Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkce a zneškodňování odpadů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkce a zneškodňování odpadů"— Transkript prezentace:

1 Produkce a zneškodňování odpadů
Jan Čejka

2 Ve světě Životní prostředí je neúměrně zatěžováno stéle větším množstvím odpadů Do budoucna klíčová otázka zdravého životního prostředí Celosvětová produkce pevných odpadů se odhaduje na 20 až 30 miliard tun ročně Nejzávažnější problém představují pevné odpady (nejvíce, nejrozmanitější, často toxické)

3 Produkce odpadů tis./rok
V ČR Celková produkce odpadů v ČR 24,9 mil. tun Relativně o 15% méně než v roce 2004 (vyřazení některých druhů odpadů z evidence) Produkce odpadů v ČR ( ) Rok Produkce odpadů tis./rok 2002 t 2003 t 2004 t 2005 t

4 Produkce odpadů podniky
Činností podniků v r vzniklo celkem 21,8 mil. tun odpadů (1,3 mil. tun nebezpečného odpadu) V roce ,6 mil. tun Pokles produkce u podniků proti roku 2004 byl způsoben vyřazením některých druhů odpadů z evidence odpadů pro jejich využití původcem odpadu jako suroviny k produkci vlastních výrobků Pokles byl zaznamenán především u odvětví: výroba kovů, zemědělství a myslivost (např.: vyřazení zeminy a kamení z odpadové evidence)

5 Produkce odpadů podniky
Produkce odpadů podniky v ČR za rok 2005 Produkce odpadů tis./rok Odpad ze zemědělství a lesnictví 463 t Odpad z dolování a těžby 647 t Průmyslový odpad 6 038 t Odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 2 309 t Odpad ze stavebnictví 9 105 t Odpad z dopravy 281 t Odpad z odstraňování odpadních vod, pevného odpadu a čištění měst 1 150 t Ostatní 1 781 t Celkem t

6 Produkce odpadů obcemi
Odpad vykázaný obcemi zůstává na přibližně stejné úrovni. K poklesu došlo především v produkci podnikového odpadu. Produkce odpadů obcemi v ČR za rok 2005 Produkce odpadů tis./rok Komunální odpad 2 954 Celkem 3 162

7 Produkce odpadů v krajích
Celková produkce odpadů v krajích za rok 2005 Kraj kg / ( obyvatele * rok ) Hl. město Praha 2 992 Jihočeský 2 669 Jihomoravský 3 543 Karlovarský 2 822 Královéhradecký 1 662 Liberecký 1 675 Moravskoslezský 4 225 Olomoucký 2 114 Pardubický 2 107 Plzeňský 5 078 Středočeský 2 537 Ústecký 2 813 Vysočina 2 471 Zlínský 1 832

8 Využití odpadů Z ekonomického hlediska se dává přednost využívání odpadů před jejich zneškodňováním a skladováním. Vyvíjejí se tzv. maloodpadové technologie (většina zbývajícího odpadu recyklována) Průmyslová odvětví se pokoušejí nalézt optimální způsoby využití odpadů

9 Příklady recyklace, regenerace
Úspěšné příklady můžeme nalézt v průmyslu gumárenském a plastikářském, v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu Např.: Zužitkováním 1 t železného šrotu se ušetří cca 4 t železných rud, 2 t černého uhlí a 70 h lidské práce. Např.: Zužitkováním 1 t skleněného odpadu lze ušetřit cca 770 kg sklářských písků, 250 kg sody a 80 kWh elektrické energie.

10 Zneškodňování pevných odpadů
Zpracování takovým způsobem, při němž dochází k co nejmenšímu vlivu na kvalitu životního prostřed Rozdělení: 1. Skládkování 2. Kompostování 3. Spalování 4. Pyrolýza 5. Stabilizace (solidifikace) odpadů cementace bitumenace vitrifikace fixace do jiných vhodných materiálů

11 Skládkování odpadů Nejstarší, nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější způsob ukládání odpadů Odpady jsou ukládány na vymezená a sledovaná místa výsypky a odvaly Postupné ukládání odpadu s pravidelným zahrnováním zhutnělého odpadu inertním materiálem nebo zeminou Největší ohrožení z hlediska zdravotního představují neorganizované tzv. divoké skládky Zdravotní ohrožení je dáno možností přenosu choroboplodných zárodků, povrchovou i podzemní vodou, výskytem hlodavců a hmyzu, produkcí metanu

12 Kompostování odpadů Zpracovává se vytříděný organický odpad s rašelinou a netoxickými průmyslovými odpady, odpad se vrství zeminou Při teplotě asi 60 °C vzniká aerobními procesy humusový materiál Dlouhotrvající vysoké teploty zneškodní choroboplodné zárodky Kompostování je nákladnější než např. skládkování

13 Spalování odpadů Spalováním se zmenšuje objem až na 10 % - 15 %
Zneškodňuje se tak i hygienicky závadný nebo biologicky nerozložitelný odpad Teplota minimálně 850 °C (při spalování halogenovaných organických látek min °C) Teplo se využívá k dálkovému vytápění K nevýhodám spalování patří výrazné zatížení ovzduší emisemi

14 Pyrolýza Tepelný rozklad organických látek za nepřístupu vzduchu
Probíhá při tlaku atmosférickém, sníženém nebo ve vakuu při teplotách 260 °C až 1650 °C Vznikají různé produkty např. anorganické a organické kyseliny, alkoholy, lehké oleje, dehet, smola, koks, vodík, methan, oxid uhelnatý, uhličitý aj. Při procesu dochází k fyzikálním i chemickým změnám látek Obtížná technologie

15 Stabilizace (solidifikace) odpadů
Fyzikálně-chemické úpravy odpadů, při které probíhají souběžně procesy, které kontaminanty obsažené v odpadu stabilizují buď zachycením ve vhodném sorbentu, nebo převedením na méně rozpustnou formu (přeměna na pevný materiál)  zpomalující nebo znemožňující transport toxických látek Lze imobilizovat těžké kovy, některé radionuklidy a různé organické sloučeniny Nelze vzniklý odpad dále zpracovat Redukce jejich objemu, zmenšování aktivního povrchu

16 Solidifikace- Cementace
Odpad se mísí ve vhodném poměru s cementem Výhodou cementace je její průběh za normální teploty, použití běžných a dostupných zařízení a relativně nízká cena, cement není ovlivňován oxidačními činidly Nevýhodou je však značný objem výsledného produktu

17 Solidifikace- Bitumenace
Mísení odpadů s asfaltovými typy pojiv, které se provádí za zvýšené teploty Přebytečná voda se nechá odpařit, současně se promíchává s bitumenem Vhodná zejména pro fixaci kalů a kapalných koncentrátů Menší objem než u procesu cementace Nevýhodou je uvolňování nebezpečných látek při rozkladu za vysoké teploty a zvýšené riziko požárů

18 Solidifikace- Vitrifikace
Zeskelnatění tavením při vysokých teplotách Zpracování toxických zbytků ze spaloven nebezpečného odpadu Přidávají se skelné střepy např. z nevratného obalového skla Zpracovávají se odpady s vysokými koncentracemi škodlivých látek Lze také přidávat ke štěrku do cementových nebo bitumenových směsí

19 Solidifikace- Fixace Při fixaci jinými pojivy se využívají např. odpadní termoplasty nebo odpadní sádra z procesu odsiřování spalin Cílem je snížení vyluhovatelnosti odpadu před jeho trvalým ukládáním

20 Nakládání s odpady Způsob Produkce odpadů tis. /rok Skládkování
Vybrané způsoby nakládání s odpady (rok 2005) Způsob Produkce odpadů tis. /rok Skládkování 4 220 t Spalování 74 t Biologická úprava 490 t fyzikálně-chemická úprava 727 t

21 Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.
Ernest Hemingway


Stáhnout ppt "Produkce a zneškodňování odpadů"

Podobné prezentace


Reklamy Google