Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické využití odpadů v ČR z pohledu chemického inženýrství Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR předseda České společnosti chemického inženýrství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické využití odpadů v ČR z pohledu chemického inženýrství Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR předseda České společnosti chemického inženýrství."— Transkript prezentace:

1 Energetické využití odpadů v ČR z pohledu chemického inženýrství Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR předseda České společnosti chemického inženýrství Co je v programu konference „WtE“ a proč jsem zde? Program: Úloha výzkumu a vývoje jako nezbytného nástroje pro skutečné zvyšování konkurenceschopnosti ČR, současný stav v ČR a vztah se zahraničím. Téma: Energetické využití odpadů

2 Otázky a odpovědi 1 Je energetické využití odpadů (WtE) aktuální téma? 2010: využito 33% KO, z toho 9% energeticky Obejde se technologická jednotka WtE bez chemického inženýrství? Podporujeme kvalitní vědu, výzkum a vývoj i skutečné inovace?

3 Otázky a odpovědi 2 Mají být stát a vědci (tedy veřejná sféra) tím, kdo je zodpovědný za to, zda a jak úspěšně inovují firmy své výrobky?  „věda výrobní silou“? Patří firemní výzkum a vývoj, o inovacích nemluvě, k samozřejmým činnostem každého podniku, který chce uspět v tržním prostředí? Je evidentní, že podpora těchto aktivit z veřejných prostředků by měla sloužit především ke stimulaci spolupráce mezi soukromým sektorem a výzkumnými organizacemi. Přímé financování inovačních aktivit podniků z veřejných zdrojů může snadno sklouznout k deformování trhu a pseudoinovačním aktivitám, fakticky podlamujícím konkurenceschopnost firem a vytěsňujícím privátní investice do veřejné sféry VaV.

4 Financování vědy a výzkumu v ČR (v mld. Kč, 2012) 1)Z toho institucionální prostředky rozpočtové kapitoly AV ČR 4,5 mld. Kč, účelová podpora 0,2 mld. Kč, vysoutěžené grantové a projektové prostředky 2,4 mld. Kč. Pozn.: Zahraniční zdroje zahrnují soukromé zdroje a veřejné zdroje z evropských aj. fondů. Zdroj: ČSÚ

5 Data a fakta 1 Celkové výdaje na VaVaI v ČR se sotva přibližují průměru EU (jen díky zdrojům z EU) a jsou nízké jak ze strany výdajů SR, tak i v důsledku velmi nízké úrovně financování ze strany domácího podnikatelského sektoru (PS). Výdaje PS pro r. 2011 (poslední rok pro srovnání): ČR 0,62 % HDP Finsko2,53 % HDP Dánsko1,86 % HDP Německo1,84 % HDP Rakousko1,25 % HDP Průměr EU1,08 % HDP

6 Data a fakta 2 Podíl PS na celkových výdajích přitom stále klesá: v roce 2012 činil podíl domácího PS na celkových výdajích na VaV pouhých 36 % (včetně zahraničních PS pak 46%), zatímco ve vyspělých státech činí podíl domácího PS na celkových výdajích na VaVaI v roce 2010 (poslední rok, pro nějž existuje mezinárodní srovnání): Japonsko76 % Korea72 % Finsko66 % Německo66 % USA61 % Průměr EU54 %

7 Otázky a odpovědi 3 Podporujeme kvalitní vědu, výzkum a vývoj i skutečné inovace? Dopadá tato podpora do segmentu inovativních malých a středních firem? Pokud ano, umožňujeme využití výsledků jejich činnosti, nebo pomáháme importování zastaralých technologií ze zahraničí? Role technologických lobbistů? 1930-1933: výstavby spalovny KO ve Vysočanech, tehdy evropská špička Jak se zapojuje AV ČR do řešení problematiky?

8 NPV II: Národní program výzkumu: „Odpady jako suroviny a zdroje energie“ AV ČRVŠPodnik základní výzkum aplikovaný výzkumrealizace zpětná vazba z realizace Příklad

9 Poznámky na závěr 1 AV ČR žije v reálném světě, ročně > 500 projektů s podnikatelskou sférou, většinou SMEs Na základě dlouhodobé systematické spolupráce se stabilními partnery (VUT v Brně, EVECO Brno, ZVVZ Enven, …) úspěšně „odstartován“ projekt Centrum kompetence pro energetické využití odpadů Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre (TA ČR) ÚCHP AV ČR jako řešitel jednoho z WP v oblasti spalování, čištění spalin, vhodného využití popelovin atd.

10 Nová strategie rozvoje AV ČR Výzkumný okruh: Zdroje a využití energie Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie

11 Poznámky na závěr 2 Využití výsledků ze základního výzkumu a dlouhodobých aktivit „v terénu“ (aplikovaný výzkum, realizace, zpracování provozních dat, …) Důležitost programů na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a skutečných inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. => Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v dané oblasti ( tedy WtE)?!

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetické využití odpadů v ČR z pohledu chemického inženýrství Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR předseda České společnosti chemického inženýrství."

Podobné prezentace


Reklamy Google