Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa v přepravě koní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa v přepravě koní"— Transkript prezentace:

1 Legislativa v přepravě koní
Pasivní a aktivní bezpečnost vozidel Legislativa v přepravě koní Jan Kundrát 5. ročník SMAD

2 Přeprava zvířat předpokládá použití speciálně vybaveného vozidla
vyžaduje zvláštní péči během přepravy vyžaduje zvláštní péči při nakládce a vykládce je charakterizována zvláštními tarifními podmínkami tato přeprava je silniční, železniční, letecká a lodní, na každou se vztahují jiné předpisy.

3 Zákony o přepravě zvířat v ČR
Zvířata jsou nejčastěji přepravována za účelem prodejních výstav, na jatka, do jiných farem či družstev. Jelikož nejsou zvířata na cestování dopravními prostředky zvyklá, může být pro ně přeprava velmi stresující. zákon č. 147/2006 Sb., o veterinární péči zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  vyhlášku č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě nařízení Vlády ČR č. 27/2002 Sb., o organizaci práce a pracovních postupů při chovu zvířat evropský předpis nařízení Rady (ES) č. 1/2005

4 Koně v zájmovém chovu Při přepravě koní v zájmovém chovu platí pouze obecná pravidla pro přeprav Z hlediska platných norem se jedná o to nejnutnější, co musíte splnit při přepravě koně. Bez splnění těchto podmínek nesmíte za žádných okolností vyrazit na cestu. zvíře musí být pohyblivé a schopné přepravy, nelze přepravovat nepohyblivá, zraněná zvířata, novorozence, u kterých ještě není zahojený pupek, vysokobřezí samice nebo samice do týdne po porodu, neodstavené hříbě bez matky přepravník (většinou přívěs) musí být homologovaný pro přepravu koně, nesmí být poškozený a musí splňovat všechny podmínky dané výrobcem, právními předpisy při přepravě zvířat a být řádně označený tabulkou "transport živých zvířat„

5 Koně v zájmovém chovu alepsoň jedna osoba z personálu přepravující koně musí mít splněnu odbornou způsobilost (zkoušky z tohoto kurzu) vozidlo musí splňovat podmínky tažení přívěsu (maximální hmotnost přívěsu v OTP přívěsu musí být menší nebo stejná než max. povolená hmotnost pro tažné zařízení vozidla - najdete v OTP vozidla) řidič musí mít příslušné řidičské oprávnění (jeden výklad zákona stanovuje kategorii B-E, jiný výklad C-E. Dle mého názoru se jedná o chybu v zákoně, kde se v popisu kategorie B-E vytratila formulace, že je rozhodující hmotnost soupravy a ne tažného vozidla)

6 Koně v kategorii hospodářská zvířata
Při přepravě koní na jakékoliv závody, svod, výstavy, plemenitbu nebo pokud přepravě cizího koně jakožto soukromý dopravce, platí tato pravidla. Navíc je potřeba pochopitelně splnit výše uvedená pravidla pro krátké přepravy/přepravy zvířat v zájmovém chovu. Do 50/65 km od začátku cesty platí stejná pravidla jako v případě krátkých cest a k tomu ještě navíc:

7 Koně v kategorii hospodářská zvířata
registrace/povolení přepravce živých zvířat od KVS, do jehož obvodu spadáte, typ I (vydává se na základě předložení osvědčení o odborné způsobilosti, výpisu z rejstříku trestů, seznamu dopravních prostředků, kopie technických průkazů, prohlášení o vybavenosti dopravními prostředky. Dostanete přidělené registrační číslo. Tato operace je zdarma, je třeba jen vyplnit příslušnou žádost, na základě které je přepravce zanesen do databáze KVS a EU, je platné 5 let od vystavení). přepravce musí mít ve vozidle následující doklady: průkaz koně, vyplněný rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (archivovat 3 roky), Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce, Povolení dopravce typ I, příručku osvědčených postupů.

8 Koně v kategorii hospodářská zvířata
ve vozidle by měly být technické prostředky pro nucenou porážku přepravovaného zvířete (nástroj na omráčení, nástroj na vykrvení, technické prostředky pro zabránění úniku krve mimo vozidlo. EU legislativa o tom nehovoří, v národní to není striktně nařízeno, pouze o tom hovoří jako o jedné z možností a to vždy pouze v krajních případech).   

9 Koně v kategorii hospodářská zvířata
Cesta trvající déle než 8 hodin povolení dopravce živých zvířat od KVS typ II (na základě žádosti vydá zdarma KVS, je platné 5 let od vystavení osvědčení o schválení dopravního prostředku (na základě fyzické prohlídky vydává KVS, vozidlo musí splňovat podmínky pro uložení krmiva, zásobník vody, konstrukce atd.). ve vozidle musí být zpracovány nouzové plány (podchyceny musí být základní nouzové situace, zejména kontakty na příslušné orgány a případně veterinární lékaře podél cesty)

10 Koně v kategorii hospodářská zvířata
musí být vedena kniha jízd pro přepravu zvířat (s knihou jízd jak ji známe, např. ze služebních aut nemá tento dokument nic společného, je to speciální 5 stránkový formulář, vždy pouze pro jednu jízdu, který je přepravce v kopii povinen archivovat 3 roky) mimo všech předchozích povinností musí být, pro neregistrované koňovité, vozidlo vybaveno satelitním navigačním systémem s možností záznamu trasy

11 Obecné shrnutí Uvedené normy se často opakují ale často si i odporují nebo říkají něco jiného. Pak je třeba se zachovat podle evropského nařízení, které je nadřazeno národním normám. Koně a vlastně všechna zvířata se smějí přepravovat pouze takovým způsobem, který jim nepůsobí bolest, utrpení, neomezuje je nepřiměřeně v pohybu a jejich umístění v přepravnících musí být takové, aby si za normální jízdy nemohla způsobit zranění nebo nepřišla k újmě na zdraví (šok, podchlazení atd.). Do přepravy nelze brát koně nepohyblivé/nemocné, neodstavená hříbata, klisny ve vysokém stádiu březosti, nelze přepravu realizovat při příliš vysokých nebo naopak nízkých teplotách (přesně stanoveno). Během přepravy je nutné zvířata pravidelně kontrolovat, zda nestrádají, je nutné jim zajistit potřebnou podestýlku, krmení a přístup k vodě a to zejména při déle trvajících cestách. Přepravní vozidlo je nutné pravidelně dezinfikovat a vést o tom záznamy do Rejstříku vozidla. Většinu záznamů je nutné 3 roky zpětně archivovat pro případnou kontrolu.

12 Sankce a kontroly Kontroly dodržování těchto předpisů provádí orgány KVS při nakládce, během přepravy (spolu s PČR neo MP) nebo při vykládce zvířat na místě určení a na svodech. Při jejich porušení může chovatel nebo přepravce dostat vyměřenou pokutu až do výše 500 tis. Kč a zákaz činnosti až na 5 let (nejvyšší možné sankce pro správní delikty, soukromé osoby mají sankce nižší). Použité zkratky: KVS - Krajská veterinární správa EU - Evropská unie OTP - Osvědčení o technickém průkazu vozidla PČR - Policie ČR MP - Městská policie

13 Přepravní prostředky K přepravě koně používáme dva základní typy dopravních prostředků – přepravník nebo přívěs dopravní prostředky se musí udržovat v dobrém technickém stavu s vozem se musí jet opatrně a pokud možno pomalu PŘÍVĚS - do přívěsu se vejdou maximálně dva koně - je důležité větrání přepravního prostoru, nikdy tam však nesmí být průvan - musí se dodržovat předepisovaný limit váhy, nesmí být přetížen - na přívěsu musí být státní poznávací značka - nikdy v přívěsu nepřepravujeme lidi! PŘEPRAVNÍK lze převážet větší počet koní (10 i víc) - koně jsou umístěny buďto souběžně se směrem jízdy nebo napříč - koně nastupují buďto zezadu nebo ze strany - přepravník musí být pro koně bezpečný

14 Přepravní prostředky VYBAVENÍ PŘEPRAVNÍHO PROSTORU
- měli by správně fungovat všechna otevírání, zástrčky,... - podlaha nesmí být kluzká, zároveň však by měla být omyvatelná - pokud cestujeme v noci, nemělo by chybět i osvětlení prostoru - a další množství věcí. OCHRANA KONĚ - koně nesmíme vozit bez řádného chránění jeho těla - končetiny by měly být opatřeny chrániči od karpálního kloubu ( na zadních od hlezenního) až po patky - i temeno a čelo hlavy je možno chránit speciálním chráničem - přes tělo by se měla přehodit lehká (letní) přikrývka, aby se kůň nepotil ale zároveň byl chráněno jeho tělo - ocas by se měl aspoň do 1/3 zabandážovat - je možné použít i víc chráničů 

15 Přepravní prostředky HUSTOTA OSAZENÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dospělí koně 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) Mladí koně (6-24 měsíců) (délka cesty <48 h) 1,2 m2 (0,6 x 2 m) Mladí koně (6-24 měsíců) (délka cesty >48 h) 2,4 m2 (1,2 x 2m) Poníci (výška <144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m) Hříbata (0-6 měsíců) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Legislativa v přepravě koní"

Podobné prezentace


Reklamy Google