Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomůcky pro nácvik barev, rozlišování a třídění tvarů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomůcky pro nácvik barev, rozlišování a třídění tvarů"— Transkript prezentace:

1 Pomůcky pro nácvik barev, rozlišování a třídění tvarů
Již od prvního ročníku se žáci učí rozlišovat barvy, správně je pojmenovávat, učí se rozlišovat a třídit tvary. Pro rozvoj těchto znalostí a dovedností jsem si vytvořila jednoduché pomůcky.

2 Akce školy na veřejnosti

3 Hrátky aneb setkání dětí se speciálními potřebami kraje Vysočina
Již po několik let ke konci měsíce listopadu pořádá ZŠ Demlova setkání dětí se speciálními potřebami kraje Vysočina s názvem Hrátky. S vybranými žáky malujeme obrázky, které se týkají zvoleného tématu, nacvičujeme úvodní písničku, děti doprovázím, pomáhám jim v jednotlivých dílnách, zajišťuji kontakt s rodiči a vlastně zabezpečuji celodenní péči o tyto svěřené žáky. Celou akci také fotím.

4 Akce pro žáky školy

5 Karneval Pravidelně v únoru organizuji pro naše žáky karneval. Vymýšlím aranžmá celé akce, pomáhám dětem vyrábět masky, vytvářím pozvánky, vymýšlím vhodné soutěže, hudbu, výzdobu, provázím celou akcí a zajišťuji odměny do soutěží.

6 Den Zdravé svačiny V měsíci květnu již po několikáté
organizuji Den zdravé svačiny. Pro daný ročník připravuji téma, např. kouzlení se zeleninou, ovocné dobroty, tajemné brambory apod. Vytvářím pozvánky na akci, obstarávám některé potraviny, spolupracuji s rodiči a ostatními učiteli na přípravě ochutnávek, vymýšlím soutěže, zajišťuji odměny pro soutěžící a celou akci moderuji.

7 Recyklohraní Do této hry pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsem se se svými žáky zapojila ihned po vyhlášení této soutěže. Postupně jsme plnili různé úkoly, např. Jak je to u nás ve škole – popis situace s odpadovými surovinami na naší škole, zhotovení nádoby na zpětný odběr baterií, literární soutěž Kam s ním aneb Jak to bylo u nás doma, výroba koše snů, hledejte Šrotonátora, zajišťování odvozu shromážděných baterií a vyřazených drobných elektrospotřebičů.

8 Metodická činnost

9 Ochrana člověka za mimořádných událostí – tvorba učebního plánu
Ve školním roce 2008/09 jsem se zúčastnila semináře s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí a získané znalostí jsem využila při vypracování učebních plánů pro žáky středního i těžkého mentálního postižení. Plány jsou členěny podle stupňů, jednotlivých období, jsou vytvořeny pro jednotlivé měsíce, jsou zde zahrnuta průřezová témata, mezipředmětové vztahy, klíčové kompetence i cíle, uvedla jsem i doporučené aktivity, odkazy na webové stránky a také jsem zajistila odbornou literaturu. Každý z třídních učitelů obdržel i jednoduché návody a letáky týkající se této problematiky.

10 Vytváření individuálních vzdělávacích plánů
Jako třídní učitelka vytvářím tyto měsíční individuální plány ve spolupráci s rodiči, konzultuji je i s ostatními pedagogy, kteří se podílejí na vzdělávání jednotlivých žáků . Plány pravidelně vyhodnocuji a s ohledem na dosažené výsledky vypracovávám nové na další měsíc v návaznosti na „Školní vzdělávací program“. Tyto plány mi slouží k hodnocení, vytváření prognóz, celkově mapují znalosti a dovednosti jednotlivých žáků. Jsou účinným pomocníkem pro další práci.

11 Vedoucí praxe studentů
Již po několik let mám na starosti studenty z různých škol, kteří na naší škole vykonávají praxe. Studenty seznamuji se zaměstnanci, s chodem pracoviště, s jednotlivými učebnami a také je proškoluji v BOZP a PO. Metodicky je vedu při zpracování různých témat, která se týkají našeho zařízení. Po absolvování praxe zpracovávám na jednotlivý studenty písemné hodnocení.

12 Projektová činnost

13 Projekt Socrates - Comenius
Cíle projektu: - začlenění dětí do EU prostřednictvím navázání přátelství a komunikace s dětmi z jiných zemí - vzájemná výměna informací o životě dětí v jednotlivých zemích, o jejich kultuře, zvycích, svátcích, tradicích a o způsobu života obecně - výměna odborných zkušeností pedagogů zúčastněných zemí - zvyšování komunikačních dovedností Se svými žáky jsem se podílela na realizaci kuchařky, společného kalendáře. Snažím se, aby žáci poznávali i jiné kultury, jiné země, národy, aby ochutnali např. i cizí jídla, poslouchali cizí hudbu či literaturu. Vyměňuji si odborné zkušenosti a informace, zvyšuji efektivitu své práce. Snažím se získávat nové informace, inspiraci a také si osvojuji nové vyučovací metody. Podílím se na evaluaci projektu. Vedu žáky k samostatnosti. Při své práci spolupracuji především s rodiči, ostatními pedagogy a také s různými odborníky.

14 Rozvojový projekt „Podpora EVVO ve školách v r
Rozvojový projekt „Podpora EVVO ve školách v r. 2009“ (školní projekt „Příroda kolem nás“) ZŠ speciální jako pilotní škola ověřuje ŠVP pro základní školy speciální a hledá nové možnosti ve vzdělávání a výchově a k pochopení globálních souvislostí v přírodě u dětí s mentálním a tělesným postižením. Hledá vhodné způsoby, jak žákům vštípit nutnost ochrany životního prostředí názorným způsobem postaveným na vlastním zážitku a poznání. V rámci projektu jsme s žáky navštívili ekologické centrum Chaloupky u Kněžic,  ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, ZOO Jihlava, biofarmu Sasov, zúčastnili jsme se třídenního vzdělávacího soustředění na táboře Doubrava.. Na základě zkušeností získaných z těchto návštěv si postupně vytvoříme např. i bylinkovou zahrádku a po sklizení a usušení bylinek vyrobíme vonné pytlíčky.


Stáhnout ppt "Pomůcky pro nácvik barev, rozlišování a třídění tvarů"

Podobné prezentace


Reklamy Google