Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 21. dubna 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 21. dubna 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 21. dubna 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 •Úvod •Hodnocení vědy a výzkumu v ČR •Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu •Výsledky výzkumné činnosti a významná ocenění •Závěr Hlavní body

3 •Reforma VaVaI z let 2008-2009 – destabilizace české vědy a výzkumu •Metodika hodnocení – redukcionistický a mechanistický nástroj hodnocení výzkumu a rozdělování prostředků •K zásadní nápravě situace dosud nedošlo – metodika je neustále „vylepšována“ Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 1/6

4 Doporučení 1. průběžné zprávy Mezinárodního auditu VaVaI v ČR •metodika hodnocení by se měla přestat používat – představuje významné riziko pro zdraví systému VaVaI v ČR •mělo by být provedeno ex-post hodnocení kapacit a praktik v souvislosti s politikami VaVaI, institucemi a programy Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 2/6

5 Doporučení 2. průběžné zprávy Mezinárodního auditu VaVaI v ČR •metodika hodnocení by se měla nahradit novým systémem v souladu s mezinárodní praxí •součástí hodnocení musí být „peer-review“ – rozdíly mezi obory nelze zachytit žádnou sebesložitější formulí •institucionální systém je třeba stabilizovat a financování učinit předvídatelnějším Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 3/6

6 Systém hodnocení v AV ČR •uvažuje prospektivní i retrospektivní aspekty výkonnosti •respektuje oborové odlišnosti •zohledňuje sebehodnocení týmů •kombinuje kvantitativní a kvalitativní údaje •obsahuje „peer-review“ hodnocení zahraničními posuzovateli •měří kvalitu srovnáním se světem Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 4/6

7 Systém hodnocení v AV ČR •I. etapa (sumativní) – vlastní hodnocení a projednání jeho závěrů v grémiích AV ČR (duben 2011) •II. etapa (formativní) – interpretace výsledků hodnocení ve spolupráci s vedením pracovišť (duben 2011 - prosinec 2011) •III. etapa (implementační) – promítnutí závěrů formativní fáze do návrhu organizačních a finančních opatření (prosinec 2011 a dále) Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 5/6

8 IPn – „Metodika hodnocení VaVaI v ČR“ •transparentnost, otevřenost, komplexnost •kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení •respektování oborových odlišnosti •uplatnění zahraničních zkušeností a standardů •periodicita čtyř až sedmi let Hodnocení vědy a výzkumu v ČR 6/6

9 •Vzestupný trend měřitelné kvality a množství vědeckých výstupů •Rozdíly ve výkonnosti jednotlivých vědeckých útvarů (k nárůstu vědeckého výkonu nepřispívají všechny týmy stejnou měrou) •Podklad pro manažerské rozhodování o organizačních a finančních opatřeních v dalších etapách hodnocení •Vědecká výkonnost AV ČR – kvalitní a stabilní základ pro rozvoj vědy a výzkumu v ČR Výsledky I. etapy hodnocení v AV ČR

10 •Pravidelné hodnocení výzkumné činnosti •Státní rozpočet ČR na VaVaI na rok 2012 s výhledem na léta 2013-2014 •Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách •Evropská agenda Zpráva o činnosti Akademické rady

11 Oblast věd o neživé přírodě •Byl sestrojen prototyp spinového tranzistoru - zásadní průlom ve výzkumu materiálů využívaných ve spintronice (elektronice blízké budoucnosti) •Byla vyvinuta originální metoda přípravy Si nanokrystalů, které jsou perspektivní při konstrukci elektronických obvodů •Byl vyvinut přístroj, který umožňuje přesné a komplexní měření parametrů krevního oběhu (mohl by pomoci všem pacientům, kteří trpí onemocněním kardiovaskulárního systému) •Byl vyvinut hybridní textilní materiál NiTi-polyester, který lze využít k výrobě lékařských textilních implantátů Výsledky výzkumné činnosti 1/3

12 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd •Byla vyvinuta dekontaminační reaktorová jednotka využívající chemické procesy za účasti světla k čištění extrémně znečištěných povrchových i podpovrchových vod •Byly vyšlechtěny nové odrůdy jabloně Malus domestica Borkh. - „Goldlane” a „Moonlight” odolné proti strupovitosti s kompaktním růstem •V houbě Amanita submembranacea byla popsána vazba stříbra v nízkomolekulárních vnitrobuněčných komplexech zajišťujících detoxifikaci kovu •Byl objeven nový způsob očkování proti klíšťatům otevírající možnost prevence závažných chorob, jakými jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza Výsledky výzkumné činnosti 2/3

13 Oblast humanitních a společenských věd •Bohemia docta. A. Míšková, M. Franc, A. Kostlán (eds.), Praha 2010 •Projekt „The World Book of Happiness“ - náměty pro zlepšení kvality života na vědecky ověřených poznatcích o lidském štěstí •Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století •Slovanské bájesloví Karla Jaromíra Erbena - nově analyzuje jeho dosud nevydané rukopisy s touto tematikou •Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (F. Čajka) - studie a komentovaná edice Výsledky výzkumné činnosti 3/3

14 Extreme Light Infrastructure ELI  realizace projektu nejvýkonnějšího laseru světa v ČR  statut panevropské výzkumné infrastruktury  unikátní příležitost pro rozvoj české ekonomiky i společnosti

15 •ERC grant pro pokročilé vědecké pracovníky Tomáš Jungwirth (Fyzikální ústav) •EMBO Installation Grant Alena Bruce (Biologické centrum) •Cena EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra 2011 Tomáš Durdík (Archeologický ústav) •Nominace – „European Inventor Award“ Blanka Říhová (Mikrobiologický ústav) Významná ocenění a granty 1/2

16 •„Cross Border Award“ za rozvoj přeshraniční spolupráce ve výzkumu Biologické centrum •Udělení čestného doktorátu Karel Šimek (Biologické centrum) Jan Vondrák (Astronomický ústav) •Evropská výzkumná rada (European Research Council) Pavel Exner (Ústav jaderné fyziky) Významná ocenění a granty 2/2

17 Předpoklady pro etablování potřebné kultury v oblasti hodnocení vědy a výzkumu v ČR •odmítnutí současné metodiky hodnocení a jejího použití jako mechanického nástroje pro stavbu rozpočtu •vytvoření nových metodik hodnocení a financování v souladu s mezinárodními zkušenostmi a standardy •realizace doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR prostřednictvím odpovídající úpravy strategických dokumentů a prováděcích předpisů pro oblast vědy a výzkumu Závěr

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 21. dubna 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google