Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběžné vyhodnocení zpětné vazby k metodikám a procesům v rámci NSK2 Dotazníkové šetření realizované v období 19. 2. – 17. 3. 2014 v. 19-3-14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběžné vyhodnocení zpětné vazby k metodikám a procesům v rámci NSK2 Dotazníkové šetření realizované v období 19. 2. – 17. 3. 2014 v. 19-3-14."— Transkript prezentace:

1 Průběžné vyhodnocení zpětné vazby k metodikám a procesům v rámci NSK2 Dotazníkové šetření realizované v období 19. 2. – 17. 3. 2014 v. 19-3-14

2 Cílové skupiny Členové SR – dotazník byl odeslán 19. – 20. 2. 2014 s termínem vyplnění do 6. 3. 2014), návratnost -155 odpovědí, detailní hodnocení viz další snímky Další dotazníky byly odeslány 4. 3. 2014 (s termínem 17. 3. 2014) Členové pracovních skupin – 256 odpovědí Stvrzovatelé – 275 odpovědí Autorizující orgány – 11 odpovědí Autorizované osoby – 192 odpovědí Vzdělávací společnosti (které mají u MŠMT akreditován program vedoucí k PK) – 48 odpovědí

3 Elektronický dotazník byl poslán na všechny členy SR. Stav k 13. 3. 2014: 155 odpovědí (detailní členění za jednotlivé SR viz tabulka) Témata (okruhy) dotazníku: • Nominace do SR • Proces tvorby PK • Hodnocení Excelence SR • Zapojení dalších subjektů • Pracovní skupina • Metodická podpora tvorby PK Detailní znázornění odpovědí na jednotlivé otázky – viz následující snímky Sektorové rady - návratnost

4 V ET převažovali teoretici z VŠ, SŠ, NÚV, MPSV, MŠMT, z praxe snad byli jen se zavřením očí lidi z ÚP. Za opravdovou praxi byl jen jeden OSVČ a zástupce profesní asociace. Přitom NSK a NSP měly být věci praktické, výsledky práce ET jsou teoretické nesmysly, které v praxi nikdo nevyužije. Lidé se zkouškami Kariérového poradce budou stejně nepoužitelní, jako stávají absolventi SŠ a VŠ. Ve srovnání třeba se Sektorovou radou pro administrativu a management je to nebe a dudy. Vrchní řídící tým a Správní rada sítě SR zamítli nominaci odborového svazu schválenou příslušnou sektorovou radu, a to na základě požadavku zaměstnavatelů. V platném MODELU ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ DO POPISOVÁNÍ SVĚTA PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM SEKTOROVÝCH RAD - ŘÍJEN 2012 možnost zasahovat do nominací odborových organizací,stejně jako do nominací dalších subjektů (vzdělavatelů, akademické sféry, příslušného ministerstva – autorizujícího orgánu a dalších subjektů spolupracujících na projektech, na kterých se podílí také daná SR,) v MODELU uvedena není. Na rozdíl od ET Kariérové poradenství, kde převažovali teoretici z VŠ, SŠ, NÚV, MPSV, MŠMT, z praxe snad byli jen se zavřením očí lidi z ÚP a za opravdovou praxi byl jen jeden OSVČ a zástupce profesní asociace, v SR pro administrativu a management jsou opravdu zástupci praxe, jak by to mělo správně být. NSK a NSP jsou věci praktické, výsledkem práce nesmí být teoretické nesmysly, které v praxi nikdo nevyužije. Lidé se zkouškami musí být v praxi použitelní, ne jako stávají absolventi SŠ a VŠ. Sektorová rada pro administrativu a management je nastavena naprosto správně, na rozdíl třeba od ET Kariérové poradenství. nedostatek reprezentantů specializovaných obchodních řetězců 1.Jsou Vám srozumitelná pravidla pro nominaci členů do sektorových rad Ano 150 97% Ne 5 3% Nominace do SR Needitované ukázky doplňujících odpovědí:

5 Domnívám se, že někdy je odtržený od reality trhu práce a jsou kladeny příliš vysoké požadavky na standardy a zkoušky. Dovednosti a měkké kompetence, které profesní kvalifikace zahrnují jsou obtížně měřitelné a pouze znalosti nespasí trh práce ani zaměstnavatele. Příklady ze zahraničí ukazují, že je možné přistupovat k tomuto i bez složitého zkoušení (zejména často i znalostí). Ti, kteří tvoří PK jsou často již vzdáleni realitě a nebo ani nikdy v podobných PK nepracovali. (možná to neplatí o všech SR) Protože je blokován ze strany MF ČR Proces nejasný, chybí jasná (jasně komunikovaná) kompetence jednotlivých článků. Pomocí by byla legislativní opora (podobně, jak tomu bylo u PK strážných). Nejslabší stránkou procesu je efektivní využití profesních kvalifikací v praxi. Do doby, než bude jasně stanoveno, proč by měli zaměstnavatelé využívat a preferovat uchazeče, kteří disponují příslušnou "profesní kvalifikací", tak tento systém zůstane neefektivní. Tvorba odráží názor, pohled pracovní skupiny a SR. Propojení s praxí je dáno pouze názorem členů SR. Při oborové, sektorové, vlastnické a jiné různorodosti zjevně zjednodušující. - chybí větší propojení a zpětná vazba mezi tvorbou vhodných PK a zaměstnavateli - vše příliš dlouho trvá Needitované ukázky doplňujících odpovědí: Proces tvorby PK

6 Nejsem schopen posoudit. Nejde o pravidla, ale vůbec o smysl tohoto ukazatele! Jsou zde srovnávány nesrovnatelné parametry. Je to zejména o kvantitě, kvalita nemá patřičnou váhu. Systém je poplatný naplnění indikátorů v projektu. Což chápu. Pro praxi však řada sledovaných ukazatelů pokřivuje skutečné potřeby hospodářství. Pro příklad : vyjde opatření o kontrole komínů, takže začneme připravovat stovky lidí, kteří jenom umí dát razítko a podepsat se, ale o kominickém řemesle nemají vůbec potuchy. Další problém je v tom, že musíme připravovat kvalifikace na technologie, které sem přicházejí a my máme vykazovat kolik lidí jsme proškolili. Zmenšit váhu PR Nikdy, nic není připraveno úplně ideálně. Ale, stále platí pravidlo, že jednodušší je kritizovat, než vytvářet. Proto při plném vědomí odpovídám variantu "ano". vzhledem ke specifičnosti a různorodosti odvětví se domnívám, že tato pravidla ani objektivně nastavit nelze Rozumím způsobu hodnocení, ovšem konkrétně v Sektorové radě „Právo a justice“ některé úkoly, které jsou předmětem hodnocení, nelze z objektivních důvodů splnit. ohodnocení rady za excelenci je žádné nebo nedostatečné, takže málo motivující Hodnocení Excelence SR Needitované ukázky doplňujících odpovědí:

7 Příklady dalších uváděných subjektů: • úřady práce • odborové organizace • živnostenské úřady… Zapojení dalších subjektů

8 Nevím, co je doporučené složení, výše se nikde neuvádí. Každopádně NSK a NSP by měly být věci praktické na rozdíl od všeobecnosti a nepropojenosti školství s praxí. Takže více praktiků a minimum teoretiků ze škol, ústavů a úřadů. nevím, proč členem pracovní skupiny nemůže být jiný spolučlen sektorové rady. Lidí kteří jsou odborníky a zároveň chtějí spolupracovat moc není. nevidím důvod, proč by 2 členové sektorové rady nemohli být také zároveň v jedné pracovní skupině. U PS byla podmínka zapojení malých společností nebo OSVČ, toto nelze u některých PS dodržet zrušit zástupce malých firem, často se v určitých oborech ani nevyskytují a většinou nemají čas Zvážit povinnou účast členů PS - OSVČ, malý podnik - v odůvodněných případech. Pro některé PK je složité najít členy, které splňují stanovené požadavky. netrvat na "živnostníkovi" - jsou PK, která živnostník nikdydělat nemůže Uvádím ano, ale měla bych k tomu poznámku. Někdy není jednoduché takové obsazení zajistit, protože lidé z výrobní sféry jsou velmi vytížení, někteří mají horší přístup k počítačové technice a internetu a tak ne vždy je zajišťování těch, kteří chtějí kvalifikovaně pracovat jednoduché. Snáze se daří nacházet takové zájemce, kteří sice momentálně ve výrobní sféře nejsou zaměstnáni, ale přešli z ní na jiné pozice před krátkým časem, a mají tak stále dostatek zkušeností z této oblasti. Jenom poznámka - ověřit, že členové pracovní skupiny budou schopni pracovat se systémem IS NSK. Máte-li na mysli obecná pravidla pro tvorbu pracovních skupin, tak s těmi souhlasím. Needitované ukázky doplňujících odpovědí: Pracovní skupina

9 Neměnit pravidla v průběhu tvorby PK. Sjednotit stanoviska k efektivní definici kompetencí, urychlit proces schvalování. neumím posoudit, zatím jsem nevytvářela, pouze posuzovala nové PK Pokud se jedná o metodiku psanou v dokumentech na prostudování - je dostatečná Výklad metodiky garantem je nejednotný, garant si stále někde něco konzultuje, stále vyžaduje společná jednání a absolutně nezohledňuje náklady na tato jednání. - tedy je absolutně nedostatečný. - členové SR jsou sice placeni, ale nejsou to příjmy hlavní. bylo by vhodné více kontrolovat členy ke splnění úkolu. Měli by posoudit vedoucí PS. Jednotnost připomínek, zpětná vazba směrem k PS zatím nemohu posoudit, členem pracovní skupiny jsem nyní nově Metodická podpora tvorby PK Needitované ukázky doplňujících odpovědí:

10 Další informace k této aktivitě budou případně předány na některém z dalších jednání SR. Tým metodik děkuje za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku, za Vaše názory a návrhy úprav metodik a procesů souvisejících s realizací NSK2.


Stáhnout ppt "Průběžné vyhodnocení zpětné vazby k metodikám a procesům v rámci NSK2 Dotazníkové šetření realizované v období 19. 2. – 17. 3. 2014 v. 19-3-14."

Podobné prezentace


Reklamy Google