Vzhledem k tomu, že nosník je plně zabetonován, jedná se v podstatě o železobetonový monolitický strop. Obecné názvosloví: 1 – výztuž 2 – železobetonová deska 3 – válcovaný nosník I

33 Stropní konstrukce CSD HURDIS II
rezrssrutzjhhgfjkfv Stropní konstrukce CSD HURDIS II Patří do skupiny tradičních traverzových stropních konstrukcí. Na obrázku je uvedena skladba požadovaná výrobcem stropních desek CSD HURDIS. Technologický postup montáže je dostupný např. na Obecné názvosloví uvedeno přímo v obrázku.

34 rezrssrutzjhhgfjkfv ŽB žebírkový Patří do skupiny tradičních železobetonových stropních konstrukcí. Osová vzdálenost žeber 500 až 900 mm. Vlastní žebra mají šířku 80 až 120 mm. Někdy jsou tyto stropní konstrukce označovány jako tzv. stropní konstrukce systému Hennebique. Obecné názvosloví: 1 – žebro 2 – výztuž žebra 3 – prkno 4 – mezižeberní deska 5 - podbití 6 – podhledová omítka

35 Dutinové stropní panely
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Dutinové stropní panely Patří do skupiny montovaných panelových stropních konstrukcí. Při tloušťkách 140 až 215 mm jsou stropní panely vyztuženy obyčejnou betonářskou výztuží, panely tloušťky 190 mm a více předpjatou výztuží. Někdy jsou tyto dílce označovány jako SPIROLL. Obecné názvosloví: 1 – dutinový panel 2 – betonová zálivka 3 – nadokenní překlad 4 – ztužující věnec


Stáhnout ppt "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google