Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ochrana zvířat při přepravě. 2 Právní předpisy EU přímo aplikovatelné v ČR o oNařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ochrana zvířat při přepravě. 2 Právní předpisy EU přímo aplikovatelné v ČR o oNařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek."— Transkript prezentace:

1 1 Ochrana zvířat při přepravě

2 2 Právní předpisy EU přímo aplikovatelné v ČR o oNařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS o oNařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek o oNařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

3 3 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy Prezentace Evropské komise http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/ transport/legislation_en.htm http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/ transport/legislation_en.htm www

4 4 Evropský spotřebitel dbá stále více o dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie.Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie. 1977: první evropská směrnice.1977: první evropská směrnice. V prosinci roku 2004 přijala Evropská unie nové nařízení, které vstoupilo v platnost dne 5. ledna 2007.

5 5 Toto nařízení se vztahuje na přepravu zvířat delší než 50 km, kteráToto nařízení se vztahuje na přepravu zvířat delší než 50 km, která se uskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

6 6 1. Způsobilost zvířat k přepravě

7 7 Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení. Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.

8 8 Zvířata vážně nemocná či zraněná. Zvířata vážně nemocná či zraněná. Za nezpůsobilá k přepravě jsou považována:

9 9 bez bolesti nebo pomoci se nemůže samo pohybovat má velké otevřené rány nebo výhřezy Kdy je zvíře vážně nemocné či zraněné ?

10 10 Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata, která porodila v předcházejícím týdnu. Zvířata, která porodila v předcházejícím týdnu. Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek. Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek. Nezpůsobilá k přepravě jsou

11 11 Pokud zvířata onemocní nebo se poraní během přepravy, musí být oddělena od ostatních a musí jim být poskytnuta první pomoc, jakmile je to možné. Musí jim být poskytnuto vhodné veterinární ošetření, a je- li to nezbytné, musí být nutně poražena nebo usmrcena tak, aby jim nebylo způsobeno zbytečné utrpení. Veterinární výdaje jsou na žádost příslušných orgánů hrazeny přepravcem.

12 12 Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.

13 13 2. Předepsaný stav vozidel

14 14 Označení vozidla přepravujícího zvířata nápis TRANSPORT ZVÍŘAT LIVE ANIMALS TRANSPORT (velikost písma ani barva není stanovena)

15 15 Zvířata nesmí mít možnost úniku.Zvířata nesmí mít možnost úniku. Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení.Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení. A) Přeprava kratší než 8 hodin

16 16 Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.

17 17 Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.

18 18 Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.

19 19 Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.

20 20 Zvířata nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.Zvířata nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.

21 21 Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.

22 22 B) Přeprava delší než 8 hodin Pouze schválené dopravní prostředkyPouze schválené dopravní prostředky Navigační systém nutný při přepravě domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasatNavigační systém nutný při přepravě domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat

23 23 Využití navigačního systému Centrální databáze MAPA GPS, GALILEO Vozidlo na cestě Komunikace

24 24 Využití navigačního systému ♠ ♠ Systém určování polohy (GPS) ♠ ♠ Komunikační systém ♠ ♠ Palubní jednotka

25 25 Využití navigačního systému   Palubní jednotka záznamy polohy vozidla, času, teploty, otevírání rampy... Čidlo na otevírání a zavírání dveří Teplotní čidlo Palubní jednotkaČidlo návěsu

26 26 Podestýlka je nutností.Podestýlka je nutností. Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.

27 27 Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu. Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu.

28 28 Větrací systém musí zajistit pro všechna zvířata v dopravním prostředku teplotu v rozsahu 5 až 30 °C s tolerancí ± 5 °C. Za tímto účelem musí být vozidlo vybaveno zařízením na kontrolu teploty.

29 29 Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.

30 30 Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.

31 31 Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné.Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné. Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat.Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat. Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.

32 32 Dospělá kráva:Dospělá kráva: 40 litrů vody denně 40 litrů vody denně Kráva v laktaci:Kráva v laktaci: 180 litrů vody denně 180 litrů vody denně Kůň ve stáji: Kůň ve stáji: 36 litrů vody denně 36 litrů vody denně Kolik vody spotřebují ?

33 33 Napájecí zařízení Prasata používají savičky s pákovým mechanismem.Prasata používají savičky s pákovým mechanismem. Prasata mohou pít z nádob, které však musí být umístěny na jejich úrovni.

34 34 Telata musí mít k dispozici savičky.Telata musí mít k dispozici savičky.

35 35 Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám.Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám. Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.

36 3. Intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek

37 37 Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:

38 38 Neodstavená mláďata (telata, jehňata…) 1. etapa přepravy: nejvýše 9 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

39 39 Neodstavená mláďata (telata, jehňata) 2. etapa přepravy: nejvýše 9 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

40 40 Prasata Doba přepravy: nejvýše 24 hodin 24 hodin odpočinku, stálý přísun vody pro zvířata

41 41 Domácí lichokopytníci Doba přepravy: nejvýše 24 hodin Přestávka každých 8 hodin s napájením a v případě potřeby i krmením

42 42 Domácí lichokopytníci Po 24 hodinách přepravy 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

43 43 Skot, ovce a kozy 1. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

44 44 2. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení Skot, ovce a kozy

45 45 Krávy, ovce, nebo kozy v laktaci musí být podojeny v nejvýše dvanácti- hodinových intervalech.Krávy, ovce, nebo kozy v laktaci musí být podojeny v nejvýše dvanácti- hodinových intervalech.

46 46 Drůbež, domácí ptáci a domácí králíci Jestliže přeprava přesahuje 12 hodin, je nutno zajistit přístup k vodě a krmivu. To se nevztahuje na přepravu ptáčat kratší než 24 hodin, pokud je přeprava ukončena do 72 hodin po vylíhnutí.

47 47 Pokud příslušný orgán zjistí, že není plněno nařízení, přijme nezbytná opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat nebo k tomu vyzve odpovědnou osobu. Změna řidiče nebo průvodce Změna řidiče nebo průvodce Provizorní oprava dopravního prostředku Provizorní oprava dopravního prostředku Překládka zásilky na jiný dopravní prostředek Překládka zásilky na jiný dopravní prostředek Návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání Návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání Vykládka zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náležitou péčí Vykládka zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náležitou péčí

48 4. Hustoty nakládky a podmínky přepravy

49 49 Nařízení stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat.Nařízení stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat. Nákladní vozidlo může být i zváženo, aby se zjistilo případné přetížení

50 50 Pro ověření hustoty je nutno znát:Pro ověření hustoty je nutno znát: Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m 2 (A) Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m 2 (A) Počet zvířat (N) Počet zvířat (N) Hmotnost nakládky v kilogramech (L) Hmotnost nakládky v kilogramech (L) V nákladním voze je 35 kusů hovězího dobytka (N), jehož hmotnost nákladu je 12 560 kg (L). Zvířata jsou naložena na celkové ploše 24 m 2 (A).

51 51 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO Minimální plocha požadovaná nařízením na jeden kus skotu o hmotnosti 325 kg je 0,95 m 2 Plocha na zvíře Y = 24 m 2 / 35 = 0,686 m 2 Prům. hmotnost na zvíře W = 12 560 kg /35 = 359 kg

52 52 Co se stane, není-li hustota nakládky dodržena? Řidič může dostat pokutu.Řidič může dostat pokutu. Příslušný orgán rozhodne, zda zvířataPříslušný orgán rozhodne, zda zvířata 1. musí být vyložena v blízkosti místa kontroly, 2. mohou ihned pokračovat v přepravě, 3. musí být přepravena zpět do místa odeslání.

53 53 Přepravní podmínky Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.

54 54 Dospělí jedinci musí být odděleni od mladých. To se netýká mláďat, která jsou přepravována spolu s matkou. Přepravní podmínky

55 55 Dospělí nekastrovaní samci musí být odděleni od samic. Dospělí chovní kanci musí být odděleni jeden od druhého stejně jako hřebci. Přepravní podmínky

56 56 Zvířata musí mít možnost stát ve své přirozené poloze a mít dostatečný prostor k ležení. Přepravní podmínky

57 57 Jestliže jsou zvířata přivázána, musí mít možnost lehnout si, nakrmit se a napojit se. Zvířata nesmí být přivázána za rohy nebo za kroužky v nose. Přepravní podmínky

58 58 Hromadně přepravovaní lichokopytníci nesmí mít okované zadní končetiny. Lichokopytníci nesmí být přepravováni ve vozidlech s více podlažími. Přepravní podmínky

59 59 5. Průvodní doklady ke zvířatům

60 60 Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. Povolení dopravce (Typ 1, tj. 65 km – 8 hodin) Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty (Typ 2, tj. > 8 hodin) V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává (KVS). V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává (KVS).

61 61 Kniha jízd, trvá-li přeprava více než 8 hodin Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat, trvá-li přeprava méně než 8 hodin ( > 50 km)

62 62 Silniční vozidlo, na němž se přepravují domácí koňovití, skot, ovce, kozy, prasata nebo drůbež na vzdálenost > 65 km, smí řídit a jako průvodce na něm působit pouze držitel osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel (vydává Mze).

63 63 Sankce Každý členský stát zavedl správní a trestní sankce v případě porušení právních předpisů týkajících se ochrany zvířat při přepravě. Přepravcům lze odejmout schválení.

64 64 Děkujeme Vám za pozornost a za Vaši snahu pomáhat zvířatům Fotografie pro prezentaci použity s laskavým souhlasem CIWF a Animals’Angels

65 65 Zákon na ochranu zvířat proti týrání § 8a – 8g Maximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředkyMaximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředky Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravěOdborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě - -zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska, kteří provádějí manipulaci se zvířaty (potvrzení od dopravce n. provozovatele) - -řidiči nebo průvodci silničních vozidel (osvědčení od MZe) Obecné podmínky pro přepravu zvířatObecné podmínky pro přepravu zvířat Způsobilost zvířat k přepravěZpůsobilost zvířat k přepravě Dopravní prostředkyDopravní prostředky Postupy při přepravěPostupy při přepravě Ustanovení se vztahují na přepravu, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství.

66 66 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem EU stanoví Školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel Velikost prostor pro přepravu zvířat


Stáhnout ppt "1 Ochrana zvířat při přepravě. 2 Právní předpisy EU přímo aplikovatelné v ČR o oNařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek."

Podobné prezentace


Reklamy Google