Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová

2 OBSAH  Limity počtu studentů 2015  Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ

3 Výpočet limitů počtu studentů 2015 MŠMT předložilo návrh na snížení limitů studentů:  v kategorii B1 o 7%,  v kategorii M1 o 7%,  v kategorii N1 o 5%,  v kategorii P1 bez snížení.

4 Závěry Reprekomise  Snížení M1 bude moci být kompenzováno s B1.  Pokud skutečný přepočtený počet studentů B1 je menší než limitní počet B1, platí, že financován je limit B1 nejvýše však do - 10 % pravidlo zůstává zachováno.  Specifický přístup pro výpočet limitů uplatněn již jen pro umělecké vysoké školy a pro studijní programy Zubní lékařství, Stomatologie a Stomatologie a Zubní lékařství.  SP2+ zrušení specifické úpravy v Pravidlech.

5 Požadavek ČKR  Z podnětu rektorů veřejných vysokých škol, který byl vznesen na jednání Pléna České konference rektorů, předložilo MŠMT členům Reprekomise dne návrh dílčí úpravy Pravidel s požadavkem reakce do  Úprava spočívá ve změně zdroje dat pro indikátor Kvalifikační struktura akademických pracovníků, kterým nově bude databáze IS REDOP místo statistického výkazu P 1b-04.

6 Stávající znění Pravidel…. Čl. 12 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr za poslední tři roky n-3, n-4, n-5 s vahami 5:3:2. Čl. 14 odst. 8 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o průměrný evidenční přepočteny počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je statisticky výkaz Škol (MŠMT) P 1b-04; jde o váženy průměr dat za poslední tři roky n-2, n-3, n-4 s vahami 5:3:2.

7 Navržené změny Pravidel…. Bod 1. – Odstavec 8 v Článku 11 nově zní: „ Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o evidenční přepočtený počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu limitních počtů studentů pro akademický rok 2014/2015 bude použito posledních dostupných údajů IS REDOP k datu výpočtu (stav k 1. lednu 2014).“ Bod 2. – Odstavec 8 v Článku 14 nově zní: „ Kvalifikační struktura akademických pracovníků – podíl vysoké školy na počtu profesorů a docentů, kmenových pracovníků, všech vysokých škol. Jde o evidenční přepočtený počet profesorů a docentů, tento počet je násoben koeficientem 2,5 v případě profesorů a koeficientem 1,5 v případě docentů. Zdrojem dat je databáze IS REDOP (MŠMT). Pro účely výpočtu ukazatele K pro rok 2015 bude použito průměru údajů IS REDOP z dostupných sběrů za rok 2014.“

8 Dopad změny zdrojů dat Výpočet limitu počtu nově přijímaných studentů (studujících prvním rokem, v SDS+1, započítaní, dohodnutí a financovaní studenti) Limity 2015 s daty z REDOP Celkem Limity 2015 s daty (P1b-04) - stávající způsob Celkem Z m ě n a výpočet s daty REDOP proti stávajícímu způsobu výpočtu Celkem B1M1N1P1B1M1N1P1B1M1N1P1 VVŠ Celkem UK JU UJEP MU UP VFU Brno OU UHK SU ČVUT VŠCHT Praha ZČU TUL UPa VUT v Brně VŠB-TUO UTB ve Zlíně VŠE ČZU v Praze MENDELU AMU v Praze AVU v Praze VŠUP v Praze JAMU VŠP Jihlava VŠTE

9 Návrh usnesení  Předsednictvo RVŠ schvaluje návrh MŠMT na změnu Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám v čl. 12 odst. 8 a čl. 14 odst. 8.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. dubna 2014 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google