Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová

2 OBSAH  Rozpočet 2014  Výpočet limitů počtu studentů 2015  Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ

3 Ukazatel Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč) Meziroční vývoj (%)2,23-1,59-5,36-7,530, ,15 Celkem rozpočet VŠ bez PF (mil. Kč) Meziroční vývoj (%)3,91-1,32-4,30-6,662,580,5

4 Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o tis. = 0,6% ( poměr A:K zůstává 77,5:22,5) II. Sociální záležitosti studentů C,J,S1,S2,U1,U2 pokles o tis. - 1,7% stipendia doktorandů nárůst o 0,8 %, pokles u ubytovacích stipendií a zejména u stravování - 14,6 (vývoj počtu studentů) III. Rozvoj vysokých škol G,I snížení o tis. = - 4,1 % ( FRVŠ -99 %, CRP – 44,6 %, IP + 30,6%) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 18,7 % nejvíce - Fond vzdělávací politiky nárůst 92 mil a to 50 mil. podpora pedagogických fakult a 40 mil. další aktivity

5 Položka Počet přepočtených studentů Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu (tj. akceptovaný počet přepočtených studentů) Průměrný normativ (v Kč) Doktorské stipendium (v Kč/rok) Ubytovací stipendium (v Kč/rok) Sociální stipendium (v Kč/rok) Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč) 23,0021,2519,4017,95 Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

6 VVŠ Změna podílu VŠ na A Změna podílu VŠ na K Změna podílu VŠ na celku Rozdíl (v tis. Kč) % změna celk. rozpočtu UK3,91%-3,85%1,56% ,13% JU-2,70%-3,52%-2,87% ,32% UJEP-2,26%1,55%-1,66% ,11% MU0,16%4,00%1,09% ,66% UP0,69%-3,23%-0,21%3 5300,36% VFU Brno3,68%-1,70%2,65%8 1333,23% OU3,21%3,68%3,31% ,89% UHK-2,50%3,87%-1,42% ,87% SU-4,56%-2,83%-4,28% ,74% ČVUT1,98%3,96%2,48% ,05% VŠCHT Praha6,91%4,23%6,16% ,76% ZČU-2,78%-6,92%-3,69% ,15% TUL-1,17%-8,32%-2,60% ,05% UPa-5,44%-1,50%-4,70% ,16% VUT v Brně1,37%-1,43%0,72% ,28% VŠB-TUO-2,04%7,70%-0,39%1 4570,17% UTB ve Zlíně-3,01%0,09%-2,52% ,97% VŠE-0,58%0,24%-0,40%9010,16% ČZU v Praze-3,96%13,75%-0,86% ,30% MENDELU-5,72%-5,19%-5,61% ,08% AMU v Praze0,00%-6,14%-1,32% ,77% AVU v Praze0,00%4,33%0,99%1 0431,56% VŠUP v Praze0,00%-6,94%-1,75% ,20% JAMU0,00%2,91%0,63%1 6541,19% VŠP Jihlava-1,44%-17,58%-3,38% ,84% VŠTE14,54%82,62%17,19% ,85% ,56%

7 Výpočet limitů počtu studentů 2015 MŠMT předložilo návrh na snížení limitů studentů:  v kategorii B1 o 7%,  v kategorii M1 o 7%,  v kategorii N1 o 5%,  v kategorii P1 bez snížení.

8 Závěry Reprekomise  Snížení M1 bude moci být kompenzováno s B1.  Pokud skutečný přepočtený počet studentů B1 je menší než limitní počet B1, platí, že financován je limit B1 nejvýše však do - 10 % pravidlo zůstává zachováno.  Specifický přístup pro výpočet limitů uplatněn již jen pro umělecké vysoké školy a pro studijní programy Zubní lékařství, Stomatologie a Stomatologie a Zubní lékařství.  SP2+ zrušení specifické úpravy v Pravidlech.

9 Úprava Pravidel….z  Ukazatel A – viz výše  Ukazatel J - zůstává zachován, je zrušena povinnost VVŠ získat souhlas MŠMT k poskytování dotované stravy prostřednictvím jiných právnických osob  Ukazatel K – Mezinárodní granty- požadované údaje předložilo 21 škol, požadavek na poskytnutí údajů databáze E-Corda školám a na provedení analýzy dopadu ukazatele byl náměstkem ministra akceptován

10 Princip řešení podpory pedagogických fakult v roce 2014  Hlavním východiskem pro navrhovaná opatření na podporu pedagogických fakult (fakult připravujících učitele) je potřeba zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů pro školství.  Ministerstvem navržená dvě opatření jsou přijímána rychle, ne zcela systémově: 1) v rámci dohodovacího řízení vyhovět žádostem o navýšení limitu kategorie N1 na úkor snížení limitu kategorie B1 při splnění podmínky, že snížení B1 převyšuje navýšení N1. Snížení počtu studií v důsledku těchto úprav bude kompenzováno navýšením finančních prostředků v rámci druhého opatření 2) podpora pedagogických fakult prostřednictvím projektů stimulujících zvýšení zájmu absolventů o práci ve školství z Fondu vzdělávací politiky prostřednictvím vyhlášení výzvy pro vysoké školy s pedagogickými fakultami.

11 Princip řešení podpory pedagogických fakult v roce 2014  Podporu členů Reprekomise získal návrh rozdělit prostředky vyčleněné pro druhé opatření mezi školy, které vzdělávají učitele, přímo na základě údajů o absolventech pedagogických oborů, kteří působí ve školství.  Závěr náměstka - prostředky na podporu pedagogických studijních programů budou přerozděleny mezi VVŠ podle počtu absolventů, kteří jsou učiteli  S ohledem na obtížnost zjišťování reálných počtů takovýchto absolventů bylo na jednání P RVŠ rozhodnuto o ustavení pracovní skupiny na ministerstvu za účasti reprezentací k nalezení optimální metodiky rozdělení alokovaných prostředků ve Fondu vzdělávací politiky


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google