Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová

2 OBSAH  Rozpočet 2014  Výpočet limitů počtu studentů 2015  Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ

3 Ukazatel200920102011201220132014 Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč) 24 64024 24922 95021 22221 80321 770 Meziroční vývoj (%)2,23-1,59-5,36-7,530,61 3.32 - 0,15 Celkem rozpočet VŠ bez PF (mil. Kč) 21 90421 61520 68719 30919 80819 907 Meziroční vývoj (%)3,91-1,32-4,30-6,662,580,5

4 Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o 89 422 tis. = 0,6% ( poměr A:K zůstává 77,5:22,5) II. Sociální záležitosti studentů C,J,S1,S2,U1,U2 pokles o 36 337 tis. - 1,7% stipendia doktorandů nárůst o 0,8 %, pokles u ubytovacích stipendií a zejména u stravování - 14,6 (vývoj počtu studentů) III. Rozvoj vysokých škol G,I snížení o 49 018 tis. = - 4,1 % ( FRVŠ -99 %, CRP – 44,6 %, IP + 30,6%) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 18,7 % nejvíce - Fond vzdělávací politiky nárůst 92 mil a to 50 mil. podpora pedagogických fakult a 40 mil. další aktivity

5 Položka 200920102011 201220132014 Počet přepočtených studentů 314 621328 668332 485331 725323 266 312 649 Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu (tj. akceptovaný počet přepočtených studentů) 305 619314 588316 785319 191303 323 286 108 Průměrný normativ (v Kč) 36 35634 770 33 01230 546 32 401 35 156 Doktorské stipendium (v Kč/rok) 88 77593 38089 42983 041 90 000 Ubytovací stipendium (v Kč/rok) 6 5006 2505 8005 3675 400 Sociální stipendium (v Kč/rok) 16 200 Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč) 23,0021,2519,4017,95 Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

6 VVŠ Změna podílu VŠ na A Změna podílu VŠ na K Změna podílu VŠ na celku Rozdíl 2014-2013 (v tis. Kč) % změna celk. rozpočtu UK3,91%-3,85%1,56%55 7952,13% JU-2,70%-3,52%-2,87%-12 481-2,32% UJEP-2,26%1,55%-1,66%-4 619-1,11% MU0,16%4,00%1,09%29 7091,66% UP0,69%-3,23%-0,21%3 5300,36% VFU Brno3,68%-1,70%2,65%8 1333,23% OU3,21%3,68%3,31%16 3453,89% UHK-2,50%3,87%-1,42%-2 562-0,87% SU-4,56%-2,83%-4,28%-10 168-3,74% ČVUT1,98%3,96%2,48%39 6853,05% VŠCHT Praha6,91%4,23%6,16%21 6976,76% ZČU-2,78%-6,92%-3,69%-20 121-3,15% TUL-1,17%-8,32%-2,60%-7 452-2,05% UPa-5,44%-1,50%-4,70%-19 392-4,16% VUT v Brně1,37%-1,43%0,72%14 0751,28% VŠB-TUO-2,04%7,70%-0,39%1 4570,17% UTB ve Zlíně-3,01%0,09%-2,52%-10 870-1,97% VŠE-0,58%0,24%-0,40%9010,16% ČZU v Praze-3,96%13,75%-0,86%-2 580-0,30% MENDELU-5,72%-5,19%-5,61%-26 585-5,08% AMU v Praze0,00%-6,14%-1,32%-1 929-0,77% AVU v Praze0,00%4,33%0,99%1 0431,56% VŠUP v Praze0,00%-6,94%-1,75%-1 179-1,20% JAMU0,00%2,91%0,63%1 6541,19% VŠP Jihlava-1,44%-17,58%-3,38%-2 776-2,84% VŠTE14,54%82,62%17,19%18 11217,85% 89 4220,56%

7 Výpočet limitů počtu studentů 2015 MŠMT předložilo návrh na snížení limitů studentů:  v kategorii B1 o 7%,  v kategorii M1 o 7%,  v kategorii N1 o 5%,  v kategorii P1 bez snížení.

8 Závěry Reprekomise 17.12.  Snížení M1 bude moci být kompenzováno s B1.  Pokud skutečný přepočtený počet studentů B1 je menší než limitní počet B1, platí, že financován je limit B1 nejvýše však do - 10 % pravidlo zůstává zachováno.  Specifický přístup pro výpočet limitů uplatněn již jen pro umělecké vysoké školy a pro studijní programy Zubní lékařství, Stomatologie a Stomatologie a Zubní lékařství.  SP2+ zrušení specifické úpravy v Pravidlech.

9 Úprava Pravidel….z 29.1.2014  Ukazatel A – viz výše  Ukazatel J - zůstává zachován, je zrušena povinnost VVŠ získat souhlas MŠMT k poskytování dotované stravy prostřednictvím jiných právnických osob  Ukazatel K – Mezinárodní granty- požadované údaje předložilo 21 škol, požadavek na poskytnutí údajů databáze E-Corda školám a na provedení analýzy dopadu ukazatele byl náměstkem ministra akceptován

10 Princip řešení podpory pedagogických fakult v roce 2014  Hlavním východiskem pro navrhovaná opatření na podporu pedagogických fakult (fakult připravujících učitele) je potřeba zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů pro školství.  Ministerstvem navržená dvě opatření jsou přijímána rychle, ne zcela systémově: 1) v rámci dohodovacího řízení vyhovět žádostem o navýšení limitu kategorie N1 na úkor snížení limitu kategorie B1 při splnění podmínky, že snížení B1 převyšuje navýšení N1. Snížení počtu studií v důsledku těchto úprav bude kompenzováno navýšením finančních prostředků v rámci druhého opatření 2) podpora pedagogických fakult prostřednictvím projektů stimulujících zvýšení zájmu absolventů o práci ve školství z Fondu vzdělávací politiky prostřednictvím vyhlášení výzvy pro vysoké školy s pedagogickými fakultami.

11 Princip řešení podpory pedagogických fakult v roce 2014  Podporu členů Reprekomise získal návrh rozdělit prostředky vyčleněné pro druhé opatření mezi školy, které vzdělávají učitele, přímo na základě údajů o absolventech pedagogických oborů, kteří působí ve školství.  Závěr náměstka - prostředky na podporu pedagogických studijních programů budou přerozděleny mezi VVŠ podle počtu absolventů, kteří jsou učiteli  S ohledem na obtížnost zjišťování reálných počtů takovýchto absolventů bylo na jednání P RVŠ 12.12. rozhodnuto o ustavení pracovní skupiny na ministerstvu za účasti reprezentací k nalezení optimální metodiky rozdělení alokovaných prostředků ve Fondu vzdělávací politiky


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 20. února 2014 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google