Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obce a dotace v roce 2011 Praktické rady a zkušenosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obce a dotace v roce 2011 Praktické rady a zkušenosti"— Transkript prezentace:

1 Obce a dotace v roce 2011 Praktické rady a zkušenosti
Ing. Adriana Biegunová manažer pobočky Praha E: M:

2 Představení GRANTIKY České spořitelny,a.s. Praktické rady a zkušenosti
Kapitola/Slide OBSAH: Představení GRANTIKY České spořitelny,a.s. Praktické rady a zkušenosti Jak přistoupit k dotaci Příčiny neúspěchu Příklady projektů Nové dotační možnosti

3 GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Kapitola/Slide GRANTIKA České spořitelny, a.s. působnost na celém území České a Slovenské republiky více než 700 stálých klientů více než 5 miliard získané dotace propojení s jedním z nejsilnějších bankovních institutů významná publikační a školící činnost certifikace ISO 9001:2001 mezinárodní certifikace ISO 10006:2004 pojištění odpovědnosti v rámci Finanční skupiny ČS

4 Praktické rady a zkušenosti
– strana 4

5 Příčiny neúspěchu?! - příprava žádosti o dotaci
Kapitola/Slide Příčiny neúspěchu?! - příprava žádosti o dotaci Nedostatečné zkušenosti s realizací podobných projektů. Nedostatečně popsána udržitelnost projektu. Nesoulad mezi údaji v žádosti, v logickém rámci a studiích proveditelnosti či projektové dokumentaci Nejasný harmonogram – aktivity nebyly časově vymezeny. Partnerem byl dodavatel. Nebyla dostatečně doložena potřebnost projektu. Nadhodnocený rozpočet! Hlavně nepodepisovat žádné smlouvy o dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení!!!

6 Příčiny neúspěchu?! - výběrová řízení
Kapitola/Slide Příčiny neúspěchu?! - výběrová řízení Umělé rozdělování předmětu zakázky za účelem vyhnutí se zadávacímu řízení. Požadavky na kvalifikaci použity jako hodnotící kritéria (ekonomická stabilita firmy; reference apod.). Hodnocení nabídek v rozporu s pravidly stanovenými v oznámení zadávacího řízení. Nezdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Neoprávněné zvýhodnění některých uchazečů. Nedodržení zákonem stanovených lhůt. Chybně realizované výběrové řízení vede ke kritickému ohrožení realizace celého projektu.

7 Příčiny neúspěchu?! - administrace projektu
Kapitola/Slide Příčiny neúspěchu?! - administrace projektu Neprokázání způsobilosti výdajů. Výše ceny u expertních služeb. Platby z jiného než speciálního účtu. Oprávněnost dodavatele – nemá živnost na dodávanou činnost. Neprovedení publicity. Nenahlášení změny v projektu. Nepředložení zprávy.

8 Kapitola/Slide Jak si dotaci udržet? Definování odpovědnosti za provádění realizační a administrativní části projektu v rámci projektového týmu. Plnit povinnosti související s dotací. Připravit nezbytné podklady a reporty správně a odevzdat je včas. Dodržovat závazné a monitorovací ukazatele, ke kterým se žadatel zavázal v projektu a žádosti. Neporušit žádnou z obecných zásad (pojištění majetku, dostupnost dokladů atd.). Komunikace s implementačními agenturami. Tyto nezbytné náležitosti musí každý uživatel plnit od schválení žádosti až do konce monitorovacího období !!!

9 Příklady projektů – strana 9

10 Vodohospodářská infrastruktura
– příklad projektu Výstavba nové ČOV v obci na území NP Obec s cca 400 obyvateli má vybudovanou kanalizaci, která je zaústěna do dvou malých ČOV, které nesplňují současné jakostní ani kapacitní požadavky. Obec se nachází v ochranném pásmu národního parku, díky výstavbě řady turistických objektu se na novou ČOV nově připojí 1585 EO (ekvivalentních obyvatel) Do způsobilých výdajů nelze zahrnout příjmy vygenerované projektem vypočtené na základě finanční analýzy (zejména vodné, stočné 30 let) Celková investice:   Kč Vygenerované příjmy Kč Celkové uznatelné náklady:   Kč Výše dotace:   Kč Do dotace je možné navíc zahrnout projektovou přípravu do výše 5 % ze způsobilých výdajů Pokud je obec plátce DPH a má nárok na její odpočet u tohoto projektu, DPH je nezpůsobilý výdaj Richard Lev

11 Zlepšování kvality ovzduší – příklad projektu
Ještě nerealizovaný projekt Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Realizovaná opatření: Nákup samosběrného čistícího vozu Pro úspěch projektu důležitá lokalizace dle imisních map, poměr cena ku množství odstraněných tun (max 1t za Kč) a % (max 20) odstraněných emisí Celková investice:   Kč Celkové uznatelné náklady:   Kč Výše dotace:   Kč Bodování dle imisní zátěže (složité hledání) Do dotace je možné navíc zahrnout projektovou přípravu do výše 5 % ze způsobilých výdajů Pokud je obec plátce DPH a má nárok na její odpočet u tohoto projektu, DPH je nezpůsobilý výdaj Richard Lev

12 Úspory energií a obnovitelné zdroje – příklad projektu
Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního zázemí (kabiny + ubytovna) Realizovaná opatření: zateplení obvodových stěn, střechy a otvorových výplní instalace zdroje pro spalování biomasy (kusového dřeva) Část objektu slouží jako ubytovna – poměrný podíl nákladů tedy spadá do nezpůsobilých výdajů!!! Celková investice:  5   Kč - Úspora provozních nákladů (za 5 let): Kč - Obytná plocha (cca 34%): 1  Kč Celkové uznatelné náklady:  3 227 741 Kč Výše dotace:  2 904 967 Kč Do dotace je možné navíc zahrnout projektovou přípravu do výše 5 % ze způsobilých výdajů Pokud je obec plátce DPH a má nárok na její odpočet u tohoto projektu, DPH je nezpůsobilý výdaj

13 Nakládání s odpady – příklad projektu
Vybavení obce kompostéry Obec s 1 500 obyvateli se rozhodne vyřešit problém s biologicky rozložitelným odpadem, zároveň chce snížit své výdaje v oblasti odpadového hospodářství a podpořit environmentální chování svých občanů. Zvolí cestu domácího (zahradního) kompostování na svém území, např. dodávkou domácích kompostérů v lokalitách s vhodnou zástavbou (rodinné domy se zahradami). Tímto způsobem lze výrazně omezit vznik bioodpadů a minimalizovat tak náklady obce spojené se zajištěním jejich následné likvidace (kromě nákladů na pořízení domácích kompostérů pro jednotlivé domácnosti). Rozpočet projektu: Název položky Jednotky Množství Jednotková cena bez DPH (Kč) Cena celkem bez DPH (Kč) Domácí kompostér (cca 900 l) ks  200  2 100   Štěpkovač (55 mm) 1  80 000 Cena celkem bez DPH   Sazba DPH (20%)      Cena celkem vč. DPH   Výše dotace v Kč Do dotace je možné navíc zahrnout projektovou přípravu do výše 5 % ze způsobilých výdajů Pokud je obec plátce DPH a má nárok na její odpočet u tohoto projektu, DPH je nezpůsobilý výdaj – strana 13

14 Nové dotační možnosti – strana 14

15 Visegrádský fond - představení
Podpora spolupráce zemí V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Rozpočet fondu - 6 mil. EUR na každý rok Programy: Malé granty Standardní granty Strategické granty Název prezentace – strana 15

16 Malé / Standardní granty – oblasti podpory
Kulturní spolupráce - např. festivaly Vědecká výměna a výzkum - např. konference, výzkum, publikace Školství - např. semináře, letní školy Výměny mládeže - např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež Přeshraniční spolupráce - projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic Podpora turismu - např. průvodci, prezentace, veletrhy Název prezentace – strana 16

17 Malé / Standardní granty – podmínky
Výše grantu: Malé granty – do EUR Standardní granty – nad 5000 EUR Termíny podávání žádostí: Malé granty – 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. Standardní granty – 15.3., 15.9. Způsobilé náklady: Tisk, publikace, propagační materiály, pronájem prostor, ubytování, strava, honoráře, cestovné, překlady, ceny a odměny, kancelářské potřeby, public relations a reklama, webové stránky Finanční podpora – max. 50 % celkových nákladů (zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích) Nutnost zapojení min. tří zemí V4 Název prezentace – strana 17

18 Strategické granty Podpora významných, dlouhodobých strategických projektů, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny; Témata pro rok 2011: Vnitřní soudržnost Visegrádské skupiny Propagace Visegrádské skupiny ve střední Evropě a EU při příležitosti 20. výročí Visegrádské skupiny Sociální inkluze romské populace Výměny mládeže Termín pro podávání projektů: 16. květen 2011 Běžná velikost projektů: EUR Způsobilé náklady a finanční podpora: stejná jako u malých a standardních grantů Název prezentace – strana 18

19 Přeji Vám hodně úspěchů!
Ing. Adriana Biegunová Manažer pobočky Praha Mob:


Stáhnout ppt "Obce a dotace v roce 2011 Praktické rady a zkušenosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google