Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku"— Transkript prezentace:

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
Na jednání koordinační skupiny dne

2 Kdo se na procesu podílí
Koordinační skupina I. Pracovní skupina II. Pracovní skupina III. Pracovní skupina Zpracovatelský tým pro plán Realizační tým projektu OP LZZ

3 Koordinační skupina MUDr. Petr Hudeček Garant KPSS, Město Kyjov, Nemocnice Kyjov Martina Loutná Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov Vladimír Měchura Charita Kyjov MUDr. Jaroslav Kliment Soukromý psychiatr a psychoterapeut, Nemocnice Kyjov Mgr. Klára Komínková Domov Horizont Ing. Milan Jagoš Městský úřad Kyjov – tajemník Bc. Jiří Kopřiva Městský úřad Kyjov - vedoucí OSZ, MěÚ Kyjov

4 Bc. Petr Navrátil Městský úřad Kyjov – odbor investic a rozvoje, projektový manažer Mgr. Božena Bártová Veřejnost (vedoucí II. pracovní skupiny) Karla Zbořilová Svaz tělesně postižených v ČR o.s.+ veřejnost Mgr. Tomáš Galan Krok o.s. Ing. Jan Letocha Město Kyjov, Centrum služeb pro seniory Bc. Eva Kameníková Město Bzenec Jiřina Jelínková Město Ždánice Bc. Marcela Prchalová (Medusová) Koordinátorka KPSS Hodonínska Mgr. Václav Trčka Koordinátor KPSS Veselska Věra Kellnerová Veřejnost - přenos informací na veřejnost

5 I.pracovní skupina Mgr. Tomáš Galan Krok o.s., vedoucí I. sk Mgr. Michaela Zelinková Wu-wej, Charita Kyjov Martin Boček K-centrum, Charita Kyjov Martina Loutná Koordinátorka KPSS Bc. Iveta Svobodníková SASRD, CSS Kyjov Mgr. Jarmila Presová Městský úřad - soc. kurátorka Mgr. Jaroslav Řihánek Městský úřad - soc. kurátor Jana Kalousová Mateřské centrum,Kyjov Mgr. Jindřiška Mikulčíková Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov Mgr. Radka Tesaříková Občanská poradna, Charita Kyjov Mgr. Jiří Hilčer Pedagogicko psychologická poradna Kyjov

6 Bohuslava Šibalová Zdravotní pracovnice Nemocnice Kyjov - psychiatr. a psychol. ambulance Eva Rubášová Veřejnost – uživatelka služeb Jan Hoférek, DiS. Asistent koordinátorky Martina Chovancová Agentura pro občany, Krok o.s. Pavla Hanačíková Linka důvěry

7 II. Pracovní skupina Mgr. Božena Bártová Vedoucí II.sk Bc. Eva Kameníková Město Bzenec Mgr. Hana Hrotková Pečovatelská služba Bzenec Ing. Zdena Kytlicová (příp. Marie Juřenová) Centrum sociálních služeb, Kyjov Alena Kožíková (zástup za Helenu Špérovou) Oblastní charita Hodonín - CHPS Šardice Pavla Lužová Och Hodonín – CHPS Ždánice Hana Vrtková SONS Kyjov Karla Zbořilová Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Ing. Jan Letocha Centrum služeb pro seniory Kyjov Mgr. Radka Tesaříková Charita Kyjov

8 Bc. Helena Žáčková Charita Kyjov Jiří Wenzl Veřejnost – za kyjovské vozíčkáře Choura Zdeněk Česká alzheimerovská společnost Praha, svépomocné skupiny Květoslava Motáňová Veřejnost - senioři Margita Procházková Město Kyjov – sociální Věra Kellnerová Veřejnost - kronikářka Kyjova, přenos informací na veřejnost - Františka Kosková Roska Kyjov, region. org. Unie Roska v ČR Milada Křižková Roska Kyjov, region. org. Unie Roska v ČR;Obec Vlkoš Klčová Monika Maminka sluch. postiženého dítěte

9 Iva Jungová (Nepravidelný host a odborník)
Speciálně pedagogické centrum, MŠ, ZŠ - Kyjov Boršov, školní ul. Mgr. Eva Hrachovinová Koordinátor sociálních služeb Středisko rané péče SPRP Brno Mgr. Jitka Omelková Osobní asistence – CPR Hodonín Jiří Rechtořík Veřejnost - konzultace k bariérám Bc. Marta Kadlecová SNN Veselí nad/ Moravou a Kyjov

10 III. pracovní skupina Mgr. Klára Komínková Vedoucí III. sk, Sociální pracovnice, Domov Horizont, p.o. Kyjov MUDr. Jaroslav Kliment Soukromý psychiatr, psychoterapeut spolupracující s Nemocnicí Kyjov Martina Loutná Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov Mgr. Jaroslav Řihánek Sociální kurátor, MěÚ Kyjov Helena a Pavel Hájkovi Rodiče dítěte s duševním onemocněním, Těmice Eliška Žaroská, Dis Sociální pracovnice, denní stacionář - CSS Kyjov PhDr. Jana Petrášová Psycholožka, SPC Kyjov Věra Kellnerová Veřejnost - kronikářka Kyjova, přenos informací na veřejnost - články o KP řečí veřejnosti

11 Mgr. Jana Kahánková Psycholožka, integrovaná psychiatrická ambulance Nemocnice Kyjov Zdeněk Choura Česká alzheimerovská společnost Praha Jana Úradníková Matka dítěte s kombinovaným postižením

12 Zpracovatelský tým pro plán
Martina Loutná Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov Jan Hoférek, DiS. Zpracovatel: Asistent koordinátorky (Město Kyjov, veřejnost) Mgr. Tomáš Galan Zpracovatel: Osoby a rodiny v problémech, (o.s. Krok) Karla Zbořilová Zpracovatelka: Tělesně postižení, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Hana Vrtková Zpracovatelka: Zrakově postižení, SONS Kyjov Bc. Marta Kadlecová Zpracovatelka: Sluchově postižení, SNN Veselí nad/ Moravou a Kyjov Mgr. Klára Komínková Zpracovatelka: Duševní a mentální postižení, Domov Horizont, p.o. Kyjov Bc. Věra Berková Zpracovatelka: Senioři, Veřejnost - dlouhodobá praxe v soc. práci Choura Zdeněk Dílčí zpracovatel podkladů Senioři s demencí (začleněno do oblasti seniorů a duševních onemocnění), Česká alzheimerovská společnost Praha

13 Realizační tým projektu
Bc. Petr Navrátil Projektový manažer, Město Kyjov Martina Loutná Koordinátorka KPSS, Město Kyjov Jan Hoférek, DiS. Asistent koordinátorky Mgr. Tomáš Galan Vedoucí I. prac. skupiny Mgr. Božena Bártová Vedoucí II. prac. skupiny Mgr. Klára Komínková Vedoucí III. prac. skupiny Hana Vrtková Odborný pracovník KPSS Bc. Marta Kadlecová Karla Zbořilová Bc. Věra Berková, DiS. Bc. Marcela Prchalová (Medusová) Odborný konzultant – koordinátor KPSS Hodonínska Mgr. Václav Trčka Odborný konzultant – koordinátor KPSS Veselska

14

15 Harmonogram projektových aktivit

16

17 Proces komunitního plánování dle harmonogramu
Analýza poskytovatelů sociálních služeb (final říjen 09) – I.informační kampaň (1.čast – říjen, listopad 09) - představení výsledků analýz obcím, skupinám, připomínky k podkladům pro Plán→ Finalizace pracovní verze plánu (prosinec- leden) → I. info kampaň (2. část – únor, březen 10) zahrnuje Připomínkovací řízení (únor 10) – v únoru konference – veřejnost, zástupci obcí → Zapracování připomínek a vytvoření finální verze plánu (březen 10) → Schvalování plánu zastupitelstvy (březen, duben 10) → II. informační kampaň (duben – konec září 10) – představit finální verzi Plánu rozvoje Kyjovska, adresář, interaktivní webovou databázi, zahrnuje II. konferenci (květen 10) – „rozkvět“ sociálních služeb → kampaně na cílové skupiny, představení poskytovatelů + Hodonín – Veletrh sociálních služeb → v dalším období probíhá implementace Plánu s metodickým vedením, setkávání skupin a závěrečná III. kampaň (konec projektu květen 11).

18 START ČERVEN 2009 Od června každý měsíc dle harmonogramu projektu se setkávají 3 pracovní skupiny, koordinační skupina a zpracovatelský tým pro plán (odborní pracovníci komunitního plánování – kteří zastupují jednotlivé cílové skupiny) zpracovávající dílčí podklady do plánu rozvoje za jednotlivé cílové skupiny a poskytují konzultace z pohledu potřeb cílových skupin. Jednotlivé kroky procesu a projektu konzultovány s metodiky KPSS a rozvoje lidských zdrojů. Zadána Analýza poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů – obcí Kyjovska - na základě výběrového řízení – „veřejné zakázky“ byla vybrána výzkumná agentura Sociotrendy. Proběhlo sestavování dotazníků, konzultování návrhů na pracovních skupinách s využitím metodické podpory, proběhla dotazníková šetření na obcích a v současnosti probíhá finalizace dotazníků pro poskytovatele sociálních služeb. (Závěrečná výzkumná zpráva ).

19 Zapojení obcí Kyjovska
Diskusní setkání starostů ORP Kyjov – zaměřené na aktuální problematiku "pomoc potřebným, sociální oblast a potřeby obcí/zadavatelů“, informace sděleny na setkání byly předány výzkumné agentuře jako další z podkladů pro analýzu potřeb zadavatelů. Asistent koordinátorky osobně navštívil zástupce obcí, informoval je o projektu a o spolupráci, starostové podepsali souhlas obce/města se zapojením do realizace projektu Domluva oficiální spolupráce ORP Kyjov, Hodonín, Veselí n/Moravou 30.6. proběhlo setkání na úrovni vedení těchto tří měst o zahájení a možnostech spolupráce Zpracovává se písemná deklarace o spolupráci Účast koordinátorů KPSS Hodonínska a Veselska na jednání koordinační skupiny KPSS Kyjovska

20 ČERVENEC - SRPEN Pokračování analýz poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů a setkávání všech pracovních skupin Seminář s názvem „Rodina včera, dnes a zítra aneb Význam a potřeby rodiny v soudobé společnosti“. Seminář proběhl pro potřeby podskupiny pro řešení prorodinných aktivit, vyplývajících z jednání I. pracovní skupiny KPSS, která iniciuje tvorbu koncepce rodinné politiky Zadání publikace o projektu a zpracování a uvěřejnění tiskové zprávy o projektu

21 ZÁŘÍ připomínkování priorit, opatření za všechny pracovní skupiny, konzultace ve všech pracovních skupinách, skupinově i individuální konzultace zpracovatelů s koordinátorkou 3. září – koordinační skupina, sdělení informací o projektu 14. září – ZTPP prezentace a konzultace pracovní verze priorit a opatření za všechny cílové skupiny, odborná metodická podpora Monika Galko KPSS Brno Do konce září - dopracování priorit a opatření – finální verze, vyplňování „tabulek“ s konkrétními aktivitami, výsledek bude představen v říjnu na koordinační skupině Finalizace publikace o projektu a tisk Návrh a tvorba samolepek a dalších propagačních předmětů v rámci povinné publicity (časování dle kampaní)

22 ŘÍJEN 13.10. – koordinační skupina
- představení priorit a opatření systémových a i za cílové skupiny za účasti ZTPP (konkrétní aktivity k jednotlivým opatřením budou zpracovány pouze zčásti, doplněny budou do konce října) - domluvit s garantem i koordinační skupinou komunikaci s radou, zastupitelstvem, sociální a zdravotní komisí, starosty 16.10 – finální verze výzkumné zprávy analýzy poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů, následuje prezentace (říjen nebo listopad) výsledků členům pracovních skupin, zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Analýzy budou sloužit jako podklad pro tvorbu Plánu rozvoje. Na žádost starostů by mělo proběhnout připomínání analýz potřeb zadavatelů, za účasti Doc. Loučkové a asistenta KPSS, který dotazníky se starosty vyplňoval - domluvit ještě termín (např. na setkání starostů)

23 Starostové budou seznámeni s výsledky analýzy a předběžnými podklady pro Plán rozvoje (říjen – listopad) Konzultace předběžných výstupů s metodiky I. informační kampaň (říjen – listopad) zahrnuje propagaci výstupů analýz a připomínkování dílčích podkladů pro Plán (tyto dílčí podklady budou zaslány na JMK pro zapracování a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje

24 LISTOPAD Setkávání pracovních skupin - do půlky listopadu podrobné doplnění ke všem aktivitám v rámci jednotlivých opatření koordinační skupina – finální priority, opatření a aktivity (konkrétní) Konzultace předběžných výstupů s metodiky, informace k I.informační kampani - propagace výstupů analýz a připomínkování podkladů pro Plán. Seznamování jednotlivých obcí s výsledky analýzy a předběžnými podklady pro Plán rozvoje (říjen nebo listopad). finalizace podkladů pro Plán Kyjovska a podkladů pro Plán JMK, (bude probíhat aktualizace Plánu rozvoje JMK a zapracování regionálních podkladů do krajského plánu – pravděpodobně v listopadu). bude probíhat připomínkování dílčích podkladů pro Plán Odevzdání podkladů pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JMK(pokud nebude z JMK posunut termín).

25

26 PROSINEC Setkávání pracovních skupin (prosinec – leden) - úpravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do podoby „pracovní verze plánu – k oficiálnímu připomínkovacímu řízení“. Příprava pokračování I. informační kampaně - protože měsíce prosinec a leden nejsou pro kampaně pro veřejnost vhodnými měsíci (z předchozích zkušeností v regionu), bude pracovní verze Plánu Kyjovska veřejnosti představena k závěrečnému připomínkování v únoru 2010, v březnu bude k dispozici finální verze plánu po zapracování připomínek Finální verze plánu bude představena na II. informační kampani v měsících dle platného harmonogramu. Příprava informačního letáku, že návrh komunitního plánu je hotov (inspirace dle Brno) – zajistit grafiku a tisk.

27 LEDEN 2010 Zajistit publicitu I. informační kampaně (která proběhne únor - březen) - začátek ledna - domluvit se starostou představení plánu k připomínkování na poradě starostů, ideální termín začátek února - začátek ledna příprava konference – domluva a pozvání hostů na konferenci k připomínkování – pozvat i radu, zastupitelstvo, sociální a zdravotní komisi, veřejnost, poskytovatele, zajistit místnost a administrovat, kdo přijde, občerstvení po konferenci - v rámci publicity nechat vytisknout leták s pozvánkou na připomínkování - poslední týden v únoru zajistit distribuci letáku na připomínkování (třetí týden v lednu musí být letáky nachystané!) Úpravy Plánu rozvoje Kyjovska do podoby „pracovní verze plánu – k oficiálnímu připomínkovacímu řízení“. Zajistit tisk a výpal CD.

28 metodické vedení - konzultace k přípravě připomínkovacího řízení s Monikou Galko (KPSS Brno)
Zadání Interaktivní webové databáze a aktualizovat, navrhnout druhou verzi Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska příprava připomínkovacího řízení v rámci pokračování I. informační kampaně

29 ÚNOR 1. února startuje připomínkovací řízení
začátek února - zapojení okolních obcí do procesu – setkání se starosty ORP Kyjov (15-20 min), představit plán k připomínkování a pozvat je na konferenci, v případě potřeby po konferenci přijet na porady starostů lokalita Bzenecko a Ždánicko, tam podrobněji vysvětlit I.informační kampaň -pokračování (2. část) – v polovině února I. konference KPSS, kde bude představena pracovní verze Plánu rozvoje k připomínkování - předána publikace o projektu, cd a tištěná podoba Plánu

30 BŘEZEN První tři dny v měsíci - vyhodnocení připomínek + sejít se s koordinační skupinou, následné zapracování, vypořádání všech připomínek, uveřejnění na webu Finální podoba Plánu rozvoje Jazyková korekce (zjistit, kdo ji dělá), Grafická úprava plánu Tisk plánu Schvalování Plánu rozvoje zastupitelstvy ORP Kyjov. Konzultace s metodiky týkající se propagace plánu zadavatelům i veřejnosti. Dokončení I. informační kampaně, která zahrnuje – finalizaci a schvalování Plánu rozvoje

31 DUBEN Dokončování schvalování Plánu rozvoje jednotlivými zastupitelstvy ORP Kyjov V rámci setkávání pracovních skupin – domluva II. informační kampaně zaměřené na cílové skupiny, která bude probíhat od června do září 2010 Metodické vedení, supervize a semináře – konzultace zaměřené k II. informační kampani Vzniká finální interaktivní webová databáze a adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska. Propagace a zajištění II. informační kampaně. Příprava druhé konference, pozvánky, medializace, konzultace s odborníky ohledně cílových skupin. Bude představena Finální verze Plánu rozvoje, interaktivní webová databáze a adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska.

32 KVĚTEN - ZÁŘÍ II. informační kampaň (příprava duben – konec září)
– II. Konference ( „rozkvět“sociálních služeb), kde bude představena finální verze Plánu, adresář pomáhajících organizací občanům Kyjovska a interaktivní webová databáze Budou probíhat aktivity zaměřené na cílové skupiny, navazují veletrh sociálních služeb v Hodoníně, spolupráce i s městem Veselí nad Moravou Předány propagační předměty v rámci povinné publicity projektu Další aktivity projektu budou podrobněji představeny v aktuálním čase – půjde zejména o implementaci Plánu (za účasti pracovních skupin a metodiků a závěrečnou III. informační kampaň.

33 Děkuji za pozornost. Martina Loutná Koordinátorka
- komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Masarykovo nám. 18, Kyjov (budova Komerční banky, č. dveří 316) Tel: , Mobil:


Stáhnout ppt "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google