Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

2 Integrovaný operační program
celá ČR mimo hl. m. Prahu období 2007 – 2013 oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace administruje MPSV alokace aktivity 3.1a) ,- Kč aktivita a) investiční podpora procesu zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb – ověřováno ve vybraných zařízeních Výzva č. 2: Kč (tzn. celá částka alokace) Výzva č. 7: Kč (bez projektů předložených ve 2. výzvě a bez rezervy na kurzové rozdíly) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

3 Cíl podpory transformace
zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce zvýšení dostupnosti veřejných služeb v regionu zvýšení kvality sociálních služeb Výzva č. 2: Kč (tzn. celá částka alokace) Výzva č. 7: Kč (bez projektů předložených ve 2. výzvě a bez rezervy na kurzové rozdíly) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

4 Zaměření podpory IOP Cíle jsou naplňovány tvorbou alternativních sociálních služeb s menší kapacitou v běžné zástavbě. V rámci aktivity a) je podpora zaměřena na: domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní a denní programy, zázemí pro terénní služby, zázemí pro management, humanizace zařízení. Podpora je směřována zejména v souladu s Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče. Jedná se o umístění objektů v obci/městě. Umístění by mělo být voleno na základě přání a možnosti uživatele (důraz je kladen také na rodinné a ostatní osobní vztahy uživatelů). Umístění domácností do běžné zástavby obce, počítají se i venkovní oblasti. Rozmístění jednotlivých domácnosti by mělo být zvoleno, tak aby počet klientů nepřesáhl 8% obyvatel v dané obci. Individuální domácnost – max. 1-2 uživatelé Skupinová domácnost – max. 3-6 uživatelů Kombinace těchto domácností je možná, ale pouze za předpokladu, že v 1 bytovém domě bude maximálně 10 osob a maximálně 2 individuální domácnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

5 Alternativní sociální služby z prostředků IOP
Z investičních prostředků je podporována: výstavba objektů, rekonstrukce objektů, nákup domů a bytů, vybavení nových služeb. podporované sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, domovy se zvláštním režimem, sociálně terapeutické dílny, denní stacionář, odlehčovací služby Nejčastěji jsou projekty zaměřeny na domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

6 Vybraná zařízení Srdce v domě, p.o.
Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově, p.o. ÚSP Hajnice – barevné domky ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší Domov Sluneční dvůr, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. Marianum, p.o. Harmonie, p.o. Vincentinum – poskytovatel soc. služeb Šternberk, p.o. Výzva č. 2: Kč (tzn. celá částka alokace) Výzva č. 7: Kč (bez projektů předložených ve 2. výzvě a bez rezervy na kurzové rozdíly)

7 Vybraná zařízení Domov sociálních služeb Slatiňany
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, p.o. Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. – DOZP Hliňany Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace (únor 2012) Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - DOZP Zašová, p.o. Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Velehrad – Salašská

8 Integrovaný operační program 3.1a)
výzva č. 2: minimální výše podpory Kč. maximální výše podpory Kč. oprávnění žadatelé: kraje obce podáno celkem 7 projektových žádostí schváleno - 7 projektových žádostí ( Kč) Jedná se o projekty Plzeňského, Pardubického, Moravskoslezského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

9 Podpořené projekty – výzva č. 2
Název projektu Žadatel Příspěvek EU + SR 1.etapa transformace organizace Marianum Moravskoslezský kraj 24 424 522,- Kč Transformace Ústavu sociální péče Jinošov Kraj Vysočina 59 235 550,- Kč Transformace DOZP Stod – I. etapa Plzeňský kraj 74 452 618,- Kč Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I. Pardubický kraj   ,- Kč. Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II.   ,- Kč. Transformace Ústavu sociální péče Lobendava Ústecký kraj 42 188 424,- Kč Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 37 480 952,- Kč Nejčastěji jsou projekty zaměřeny na domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

10 Integrovaný operační program 3.1a)
výzva č. 7: – minimální výše podpory – není stanovena maximální výše podpory Kč,- oprávnění žadatelé: kraje obce podáno celkem 29 projektových žádostí v celkové výši ,- Kč Objem schválený prostředků – ,33 Kč Data jsou aktualizována ke dni: Projekty krajů: Karlovarského, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Královéhradeckého, Zlínského, Jihočeského, Libereckého, Ústeckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Zrušení minimální podpory na 1 projekt – důvodem bylo, aby bylo možné podávat projekty obcí a krajů menší zaměřené pouze na 1 objekt (ty jsou často pod 20 mil. Kč). Objem těchto schválených prostředků připadá na 15 projektů, podaných do této výzvy – aktualizováno k Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

11 Podpořené projekty – výzva č. 7
Název projektu Žadatel Příspěvek EU + SR 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku Moravskoslezský kraj ,22 2. etapa transformace organizace Marianum ,77 Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III Kraj Vysočina ,27 Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem Královéhradecký kraj ,55 Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod ,00 Transformace ÚSP Hořice v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice ,66

12 Podpořené projekty – výzva č. 7
Název projektu Žadatel Příspěvek EU + SR Podpora transformace soc. služeb - skup. domácnost - Brandýs n. Labem - S.B.,ul. Na Sádkách Středočeský kraj ,00 Podpora transformace soc. služeb - skup. domácnost - Kostelec n/Labem- ,ul. Neratovická ,00 Podpora transformace soc. služeb - skup. domácnost - Čelákovice ,ul. B. Smetany ,00 Podpora transformace soc. služeb - skup. domácnost - Kostelec n/Labem- ,ul. Zeyvalova ,00 Transformace Vincentina Šternberk Olomoucký kraj ,00 Srdce v domě p.o. - Transformace I. etapa Jihomoravský kraj ,00

13 Podpořené projekty – výzva č. 7
Název projektu Žadatel Příspěvek EU + SR Podpora transformace soc. služeb - skup. domácnost - Čelákovice ,ul. P. Bezruče Středočeský kraj Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové - Plotiště nad Labem Královéhradecký kraj Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Kraj Vysočina

14 Co se díky IOP zlepší kvalita bydlení pro osoby se zdravotním postižením individualizovaný přístup k uživatelům služeb dostupnost potřebných sociálních služeb v obci/kraji vznik nových pracovních příležitostí v daných obcích/městech v transformaci vybudované zázemí bude obci sloužit řadu dalších let rozvoj komunitního života obce, sousedských vztahů a zkušeností s lidmi s různým hendikepem Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

15 Příklad podpořených projektů v rámci výzvy č. 2
Příjemce: Kraj Vysočina; název projektu: Transformace Ústavu sociální péče Jinošov I. Cílem: Nákup a výstavba nových domácností rodinného typu, ve městech Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš. Dále dojde k výstavbě denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny(kavárna) a zázemí pro management. Pořízení i vybavení – částečně. 2 objekty ve Velké Bíteši a 2 objekty v Náměšti – DOZP, CHB Zázemí pro management je i pro ostatní projekty – Jinošova….. Z dotace: nákup nemovitostí, výstavba a nákup vybavení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

16 Příklad podpořených projektů v rámci výzvy č. 2
Příjemce: Plzeňský kraj; název projektu: Transformace DOZP Stod - I. etapa Cílem: vznikne 10 nových domácností v novostavbách v Holýšově, Stodě, Nýřanech a Dnešicích. Dále budou také nakoupeny byty v lokalitě Holýšov. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

17 Příklad podpořených projektů v rámci výzvy č. 7
Příjemce: Středočeský kraj; název projektu: Podpora transformace sociálních služeb - skupinová domácnost Čelákovice, ul. B. Smetany Cílem: nákup a rekonstrukce objektu pro umístění 2 skupinových domácností Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

18 Kontakty Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace fondů EU oddělení realizace programů – sociální integrace a služby Na Poříčním právu 1 Praha 2 Kontaktní osoba pro výzvu č. 7: Mgr. Lenka Baldová tel.: , Ing. Jana Solověvová , finanční manažerka tel.: , Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

19 Děkuji za pozornost Kontakty Odbor programového financování:
Ing. Zdeněk Žďárský oddělení finančního řízení dotací a IOP  tel.: , Daniel Fanta tel.: , Ing. Jana Kučerová tel.: , Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2


Stáhnout ppt "Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google