Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy"— Transkript prezentace:

1 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy
Prezentace Evropské komise

2 Evropský spotřebitel dbá stále více o dobré životní podmínky hospodářských zvířat.

3 Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie.
1977: první evropská směrnice. V prosinci roku 2004 přijala Evropská unie nové nařízení, které vstoupí v platnost dne 5. ledna 2007.

4 Toto nařízení se vztahuje pouze na přepravu zvířat delší než 50 km
Nařízení se nevztahuje na sezónní přesun zvířat na jiné pastviny

5 1- Způsobilost zvířat k přepravě

6 Umožňuje zdravotní stav zvířat ve vozidle jejich přepravu?
Jsou ve vozidle zvířata nemocná či zraněná?

7 Za nezpůsobilá k přepravě jsou považována :
Zvířata vážně nemocná či zraněná.

8 Zvíře neschopné samostatného pohybu, aniž by trpělo.
Kdy je zvíře vážně nemocné či zraněné ? Zvíře neschopné samostatného pohybu, aniž by trpělo. Zvíře s vážným zraněním či výhřezem.

9 Nezpůsobilá k přepravě jsou
Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata, která porodila během předcházejících 48 hodin.

10 Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek.
Nezpůsobilá k přepravě jsou Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek.

11 V případě potřeby, přivolejte nejbližšího praktického veterináře, aby poskytl nemocnému či zraněnému zvířeti potřebnou péči. Veterinář může rozhodnout, zda je případně nutno zvíře uspat či porazit. Veterinární výdaje jsou na žádost příslušných orgánů hrazeny přepravcem.

12 Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.

13 Krávy v laktaci musí být podojeny přibližně ve dvanácti-hodinových, nejvýše v patnácti-hodinových intervalech.

14 2- Předepsaný stav vozidel

15 A) Přeprava kratší než 8 hodin
Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.

16 Zvířata nesmí mít možnost úniku.
Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení.

17 Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.

18 Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.

19 Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.

20 Zvířata tedy nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.

21 Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.

22 B) Přeprava delší než 8 hodin
Podestýlka je nutností. Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.

23 Přesvědčte se o funkčnosti větrání ještě před odjezdem
Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu. Přesvědčte se o funkčnosti větrání ještě před odjezdem

24 Není-li vozidlo opatřeno mechanickým větráním, musí být schopno zajistit teplotu mezi 5 a 30 °C Za tímto účelem musí být vozidlo vybaveno zařízením na kontrolu teploty.

25 Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.

26 Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.

27 Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné. Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat. Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.

28 Kolik vody spotřebují ? Dospělá kráva : 40 litrů vody denně
Kráva v laktaci : 180 litrů vody denně Kůň ve stáji : 36 litrů vody denně

29 Napájecí zařízení Prasata používají savičky s pákovým mechanismem.
Prasata mohou pít z nádob, které však musí být umístěny na jejich úrovni.

30 Telata musí mít k dispozici savičky.

31 Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.
Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám. Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.

32 Jak se přesvědčit o správném fungování zařízení na rozvod vody?
Stiskněte savičky nebo pákový mechanismus v nádobách, které jsou umístěny ve čtyřech rozích nákladního vozidla. Přesvědčte se, že jsou ve vozidle mobilní napajedla.

33 3- Intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek

34 Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:

35 Neodstavená mláďata (telata, jehňata)
1. etapa přepravy : nejvýše 9 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

36 Neodstavená mláďata (telata, jehňata)
2. etapa přepravy : nejvýše 9 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

37 Prasata Doba přepravy: nejvýše 24 hodin
24 hodin odpočinku, stálý přísun vody pro zvířata

38 Domácí lichokopytníci
Doba přepravy: nejvýše 24 hodin Přestávka každých 8 hodin s napájením a v případě potřeby i krmením

39 Domácí lichokopytníci
Po 24 hodinách přepravy 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

40 Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením
Skot, ovce a kozy 1. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

41 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení
Skot, ovce a kozy 2. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

42 Drůbež, domácí ptáci a domácí králíci
Jestliže přeprava přesahuje 12 hodin, je nutno zajistit přístup k vodě a krmivu. To se nevztahuje na přepravu ptáčat kratší než 24 hodin, pokud je přeprava ukončena do 72 hodin po vylíhnutí.

43 Jakým způsobem zakročí policie, nebo příslušný orgán, zjistí-li, že zvířata nebyla patřičně napojena, nakrmena nebo neměla dostatek odpočinku? Doprovodí nákladní vozidlo k čerpací stanici Doprovodí nákladní vozidlo k odpočívadlu Spojí se s místní veterinární správou Není-li v blízkosti vozidla žádná možnost zastavení, policie se spojí s místní veterinární správou, která se pokusí najít jiné vhodné místo na vyložení zvířat.

44 4- Hustoty nakládky a podmínky přepravy

45 Evropská směrnice stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat. Nákladní vozidlo může být i zváženo, aby se zjistilo případné přetížení

46 Pro ověření hustoty je nutno znát :
Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m2 A Počet zvířat N Hmotnost nakládky v kilogramech L V nákladním voze je 35 kusů hovězího dobytka (N), jehož hmotnost nákladu je kg (L). Zvířata jsou naložena na celkové ploše 24 m2(A).

47 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO
Plocha na zvíře Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2 Prům. hmotnost na zvíře W = kg /35 = 359 kg Minimální plocha požadovaná směrnicí na jeden kus skotu o hmotnosti 325 kg je 0,95 m2 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO

48 Všechna prasata musí mít možnost ležet a stát v jejich přirozené poloze.

49 Co se stane, není-li hustota nakládky dodržena?
Řidič může dostat pokutu. Příslušný orgán rozhodne, zda zvířata musí být vyložena v blízkosti místa kontroly, mohou ihned pokračovat v přepravě, musí být přepravena zpět do místa odeslání.

50 Přepravní podmínky Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.

51 Přepravní podmínky Dospělí jedinci musí být odděleni od mladých. To se netýká mláďat, která jsou přepravována spolu s matkou.

52 Přepravní podmínky Dospělí nekastrovaní samci musí být odděleni od samic. Dospělí chovní kanci musí být odděleni jeden od druhého stejně jako hřebci.

53 Přepravní podmínky Zvířata musí mít možnost stát ve své přirozené poloze a mít dostatečný prostor k ležení.

54 Přepravní podmínky Jestliže jsou zvířata připoutána, musí mít možnost nakrmit se, lehnout si a napojit se. Zvířata nesmí být přivázána za rohy nebo za kroužky v nose.

55 Přepravní podmínky Hromadně přepravovaní lichokopytníci nesmí mít okované zadní končetiny. Lichokopytníci nesmí být přepravováni ve vozidlech s více podlažími.

56 5- Průvodní doklady ke zvířatům

57 Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává.

58 Trvá-li přeprava více než 8 hodin a překračuje-li se státní hranice, musí být k průvodním dokladům během cesty připojen originál plánu cesty

59 Školení řidičů Přepravci se musí přesvědčit, že jejich řidiči prošli příslušným školením nebo že mají rovnocennou praktickou zkušenost s prací s přepravovanými zvířaty a jsou schopni jim zajistit potřebnou péči.

60 Sankce Každý členský stát zavedl správní a trestní sankce v případě porušení právních předpisů týkajících se ochrany zvířat při přepravě. Přepravcům lze odejmout schválení.

61 Děkujeme Vám za pozornost a za Vaši snahu pomáhat zvířatům
Fotografie s laskavým souhlasem CIWF a Animals’Angels


Stáhnout ppt "Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google