Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 Úvod Zhodnocení současné situace ve vědě a výzkumu Role Akademie věd v systému VaVaI Závěr Hlavní body

3 Rozpočet na VaVaI pro rok 2011- navýšení o zhruba půl miliardy korun Programové prohlášení vlády ČR - zavedení nového systému hodnocení VO Mezinárodní audit VaV v ČR - česká metodika hodnocení je světovým unikátem 259. zasedání RVVI - návrh nového hodnoticího systému předložený AV ČR Zhodnocení současné situace 1/8

4 Zhodnocení současné situace 2/8 „Hlavní“ položky výdajů státního rozpočtu ČR na VaV (2005-2011)  VVŠ - výdaje na VaV rozpočtově určené pro VVŠ (institucionální prostředky na výzkumné záměry, rozvoj VO a na spec. výzkum*)  AV ČR - institucionální prostředky (na výzkumné záměry, rozvoj VO a na činnost AV ČR)  MPO, GA ČR, TA ČR - účelové prostředky * Prostředky na specifický výzkum VVŠ byly poskytovány do r. 2009 v institucionálních, od r. 2010 jsou v poskytovány formou účelové podpory

5 Zhodnocení současné situace 3/8 Struktura zdrojů AV ČR (2009) 55% 23% 22% Institucionální prostředky Grantové a projektové prostředky Vlastní zdroje

6 Zhodnocení současné situace 4/8 Struktura výdajů státního rozpočtu na VaV (2010) 21% 33% 46% Účelové financování VO Přímé institucionální financování VO Institucionální podpora OP, mez. spolupráce a činnosti poskytovatelů

7 Hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR 2010-2011 (již 6. kolo) Jeden z podkladů pro stanovení diferencované institucionální podpory pracovišť od r. 2012 Shoda s programovým prohlášením vlády ČR - kombinace „peer review“, bibliometrických dat a multikriteriálního přístupu Zhodnocení současné situace 5/8

8 AV ČR - nejvýkonnější složka VaV v ČR (s 15 % pracovníků ve VaV produkuje 37 % výsledků) 60:40 - poměr VŠ a AV ČR, pokud jde o počty impaktovaných publikací 55:45 - poměr VŠ a AV ČR, pokud jde o bodové ohodnocení impaktovaných publikací 9358:4670 přepočtených plných úvazků (údaje ČSÚ pro rok 2008) Zhodnocení současné situace 6/8

9 Zhodnocení současné situace 7/8 Medaile Za zásluhy v oblasti vědy, výchovy a školství (2002-2010) Projekt Česká hlava (2002-2010) Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.Ing. Jiří Labský, CSc.MUDr. Radim Šrám, DrSc. Prof. PhDr. Antonín Měšťan, DrSc.Mgr. Filip TeplýDoc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. RNDr. Ivan Šetlík, CSc.Prof. Jan Švejnar, Ph.D.Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.Prof. Ing. Jaroslav Němec, DrSc.Mgr. Jaromír Chalupský Prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. Doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc.Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. Prof. Václav Pačes, DrSc.Ing. Miroslav Bleha, CSc. RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.Mgr. Aleš Benda, Ph.D. Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.RNDr. Václav Cílek, CSc. Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC

10 Zhodnocení současné situace 8/8 Ceny a medaile ministra školství, mládeže a tělovýchovy (2002-2010) Praemium Bohemiae (2002-2010) Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.Ing. Miroslav Karásek, DrSc.RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. RNDr. Martin Markl, DrSc.RNDr. Jiří Jaruška Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.Prof. RNDr. Miroslav Krbec, CSc. Doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc.RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. RNDr. František Farník, CSc.PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. RNDr. Marian Karlický, DrSc.Prof. Erazim Kohák, CSc. Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Mgr. Ivan Straškraba, CSc. Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc.

11 Spolupráce AV ČR s VVŠ - klíčový předpoklad pro rozvoj vědy a vzdělanosti v ČR a pro efektivní zhodnocení vložených veřejných prostředků Role AV ČR v systému VaVaI 1/2 Poslání AV ČR - výzkum vysoce specializovaný nebo interdisciplinární, s důrazem na jeho strategickou orientaci podle společensko- ekonomických priorit, aktuálních trendů světové vědy a vývoje poznání

12 Role AV ČR v systému VaVaI 2/2 Hlavní rys vývoje AV ČR po r. 1993 - systematická transformace při snížení počtu pracovišť z 88 v r. 1993 na současných 53 1.1.2007 - přechod pracovišť na formu v.v.i. (založení prvních spin-off firem) Zlepšení spolupráce s podnikatelskou sférou (více než 200 projektů v r. 2009) Problém - nedostatečná podpora výzkumu ze strany podnikatelského sektoru

13 Předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu v ČR Garance svobody bádání umožňující autonomní hledání badatelských priorit Trvalá a stabilní veřejná podpora vědy a výzkumu v oblastech, v nichž jsou dosahovány špičkové výsledky, případně tam, kde je z hlediska české společnosti žádoucí, aby takovéto výsledky dosahovány byly Zavedení komplexního systému hodnocení výsledků vědy a výzkumu a na něj navazujícího institucionálního financování Závěr

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google