Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy s rodiči jako cesta ke komunikaci se školou PhDr. Jana Zapletalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy s rodiči jako cesta ke komunikaci se školou PhDr. Jana Zapletalová."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy s rodiči jako cesta ke komunikaci se školou PhDr. Jana Zapletalová

2 •Rodina a škola - instituce, které směřují k transmisi kultury, k rozvoji jednotlivce na pozadí vztahové sítě prostřednictvím vzdělávání a výchovy •Narůstá váha školního kapitálu, dětství se „prodlužuje“ až do dospělosti •Škola není pouhým rámcem pro rozvíjení se, představuje určité nároky, zkoušky i konflikty, které vstupují do mezigeneračních vztahů a formují identitu žáka •Škola dává možnost opustit svoje rodiče a současně v nich pokračovat Rodina a škola - milníky přípravy na život

3 Vztah rodiny a školy •Škola a rodina mají přitom odlišná poslání, která jsou na sobě vzájemně závislá a proto je jejich vztah často vyhrocený •Rodič postupuje jako spotřebitel a hledá školu, která mu pomůže naplnit očekávání vkládaná do jeho dětí •Často postupuje v logice vlastních zkušeností a je limitován svými možnostmi

4 Rodina versus škola •Rodina poskytuje emocionální zázemí, vztahy, vzory jednání i pracovních činností, způsoby náhledu na realitu i její posuzování a hodnocení, současně dává zkušenosti z prožitých konfliktů i radosti, setkání s odměnou i trestem •Škola poskytuje pravidla, vědomosti, dovednosti a vytváří vztahy, které pomáhají jednotlivci najít místo ve společnosti a také….

5 Školní mikrosvět a jeho rizika •Způsoby dosahování cílů školy jako instituce •Étos vzdělávání •Přítomnost osobních příběhů (učitel, ředitel, žák) •Vztah a vztahy •Samota a nesnadná komunikace •Strach a zastrašování

6 Školní psycholog a podpora komunikace •Vytvoření vnitřního systému komunikace, který ovlivňuje kvalitu vztahové sítě školy •Je koordinátorem služeb poskytovaných ŠPP s definováním odpovědností •Je průvodcem školní docházkou žáka •Je specialistou na vztahy vývoje a učení •Je spolupracovníkem učitelů •Je poradcem a konzultantem pro rodiče •Představuje jednotící prvek v intervenci (koordinuje opatření školy, rodiny a dalších odborníků) •Je metodologem komplexních nástrojů poznávání dětí a školy •Je hlavním „nástrojem“ prevence ve školním prostředí •Je tím, kdo pomáhá vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření

7 Škola nabízí •Konzultace s psychologem/speciálním pedagogem (telefonická, emailová) •Krizové intervence, pomoc jednotlivcům i třídám •Pomoc pedagogům i rodičům •Snaha podporovat spolupráci s rodiči a vytvářet netradiční formy komunikace (setkávání s rodiči o víkendech, karnevaly, plesy, drakiády, koncerty, burzy, výlety do zahraničí…)

8 Škola občas také musí… •„číhat“ na nespolupracující rodiče •Vstupovat do rodin přes prostředníky (asistenti, OSPOD….) •Komunikovat s hyperkritickými rodiči, zvládat agresivní rodiče (alkohol, drogy,vulgarita), pracovat s hyperprotektivními rodiči, zvládat komunikaci v době partnerských krizí a rozvodů, pomáhat matkám samoživitelkám a bezradným rodičům, pomáhat s existenciálními problémy…až po tzv. „průtokáč“….

9 Hledání pomoci… •Vytváříme různé typy dokumentů : „Co je psáno, to je dáno..“ •Vznikají smlouvy o nastavení podpůrných mechanismů při vzdělávání integrovaného žáka (IVP) •Smlouvy o seznámení s vnitřními pravidly školy (školní řád, působení školního psychologa…) •Zápisy z jednání výchovných komisí, které vymezují pravidla další spolupráce mezi žákem-školou -rodinou •Smlouvy o zajištění omlouvání absencí žáků (co rodiče zajistí, na co budou dohlížet, jak se budou vzájemně informovat..) •Smlouvy na podporu změny v chování žáka, mají charakter •krizového plánu (nepracující žák v hodině x práce po vyučování) •Smlouvy v oblasti nefungujících vztahů

10 Smlouvy s rodiči •Na pozadí spolupráce •Psané x ústní •Stanovují pravidla pro spolupráci, •písemná pravidla podtrhují vážnost sdělení, •pomáhají k větší zodpovědnosti a omezují manipulaci •V případech nedorozumění jsou odrazovým můstkem k další komunikaci •Vymezují spoluzodpovědnost rodičů a školy •Stanovují pravidla a sankce za nedodržení domluvených pravidel

11 Co je třeba dodržet •Efektivita smluvních ujednání je ovlivněna : •Vzájemnou důvěrou •Srozumitelností nastavených pravidel •Vymezením platnosti smlouvy v čase a možnosti jejich úprav (dlouhodobé, krátkodobé, krizové) •Přesným specifikováním opatření •Stanovením zodpovědností plnění závazků, forem komunikace a možných sankcí •Vnímání možností smlouvy v kontextu typu řešeného problému

12 Proč vlastně smlouvy s rodiči.. •Kodifikace pravidel vede k jejich větší srozumitelnosti a tím se otvírá prostor k jejich dodržování •Škola pracuje zejména s faktory spolupráce, přestože si je vědoma opory v zákonných normách (školský zákon, zákon o rodině §31-zodpovědnost rodičů,§43 a §44 výchovná opatření, trestní zákon – ohrožení výchovy dětí..) •Preventivní charakter smluv i ve vztahu k dění ve škole •Pravidelné vyhodnocování poskytuje dobrou zpětnou vazbu oběma stranám

13 Smlouvy s rodiči jako cesta ke komunikaci •Kvalita smluvního vztahu vždy závisí na přístupu obou stran •Smlouva je živý dokument, který nemá být pouhým potvrzením formalit •Smlouvy svádí k porušování x současně dávají prostor k nastavení spolupráce •Je zcela zřejmé, že vždy budou tací, kteří pravidla nebudou dodržovat, ale to nic nemění na potřebě o věcech komunikovat

14 •Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Smlouvy s rodiči jako cesta ke komunikaci se školou PhDr. Jana Zapletalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google