Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt "Cesta k integraci"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt "Cesta k integraci""— Transkript prezentace:

1 Projekt "Cesta k integraci"
Projekt Cesta k integraci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt "Cesta k integraci"

2 Kde prostředky ESF pomáhají
Projekt "Cesta k integraci"

3 Základní informace o projektu
Název projektu: Cesta k integraci – začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10 Zkrácený název: Cesta k integraci Žadatel projektu: PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. Délka projektu: 20 měsíců; – Partneři projektu: - Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy - EPAM s.r.o. - Městská část Praha 10 Rozpočet projektu: Kč Projekt "Cesta k integraci"

4 Projekt "Cesta k integraci"
PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. PROJEKT INTEGRACE, o. p. s. je organizace pomáhající zdravotně a mentálně postiženým občanům v jejich resocializaci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání těchto osob v chráněných dílnách na Praze 10. Zakládající členové PROJEKTU INTEGRACE o.p.s. vytvořili v roce 2002, jako vedoucí členové týmu SDM SPMP Hvozdy a firmy EPAM, „ Program přechodu k samostatnosti pro osoby s mentálním postižením“, který je v SDM SPMP Hvozdy od roku 2002 realizován. Program je vypracován tak, aby si zájemci o tuto službu mohli individuálně sestavit svůj reálný „životní scénář“ vedoucí k osamostatnění a měli tak možnost osvojit si potřebné vědomosti a návyky nutné k jeho realizaci. Pozitivní výsledky tohoto programu vedlo k rozhodnutí vytvořit další projekt určené nejen mentálně postiženým občanům. Projekt "Cesta k integraci"

5 Partner projektu – Epam Sdružení
Sdružení EPAM je klíčovým partnerem celého projektu, neboť je dodavatelem surovin, polotovarů a výrobních postupů pro vytvořenou chráněnou dílnu. V počátcích projektu pomohl s vytvořením tréninkových prostor v SDM Hvozdy, aby se klienti mohli seznámit jak s problematikou bylinných směsí, tak i s různými obaly a technikami balení. S dodávkou prací se počítá i po skončení projektu, což zajistí udržitelnost Chráněné dílny Integrace. Projekt "Cesta k integraci"

6 Partner projektu – SDM SPMP Hvozdy
SDM SPMP Hvozdy je zařízení týdenního stacionáře pro mentálně postiženou mládež ve věku od 15 do 35 let. Domov se nachází v klidné lokalitě za Prahou. Aktivity: Výuka v oborech - pomocný kuchař - pomocný uklízeč - pomocný zahradník Otevřená škola Program k přechodu samostatnosti Integrační program Psychologická poradna Projekt "Cesta k integraci"

7 Partner projektu – MČ Praha 10
Městská část Praha 10 poskytla prostory pro vytvoření chráněné dílny v centru hlavního města Prahy. MČ se snaží aktivně řešit obtížné postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce. Městská část je ideálním místem pro vytvoření chráněných dílen, s ohledem na dopravní spojení z různých částí Prahy a snadnou dostupnost Úřadu městské části Praha 10 i úřadu práce. Na návštěvě u hasičů Projekt "Cesta k integraci"

8 Projekt "Cesta k integraci"
Zaměření projektu Projekt byl zaměřen na přímé služby napomáhající integraci příslušníků znevýhodněných skupin obyvatel, resp. osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím jejich podporovaného zaměstnávání v dílnách. Konkrétně se jednalo o trénink osob znevýhodněných z důvodu zdravotního postižení (včetně postižení mentálního) na přechodná či podporovaná pracovní místa v centru hlavního města Prahy. Projekt "Cesta k integraci"

9 Projekt "Cesta k integraci"
Cíle projektu Obecné: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob dlouhodobou nezaměstnaností ohrožených, zejména osob se zdravotním postižením. Zlepšení podmínek zdravotně postižených na trhu práce. Snížení nezaměstnanosti zdravotně postižených. Posílení individuálního přístupu ke klientům. Zvýšení informovanosti veřejnosti o možnosti zaměstnání zdravotně postižených. Konkrétní: Začlenění zdravotně postižených do městského prostředí (primárně klientů SDM SPMP Hvozdy s trvalým pobytem v MČ Praha 10 do pracovního procesu v místě trvalého bydliště, tudíž jim v důsledku umožnit být více se svou rodinou). Poskytnutí šance v podobě zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných, žen po mateřské dovolené, osob starších 50ti let. Vytvoření podmínek udržitelnosti a samofinancovatelnosti Chráněné dílny integrace. Projekt "Cesta k integraci"

10 Projekt "Cesta k integraci"
Cílová skupina Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, především osoby se zdravotním postižením. Uchazeči o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání. Klienti SDM SPMP Hvozdy – osoby s mentálním postižením. Projekt "Cesta k integraci"

11 Projekt "Cesta k integraci"
Potřeby cílové skupiny zdravotně postižených pro uplatnění se na trhu práce Péče a celodenního dohled při vykonávání svěřené práce. Speciálně upravený pracovní prostor (bezbariérový přístup…). Dobrou dopravní dosažitelnost zaměstnání (u některých jedinců potřeba doprovodu). Potřeba větší zastupitelnosti zaměstnanců z důvodu vyšší nemocnosti. Volnější tempo vykonávané práce. Druh práce přizpůsobený mentálním a fyzickým schopnostem zaměstnance. Projekt "Cesta k integraci"

12 Pozitivní efekty zaměstnání pro zdravotně postižené osoby
Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování svého života a své budoucnosti. Zapojení se do pracovního kolektivu, navázání kontaktů Projekt "Cesta k integraci"

13 Přínos projektu pro cílové skupiny
Před zaměstnáním samotným zajištění nácviku vykonávané činnosti a rekvalifikace. Zajištění dopravy do místa pracoviště. Možnost následné lepší integrace do běžného života společnosti: - možnost získání částečných pracovních úvazků. - možnost zastupitelnosti ZP pracovníků při nemoci. - zvýšení sebedůvěry. - zvýšení zodpovědnosti, zlepšení pracovních návyků a vnímání hodnoty peněz. Možnost „být užitečný“. Možnost pro klienty SDM SPMP Hvozdy být více se svojí rodinou. Projekt "Cesta k integraci"

14 Rekvalifikace a tréninky v projektu
S tvorbou nových pracovních míst souvisely nezbytné rekvalifikace a tréninky. Účastníci projektu byli rekvalifikování v těchto oblastech: Základy managementu - 2 osoby ICT a IT - 6 osob Podnikový logistik - 3 osoby Marketing - 2 osoby Trénink zpracování bylinných směsí a technik balení absolvovalo 10 klientů SDM Hvozdy. Projekt "Cesta k integraci"

15 Projekt "Cesta k integraci"
Průběh projektu Sestavení realizačního týmu. Nákup zařízení a vybavení. Výběr účastníků projektu. Realizace rekvalifikací. Realizace tréninků zpracování bylinných směsí a technik balení. Podpora nových pracovních míst (v chráněné dílně na Praze 10 i v detašovaném pracovišti v SDM Hvozdy) Po celou dobu projektu probíhalo: Řízení projektu (věcné, technické a finanční). Propagace projektu. Nakupování služeb souvisejících s realizací dílčích aktivit projektu. Poskytování poradenství pro lidi ohrožené sociální exkluzí v prostorách Chráněné dílny; další poradenské programy. Projekt "Cesta k integraci"

16 Chráněná (tréninková) dílna
Další pokračování projektu spočívalo v samotném zaměstnání v Chráněné dílně na Praze 10, či v detašovaném pracovišti v SDM Hvozdy. Chráněná dílna vznikla za podpory Městské části Praha 10 v součinnosti s firmou EPAM sdružení, která je generálním partnerem projektu a která je dodavatelem surovin a výrobních postupů i zadavatelem práce pro PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. – jedná se o sestavování bylinných směsí, skládání a lepení obalů, balení jílů atd. Ve spolupráci se SPMP Centrem služeb HVOZDY byla vytvořena rovněž dílna pro trénink zpracování bylinných směsí a technik jejich balení. Projekt "Cesta k integraci"

17 Projekt "Cesta k integraci"
Výsledky projektu V projektu bylo vytvořeno pracovních míst, z toho bylo: 7 plných pracovních úvazků 2 poloviční pracovní úvazky 6 třetinových pracovních úvazků. 6 pracovních míst bylo obsazeno muži, 4 pracovní místa byla obsazena ženami. Projekt "Cesta k integraci"

18 Ukazatelé – účastníci kurzů
Grafy blíže charakterizují klienty a kurzy Projekt "Cesta k integraci"

19 Chráněná dílna - trénink
Klienti se zapracovávali při přípravě bylinných směsí. Jejich práce obsáhla: Etiketování sáčků, vážení a balení směsí. Lepení krabiček. Důležité bylo vybavit klienty adekvátními ochrannými pomůckami: Plášť. Čepice se síťkou. Igelitové jednorázové rukavice. Projekt "Cesta k integraci"

20 Projekt "Cesta k integraci"
Hospodaření s penězi Velká část klientů většinou poprvé dostávala za svoji práci i finanční odměnu. Bylo nutno klienty zasvětit do základů hospodaření s penězi – k tomu účelu byly vypracovány speciální pracovní listy. Projekt "Cesta k integraci"

21 Pravidelné poradenství
Projekt se zaměřil i na doprovodné sociální aktivity, které se orientovaly primárně na rozvoj poradenských programů. Klientům projektu poskytoval specialista (psychoped) v prostorách chráněné dílny pravidelné poradenství. Projekt "Cesta k integraci"

22 Projekt "Cesta k integraci"
Poradenská činnost Projekt "Cesta k integraci"

23 Výrobky chráněné dílny
j Krabičky a sáčky s čaji připravené k prodeji. Projekt "Cesta k integraci"

24 Projekt "Cesta k integraci"
Publicita Další informace o realizovaném projektu lze získat z těchto zdrojů: Webové stránky - PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.: - EPAM, s.r.o.: - Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy: - MČ Praha 10: - Evropský sociální fond: Nástěnka se všeobecným popisem aktivit, které probíhají v CHD a umístění na místě přístupné široké veřejnosti (okenní rám CHD). Odkaz na projekt prezentovaný na veřejné vývěsce Prahy 10 Projekt "Cesta k integraci"

25 PROJEKT „Cesta k integraci – začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10“ CZ / Možnost pro těžce zdravotně postižené občany - rekvalifikace a následné uplatnění na trhu práce.


Stáhnout ppt "Projekt "Cesta k integraci""

Podobné prezentace


Reklamy Google