Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana 1 VÍTÁME VÁS I. KONFERENCE PROJEKTU „ŠKOLA NA DOTEK“ 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana 1 VÍTÁME VÁS I. KONFERENCE PROJEKTU „ŠKOLA NA DOTEK“ 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1."— Transkript prezentace:

1 strana 1 VÍTÁME VÁS I. KONFERENCE PROJEKTU „ŠKOLA NA DOTEK“ 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1

2 strana 1 I. KONFERENCE PROJEKTU „ŠKOLA NA DOTEK“ 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Moderuje: Ing. Luděk Heinz Výkonný ředitel BOXED, s.r.o. tel. +420 222 268 507 Lheinz@boxed.cz

3 strana 1

4 ÚVODNÍ SLOVO Představení projektu 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. Radní pro školství Městské částí Praha 6 obalatka@praha6.cz

5 strana 1 ŠKOLA NA DOTEK Unikátní projekt zavádění tabletů do škol 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D Supervizor projektu Škola na dotek ondrej@neumajer.cz

6 strana 1 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU Poznatky a zkušenosti, akreditace MŠMT, metodika, DUMy. 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: RNDr. Robert Gamba tel. +420 739 541 504 rgamba@itveskole.cz

7 strana 2 Vzdělávání v rámci projektu OBSAH PREZENTACE 1.Specifika projektu Škola na dotek3 2.Cíle vzdělávání4 3.Cílové skupiny5 •Rozdělení podle profesí •Rozdělení podle platforem 4.Zvláštnosti jednotlivých řešení6 5.Od zadání k akreditaci12 6.Základní poznatky z řešení13 7.Náš příspěvek ke vzdělávání14 8.Závěr15

8 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 1.Specifika projektu Škola na dotek Výjimečnost projektu, unikátní spojení techniky a vzdělávání… Obtížnost zadání •Několik zájmových skupin •Široké zastoupení cílových skupin vzdělávání •3 profese, šest odborností •3 rozdílné technické platformy •Zcela nové přístupy •v oblasti použití metod vzdělávání •v oblasti samotné učitelské práce

9 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 2. Cíle vzdělávání Seznámení pedagogů s novými prostředky ICT Využívání digitálních technologií (zejm. tabletů a dotykových zařízení) ve vzdělávání Vzdělávání pedagogů v didaktických metodách práce s ICT Přidaná hodnota Dvě základní kompetence Odborná (práce s ICT a didaktika) Osobnostní (změna přístupu)

10 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 3. Cílové skupiny Podle profesí Učitelé, ředitelé a ICT koordinátoři Podle platforem Windows 8, Android, iPad Učitelé podle aprobací 6 aprobačních skupin (1. stupeň, český jazyk, cizí jazyk, matematika, humanitní a přírodovědné předměty)

11 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 4. Zvláštnosti jednotlivých řešení Výjimečnost projektu, unikátní spojení techniky a vzdělávání… Učitelé Vzdělávání pedagogů v didaktických metodách práce s ICT, zejména s tablety 6 profesních skupin, 3 platformy, 12 škol Prezenčně 4 x 4 hod., on-line 2 x 1 hod. (webináře)

12 strana 4 Vzdělávání v rámci projektu Učitelé Práce s technikou a prostředím Aplikace pro danou platformu Interaktivní didaktické techniky Začlenění poznatků do výuky

13 strana 4 Vzdělávání v rámci projektu Ředitelé Řízení změny zavádění ICT, vhodné postupy integrace ICT do vzdělávání Prezenčně 2 x 4 hodiny

14 strana 4 Vzdělávání v rámci projektu Ředitelé Ředitel jako vedoucí organizace Osobnost a úloha ředitele, technické aspekty ICT, plánování, technologií, licencování, Ředitel jako pedagog a metodik Didaktické postupy a interaktivní metody vzdělávání, aspekty ICT ve výuce, bezpečnost práce

15 strana 4 Vzdělávání v rámci projektu Koordinátoři ICT Zajišťování metodické podpory Prezenčně 4 x 4 hodiny

16 strana 4 Vzdělávání v rámci projektu Koordinátoři ICT Zásady plánování, řízení změny, řízení školní sítě Vybavení pro infrastrukturu, cloudová řešení Sdílení DUM, komunikace školy s okolím, bezp. v prostředí internetu Moderní on-line způsoby výuky

17 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 5. Od zadání k akreditaci První setkání: 27. 9. 2013 Zpracování vzdělávacích programů: říjen (ředitelé, učitelé, zřizovatel, supervizor, MŠMT) Podání žádosti o akreditaci: 16. 10. 2014 Rozhodnutí: Č.j.: MSMT- 42815/2013-1-865, ze dne 3. 12. 2013 Zadání bylo splněno Průběžná úprava vzdělávání, aktualizace, změny, termíny...

18 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 6. Základní poznatky z řešení •Samotná snaha nestačí •Nejde jen o technické řešení, jde o proces řízení lidských zdrojů •Projekt plné míře naplňuje principy řízení změny •řízení organizace •učitelská profese •komunikace školy navenek •Časová dotace vzdělávání

19 strana 3 Vzdělávání v rámci projektu 7. Náš příspěvek ke vzdělávání Zkušenosti ze DVPP v oblasti pedagogických pracovníků Poskytnutí nástrojů pro DVPP a výuku na školách

20 strana 5 Název prezentace (Arial Black 32pt) “Projekt plné míře naplňuje principy řízení změny“ Jde o dlouhodobý proces, nikoliv jednorázový krok…

21 strana 6 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA NA DOTEK Poznatky a zkušenosti, akreditace MŠMT, metodika, DUMy. DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: RNDr. Robert Gamba tel. +420 739 541 504 rgamba@itveskole.cz

22 strana 6 PŘESTÁVKA 9.20 - 9.35

23 strana 1 Infrastruktura projektu Škola na dotek Technické aspekty projektu Škola na dotek, bezpečná Wi-Fi infrastruktura, efektivní výuka s tablety, cloudová řešení 28. 1. 2014, ZŠ Bílá, Praha 6 Autor: Ing. František Hůlka fhulka @ boxed.cz

24 strana 2 Infrastruktura projektu OBSAH PREZENTACE (1) 1.Technické aspekty projektu Škola na dotek •Oblasti pokryté technologiemi projektu •Začlenění do stávající ICT infrastruktury školy 2.Bezpečná Wi-Fi infrastruktura •Spolehlivé pokrytí Wi-Fi připojením •Bezpečné a řízené připojení k internetu 3.Efektivní výuka s tablety •Prezentace výuky pedagoga •Řízení (ovládání) PC / tabletů žáků

25 strana 2 Infrastruktura projektu OBSAH PREZENTACE (2) 4. Cloudová řešení •Microsoft Office 365 pro školy •Google Apps pro školy 5. Semináře pro ICT koordinátory •Podpora komunity ICT koordinátorů škol Prahy 6 •Výměna informací a zkušeností

26 strana 3 Infrastruktura projektu 1.Technické aspekty projektu Škola na dotek Návrh a technická realizace projektu Škola na dotek pokrývá všechny potřebné prvky pro výuku v tabletové třídě: Realizace projektu je ve většině škol tvořena: •Dodávkou 20 – 30 ks tabletů •Operační systém tabletů je (dle volby školy) jeden ze systémů •Google Android •Apple iOS •Microsoft Windows 8 (8.1)

27 strana 3 Infrastruktura projektu Důležitými komponenty projektu jsou i další technická zařízení: •Wi-Fi aktivní prvky pro vybudování lokální Wi-Fi sítě v tabletové učebně, případně rozšíření stávající školní sítě •Zařízení a nástroje pro prezentaci práce pedagoga nebo jednotlivých žáků před celou třídou •Zařízení pro přenášení, dobíjení a synchronizaci tabletů

28 strana 3 Infrastruktura projektu 2. Bezpečná Wi-Fi infrastruktura Rozhodující technologií tabletových tříd je spolehlivá Wi-Fi konektivita. Mezi důležité základní vlastnosti Wi-Fi sítí nejen pro práci s tablety patří: •Dostatečné pokrytí a kapacita •Možnost pokročilé konfigurace Wi-Fi sítí •definice více sítí (učitelé, žáci, hosté školy) •omezení „veřejné“ žákovské sítě •dočasný přístup pro hosty školy, školení apod. •Možnost monitoringu a správy provozu

29 strana 3 Infrastruktura projektu •Projektem dodávané Wi-Fi přístupové body zajišťují dostatečné pokrytí a kapacitu připojení •buď pouze v učebně zvolené pro práci s tablety •nebo zajišťují rozšíření stávající Wi-Fi sítě •Optimálně rozšířená a konfigurovaná Wi-Fi síť: •pokrývá většinu budovy školy (umožňuje využití tabletů ve více učebnách) •zajistí vyhrazenou konektivitu pro tabletovou učebnu (omezí jiné aktivity ve Wi-Fi síti, např. „veřejný“ přístup pro žáky) •blokuje nevhodné webové stránky •umožňuje řídit připojení k internetu

30 strana 3 Infrastruktura projektu

31 strana 3 Infrastruktura projektu 3. Efektivní výuka s tablety Efektivní výuku s tablety pomáhají realizovat zařízení a aplikace pro připojení tabletu učitele k dataprojektoru a zobrazení jeho práce s tabletem, zobrazení práce žáků a vzájemná interakce: •pro tablety iOS technologie Apple TV •pro tablety Android a Windows technologie Miracast, případně SW aplikace pro classroom management (Acer Classroom Manager, NetSupport School, DisplayNote, Radix SmartClass a jiné)

32 strana 3 Infrastruktura projektu Pokročilé SW nástroje pro řízení výuky umožňují: • Simultánní zapnutí všech tabletů/PC ve třídě • Operativní „zamknutí“ tabletů/PC pro udržení pozornosti • Omezení přístupu na některé webové stránky a aplikace • Úspora času simultánním spuštěním aplikací nebo webových stránek na pracovní ploše všech studentů • Monitorování všech činností studentů v reálném čase • Předvedení učiva zobrazením obrazovky učitele • Snadné sdílení obsahu pracovní plochy se studenty • Testování znalostí studentů

33 strana 3 Infrastruktura projektu 4. Cloudová řešení Při práci s tablety v on-line prostředí je vhodné (a při odlišnosti OS tabletů a stávající školní infrastruktury v podstatě i nutné  ) využívat moderní formy a nástroje pro komunikaci, ukládání a sdílení dat – on-line systémy označované jako „Cloudové systémy a aplikace“. •Výhody: •Dostupné vždy a odevšad, nezávislé na platformě tabletu •Mimořádná kapacita pro ukládání dat (cca 30–50GB/uživatele) •Nulové náklady na HW, SW, zabezpečení, údržbu, … •Snadná správa •Největší světové služby jsou pro školy ZDARMA: •Microsoft Office 365 pro školy •Google Apps pro vzdělávání

34 strana 3 Infrastruktura projektu Microsoft Office 365 pro školy •E-mail a kalendáře •Webové konference •Zasílání rychlých zpráv •Ukládání a sdílení souborů •Týmové weby •Office Web Apps

35 strana 3 Infrastruktura projektu Google Apps pro vzdělávání

36 strana 3 Infrastruktura projektu 4. Semináře pro ICT koordinátory Cyklus seminářů pro ICT koordinátory (správce) ze škol Prahy 6, hlavní cílem seminářů je: •zvýšit odborné kompetence ICT koordinátorů v technických znalostech týkajících se zavádění tabletů do výuky •diskutovat a sdílet praktické zkušenosti z průběhu projektu •pomoci zavádět další vhodné technologie (např. cloudové systémy) •vytvořit komunitu ICT koordinátorů a správců škol Prahy 6 •nastartovat vzájemnou dlouhodobou spolupráci ICT koordinátorů a správců

37 strana 6 Infrastruktura projektu DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Ing. František Hůlka fhulka @ boxed.cz

38 strana 1 Výuka s iPady s OS iOS Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách 28. 1. 2014, ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Iva Landgráfová Základní škola a Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 landgrafova@zsbila.cz

39 strana 6 Výuka s iPady s OS iOS Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Iva Landgráfová Základní škola a Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 landgrafova@zsbila.cz

40 strana 1 Výuka s tablety s OS Android Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách 28. 1. 2014, ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Alena Vlachová Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 alena.vlachova@zshanspaulka.cz

41 strana 6 Výuka s tablety s OS Android Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Alena Vlachová Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 alena.vlachova@zshanspaulka.cz

42 strana 1 Výuka s tablety s OS Windows Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách 28. 1. 2014, ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Jan Žák Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih j.zak@petrinyjih.cz

43 strana 2 OS Windows 8 Cíle projektu Postupné zavedení výuky s tablety do předmětů: •Matematika •Přírodní vědy •Cizí jazyky •1. stupeň

44 strana 3 OS Windows 8 Realizace projektu Vybavení učebny fyziky a učebny matematiky: •32 tabletů •Učitelský notebook •Nabíjecí skříň •PASCO měřící přístroje •Pokrytí sítí Wi-Fi

45 strana 4 OS Windows 8 Systém Windows 8 – S čím jsme bojovali •Licenční politika •Množství, kvalita a jazykové mutace aplikací •Synchronizace zařízení •Uspořádání dlaždic •Připojení k Wi-Fi

46 strana 5 OS Windows 8 Systém Windows 8 – Co nás mile překvapilo •Psaní dotykem •Možnost práce ve dvou aplikacích zároveň •Kvalita aplikací •Intuitivní a pohodlné ovládání

47 strana 6 OS Windows 8 K čemu tablety využíváme Fyzika: •Měřící pokusy pomocí nástrojů PASCO •Měření teploty a export dat do grafu •Identifikace magnetických pólů

48 strana 7 OS Windows 8 K čemu tablety využíváme Matematika: •Cvičení nadaných žáků - on-line webové aplikace •Řešení úkolů pomocí aplikací •Procvičování pomocí aplikací •Zkoumání a ověřování matematických závislostí •On-line pracovní sešit, učebnice

49 strana 8 OS Windows 8 Využívané aplikace www.onlinecviceni.cz: •Procvičení látky prvního i druhého stupně •Kategorizace dle ročníku potom dle látky •Kontrola výsledku včetně správného řešení •Možnost využití psací klávesnice

50 strana 9 OS Windows 8 Využívané aplikace iMath: •Procvičení látky prvního i druhého stupně •Možnost různých typů cvičení •Nevýhodou anglické prostředí

51 strana 10 OS Windows 8 Využívané aplikace MathPack + SmartNotebook: •Procvičení látky druhého stupně •Různé obtížnosti •Využití duální obrazovky •Nevýhodou anglické prostředí

52 strana 11 OS Windows 8 Využívané aplikace Geogebra: •Multiplatformní •Zdarma •Dynamické rýsování •Ukázka matematických závislostí a pravidel •Řešení pro slabší žáky

53 strana 6 Výuka s tablety s OS Windows Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Jan Žák Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih j.zak@petrinyjih.cz

54 strana 1 Projekt CREATIVE CLASSROOMS LAB Dům zahraniční spolupráce 28. 1. 2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: Barbora Grečnerová barbora.grecnerova@naep.cz euncr@naep.cz

55 strana 6 PŘESTÁVKA 11.30 - 11.45

56 strana 1 ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z pohledu ředitele 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Sál A Moderuje: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D Supervizor projektu Škola na dotek ondrej@neumajer.cz

57 strana 1 ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z pohledu učitele 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Hlavní sál Autor: RNDr. Robert Gamba tel. +420 739 541 504 rgamba@itveskole.cz

58 strana 1 ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z ICT správce a koordinátora 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Sál B Autor: Ing. František Hůlka fhulka@itveskole.cz


Stáhnout ppt "Strana 1 VÍTÁME VÁS I. KONFERENCE PROJEKTU „ŠKOLA NA DOTEK“ 28. 1.2014, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google