Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 24. dubna 2014 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 24. dubna 2014 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 24. dubna 2014 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 Hlavní body  Úvod  Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XLIII. zasedání Akademického sněmu  Výsledky výzkumné činnosti  Nová Strategie AV ČR  Závěr

3 Zpráva o činnosti Akademické rady  Státní rozpočet ČR na VaVaI (2015-2017)  Příprava pravidelného hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2010-2014  Novela zákona č. 130/2002 Sb.  Evropská agenda  GA ČR 1/13

4 Výdaje SR pro kapitoly MŠMT-VVŠ, AV ČR, TA ČR a GA ČR (období 2007-2014 a návrh RVVI na r. 2015-2017) VVŠ – institucionální prostředky na VZ a RVO včetně výdajů na spec. výzkum (poskytovaných do r. 2009 formou institucionální podpory a od r. 2010 formou účelové podpory ve výši asi 1 mld. Kč ročně) AV ČR – institucionální prostředky na VZ, RVO a podporu činnosti AV ČR a jejích pracovišť TA ČR, GAČR – účelové prostředky Zdroj: RVVI Zpráva o činnosti Akademické rady 2/13

5 Finanční zdroje AV ČR Zdroj: AV ČR Zpráva o činnosti Akademické rady 3/13

6 Programové prohlášení vlády ČR  Vláda vytvoří podmínky pro změnu hodnocení a financování výzkumných institucí a projektů v kontextu jejich reálného přínosu k rozvoji ČR. Především sníží závislost základního výzkumu na účelovém financování a omezí výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality. Zpráva o činnosti Akademické rady 4/13

7 Mezinárodní audit VaV v ČR  Velmi nízká úroveň institucionální podpory v porovnání s mezinárodním standardem  Extrémně nízký podíl průmyslové sféry na financování VaV vysokých škol a veřejných výzkumných institucí Zpráva o činnosti Akademické rady 5/13

8 Důraz na aplikovaný výzkum v zájmu průmyslu Institucionální podpora cca 35 % celkového rozpočtu Důraz na rozsáhlý infrastrukturní výzkum v národním zájmu Institucionální podpora cca 65 % celkového rozpočtu Důraz na strategický výzkum ve veřejném zájmu Institucionální podpora cca 80 % celkového rozpočtu Důraz na základní výzkum „curiosity driven“ Institucionální podpora cca 80 % celkového rozpočtu Rozdílná právní úprava klíčových institucí Hodnocení a financování probíhá odděleně od jiných subjektů VaV Max Planck Society Fraunhofer Society Helmholtz Association Leibniz Association Zpráva o činnosti Akademické rady 6/13

9 1)Zahraniční zdroje zahrnují soukromé zdroje a veřejné zdroje z evropských aj. fondů. 2)Z toho institucionální prostředky rozpočtové kapitoly AV ČR 4,5 mld. Kč, účelová podpora 0,2 mld. Kč, vysoutěžené grantové a projektové prostředky 2,4 mld. Kč. Zdroj: ČSÚ Financování VaV v ČR (v mld. Kč, 2012) Zpráva o činnosti Akademické rady 7/13

10 Výsledky VaV dle ČSÚ: Patentové licence Zpráva o činnosti Akademické rady 8/13

11 Předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu v ČR:  Zvýšení institucionálního financování vědy, výzkumu a vzdělávání  Obnovení důvěry mezi akademickou a podnikatelskou sférou  Podpora „strategické“ spolupráce a hledání synergických efektů  Zavedení komplexního systému hodnocení a na něj navazujícího financování Zpráva o činnosti Akademické rady 9/13

12 Novela zákona č. 130/2002 Sb.: zásadní obecná připomínka AV ČR  Řada navrhovaných změn zavádí nové položky financování, které představují nové nástroje podpory inovací  AV ČR požaduje, aby přijetí novely bylo podmíněno politickým rozhodnutím o příslušném navýšení celkových výdajů SR na VaVaI Zpráva o činnosti Akademické rady 10/13

13  Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v r. 2015 za léta 2010-2014 (již 7. kolo)  Jeden z podkladů pro stanovení diferencované institucionální podpory pracovišť  Shoda s mezinárodními standardy - kombinace „peer review“, bibliometrických dat a multikriteriálního přístupu Zpráva o činnosti Akademické rady 11/13

14 Evropská agenda  Operační programy Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha – Pól růstu Praha – Konkurenceschopnost  Důraz na zajištění dostatečné podpory oblastí výzkumu, vývoje a vzdělávání v regionu Praha pro období 2014-2020 Zpráva o činnosti Akademické rady 12/13

15 GA ČR  Prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR z 10. března 2014  Usnesení ČKR z 10. dubna 2014: ČKR s velkým znepokojením sleduje situaci kolem GA ČR. Vyzývá vládu ČR k jasným personálním změnám ve vedení GA ČR, které povedou k obnovení její důvěryhodnosti Zpráva o činnosti Akademické rady 13/13

16 Oblast věd o neživé přírodě  Pracovníkům Fyzikálního ústavu se podařilo prokázat, že je možné dosáhnout apoptózy (programované buněčné smrti) rakovinových buněk, což otevírá zajímavý směr magnetické terapie bez použití chemických a biologických agentů  Ústav fyziky materiálů spolupracoval na vývoji biokompatibilního kompozitního povlaku na bázi polyvinylalkoholu a celulózových mikrovláken s možným využitím v oblasti medicíny jako náhrady kostní dřeně Výsledky výzkumné činnosti 1/3

17 Oblast věd o živé přírodě a chemických věd  Skupina prof. J. Doležela z Ústavu experimentální botaniky vypracovala strategii, která je základem mezinárodního projektu sekvenování genomu pšenice - výsledky byly přijaty k publikaci ve dvou článcích v časopise Science  Vědci z Fyziologického ústavu ve spolupráci s AGH University of Science and Technology v Krakově jako materiálovou složku potenciálních náhrad poškozené kostní tkáně úspěšně použili polysulfon vyztužený uhlíkovými nanotrubičkami, které zlepšily mechanické vlastnosti materiálu a současně podpořily adhezi, rozprostření, životaschopnost a růst kostních buněk Výsledky výzkumné činnosti 2/3

18 Oblast humanitních a společenských věd  Archeologický ústav vydal anglicky psané sedmidílné kompendium o českém pravěku „Prehistory of Bohemia“, které se systematicky věnuje jednotlivým obdobím od paleolitu po dobu stěhování národů v Čechách  Vědkyně z Psychologického ústavu završily výzkum národních stereotypů ve střední Evropě publikací v European Journal of Personality - výzkum provedený v pěti středoevropských zemích identifikoval obecné mechanismy, které se podílejí na vzniku a šíření stereotypů Výsledky výzkumné činnosti 3/3

19 Strategie AV ČR 1/5

20  Výzkumné programy budou formulovány po dohodě vedení AV ČR s řediteli zapojených pracovišť s přihlédnutím k: o trendům světové vědy o společenské relevanci o Národním prioritám orientovaného výzkumu  Programy jsou od začátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím 2/5 Strategie AV ČR

21 Výzkumné okruhy  Tematicky blízké výzkumné programy jsou integrovány do širších výzkumných okruhů  Reprezentují strategickou a společenskou relevanci výzkumu AV ČR Struktura hmoty a vesmíruMatematika a informatikaBuňky a organismyZdraví člověkaSpolečnost a komunikacePaměť a dějinyZemě a životní prostředíZdroje a využití energieNové materiályTechnologie a metody 3/5 Strategie AV ČR

22 Příklady výzkumných programů AV ČR 4/5 Strategie AV ČR

23 Pozitiva Zkvalitnění dialogu mezi vědou a českou společností Přirozené propojení základního a aplikovaného výzkumu Vytvoření prostředí důvěry a nových forem spolupráce mezi AV ČR, vysokými školami a podnikatelskou sférou Podpora české ekonomiky a konkurenceschopnosti Vytvoření expertního zázemí pro efektivní politické rozhodování 5/5 Strategie AV ČR

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 24. dubna 2014 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google