Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady"— Transkript prezentace:

1 Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady
Ing. Jitka Pospíchalová Obchodní manažer senior Mob:

2 GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Kapitola/Slide GRANTIKA České spořitelny, a.s. Součást finanční skupiny České spořitelny Nabízíme komplexní péči o klienta v oblasti dotací EU Pomůžeme Vám jak si najít, získat a udržet dotaci Konzultace záměrů, příprava projektů Výběrová řízení, dotační management

3 Jak přistoupit k žádosti o dotaci
Kapitola/Slide Jak přistoupit k žádosti o dotaci Proč žádat v letech 2009 a 2010 Bude uvolněna převážná část finanční alokace na roky 07 – 13 Šance na získání dotace je vyšší než kdy v budoucnu bude Kdy o dotace žádat Plánovat investice dopředu (rok ) Smysluplný podnikatelský záměr Představa o zajištění financování projektu (pouze u Školicích středisek, Nemovitosti) Jak žádat Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? – šance na (ne)úspěch Výběr vhodného dotačního programu Získání dostatečného množství informací

4 Kalendář vybraných výzev OPPI
Kapitola/Slide Kalendář vybraných výzev OPPI

5 Základní informace k vybraným Výzvám
Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám Program Rozvoj Nákup nových strojů pouze ve strukturálně postižených regionech

6 Základní informace k vybraným Výzvám
Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám Potenciál Výzkum, vývoj Výrobek není vyráběn Spolupráce s VŠ Dotace na testovací stroje, vybavení laboratoře, vědeckovýzkumní zaměstnanci Patent Výstup (prototyp) Patent, užitný vzor, průmyslový vzor etc. Dotace na patentového zástupce, překlady, správní poplatky Inovace Mám funkční prototyp Zahajuji sériovou výrobu Dotace na nové stroje nutné k zahájení sériové výroby unikátního produktu, stavební úpravy, licence, nákup know –how, transfer technologie

7 Nutné kroky k získání dotace – časová osa
Kapitola/Slide Nutné kroky k získání dotace – časová osa Získání elektronického podpisu pro statutárního zástupce společnosti (alt. Plná moc) Časová náročnost – jedno odpoledne Cena 180 – 560 Kč Založení MASTER účtu v aplikaci e Account založení – cca 30 minut, aktivace max 5 pracovních dnů Podání registrační žádosti Vypracování – cca týden Doba ke schválení jeden týden až měsíc Možno začít s realizací projektu Podání plné žádosti (včetně Studie proveditelnosti a dalších příloh) Doba vypracování - dle typu programu 2 – 3 měsíce Době ke schválení 3 – 12 měsíců dle typu programu Rozhodnutí o získání / nezískání dotace Ukončení projektu, žádost o platbu

8 Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách:
Kapitola/Slide Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách: OPPI Program Rozvoj: Celková úspěšnost: cca 21,5% Program Marketing: Celková úspěšnost: 38% Program Inovace: Celková úspěšnost: cca 50% Program ICT v podnicích: Celková úspěšnost 60% GCS – OPPI Program Rozvoj: Úspěšnost k dnešnímu dni: 42% Program Marketing: Procentuální úspěšnost 88,5% Program Inovace: Úspěšnost k dnešnímu dni: 78% Program ICT v podnicích: Úspěšnost k dnešnímu dni: 100%

9 Podání Žádosti v co nejbližším možném termínu
Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 1) projekt chci na 100% bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci Podání Žádosti v co nejbližším možném termínu Způsobilé výdaje až po schválení Registrační žádosti Hlavně nepodepisovat žádné smlouvy o dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení Po schválení RŽ možno začít s realizací projektu Zajištění finančního krytí projektu Vyčkat na schválení a proplacení dotace (hlavně trpělivost)

10 Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou
Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 2) projekt nechci realizovat bez dotace Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou Podání plné žádosti včetně všech příloh Představa o zajištění finančního krytí projektu Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost) Rozhodnutí o (ne)získání dotace Zahájení (ne)realizace projektu Proplacení dotace

11 Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 3) část projektu chci každopádně, část projektu jen s dotací Podání Registrační žádosti Počkat na schválení Registrační žádosti Po provedení Výběrových řízení realizujeme první část projektu Podání plné žádosti včetně všech příloh Zajištění finančního krytí projektu Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost) Rozhodnutí o (ne)získání dotace (Ne)Realizace druhé části projektu Proplacení dotace

12 Modelový příklad – Žádost do programu ROZVOJ
Kapitola/Slide Modelový příklad – Žádost do programu ROZVOJ Záměr: chci pořídit CNC soustruh a frézu Příjem Registračních žádostí do programu: Časové hledisko- varianta 1 a 2

13 Rozhodnutí o realizaci projektu
Kapitola/Slide Rozhodnutí o realizaci projektu Varianta 1 Varianta 2

14 Chyby při založení Master účtu
Kapitola/Slide Chyby při založení Master účtu Pozdní zakládání Master účtu Nepřesnosti údajů Název společnosti přesně dle OR Včetně mezer, malá velká písmena Chybějící údaje Nutno vyplnit všechny CZ – NACE (dříve OKEČ) Doplnit všechny statutární zástupce

15 Registrační žádost projektu
Kapitola/Slide Registrační žádost projektu Jasná představa o celkovém objemu finančních prostředků – lehce nadhodnotit Termíny zahájení a ukončení Způsobilé výdaje až po SCHVÁLENÍ registrační žádosti Finanční zdraví žadatele Nejčastější chyby Podhodnocený rozpočet Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s programem Nedoplněna korespondenční adresa Špatně vyplněné CZ-NACE

16 Výběrová řízení Pro položky nad 500 tis. Kč bez DPH
Kapitola/Slide Výběrová řízení Pro položky nad 500 tis. Kč bez DPH POZOR na účelové rozdělování položek!! Rezervovat dostatečný čas (cca 50 dní) Věnovat pozornost formálním náležitostem (časové lhůty, místo vyvěšení (obchodní věstník), náležitosti zadávací dokumentace) Správné nastavení výběrových kritérií Cena, kvalita provedení, servisní požadavky, délka záruky Aktivně oslovovat potenciální dodavatele Žádost o výjimku eAccount Doložit správnost VŘ – zadávací dokumentace, nabídky … Lhůta 20 dní

17 Řádně evidovat všechny platby Analytické účetnictví Publicita projektu
Kapitola/Slide Realizace projektu Řádně evidovat všechny platby Analytické účetnictví Publicita projektu Včasné podávání monitorovacích zpráv 2 – 4 ročně dle konkrétního programu Po ukončení závěrečná zpráva + žádost o platbu 2 – 5 let monitorovací zprávy 1x ročně Dodržet závazné ukazatele! (viz. Plná žádost) Dodržet monitorovací ukazatele (viz. Plná žádost) V případě nedodržení může být krácena dotace V případě změn v harmonogramu POZOR na datum ukončení projektu

18 Kam dlouhodobě zaměřovat projekty, důležité aspekty získání dotací
Kapitola/Slide Kam dlouhodobě zaměřovat projekty, důležité aspekty získání dotací Vědecko – výzkumná činnost. Spolupráce s VŠ a VaV institucemi Získávání vlastní patentů a jejich zavádění do praxe Investice do vzdělávání zaměstnanců Strukturálně postižené regiony

19 Přeji Vám hodně úspěchů!
Ing. Jitka Pospíchalová Obchodní manažer senior Mob:


Stáhnout ppt "Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady"

Podobné prezentace


Reklamy Google