Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA, 8.12.2010
RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network

2 Obsah semináře Změny v pojištění v roce 2011
Likvidace pojistných událostí – metodika + postupy

3 RPS č. 7720032460 dodatek č. 5 – pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Možnost sjednání asistenčních služeb – nová kategorie pojištění Navýšení limitu pro čisté finanční škody - dopojištění Pojištění opláštění budov – riziko vyklování ptáky Pojištění motorových vozidel – živelné události Pojištění skel - připojištění Pojištění „nepřímého úderu blesku“ – připojištění Pojištění „náhlého působení atmosférických srážek“ Pojištění úniku vody z jakéhokoli dešťového svodu Ostatní

4 Asistenční služby Global Assistance – nový rozsah pojištění
Asistenční služby – nová služba pojišťovny Kooperativa Podmínky pojištění: 0,143‰ živelní pojištění + spoluúčast 0 Kč Zkušební provoz 2011 Rozsah asistenční služby nonstop havarijní služba 365 dní v roce bezplatné služby příjezd opraváře + 1h práce (limit 2x ročně pro b.j., neomezeně pro společné prostory) hrazené služby – práce nad 1h + materiál k opravě – v případě PU hradí pojistitel

5 Asistenční služby Global Assistance – nový rozsah pojištění
Manuál poskytování asistenčních služeb Výhody pro BD zajištění nonstop havarijní služby služba pro uživatele b.j. fotodokumentace a zápis rozsahu škody vyšší počet uplatnitelných škod (obecně – SÚ 0 Kč)

6 Připojištění „čistých“ finančních škod
Finanční škody způsobené 3 osobám, které nevyplývají ze škody na majetku či na životě nebo zdraví Možnost dopojištění limitu Kč, pojistné Kč Potenciál škod: služby poskytované BD SVJ (dotační programy, účetnictví apod.) neočekávané události Zpřesnění definice a výluk ..\..\..\..\..\..\Desktop\Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu.doc

7 Pojištění „opláštění budov“ – vyklování fasády“
Rozsah pojištění: poškození či zničení (vyklování) ptáky či jinými živočišnými druhy Pojištění se sjednává na první riziko

8 Živelní pojištění „motorových vozidel“

9 Pojištění skel Pojištění ALL RISK – širší rozsah oproti vandalismu
Předměty pojištění: Skleněné výplně opláštění budov, skleněné výplně vstupních dveří, výlohy, světlíky, skleněné stěny a příčky, reklamní poutače apod. Pozn: Pevně osazeným sklem se rozumí sklo pevně spojené s budovou nebo stavbou a sklo zasazené v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby. Za pevně osazené sklo se nepovažuje obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, stěnách apod. tloušťky menší než 5 mm s výjimkou ditermálního skla, vrstveného skla a jiných speciálních skel.

10 Pojištění „nepřímého úderu blesku“
Předměty pojištění: Soubor elektrických a elektronických strojů, přístrojů, ovládacích prvků výtahů, společných komunikačních a televizních sítí, rozvodů, rozvodných skříní a zařízení apod. Pojištěny nejsou přístroje, které lze považovat za běžnou součást domácnosti (pračky, myčky, televizory, sporáky, trouby, apod.) Rozsah pojištění: Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného majetku přepětím, zkratem v síti nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku při bouřkách, při spínání v napájecích sítích, při výboji statické elektřiny nebo při jakékoli nahodilé události, jejíž příčina prokazatelně nespočívá ve špatném technickém stavu pojištěného zařízení nebo v nedodržení platných předpisů.

11 Pojištění „náhlého působení atmosférických srážek“

12 Ostatní Zpřesnění definice podmínek zabezpečení majetku v rámci pojištění odcizení Doložka DODP1 - Doložka DODP1.doc Zpřesnění definice – vlastnictví komunikací

13 Rámcové pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností
Škody způsobené z provozu domácnosti uživatelů bytových jednotek BD může uzavřít pojištění ve prospěch uživatelů bytových jednotek 100% krytí rizika pro obyvatele bytových domů Limit plnění 3 mil Kč pro bytovou jednotku, 20 mil. Kč pro BD. Cena 85 – 100 Kč/b.j. Propojištěnost alespoň 25% Identifikace podle č.p. nebo reg.č. Platnost od

14 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro zaměstnance BD a SVJ
Zaměstnanec odpovídá za škodu zaměstnavateli v rozsahu Zákoníku práce až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy SČMBD nabízí ve spolupráci RENOMIA (od ) Rámcovou pojistnou smlouvu s výjimečnými podmínkami: Limit plnění Kč, Kč Spoluúčast 10% Cena pojištění 450, 900 Kč/osoba/rok Pojistitel – Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Přihláška - Přihláška_SČMBD.xls

15 Ostatní platné projekty
Pojištění náhradního ubytování Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů BD (D&O) Pojištění vozidel BD/SVJ Pojištění vozidel zaměstnanců, členů orgánů BD/SVJ Projekt „Výhoda“

16 P Ř E S T Á V K A

17 Právní rámec likvidace pojistných událostí
Řídící předpisy pro likvidaci pojistných událostí pojistná smlouva, smluvní ujednání, pojistné podmínky zákon o pojistné smlouvě občanský zákoník a související předpisy

18 Pojištění odpovědnosti za škodu - principy
Škoda Porušení právní povinnosti Příčinná souvislost Zavinění Nárok a jeho uplatnění Náhrada škody Regres

19 Obecný postup hlášení škodné události
Písemně (na příslušném tiskopisu) Ostatní možnosti Telefonicky na lince 841  Přes webové stránky Kooperativy

20 Obecný postup hlášení škodné události
Adresa pro zasílání písemného hlášení ŠU: Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group Centrum zákaznické podpory Brněnská 634 Modřice ová adresa

21 Povinné informace při hlášení škodné události
číslo pojistné smlouvy identifikace klienta – včetně uvedení zda je/není plátce DPH datum vzniku škodné události místo vzniku škodné události popis vzniku škodné události kontakt na pojištěného/poškozeného (tel., …) včetně uvedení korespondenční adresy rozsah poškození zda jsou poškozené věci vlastní/cizí zda byla škodná událost šetřena PČR/HZS způsob výplaty případného pojistného plnění (číslo účtu)

22 Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti
Zjednodušená verze (místo škody prohlédnul pracovník družstva) a na zaslaném tiskopise jsou uvedeny veškeré potřebné podklady, zejména: vyplněná příčina vzniku škodné události vyjádření o odpovědnosti (zavinění) družstva rozměry místností s uvedením stáří, druh malby, tapet … rozsah poškození např. plocha rezavých skvrn v m2 seznam poškozených/zničených věcí s uvedením jejich původní pořizovací ceny a stáří

23 Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti
vyjádření poškozeného že škodu neuplatnil u jiného pojistitele číslo účtu/adresu kam plnit podpis a razítko pojištěného podpis poškozeného Provést fotodokumentaci škody, pokud je to možné, není však podmínkou Takto doložená škodná událost bude ve většině případů vyřízena bez dalšího kontaktu pojištěného a poškozeného

24 Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti
Zjednodušená verze kdy pracovník družstva neprováděl prohlídku Poškozený: doložení písemného uplatnění náhrady vzniklé škody na pojištěném s uvedením rozměrů poškozených místností, stáří malby, tapet, a seznamu poškozených/zničených věcí s uvedením jejich původní pořizovací ceny a stáří doložení vyjádření, že škodu neuplatnil u jiného pojistitele zašle číslo účtu/adresu kam plnit pokud možno pořídit fotodokumentaci, není to však podmínkou

25 Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti
zašle vyplněný tiskopis škodné události, ve kterém bude vyplněno zejména: vyplněná příčina vzniku škodné události vyjádření o odpovědnosti (zavinění) družstva podpis a razítko pojištěného Takto doložená škodná událost bude ve většině případů vyřízena bez dalšího kontaktu pojištěného a poškozeného

26 Živelní škodné události
oznámit bezodkladně pojistiteli pořídit fotodokumentaci pokud je to možné pracovník družstva bude zpravidla kontaktován likvidátorem/technikem ve většině případů je prováděna prohlídka

27 Odcizení/vandalismus
oznámit bezodkladně PČR pořídit fotodokumentaci pokud je to možné oznámit pojistiteli a zaslat výše uvedené doklady

28 Dokumenty Hlášení škody - hlaseni.pdf
Uplatnění nároku + neuplatnění nároku z jiného pojištění

29 Příklady, zkušenosti, diskuse
Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,"

Podobné prezentace


Reklamy Google