Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2  Úvod  Závěry hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za období 2005-2009  Aktuální situace v české vědě a výzkumu  Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XXXVIII. zasedání Akademického sněmu  Výsledky výzkumné činnosti a významná ocenění  Závěr Hlavní body

3 Cíle hodnocení  Zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti a posilování mezinárodní konkurenceschopnosti pracovišť  Identifikace silných a slabých stránek s důrazem na výkonnost jednotlivých výzkumných týmů  Vytvoření báze pro koncepční kontrolu a financování pracovišť po roce 2012 Závěry hodnocení v AV ČR 1/4

4 Závěry hodnocení v AV ČR 2/4 Rozdělení pracovišť AV ČR do výkonnostních kategorií Vážené známky Ústavy AV ČR IaIbIIaIIbIII

5 Závěry hodnocení v AV ČR 3/4 Hodnocení 2005-2007Hodnocení 2005-2009 73% 27% Kategorie A Kategorie B 19% 52% 8% 2% IaIbIIaIIbIII Kategorie

6 Závěry hodnocení v AV ČR 4/4  Podklad pro manažerské rozhodování o organizačních a finančních opatřeních  Systém hodnocení v AV ČR – alternativa ke „kafemlejnku“  Kritický přístup k vlastní práci – základ pro zvyšování vědecké výkonnosti a východisko pro komunikaci s veřejností  Vědecká výkonnost AV ČR – kvalitní a stabilní základ pro rozvoj vědy a výzkumu v ČR

7 Klíčové problémy podle Mezinárodního auditu VaVaI v ČR  Vysoká míra cynismu a nestability v politickém životě  Nedostatek důvěry na všech úrovních, zejména nedůvěry ke vládním garniturám  Ohrožení stability výzkumných institucí – podíl účelového financování je riskantně vysoký  Metodika hodnocení – významné riziko pro zdraví systému VaVaI v ČR Situace ve vědě a výzkumu v ČR 1/4

8 Situace ve vědě a výzkumu v ČR 2/4 Struktura výdajů SR na VaVaI, 2008-2014 (%)

9 GA ČR  Nízká úspěšnost žadatelů v grantové soutěži (~ 20 %)  Systém jediné agentury pro základní výzkum je za současných podmínek nedostatečný  Možné negativní dopady na kvalitu vědy a výzkumu v ČR Situace ve vědě a výzkumu v ČR 3/4

10 Nová RVVI  Omezená účast klíčových výzkumných a vzdělávacích institucí na konzultačním procesu  Netransparentnost jmenovací procedury  Nejasnosti ohledně jmenování členů Rady  Statutární zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR Situace ve vědě a výzkumu v ČR 4/4

11  Převod výsledků hodnocení výzkumné činnosti do návrhu institucionálního financování  Státní rozpočet ČR na VaVaI na rok 2012 s výhledem na léta 2013-2014  Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách  Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020  Evropská agenda Zpráva o činnosti Akademické rady

12 Oblast věd o neživé přírodě  Spolupráce na vývoji měřicího přístroje určeného pro mezinárodní kosmickou misi Swarm, tzv. mikroakcelerometru  V rámci experimentu OPERA při měření rychlosti neutrin byla pro nezávislou kalibraci časové linky mezi CERN a LNGS použita měřicí aparatura GTR50  Objev velkého zvýšení rychlosti endocytózy vlivem magnetického pole má velký aplikační potenciál v biomedicíně  Byly vyvinuty metody pro modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů  Otevření střediska SAFMAT (Středisko analýzy funkčních materiálů) Výsledky výzkumné činnosti 1/3

13 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd  Byla ověřena a publikována technika dvoufotonové polarizační mikroskopie ke studiu struktury a funkce proteinů  Podzemní zplyňování uhlí pro produkci 2xH 2 a zplyňování odpadní biomasy pro produkci syntézního plynu – projekty jsou orientovány na ekologické a bezpečnostní aspekty  Ukončení polního pokusu zaměřeného na hodnocení vlivu geneticky modifikované kukuřice na životní prostředí  Jsou připraveny licenční smlouvy na výrobu vakcíny proti klíšťatům a na využití kmene CCM 8367 entomapatogenní houby Isaria fumosorosea k regulaci hmyzích škůdců  Byly uzavřeny licenční smlouvy na množení odrůd jabloně Karneval, Moonlight a Goldlane, které jsou rezistentní vůči houbovým chorobám Výsledky výzkumné činnosti 2/3

14 Oblast humanitních a společenských věd  Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener moderne, Praha-Vídeň, 2011  Studie – olfaktorické dysfunkce jako možné biomarkery autismu, Journal of Autism and Developmental Disorders  Publikace – „Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India“, American Economic Review  Zrod nové Evropy, Versailles, St. Germain a Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011  Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu, Praha 2011 Výsledky výzkumné činnosti 3/3

15 Hlavní pilíře  výzkum a vývoj  výchova a vzdělávání  transfer technologií  unikátní příležitost pro rozvoj české ekonomiky a společnosti Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

16  ERC grant pro pokročilé vědecké pracovníky Petér Szabó (Botanický ústav)  Česká hlava 2011 – Cena ministra životního prostředí Blahoslav Maršálek (Botanický ústav) František Pochylý (VUT Brno)  Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky VaVaI v roce 2011 Julius Lukeš, Marek Jindra, Ivo Šauman, Masako Jindrová Asahina (Biologické centrum) Významná ocenění a granty 1/2

17  Cena Jeana-Marie Lehna Martina Nádherná (Ústav anorganické chemie)  Státní cena za literaturu pro rok 2011 Daniela Hodrová (Ústav pro českou literaturu)  Medaile Josefa Hlávky František Vyskočil (Fyziologický ústav)  Cena Františka Nušla Jiří Grygar (Fyzikální ústav)  Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR Antonín Holý (Ústav organické chemie a biochemie) Významná ocenění a granty 2/2

18 Předpoklady pro další rozvoj VaV v ČR  Obnova důvěry vědecké obce ve způsoby a mechanismy rozhodování o oblasti vědy a výzkumu  Trvalá a stabilní veřejná podpora vědy a výzkumu v úspěšných a perspektivních oblastech  Odmítnutí metodiky hodnocení a jejího použití jako mechanického nástroje pro stanovení institucionálních výdajů rozpočtu  Etablování potřebné kultury v oblasti hodnocení VaV a jeho využití pro strategické rozhodování  Zajištění stability kvalitních výzkumných organizací – snížení podílu účelových prostředků ve prospěch institucionálního financování  Věcná komunikace mezi akademickou a podnikatelskou sférou Závěr

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 15. prosince 2011 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google