Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Online násilí v případech domácího násilí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Online násilí v případech domácího násilí"— Transkript prezentace:

1 Online násilí v případech domácího násilí
proFem, o.p.s. Mgr. Adriena Gabrielová

2 proFem, o.p.s. nevládní nezisková organizace založená v r zabývající se problematikou lidských práv, zejména domácího násilí a jeho dopadů na společnost proFem, o.p.s.

3 Hlavní činnost proFem:
Projekt AdvoCats for Women: poskytování bezplatného právního poradenství osobám ohroženým domácím násilím, včetně zastupování u soudu Odborné sociálně-právní poradenství určené osobám ohroženým domácím násilím Praha/Příbram Intervenční centrum – Příbram Politický lobbying: působení na změny v zákonodárství a na celospolečenské přístupy v problematice domácího násilí a v oblasti rovných příležitostí. Vzdělávací programy Vydavatelská činnost: odborné publikace (nejen) k problematice domácího násilí, letáky, bezplatné brožury, PR-plakáty aj. proFem, o.p.s.

4 Projekt AdvoCats for Women
Právní poradenské centrum pro oběti násilí proFem, o.p.s.

5 Projekt: Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu
Daphne - Staying safe online: gender and safety on the Internet je inovativní projekt, který přináší genderový rozměr do problematiky násilí v prostředí internetu a informačních a komunikačních technologiích v mezinárodní perspektivě. Projekt je určen pro cílovou skupinu mládeže ve věku let. Projekt koordinuje Gender Studies, o.p.s. - Česká republika Trvání projektu: proFem, o.p.s.

6 Aktivity projektu: Výzkum mezi mládeží ve třech partnerských zemích – Kypr, Polsko, ČR - výzkum se zaměří na témata kyberšikany, ochrany osobních údajů, sdílení osobních dat (fotografií a videí), stalkingu, sexuálního násilí, atp.); Bezplatné právní poradenství, kdy poradna bude sloužit osobám ohroženým násilím v prostředí internetu. Tuto poradnu provozuje proFem, o.p.s.; Vzdělávací a informační aktivity (semináře pro vyučující a studující, mezinárodní konference, antologie s výstupy projektu) a mediální kampaň. proFem, o.p.s.

7 Jak fungujeme… LINKA PRÁVNÍ POMOCI: STOP KYBERŠIKANĚ
Tel. číslo: Pondělí : 12: proFem, o.p.s.

8 E-mailové poradenství www.profem.cz/poradna
proFem, o.p.s.

9 Osobní návštěva poradny
PRAHA 5 Plzeňská 66 proFem, o.p.s.

10 Domácí násilí Zásadně: domácí násilí není soukromou záležitostí !
Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu. proFem, o.p.s.

11 Koho DN postihuje: Ženy tvoří 92 až 98 % všech postižených
Děti – v 68 až 80 % jsou svědky domácího násilí Seniorky/senioři, osoby nad 65 let – vysoká latence - 3 až 5 % Muži: 1 až 5 % Zdravotně a psychicky postižení proFem, o.p.s.

12 Reprezentativní výzkum proFem
V únoru 2012 byl uskutečněn proFem průzkum na vzoru 3000 žen v ČR ve věku 18 – 65 let 40 % žen čelilo za život nějaké formě DN – až 1,4 milionů žen v ČR 21 % opakované ponižování až k pocitu bezcennosti 18 % fyzické napadení 12 % sexuální nátlak, např. formou dotyků proti vůli 8 % závažné sexuální ohrožování (nucení k sexu až znásilnění) 11 % bylo oběťmi DN v posledním roce – až 400 tis. proFem, o.p.s.

13 Hlavní znaky domácího násilí
blízké vztahy intimního charakteru a společná propojenost osob nerovné postavení ve vztahu pachatele a oběti, uplatňování moci a kontroly , jasné role opakovanost a dlouhodobost vzrůstající intenzita násilí – eskalace – stupňování neveřejnost – skrytost+obtížná identifikovatelnost proFem, o.p.s.

14 Pokračování domácího násilí
Násilí může pokračovat i po rozchodu nebo rozvodu násilného vztahu: ekonomickou formou – neplacením výživného na děti, dluhy z manželství a jejich nesplácením, vypořádání SJM apod. vydíráním prostřednictvím dětí a nucením ke styku s násilníkem Stalking – Nebezpečné pronásledování opakované fyzické sledování, nechtěné kontakty (dopisy, telefonáty), dlouhodobé sledování aktivit dotyčné osoby a sbírání informací o ní aj. trestnost: § 354 tr.zákona proFem, o.p.s.

15 JACÍ JSOU PACHATELÉ DOMÁCÍHO NÁSILÍ?
proFem, o.p.s.

16 Pachatelé domácího násilí
Násilí se dopouštějí v 95 až 99 % muži Napříč socioekonomickými skupinami a věkovými kategoriemi Násilí je ve všech vzdělanostních skupinách Zažitá zkušenost z dětství, styl a způsob výchovy hrají roli Neexistuje typický násilník proFem, o.p.s.

17 Specifika chování pachatelů DN
Často se objevuje „dvojí tvář“ Lživá sdělení, zajišťují si svědky Vzbuzuje v dítěti strach a zmatek, úzkost – „maminka tě nemá ráda, chce tě dát do dětského domova, našla si někoho jiného“ Vzbuzuje strach i u pomáhajících organizací, OSPOD, advokáti Často podává stížnosti, nařčení, udání, která se musí šetřit, dokumentovat, šetřit často v domácnosti oběti. Zaplní soudní spis nepodstatnými zjištěními, prodlužují spor, podjatost soudce, nový soudce, stížnost až do Štrasburku proFem, o.p.s.

18 Specifika chování pachatelů DN
Ví, že pokud bude útočný, agresivní, snadněji si vynutí pozornost a čas pracovníků, vyhrožuje soudy, stížnostmi, účelová trestní oznámení na oběť. proFem, o.p.s.

19 Formy kybernásilí pachatelů DN
spolčování agresorů a vzájemné posilování zakládání vlastních webových stránek, blogů – na své stránky blokují přístup „nepohodlným“ lidem urážlivý a vulgární obsah těchto webů weby na serveru, který je v cizině, nelze ho od nás zablokovat zakládání organizací, které jim dodávají prestiž štvavé a lživé maily proti soudkyním/-cům, advokátkám/-tům, soudním znalkyním/-cům, pomáhajícím NO, matkám „bohatí“ otcové – najímání advokátů, kteří se za peníze neštítí ničeho proFem, o.p.s.

20 Ukázka z ze Nadpis: Korbel: Mongoloidní feminista z MSP Z článku: „Tak tenhle mongoloidní Korbel je - kromě "úspěšného podnikatele" v oboru advokacie a náměstka ministra spravedlnosti - také velkým feministou, tzn. že se veřejně a otevřeně angažuje v extrémistických organizacích, jakou Profem jistě je, organizacích, které mají za sebou programové pohrdání právem a zákonem , tisíce utýraných dětí a desetitisíce zničených lidských životů a rodinného či osobního štěstí. Vysoký představitel státní moci, který klidně dál podniká (jak, to jsme si právě řekli) -a ještě se veřejně angažuje u extrémistů! Je tohle vůbec možné?!“ proFem, o.p.s.

21 proFem, o.p.s.

22 Ukázka z http://uvacikova.blog.de
Nadpis: špatná advokátka ing. Spoustová Tato "žena" advokátka-pokud se tedy tak dá vůbec nazývat je již rok zástupcem odpůrce ve sporu o dítě.Byť zastupuje muže její jednání je naprosto nepřijatelné. I přes jakékoliv přísahy nechává svého klienta lhát ,snadno se dá finančně uspokojit... Její chování a vystupování je naprosto nepřijatelné a neprofesionální když si například dovolí na chodbě se svým klientem urážet a vysmívat se protistraně..... Navíc je vždy velmi zaujatá, dává nesmyslné podněty k posudkům a velmi dobře zná se soudci zejména Prahy 6 tudíž může i ona snadno ovlivňovat..... Pokud tedy můžete této osobě se vyhýbejte.Mi jsme již rozhodnuti na ní podat trestní oznámení.Je už jedno jestli jeden nebo dva soudy... mi nemáme co ztratit...Takže lidi bacha na ní!!! Větší s*ini jsem neviděl. proFem, o.p.s.

23 Kazuistika: soudkyně OS Kolín
Duben předsedovi soudu a dalším… Nabourání se do ové schránky?? Podáno TO na poškozování cizích práv (§181 TZ) a pomluvu (§184 TZ) – policie nekoná proFem, o.p.s.

24 Kazuistika: advokátka Praha
Urážlivé a lživé maily na všechny strany Soudům – ty musí oznámit na ČAK, ale nedali stížnost Musela psát 8 vyjádření na ČAK Klientka pod nátlakem sepsala notářský zápis Státní zástupce krajského SZ – podal pouze na základě u podnět na kárnou komisi ČAK - opět musela psát pětistránkové vyjádření, stížnost zamítnuta Klient si ji „vygoogluje“ – poškozují ji lživé weby nespokojených otců Z jejího mailu odešly 2 maily, které prokazatelně nepsala proFem, o.p.s.

25 Co z toho plyne… Na mailech kolují informace a nelze se jim bránit
Kupují si adresáře např. justice Umí se nabourat do u – krádež identity Policie nekoná Zastrašování matek, pomáhajících profesionálů, znalců a narušuje jim kvalitu života Oběti jsou zoufalé - pocity bezmoci, vyčerpanosti a únavy Probíhá systematicky, dlouhodobě a plánovitě proFem, o.p.s.

26 Mgr. Adriena Gabrielová
Děkuji za pozornost pro Fem, o.p.s. Plzeňská 66 Praha 5 – Mgr. Adriena Gabrielová Tel.: proFem, o.p.s.


Stáhnout ppt "Online násilí v případech domácího násilí"

Podobné prezentace


Reklamy Google