Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"1 Projekt Cesta k integraci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"1 Projekt Cesta k integraci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"1 Projekt Cesta k integraci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"2 Kde prostředky ESF pomáhají

3 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"3 Základní informace o projektu  Název projektu: Cesta k integraci – začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10  Zkrácený název: Cesta k integraci  Žadatel projektu: PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.  Délka projektu: 20 měsíců; 1. 11. 2006 – 30. 6. 2008  Partneři projektu: - Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy - EPAM s.r.o. - Městská část Praha 10  Rozpočet projektu: 4 947 463 Kč

4 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"4 PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.  PROJEKT INTEGRACE, o. p. s. je organizace pomáhající zdravotně a mentálně postiženým občanům v jejich resocializaci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání těchto osob v chráněných dílnách na Praze 10.  Zakládající členové PROJEKTU INTEGRACE o.p.s. vytvořili v roce 2002, jako vedoucí členové týmu SDM SPMP Hvozdy a firmy EPAM, „ Program přechodu k samostatnosti pro osoby s mentálním postižením“, který je v SDM SPMP Hvozdy od roku 2002 realizován.  Program je vypracován tak, aby si zájemci o tuto službu mohli individuálně sestavit svůj reálný „životní scénář“ vedoucí k osamostatnění a měli tak možnost osvojit si potřebné vědomosti a návyky nutné k jeho realizaci.  Pozitivní výsledky tohoto programu vedlo k rozhodnutí vytvořit další projekt určené nejen mentálně postiženým občanům.

5 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"5 Partner projektu – Epam Sdružení  Sdružení EPAM je klíčovým partnerem celého projektu, neboť je dodavatelem surovin, polotovarů a výrobních postupů pro vytvořenou chráněnou dílnu.  V počátcích projektu pomohl s vytvořením tréninkových prostor v SDM Hvozdy, aby se klienti mohli seznámit jak s problematikou bylinných směsí, tak i s různými obaly a technikami balení.  S dodávkou prací se počítá i po skončení projektu, což zajistí udržitelnost Chráněné dílny Integrace.

6 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"6 Partner projektu – SDM SPMP Hvozdy SDM SPMP Hvozdy je zařízení týdenního stacionáře pro mentálně postiženou mládež ve věku od 15 do 35 let. Domov se nachází v klidné lokalitě za Prahou. Aktivity:  Výuka v oborech - pomocný kuchař - pomocný kuchař - pomocný uklízeč - pomocný uklízeč - pomocný zahradník - pomocný zahradník  Otevřená škola  Program k přechodu samostatnosti  Integrační program  Psychologická poradna

7 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"7 Partner projektu – MČ Praha 10 Na návštěvě u hasičů  Městská část Praha 10 poskytla prostory pro vytvoření chráněné dílny v centru hlavního města Prahy. MČ se snaží aktivně řešit obtížné postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce.  Městská část je ideálním místem pro vytvoření chráněných dílen, s ohledem na dopravní spojení z různých částí Prahy a snadnou dostupnost Úřadu městské části Praha 10 i úřadu práce.

8 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"8 Zaměření projektu  Projekt byl zaměřen na přímé služby napomáhající integraci příslušníků znevýhodněných skupin obyvatel, resp. osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím jejich podporovaného zaměstnávání v dílnách.  Konkrétně se jednalo o trénink osob znevýhodněných z důvodu zdravotního postižení (včetně postižení mentálního) na přechodná či podporovaná pracovní místa v centru hlavního města Prahy.

9 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"9 Cíle projektu Obecné:  Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob dlouhodobou nezaměstnaností ohrožených, zejména osob se zdravotním postižením.  Zlepšení podmínek zdravotně postižených na trhu práce.  Snížení nezaměstnanosti zdravotně postižených.  Posílení individuálního přístupu ke klientům.  Zvýšení informovanosti veřejnosti o možnosti zaměstnání zdravotně postižených. Konkrétní:  Začlenění zdravotně postižených do městského prostředí (primárně klientů SDM SPMP Hvozdy s trvalým pobytem v MČ Praha 10 do pracovního procesu v místě trvalého bydliště, tudíž jim v důsledku umožnit být více se svou rodinou).  Poskytnutí šance v podobě zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných, žen po mateřské dovolené, osob starších 50ti let.  Vytvoření podmínek udržitelnosti a samofinancovatelnosti Chráněné dílny integrace.

10 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"10 Cílová skupina  Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, především osoby se zdravotním postižením.  Uchazeči o zaměstnání.  Zájemci o zaměstnání.  Klienti SDM SPMP Hvozdy – osoby s mentálním postižením.

11 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"11 Potřeby cílové skupiny zdravotně postižených pro uplatnění se na trhu práce  Péče a celodenního dohled při vykonávání svěřené práce.  Speciálně upravený pracovní prostor (bezbariérový přístup…).  Dobrou dopravní dosažitelnost zaměstnání (u některých jedinců potřeba doprovodu).  Potřeba větší zastupitelnosti zaměstnanců z důvodu vyšší nemocnosti.  Volnější tempo vykonávané práce.  Druh práce přizpůsobený mentálním a fyzickým schopnostem zaměstnance.

12 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"12  Pocit užitečnosti.  Překonání handicapu uvnitř sebe sama.  Alespoň částečná finanční nezávislost.  Aktivní zapojení do formování svého života a své budoucnosti.  Zapojení se do pracovního kolektivu, navázání kontaktů Pozitivní efekty zaměstnání pro zdravotně postižené osoby

13 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"13 Přínos projektu pro cílové skupiny  Před zaměstnáním samotným zajištění nácviku vykonávané činnosti a rekvalifikace.  Zajištění dopravy do místa pracoviště.  Možnost následné lepší integrace do běžného života společnosti: - možnost získání částečných pracovních úvazků. - možnost získání částečných pracovních úvazků. - možnost zastupitelnosti ZP pracovníků při nemoci. - možnost zastupitelnosti ZP pracovníků při nemoci. - zvýšení sebedůvěry. - zvýšení sebedůvěry. - zvýšení zodpovědnosti, zlepšení pracovních návyků a vnímání hodnoty peněz. - zvýšení zodpovědnosti, zlepšení pracovních návyků a vnímání hodnoty peněz.  Možnost „být užitečný“.  Možnost pro klienty SDM SPMP Hvozdy být více se svojí rodinou.

14 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"14 Rekvalifikace a tréninky v projektu S tvorbou nových pracovních míst souvisely nezbytné rekvalifikace a tréninky. Účastníci projektu byli rekvalifikování v těchto oblastech:  Základy managementu - 2 osoby  ICT a IT - 6 osob  Podnikový logistik - 3 osoby  Marketing - 2 osoby Trénink zpracování bylinných směsí a technik balení absolvovalo 10 klientů SDM Hvozdy.

15 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"15 Průběh projektu  Sestavení realizačního týmu.  Nákup zařízení a vybavení.  Výběr účastníků projektu.  Realizace rekvalifikací.  Realizace tréninků zpracování bylinných směsí a technik balení.  Podpora nových pracovních míst (v chráněné dílně na Praze 10 i v detašovaném pracovišti v SDM Hvozdy) Po celou dobu projektu probíhalo:  Řízení projektu (věcné, technické a finanční).  Propagace projektu.  Nakupování služeb souvisejících s realizací dílčích aktivit projektu.  Poskytování poradenství pro lidi ohrožené sociální exkluzí v prostorách Chráněné dílny; další poradenské programy.

16 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"16 Chráněná (tréninková) dílna Další pokračování projektu spočívalo v samotném zaměstnání v Chráněné dílně na Praze 10, či v detašovaném pracovišti v SDM Hvozdy. Chráněná dílna vznikla za podpory Městské části Praha 10 v součinnosti s firmou EPAM sdružení, která je generálním partnerem projektu a která je dodavatelem surovin a výrobních postupů i zadavatelem práce pro PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. – jedná se o sestavování bylinných směsí, skládání a lepení obalů, balení jílů atd. Ve spolupráci se SPMP Centrem služeb HVOZDY byla vytvořena rovněž dílna pro trénink zpracování bylinných směsí a technik jejich balení.

17 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"17 Výsledky projektu V projektu bylo vytvořeno 11 pracovních míst, z toho bylo:  7 plných pracovních úvazků  2 poloviční pracovní úvazky  6 třetinových pracovních úvazků. 6 pracovních míst bylo obsazeno muži, 4 pracovní místa byla obsazena ženami.

18 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"18 Ukazatelé – účastníci kurzů Grafy blíže charakterizují klienty a kurzy

19 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"19 Chráněná dílna - trénink Klienti se zapracovávali při přípravě bylinných směsí. Jejich práce obsáhla:  Etiketování sáčků, vážení a balení směsí.  Lepení krabiček. Důležité bylo vybavit klienty adekvátními ochrannými pomůckami:  Plášť.  Čepice se síťkou.  Igelitové jednorázové rukavice.

20 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"20 Hospodaření s penězi  Velká část klientů většinou poprvé dostávala za svoji práci i finanční odměnu.  Bylo nutno klienty zasvětit do základů hospodaření s penězi – k tomu účelu byly vypracovány speciální pracovní listy.

21 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"21 Pravidelné poradenství  Projekt se zaměřil i na doprovodné sociální aktivity, které se orientovaly primárně na rozvoj poradenských programů.  Klientům projektu poskytoval specialista (psychoped) v prostorách chráněné dílny pravidelné poradenství.

22 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"22 Poradenská činnost

23 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"23 j Výrobky chráněné dílny Krabičky a sáčky s čaji připravené k prodeji.

24 25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"24 Publicita Další informace o realizovaném projektu lze získat z těchto zdrojů:  Webové stránky - PROJEKT INTEGRACE, o.p.s.: www.projektintegrace.cz www.projektintegrace.cz - EPAM, s.r.o.: www.epam.eu www.epam.eu - Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy: www.sdm-hvozdy.cz www.sdm-hvozdy.cz - MČ Praha 10: www.praha10.cz www.praha10.cz - Evropský sociální fond: www.esfcr.cz www.esfcr.cz  Nástěnka se všeobecným popisem aktivit, které probíhají v CHD a umístění na místě přístupné široké veřejnosti (okenní rám CHD).  Odkaz na projekt prezentovaný na veřejné vývěsce Prahy 10

25 PROJEKT „Cesta k integraci – začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10“ CZ.04.3.07/1.1.01.3 Možnost pro těžce zdravotně postižené občany - rekvalifikace a následné uplatnění na trhu práce.


Stáhnout ppt "25. 6. 2008Projekt "Cesta k integraci"1 Projekt Cesta k integraci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google