Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNALEC-ODHADCE-Makléř

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNALEC-ODHADCE-Makléř"— Transkript prezentace:

1 ZNALEC-ODHADCE-Makléř
Kurz CŽV „Oceňování lesa“ a kvalifikační předpoklady 2012

2 ZNALEC Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů účelem je zajištění řádného výkonu znalecké činnosti v řízení před státními orgány a činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací (§ 1) jmenuje předseda krajského soudu (§ 3) jmenovat znalcem lze toho, kdo má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena (§ 4 odst. 1 písm. b) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat (§ 4 odst. 1 písm. c) ke jmenování znalcem dojde na základě výběru mezi osobami, které splňují podmínky pro jmenování (§ 5) sbory pro znalecké otázky se na žádost předsedy KS vyjadřují, zda navrhovaný znalec splňuje podmínky pro jmenování (§ 5 odst. 3) úkolem sborů pro znalecké otázky je spolupůsobit při jmenování znalců, stanovit odborné předpoklady nutné pro jmenování znalcem …. (§ 16)

3 ZNALEC Specifické odborné podmínky pro jmenování znalce v oboru Ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací na lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, motorová vozidla, movité věci, nemovitosti, podniky, stroje a zařízení

4 ZNALEC Na základě pokynu JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti Podmínky jsou závazné a jejich splnění je požadováno ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne

5 ZNALEC Odborné podmínky pro žadatele o funkci znalce
Správní orgány příslušné ke jmenování znalců, tj. ministr spravedlnosti a předsedové krajských soudů považují za splnění podmínky pro jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, pouze splnění níže uvedených podmínek:

6 ZNALEC Vzdělání Odborná praxe Ověřování odborných znalostí
- získání vysokoškolského lesnického vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu - absolvování postgraduálního specializačního (tj. zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu minimálně 4 semestry *) Odborná praxe - minimálně 10 let odborné lesnické praxe po ukončení vysokoškolského studia Ověřování odborných znalostí - úspěšné absolvování písemného testu a ústního pohovoru před příslušným poradním sborem předsedy krajského soudu *) např. na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

7 ODHADCE Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze Příloha č. 2 – Živnosti vázané (k § 23 a 24) Oceňování majetku pro věci movité věci nemovité nehmotný majetek finanční majetek podnik

8 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých: VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování CŽV podle zvl. právního předpisu v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru

9 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování věcí movitých a nemovitých: f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

10 ODHADCE Požadovaná odborná způsobilost pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku: VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo VŠ vzdělání a absolvování CŽV podle zvl. předpisu v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

11 ODHADCE vs ZNALEC Znalec – administrativní oceňování ? (technické znalosti + algoritmus vyhlášky) Odhadce – tržní oceňování ? (tržní hodnota ve smyslu ISV, resp. cena obvyklá) Dospět k rozumně podloženému odhadu, za kolik by bylo možno oceňovaný předmět na trhu prodat za podmínek platných ke stanovenému datu ocenění  nároky na kvalifikaci odhadce majetku

12 Oceňování nemovitostí a vstup do profese odhadce vyžaduje
nejen znalosti technické (stavební fakulta, lesnická fakulta…), ale i širší vzdělání ekonomické (VŠE pro oceňování podniku), a specializační vzdělání zaměřené na oceňování (např. ve formě postgraduálního studia), dále výkon praxe a další zvyšování kvalifikace, Jinak se jedná o nedostatečnou kvalifikovanost Určitá pravidla pro výkon profese včetně pravidel etického chování (personální certifikace podle normy EN a zřízení komory odhadců – ČKOM)

13 Obchodník Práce realitního makléře:
Vyhledávání nových obchodních případů Jednání s klienty – prodávajícími i kupujícími Práce v kanceláři u PC i v terénu Po zaškolení samostatně řeší obchodní situace Živnostenský list, auto, telefon, PC + internet, digitální fotoaparát Provize z uskutečněných případů nebo obratu Nejúspěšnější makléři po určitém čase třeba vedou vlastní pobočku realitní kanceláře

14 Obchodník s nemovitostmi
Vzdělávací institut Franka Dysona – vzdělávací a poradenský institut 11 denní kurz s akreditací MŠMT Oceňování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi, právní problematika, katastr nemovitostí Důraz je kladen na praktické zkušenosti Účastníci studia obdrží vzory smluv používaných v realitní praxi (jejich cena je již zahrnuta ve školném) Toto studium je doporučeno Profesní komorou poradců a správců majetku. Cena: Kč vč. DPH (v roce 2007, bez ubytování a stravování) závěrečná zkouška, celostátně platný certifikát znějící na kvalifikaci – realitní makléř, obchodník s nemovitostmi

15 „Nemusíte být Einstein, abyste mohli zahájit novou kariéru.“


Stáhnout ppt "ZNALEC-ODHADCE-Makléř"

Podobné prezentace


Reklamy Google