Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

projektu „Škola na dotek“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "projektu „Škola na dotek“"— Transkript prezentace:

1 projektu „Škola na dotek“
VítÁME VÁS I. Konference projektu „Škola na dotek“ , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 strana 1

2 projektu „Škola na dotek“
I. Konference projektu „Škola na dotek“ , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Moderuje: Ing. Luděk Heinz Výkonný ředitel BOXED, s.r.o. tel strana 1

3 strana 1

4 PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.
ÚVODNÍ SLOVO Představení projektu , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. Radní pro školství Městské částí Praha 6 strana 1

5 Unikátní projekt zavádění tabletů do škol PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D
ŠKOLA NA DOTEK Unikátní projekt zavádění tabletů do škol , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D Supervizor projektu Škola na dotek strana 1

6 Vzdělávání v rámci projektu
Poznatky a zkušenosti, akreditace MŠMT, metodika, DUMy. , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: RNDr. Robert Gamba tel strana 1

7 Vzdělávání v rámci projektu
OBSAH PREZENTACE Specifika projektu Škola na dotek 3 Cíle vzdělávání 4 Cílové skupiny 5 Rozdělení podle profesí Rozdělení podle platforem Zvláštnosti jednotlivých řešení 6 Od zadání k akreditaci 12 Základní poznatky z řešení 13 Náš příspěvek ke vzdělávání 14 Závěr 15 strana 2

8 Specifika projektu Škola na dotek
Vzdělávání v rámci projektu Specifika projektu Škola na dotek Výjimečnost projektu, unikátní spojení techniky a vzdělávání… Obtížnost zadání Několik zájmových skupin Široké zastoupení cílových skupin vzdělávání 3 profese, šest odborností 3 rozdílné technické platformy Zcela nové přístupy v oblasti použití metod vzdělávání v oblasti samotné učitelské práce strana 3

9 2. Cíle vzdělávání Vzdělávání v rámci projektu
Seznámení pedagogů s novými prostředky ICT Využívání digitálních technologií (zejm. tabletů a dotykových zařízení) ve vzdělávání Vzdělávání pedagogů v didaktických metodách práce s ICT Přidaná hodnota Dvě základní kompetence Odborná (práce s ICT a didaktika) Osobnostní (změna přístupu) strana 3

10 3. Cílové skupiny Vzdělávání v rámci projektu Podle profesí
Učitelé, ředitelé a ICT koordinátoři Podle platforem Windows 8, Android, iPad Učitelé podle aprobací 6 aprobačních skupin (1. stupeň, český jazyk, cizí jazyk, matematika, humanitní a přírodovědné předměty) strana 3

11 4. Zvláštnosti jednotlivých řešení
Vzdělávání v rámci projektu 4. Zvláštnosti jednotlivých řešení Výjimečnost projektu, unikátní spojení techniky a vzdělávání… Učitelé Vzdělávání pedagogů v didaktických metodách práce s ICT, zejména s tablety 6 profesních skupin, 3 platformy, 12 škol Prezenčně 4 x 4 hod., on-line 2 x 1 hod. (webináře) strana 3

12 Vzdělávání v rámci projektu
Práce s technikou a prostředím Aplikace pro danou platformu Interaktivní didaktické techniky Začlenění poznatků do výuky Učitelé strana 4

13 Vzdělávání v rámci projektu
Ředitelé Řízení změny zavádění ICT, vhodné postupy integrace ICT do vzdělávání Prezenčně 2 x 4 hodiny strana 4

14 Vzdělávání v rámci projektu
Ředitelé Ředitel jako vedoucí organizace Osobnost a úloha ředitele, technické aspekty ICT, plánování, technologií, licencování, Ředitel jako pedagog a metodik Didaktické postupy a interaktivní metody vzdělávání, aspekty ICT ve výuce, bezpečnost práce strana 4

15 Vzdělávání v rámci projektu
Koordinátoři ICT Zajišťování metodické podpory Prezenčně 4 x 4 hodiny strana 4

16 Vzdělávání v rámci projektu
Koordinátoři ICT Zásady plánování, řízení změny, řízení školní sítě Vybavení pro infrastrukturu, cloudová řešení Sdílení DUM, komunikace školy s okolím, bezp. v prostředí internetu Moderní on-line způsoby výuky strana 4

17 5. Od zadání k akreditaci Vzdělávání v rámci projektu
První setkání: Zpracování vzdělávacích programů: říjen (ředitelé, učitelé, zřizovatel, supervizor, MŠMT) Podání žádosti o akreditaci: Rozhodnutí: Č.j.: MSMT / , ze dne Zadání bylo splněno Průběžná úprava vzdělávání, aktualizace, změny, termíny... strana 3

18 6. Základní poznatky z řešení
Vzdělávání v rámci projektu 6. Základní poznatky z řešení Samotná snaha nestačí Nejde jen o technické řešení, jde o proces řízení lidských zdrojů Projekt plné míře naplňuje principy řízení změny řízení organizace učitelská profese komunikace školy navenek Časová dotace vzdělávání strana 3

19 7. Náš příspěvek ke vzdělávání
Vzdělávání v rámci projektu 7. Náš příspěvek ke vzdělávání Zkušenosti ze DVPP v oblasti pedagogických pracovníků Poskytnutí nástrojů pro DVPP a výuku na školách strana 3

20 “Projekt plné míře naplňuje principy řízení změny“
Název prezentace (Arial Black 32pt) “Projekt plné míře naplňuje principy řízení změny“ Jde o dlouhodobý proces, nikoliv jednorázový krok… strana 5

21 Vzdělávání v rámci projektu Škola na dotek
Poznatky a zkušenosti, akreditace MŠMT, metodika, DUMy. DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: RNDr. Robert Gamba tel strana 6

22 Přestávka strana 6

23 Infrastruktura projektu Škola na dotek
Technické aspekty projektu Škola na dotek, bezpečná Wi-Fi infrastruktura, efektivní výuka s tablety, cloudová řešení , ZŠ Bílá, Praha 6 Autor: Ing. František Hůlka boxed.cz strana 1

24 Infrastruktura projektu
OBSAH PREZENTACE (1) Technické aspekty projektu Škola na dotek Oblasti pokryté technologiemi projektu Začlenění do stávající ICT infrastruktury školy Bezpečná Wi-Fi infrastruktura Spolehlivé pokrytí Wi-Fi připojením Bezpečné a řízené připojení k internetu Efektivní výuka s tablety Prezentace výuky pedagoga Řízení (ovládání) PC / tabletů žáků strana 2

25 Infrastruktura projektu
OBSAH PREZENTACE (2) 4. Cloudová řešení Microsoft Office 365 pro školy Google Apps pro školy 5. Semináře pro ICT koordinátory Podpora komunity ICT koordinátorů škol Prahy 6 Výměna informací a zkušeností strana 2

26 Technické aspekty projektu Škola na dotek
Infrastruktura projektu Technické aspekty projektu Škola na dotek Návrh a technická realizace projektu Škola na dotek pokrývá všechny potřebné prvky pro výuku v tabletové třídě: Realizace projektu je ve většině škol tvořena: Dodávkou 20 – 30 ks tabletů Operační systém tabletů je (dle volby školy) jeden ze systémů Google Android Apple iOS Microsoft Windows 8 (8.1) strana 3

27 Infrastruktura projektu
Důležitými komponenty projektu jsou i další technická zařízení: Wi-Fi aktivní prvky pro vybudování lokální Wi-Fi sítě v tabletové učebně, případně rozšíření stávající školní sítě Zařízení a nástroje pro prezentaci práce pedagoga nebo jednotlivých žáků před celou třídou Zařízení pro přenášení, dobíjení a synchronizaci tabletů strana 3

28 2. Bezpečná Wi-Fi infrastruktura
Infrastruktura projektu 2. Bezpečná Wi-Fi infrastruktura Rozhodující technologií tabletových tříd je spolehlivá Wi-Fi konektivita. Mezi důležité základní vlastnosti Wi-Fi sítí nejen pro práci s tablety patří: Dostatečné pokrytí a kapacita Možnost pokročilé konfigurace Wi-Fi sítí definice více sítí (učitelé, žáci, hosté školy) omezení „veřejné“ žákovské sítě dočasný přístup pro hosty školy, školení apod. Možnost monitoringu a správy provozu strana 3

29 Infrastruktura projektu
Projektem dodávané Wi-Fi přístupové body zajišťují dostatečné pokrytí a kapacitu připojení buď pouze v učebně zvolené pro práci s tablety nebo zajišťují rozšíření stávající Wi-Fi sítě Optimálně rozšířená a konfigurovaná Wi-Fi síť: pokrývá většinu budovy školy (umožňuje využití tabletů ve více učebnách) zajistí vyhrazenou konektivitu pro tabletovou učebnu (omezí jiné aktivity ve Wi-Fi síti, např. „veřejný“ přístup pro žáky) blokuje nevhodné webové stránky umožňuje řídit připojení k internetu strana 3

30 Infrastruktura projektu
strana 3

31 3. Efektivní výuka s tablety
Infrastruktura projektu 3. Efektivní výuka s tablety Efektivní výuku s tablety pomáhají realizovat zařízení a aplikace pro připojení tabletu učitele k dataprojektoru a zobrazení jeho práce s tabletem, zobrazení práce žáků a vzájemná interakce: pro tablety iOS technologie Apple TV pro tablety Android a Windows technologie Miracast, případně SW aplikace pro classroom management (Acer Classroom Manager, NetSupport School, DisplayNote, Radix SmartClass a jiné) strana 3

32 Infrastruktura projektu
Pokročilé SW nástroje pro řízení výuky umožňují: Simultánní zapnutí všech tabletů/PC ve třídě Operativní „zamknutí“ tabletů/PC pro udržení pozornosti Omezení přístupu na některé webové stránky a aplikace Úspora času simultánním spuštěním aplikací nebo webových stránek na pracovní ploše všech studentů Monitorování všech činností studentů v reálném čase Předvedení učiva zobrazením obrazovky učitele Snadné sdílení obsahu pracovní plochy se studenty Testování znalostí studentů strana 3

33 4. Cloudová řešení Infrastruktura projektu
Při práci s tablety v on-line prostředí je vhodné (a při odlišnosti OS tabletů a stávající školní infrastruktury v podstatě i nutné ) využívat moderní formy a nástroje pro komunikaci, ukládání a sdílení dat – on-line systémy označované jako „Cloudové systémy a aplikace“. Výhody: Dostupné vždy a odevšad, nezávislé na platformě tabletu Mimořádná kapacita pro ukládání dat (cca 30–50GB/uživatele) Nulové náklady na HW, SW, zabezpečení, údržbu, … Snadná správa Největší světové služby jsou pro školy ZDARMA: Microsoft Office 365 pro školy Google Apps pro vzdělávání strana 3

34 Microsoft Office 365 pro školy
Infrastruktura projektu Microsoft Office 365 pro školy a kalendáře Webové konference Zasílání rychlých zpráv Ukládání a sdílení souborů Týmové weby Office Web Apps strana 3

35 Google Apps pro vzdělávání
Infrastruktura projektu Google Apps pro vzdělávání strana 3

36 4. Semináře pro ICT koordinátory
Infrastruktura projektu 4. Semináře pro ICT koordinátory Cyklus seminářů pro ICT koordinátory (správce) ze škol Prahy 6, hlavní cílem seminářů je: zvýšit odborné kompetence ICT koordinátorů v technických znalostech týkajících se zavádění tabletů do výuky diskutovat a sdílet praktické zkušenosti z průběhu projektu pomoci zavádět další vhodné technologie (např. cloudové systémy) vytvořit komunitu ICT koordinátorů a správců škol Prahy 6 nastartovat vzájemnou dlouhodobou spolupráci ICT koordinátorů a správců strana 3

37 Infrastruktura projektu
DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Ing. František Hůlka boxed.cz strana 6

38 Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách
Výuka s iPady s OS iOS Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách , ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Iva Landgráfová Základní škola a Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 strana 1

39 Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách
Výuka s iPady s OS iOS Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Iva Landgráfová Základní škola a Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 strana 6

40 Výuka s tablety s OS Android
Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách , ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Alena Vlachová Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 strana 1

41 Výuka s tablety s OS Android
Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Alena Vlachová Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 strana 6

42 Výuka s tablety s OS Windows
Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách , ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 Autor: Mgr. Jan Žák Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih strana 1

43 Cíle projektu OS Windows 8
Postupné zavedení výuky s tablety do předmětů: Matematika Přírodní vědy Cizí jazyky 1. stupeň strana 2

44 Realizace projektu OS Windows 8
Vybavení učebny fyziky a učebny matematiky: 32 tabletů Učitelský notebook Nabíjecí skříň PASCO měřící přístroje Pokrytí sítí Wi-Fi strana 3

45 Systém Windows 8 – S čím jsme bojovali
OS Windows 8 Systém Windows 8 – S čím jsme bojovali Licenční politika Množství, kvalita a jazykové mutace aplikací Synchronizace zařízení Uspořádání dlaždic Připojení k Wi-Fi strana 4

46 Systém Windows 8 – Co nás mile překvapilo
OS Windows 8 Systém Windows 8 – Co nás mile překvapilo Psaní dotykem Možnost práce ve dvou aplikacích zároveň Kvalita aplikací Intuitivní a pohodlné ovládání strana 5

47 K čemu tablety využíváme
OS Windows 8 K čemu tablety využíváme Fyzika: Měřící pokusy pomocí nástrojů PASCO Měření teploty a export dat do grafu Identifikace magnetických pólů strana 6

48 K čemu tablety využíváme
OS Windows 8 K čemu tablety využíváme Matematika: Cvičení nadaných žáků - on-line webové aplikace Řešení úkolů pomocí aplikací Procvičování pomocí aplikací Zkoumání a ověřování matematických závislostí On-line pracovní sešit, učebnice strana 7

49 Využívané aplikace OS Windows 8 www.onlinecviceni.cz:
Procvičení látky prvního i druhého stupně Kategorizace dle ročníku potom dle látky Kontrola výsledku včetně správného řešení Možnost využití psací klávesnice strana 8

50 Využívané aplikace OS Windows 8 iMath:
Procvičení látky prvního i druhého stupně Možnost různých typů cvičení Nevýhodou anglické prostředí strana 9

51 Využívané aplikace OS Windows 8 MathPack + SmartNotebook:
Procvičení látky druhého stupně Různé obtížnosti Využití duální obrazovky Nevýhodou anglické prostředí strana 10

52 Využívané aplikace OS Windows 8 Geogebra: Multiplatformní Zdarma
Dynamické rýsování Ukázka matematických závislostí a pravidel Řešení pro slabší žáky strana 11

53 Výuka s tablety s OS Windows
Praktické ukázky použití tabletů ve vyučovacích hodinách DĚKUJI ZA POZORNOST. Autor: Mgr. Jan Žák Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih strana 6

54 Projekt CREATIVE CLASSROOMS LAB Dům zahraniční spolupráce
, ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Autor: Barbora Grečnerová strana 1

55 Přestávka strana 6

56 Tablety ve výuce z pohledu ředitele PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D
ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z pohledu ředitele , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Sál A Moderuje: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D Supervizor projektu Škola na dotek Plánování a řízení změny Bezpečnost na internetu Prezentace rodičům – jak vnímají tablety? Spolupráce s rodiči Kam až ICT ve vzdělávání pustíme (nastřelování čipů?) Autorské práva - sdílejme nebo ne?… Využití sociálních sítí - bezpečnost, soukromí Závislost na ICT strana 1

57 Tablety ve výuce z pohledu učitele
ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z pohledu učitele , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Hlavní sál Autor: RNDr. Robert Gamba tel Kdy v hodině tablety využít? Komunikace se žáky mimo vyučování? Dáváte k dispozici svůj mobil? Profil učitele na sociálních? Sdílíte své materiály? Interaktivní metody výuky – tipy, triky… Nebýt frontální s tablety… strana 1

58 Tablety ve výuce z ICT správce a koordinátora
ŠKOLA NA DOTEK Tablety ve výuce z ICT správce a koordinátora , ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1 Sál B Autor: Ing. František Hůlka Očekávání škol z 2. vlny o   Na co se nejvíce těšíte? §  Proč? o   Co se chystáte na tabletech s dětmi nejvíce dělat? -          A jak už to jinde funguje? à Zkušenosti z 1. vlny o   = inspirace pro školy z druhé vlny a odjinud o   = poučení pro jiné školy z 1. vlny o   SW + obsah §  S čím nejvíce pracujete / učitelé pracují? §  S jakými materiály? ·         Kde je ukládáte? ·         Jak je do tabletu dostanete? §  Aplikace? ·         Kde je berete? ·         Jak platíte? ·         Jak licencujete? o   HW §  Odolnost §  Přenášení? Stěhování žáků za tablety? §  Jak se s tím žákům pracuje? ·         Co je pro ně nejtěžší / špatné? ·         Co jim jde nejlépe? §  Výdrž baterie? ·         Jak dobíjejí? Kde? Jak často? Jak dlouho? §  Mají nějaké poruchy? ·         Něco žáci rozbili? ·         Jak předcházejí poškození žáky? o   Konektivita? §  Kde všude tablety používáte? ·         = kde je pro tablety Wi-Fi? ·         Je společná se školní Wi-Fi? ·         Uvažujete změnu? o   Co nutně potřebujete dokončit / dodělat / doplnit / změnit? o   Co Vám na práci s tablety nejvíce nevyhovuje / vadí? strana 1


Stáhnout ppt "projektu „Škola na dotek“"

Podobné prezentace


Reklamy Google