Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy Prezentace Evropské komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy Prezentace Evropské komise."— Transkript prezentace:

1 1 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy Prezentace Evropské komise

2 2 Evropský spotřebitel dbá stále více o dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Evropský spotřebitel dbá stále více o dobré životní podmínky hospodářských zvířat.

3 3 Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie.Právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy se vyvíjejí zásluhou Evropské unie. 1977: první evropská směrnice.1977: první evropská směrnice. V prosinci roku 2004 přijala Evropská unie nové nařízení, které vstoupí v platnost dne 5. ledna 2007.

4 4 Toto nařízení se vztahuje pouze na přepravu zvířat delší než 50 kmToto nařízení se vztahuje pouze na přepravu zvířat delší než 50 km Nařízení se nevztahuje na sezónní přesun zvířat na jiné pastvinyNařízení se nevztahuje na sezónní přesun zvířat na jiné pastviny

5 5 1- Způsobilost zvířat k přepravě

6 6 Umožňuje zdravotní stav zvířat ve vozidle jejich přepravu?Umožňuje zdravotní stav zvířat ve vozidle jejich přepravu? Jsou ve vozidle zvířata nemocná či zraněná?Jsou ve vozidle zvířata nemocná či zraněná?

7 7 Zvířata vážně nemocná či zraněná. Zvířata vážně nemocná či zraněná. Za nezpůsobilá k přepravě jsou považována :

8 8 Zvíře neschopné samostatného pohybu, aniž by trpělo. Zvíře s vážným zraněním či výhřezem. Kdy je zvíře vážně nemocné či zraněné ?

9 9 Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata v pokročilé březosti a zvířata, která by mohla porodit během přepravy. Zvířata, která porodila během předcházejících 48 hodin. Zvířata, která porodila během předcházejících 48 hodin. Nezpůsobilá k přepravě jsou

10 10 Nezpůsobilá k přepravě jsou Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek. Novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek.

11 11 V případě potřeby, přivolejte nejbližšího praktického veterináře, aby poskytl nemocnému či zraněnému zvířeti potřebnou péči.V případě potřeby, přivolejte nejbližšího praktického veterináře, aby poskytl nemocnému či zraněnému zvířeti potřebnou péči. Veterinář může rozhodnout, zda je případně nutno zvíře uspat či porazit. Veterinární výdaje jsou na žádost příslušných orgánů hrazeny přepravcem.

12 12 Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.Zvíře může být odvezeno na nejbližší jatka jen v případě, že pro něj přeprava nepředstavuje dodatečné utrpení.

13 13 Krávy v laktaci musí být podojeny přibližně ve dvanácti- hodinových, nejvýše v patnácti- hodinových intervalech.Krávy v laktaci musí být podojeny přibližně ve dvanácti- hodinových, nejvýše v patnácti- hodinových intervalech.

14 14 2- Předepsaný stav vozidel

15 15 A) Přeprava kratší než 8 hodin Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.Dostatečný prostor mezi hlavou zvířete a horním patrem.

16 16 Zvířata nesmí mít možnost úniku.Zvířata nesmí mít možnost úniku. Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení.Vozidla musí být uzpůsobená tak, aby se předešlo jakémukoli poranění nebo zbytečnému utrpení.

17 17 Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.Podlaha musí být pokryta podestýlkou, nebo být vybavena zařízením na vstřebávání výkalů.

18 18 Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.Na nakládku a vykládku musí být použity můstky, rampy nebo lávky.

19 19 Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.Vozidla musí být zkonstruována a používána tak, aby byla zaručena ochrana zvířat proti nepříznivému počasí a nadměrným podnebním výkyvům.

20 20 Zvířata tedy nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.Zvířata tedy nemohou být přepravována mezi nápravami nákladního vozidla.

21 21 Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.Po 8 hodinách, musí být zvířata napojena, nakrmena a v případě potřeby i vyložena ještě před příjezdem na místo určení.

22 22 B) Přeprava delší než 8 hodin Podestýlka je nutností.Podestýlka je nutností. Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.Nákladní vůz musí přepravovat dostatečné množství krmiva pro zvířata.

23 23 Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu. Vozidlo musí být opatřeno větracím systémem, který je funkční jak při jízdě vozidla, tak při uvedení vozidla do klidu. Přesvědčte se o funkčnosti větrání ještě před odjezdem

24 24 Není-li vozidlo opatřeno mechanickým větráním, musí být schopno zajistit teplotu mezi 5 a 30 °C Za tímto účelem musí být vozidlo vybaveno zařízením na kontrolu teploty.

25 25 Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.Vozidlo musí být vybaveno přenosnými přepážkami za účelem oddělení zvířat podle druhu, velikosti a rozumného počtu.

26 26 Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.Musí být zajištěn přímý přístup ke zvířatům tak, aby mohla být kontrolována a aby jim mohla být poskytnuta příslušná péče.

27 27 Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné.Nákladní vozidlo musí být opatřeno zařízením na napájení zvířat, které je pro přepravovaná zvířata vhodné. Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat.Napájecí zařízení musí mít kapacitu odpovídající potřebám zvířat. Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.Vozidlo musí být vybaveno přípojkou pro doplňování vody během zastavení.

28 28 Dospělá kráva : 40 litrů vody denněDospělá kráva : 40 litrů vody denně Kráva v laktaci : 180 litrů vody denněKráva v laktaci : 180 litrů vody denně Kůň ve stáji : 36 litrů vody denně Kůň ve stáji : 36 litrů vody denně Kolik vody spotřebují ?

29 29 Napájecí zařízení Prasata používají savičky s pákovým mechanismem.Prasata používají savičky s pákovým mechanismem. Prasata mohou pít z nádob, které však musí být umístěny na jejich úrovni.

30 30 Telata musí mít k dispozici savičky.Telata musí mít k dispozici savičky.

31 31 Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám.Koně musí být napájeni mobilními napajedly odpovídajícími jejich potřebám. Přesvědčte se, že tento druh napajedel je ve vozidle k dispozici.

32 32 Stiskněte savičky nebo pákový mechanismus v nádobách, které jsou umístěny ve čtyřech rozích nákladního vozidla. Stiskněte savičky nebo pákový mechanismus v nádobách, které jsou umístěny ve čtyřech rozích nákladního vozidla. Přesvědčte se, že jsou ve vozidle mobilní napajedla. Přesvědčte se, že jsou ve vozidle mobilní napajedla. Jak se přesvědčit o správném fungování zařízení na rozvod vody?

33 3- Intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek

34 34 Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:Jestliže je vozidlo vybaveno k dálkové přepravě, zvířata mohou být přepravována více než 8 hodin. Musí však být dodrženy následující intervaly napájení, krmení a přestávek na odpočinek:

35 35 Neodstavená mláďata (telata, jehňata) 1. etapa přepravy : nejvýše 9 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

36 36 Neodstavená mláďata (telata, jehňata) 2. etapa přepravy : nejvýše 9 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

37 37 Prasata Doba přepravy: nejvýše 24 hodin 24 hodin odpočinku, stálý přísun vody pro zvířata

38 38 Domácí lichokopytníci Doba přepravy: nejvýše 24 hodin Přestávka každých 8 hodin s napájením a v případě potřeby i krmením

39 39 Domácí lichokopytníci Po 24 hodinách přepravy 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení

40 40 Skot, ovce a kozy 1. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin Nejméně 1 hodina odpočinku s napájením

41 41 2. etapa přepravy: nejvýše 14 hodin 24 hodin odpočinku, vyložení zvířat, napojení a krmení Skot, ovce a kozy

42 42 Drůbež, domácí ptáci a domácí králíci Jestliže přeprava přesahuje 12 hodin, je nutno zajistit přístup k vodě a krmivu. To se nevztahuje na přepravu ptáčat kratší než 24 hodin, pokud je přeprava ukončena do 72 hodin po vylíhnutí.

43 43 Jakým způsobem zakročí policie, nebo příslušný orgán, zjistí-li, že zvířata nebyla patřičně napojena, nakrmena nebo neměla dostatek odpočinku? Doprovodí nákladní vozidlo k čerpací stanici Doprovodí nákladní vozidlo k čerpací stanici Doprovodí nákladní vozidlo k odpočívadlu Doprovodí nákladní vozidlo k odpočívadlu Spojí se s místní veterinární správou Spojí se s místní veterinární správou Není-li v blízkosti vozidla žádná možnost zastavení, policie se spojí s místní veterinární správou, která se pokusí najít jiné vhodné místo na vyložení zvířat.

44 4- Hustoty nakládky a podmínky přepravy

45 45 Evropská směrnice stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat.Evropská směrnice stanoví maximální hustoty nakládky pro hlavní druhy hospodářských zvířat podle oboru dopravy (silniční, vodní, letecká, železniční) a průměrné hmotnosti zvířat. Nákladní vozidlo může být i zváženo, aby se zjistilo případné přetížení

46 46 Pro ověření hustoty je nutno znát :Pro ověření hustoty je nutno znát : Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m 2 A Celkovou plochu, jež mají zvířata k dispozici v m 2 A Počet zvířat N Počet zvířat N Hmotnost nakládky v kilogramech L Hmotnost nakládky v kilogramech L V nákladním voze je 35 kusů hovězího dobytka (N), jehož hmotnost nákladu je 12 560 kg (L). Zvířata jsou naložena na celkové ploše 24 m 2 (A).

47 47 NÁKLADNÍ VOZIDLO JE PŘETÍŽENO Minimální plocha požadovaná směrnicí na jeden kus skotu o hmotnosti 325 kg je 0,95 m 2 Plocha na zvíře Y = 24 m 2 / 35 = 0,686 m 2 Prům. hmotnost na zvíře W = 12 560 kg /35 = 359 kg

48 48 Všechna prasata musí mít možnost ležet a stát v jejich přirozené poloze.Všechna prasata musí mít možnost ležet a stát v jejich přirozené poloze.

49 49 Co se stane, není-li hustota nakládky dodržena? Řidič může dostat pokutu.Řidič může dostat pokutu. Příslušný orgán rozhodne, zda zvířataPříslušný orgán rozhodne, zda zvířata 1. musí být vyložena v blízkosti místa kontroly, 2. mohou ihned pokračovat v přepravě, 3. musí být přepravena zpět do místa odeslání.

50 50 Přepravní podmínky Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.Aby se předešlo tlačenici, soubojům mezi zvířaty a jejich stresu, měla by být zvířata oddělena podle druhu, pohlaví a velikosti.

51 51 Dospělí jedinci musí být odděleni od mladých. To se netýká mláďat, která jsou přepravována spolu s matkou. Přepravní podmínky

52 52 Dospělí nekastrovaní samci musí být odděleni od samic. Dospělí chovní kanci musí být odděleni jeden od druhého stejně jako hřebci. Přepravní podmínky

53 53 Zvířata musí mít možnost stát ve své přirozené poloze a mít dostatečný prostor k ležení. Přepravní podmínky

54 54 Jestliže jsou zvířata připoutána, musí mít možnost nakrmit se, lehnout si a napojit se. Zvířata nesmí být přivázána za rohy nebo za kroužky v nose. Přepravní podmínky

55 55 Hromadně přepravovaní lichokopytníci nesmí mít okované zadní končetiny. Lichokopytníci nesmí být přepravováni ve vozidlech s více podlažími. Přepravní podmínky

56 56 5- Průvodní doklady ke zvířatům

57 57 Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává. Přepravci živých zvířat musí být schváleni členským státem Evropské unie. V každém členském státu je určen příslušný orgán, který tato schválení vydává.

58 58 Trvá-li přeprava více než 8 hodin a překračuje-li se státní hranice, musí být k průvodním dokladům během cesty připojen originál plánu cesty Trvá-li přeprava více než 8 hodin a překračuje-li se státní hranice, musí být k průvodním dokladům během cesty připojen originál plánu cesty

59 59 Školení řidičů Přepravci se musí přesvědčit, že jejich řidiči prošli příslušným školením nebo že mají rovnocennou praktickou zkušenost s prací s přepravovanými zvířaty a jsou schopni jim zajistit potřebnou péči. Přepravci se musí přesvědčit, že jejich řidiči prošli příslušným školením nebo že mají rovnocennou praktickou zkušenost s prací s přepravovanými zvířaty a jsou schopni jim zajistit potřebnou péči.

60 60 Sankce Každý členský stát zavedl správní a trestní sankce v případě porušení právních předpisů týkajících se ochrany zvířat při přepravě. Přepravcům lze odejmout schválení.

61 61 Děkujeme Vám za pozornost a za Vaši snahu pomáhat zvířatům Fotografie s laskavým souhlasem CIWF a Animals’Angels


Stáhnout ppt "1 Evropské právní předpisy o ochraně zvířat během přepravy Prezentace Evropské komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google