Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IV.regionální sympozium Jihomoravského kraje Operační programy přeshraniční spolupráce Slovensko-Česká republika 1.Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IV.regionální sympozium Jihomoravského kraje Operační programy přeshraniční spolupráce Slovensko-Česká republika 1.Iniciativy Společenství INTERREG IIIA."— Transkript prezentace:

1 IV.regionální sympozium Jihomoravského kraje Operační programy přeshraniční spolupráce Slovensko-Česká republika 1.Iniciativy Společenství INTERREG IIIA (2004 – 2006) 2.Cíl 3 – Evropská územní spolupráce (2007 – 2013) Ing. Vladimír Šourek Odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Tel.: +420 234154558 E-mail: souvla@mmr.cz

2 Základní charakteristika OP Slovensko – Česká republika pro období 2007 - 2013 •Vazba na OP Slovensko – ČR INTERREG IIIA •Společná příprava s partnerským státem •Reflexe priorit stanovených v NSRR - podpora podnikání a CR - dostupnost dopravy a CR - kvalita ŽP a rozvoj venkova - sociální a kulturní rozvoj •Větší množství finančních prostředků (cca 2, 5x více) •LEAD PARTNER PRINCIP společná příprava •Splnění min. 2 ze 4 zákl. kritérií : společná realizace •Fond mikroprojektů společný personál •Monitorovací výbor (dříve i Řídící výbor) společné financování

3 Stav OP Slovensko – Česká republika(česká část) ke konci 1. Q/2007 •Alokováno 9 000 000, 00 € (na nasmlouvané projekty) •Vyčerpáno z ERDF 2 802 254, 67 € (na realizované projekty) •na 101 proplacených projektů žadatelům •Schváleno 125 projektů (včetně TA)

4 Období 2007 – 2013 Česká republika Cíl 1: Konvergence Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3: Evropská územní spolupráce: 389 mil. € Nadnárodní spolupráce : 37. 40 mil. € Přeshraniční spolupráce:351, 60 mil. € (všechny OP) OP Slovensko- ČR : 56, 55mil. € (česká část) (2007 – 2013) 36, 19mil. € (slovenská část) 92, 74 mil. € (celkem) OP Slovensko – ČR : 9, 00 mil. € (česká část) (2004 – 2006) 4, 50 mil. € (slovenská část) 13, 50 mil. € (celkem)

5 Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé OP přeshraniční spolupráce Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Pardubického kraje 6. 9. 2006 za účasti zástupců KÚ a euroregionů Kriterium pro rozdělení: ve stejném poměru jako v období 2004 – 2006, (tehdy délka hranice a počet obyvatel v regionu) OPAlokace 2004-06 Alokace 2007 - 13 ČR Polsko 16, 50103, 68 ČR Slovensko 9, 00 56, 55 ČR Rakousko 11, 00 69, 12 ČR Bavorsko 8, 60 55, 04 ČR Sasko 9, 90 67, 20 celkem 55, 00351, 59

6 Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OP ČR/SR (ERDF a SR v mil. € na jednotlivé prioritní osy pouze pro českou část) 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje regionu a spolupráce: ERDF: 30, 583 473, SR: 5, 389 142 (54%) ( v rámci toho i Fond mikroprojektů, který je dotován max. 10% z celkové částky na celý program, tj. 5, 6) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí : ERDF: 22, 621 091, SR: 3, 991 957 (40 %) 3.Technická pomoc : ERDF: 3, 393 163, SR: 0, 598 794 ( 6 % ) celkem na program : ERDF: 56, 552 727, SR: 9 979 893 (100%) celkem ERDF + SR : 66, 532 620 mil. €

7 Fond mikroprojektů •SprávceSdružení Regionu Bílé Karpaty •AdministrátorRRA Východní Morava ve Zlíně •Finance 2007 – 2013: 5 655 000 € (10% z celkové dotace ERDF) •z toho na projekty: 4 806 750 € ( 85%) •z toho na administraci : 848 250 € ( 15%)

8 Rozdělení finančních prostředků z ERDF na jednotlivé roky programového období 2007 – 2013 pro OP SR-ČR (pouze pro českou část) rok Částka (mil. €) % 2007 7, 525 13, 52 2008 7, 688 13, 60 2009 7, 869 13, 88 2010 8, 068 14, 23 2011 8, 271 14, 58 2012 8, 465 14, 92 2013 8, 644 15, 27 celkem 56, 552 100, 00

9 Způsob financování Princip kofinancování: období 2007 – 2013období 2004 – 2006 •max 85% ERDF max 75 % ERDF •max 5 % SR ( v ČR ) max 5 % SR (v ČR) •max 10% SR ( v SR ) max 20% SR (v SR) • max 25% SR (v SR) žadatel st. rozp. nebo přísp. org. •min 10 % žadatel (v ČR) min 20 % (v ČR) žadatel •min. 5 % žadatel (v SR) min 5 % (v SR) žadatel min 0% (v SR) žadatel st. rozp. nebo přísp. org. •malé projekty: 3 – 20 tis. € 1 – 15 tis. € •velké projekty: 20 – neomezeno 15 – 150 tis. € (zpravidla však 400 tis. € včetně SR)

10 Společný proces vytváření OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko TASK FORCE: MVRR SR, MMR ČR, CRR ČR, MF SR, MF ČR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, zpracovatelé 1.Lednice10/2005 2.Dolný Kubín 2/2006 3.Ostrava 4/2006 4.Trenčianské Teplice6/2006 5.Pozlovice9/2006 6.k 31. 6. 20061. verze do vlády ČR 7.k 31. 10. 20062. verze do vlády ČR 8.k 31. 1. 2007do 1. kola připomínek DG Regio při EK v Bruselu 9.14. 3. 2007 1. pracovní jednání v Bruselu (ŘO, NO, DG Regio) 10.26. 4. 2007 jednání KÚ, NO a ŘO v Brně k OP

11 Dokumentace •Základní programový dokument OP ČR •Programový manuál: Dodatek Příručka pro uživatele •Memorandum o porozumění Prováděcí dokumentace •Příručka pro Správce a Administrátora u Fondu mikroprojektů •Směrnice pro žadatele u Fondu mikroprojektů •KAP •Řídící kontrolní systém •Operační manuál

12 Institucionální zabezpečení implementace OP ČR/Slovensko •Řídící orgán programuMVRR SR •Národní orgán programuMMR ČR •Společný certifikační orgánMF SR •Platební jednotka MVRR SR •Společný orgán auditu MF SR •Společný technický sekretariát (Bratislava, pobočka v Brně) •Regionální koordinátoři (kraje v ČR a VÚC v SR) •Společný monitorovací výbor •Správce Fondu mikroprojektů EBK ve Zlíně •Administrátor Fondu mikroprojektůRRA Východní Morava

13 Hodnotící proces 1.Předkládání projektových žádostí po průběžné výzvě na JTS – evidence 2.Kontrola formálních náležitostí na JTS 3.Kontrola přijatelnosti na JTS – Check-list projektu – registrace MONIT 4.Věcná kontrola (obsah) – Regionální koordinátoři ve spolupráci s JTS 5.Celkový výstup projektu na JTS 6.Společný monitorovací výbor 7.Smlouvy ŘO/NO s projektovým žadatelem Základní kriteria k přijetí projektu •Společná příprava •Společná realizace •Společný personál •Společné financování

14 Příjem a hodnocení projektu projektu Lead partner Projekt.žádost JTS Formální kontrola Kontrola oprávněnosti Za koordinace JTS kraje v ČR RK VÚC v SR RK Věcné hodnocení projektu JTS ITMS Monitorovací výbor


Stáhnout ppt "IV.regionální sympozium Jihomoravského kraje Operační programy přeshraniční spolupráce Slovensko-Česká republika 1.Iniciativy Společenství INTERREG IIIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google