Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová"— Transkript prezentace:

1 pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová
EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová

2 OBSAH Limity počtu studentů 2015 Úprava Pravidel pro poskytování
příspěvků a dotací VVŠ

3 Výpočet limitů počtu studentů 2015
MŠMT předložilo návrh na snížení limitů studentů: v kategorii B1 o 7%, v kategorii M1 o 7%, v kategorii N1 o 5%, v kategorii P1 bez snížení.

4 Závěry Reprekomise 17.12. Snížení M1 bude moci být kompenzováno s B1.
Pokud skutečný přepočtený počet studentů B1 je menší než limitní počet B1, platí, že financován je limit B1 nejvýše však do - 10 % pravidlo zůstává zachováno. Specifický přístup pro výpočet limitů uplatněn již jen pro umělecké vysoké školy a pro studijní programy Zubní lékařství, Stomatologie a Stomatologie a Zubní lékařství. SP2+ zrušení specifické úpravy v Pravidlech.

5 Požadavek ČKR Z podnětu rektorů veřejných vysokých škol, který byl vznesen na jednání Pléna České konference rektorů, předložilo MŠMT členům Reprekomise dne návrh dílčí úpravy Pravidel s požadavkem reakce do Úprava spočívá ve změně zdroje dat pro indikátor Kvalifikační struktura akademických pracovníků, kterým nově bude databáze IS REDOP místo statistického výkazu P 1b-04.

6 Stávající znění Pravidel….
Čl. 12 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr za poslední tři roky n-3, n-4, n-5 s vahami 5:3:2. Čl. 14 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr dat za poslední tři roky n-2, n-3, n-4 s vahami 5:3:2.

7 Navržené změny Pravidel….
Bod 1. – Odstavec 8 v Článku 11 nově zní: „Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o evidenční přepočtený počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu limitních počtů studentů pro akademický rok 2014/2015 bude použito posledních dostupných údajů IS REDOP k datu výpočtu (stav k 1. lednu 2014).“ Bod 2. – Odstavec 8 v Článku 14 nově zní: Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu ukazatele K pro rok 2015 bude použito průměru údajů IS REDOP z dostupných sběrů za rok 2014.“

8 Dopad změny zdrojů dat Limity 2015 s daty z REDOP Celkem
Výpočet limitu počtu nově přijímaných studentů (studujících prvním rokem, v SDS+1, započítaní, dohodnutí a financovaní studenti) Limity 2015 s daty z REDOP Celkem Limity 2015 s daty (P1b-04) - stávající způsob Z m ě n a výpočet s daty REDOP proti stávajícímu způsobu výpočtu B1 M1 N1 P1 VVŠ Celkem 66 895 5 097 27 575 5 002 66 897 27 580 5 000 -2 -5 2 11000 UK 7 077 2 265 3 595 1 458 14 395 7 087 3 598 1 459 14 409 -10 -3 -1 -14 12000 JU 2 486 47 733 132 3 398 2 487 3 399 13000 UJEP 2 434 82 532 32 3 080 2 441 83 534 3 090 -7 14000 MU 7 205 1 180 3 491 619 12 495 7 212 1 181 3 495 12 507 -4 -12 15000 UP 3 521 612 1 575 324 6 032 3 515 610 1 572 323 6 020 6 3 1 12 16000 VFU Brno 125 353 61 586 126 354 588 17000 OU 2 151 151 704 63 3 069 2 148 150 703 3 064 5 18000 UHK 1 558 67 491 31 2 147 1 561 492 19000 SU 1 763 511 2 305 21000 ČVUT 6 106 2 393 476 8 975 6 082 2 386 475 8 943 24 7 22000 VŠCHT Praha 1 176 414 195 1 785 415 1 791 -6 23000 ZČU 3 085 287 1 030 4 552 1 028 4 545 24000 TUL 2 037 53 617 72 2 779 2 038 2 780 25000 UPa 2 233 663 95 2 991 2 234 2 992 26000 VUT v Brně 5 057 2 401 398 7 856 5 047 2 398 397 7 842 10 14 27000 VŠB-TUO 4 951 1 983 276 7 210 4 955 1 986 7 217 28000 UTB ve Zlíně 2 166 1 171 96 3 433 2 167 1 172 3 435 31000 VŠE 3 505 2 258 137 5 900 3 512 2 264 5 913 -13 41000 ČZU v Praze 4 574 2 084 199 6 857 2 083 6 856 43000 MENDELU 2 093 882 157 3 132 2 096 883 3 136 51000 AMU v Praze 52000 AVU v Praze 53000 VŠUP v Praze 54000 JAMU 55000 VŠP Jihlava 803 804 56000 VŠTE 789 787

9 Návrh usnesení Předsednictvo RVŠ schvaluje návrh MŠMT na změnu Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v čl. 12 odst. 8 a čl. 14 odst. 8.


Stáhnout ppt "pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová"

Podobné prezentace


Reklamy Google