Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÍ ČINNOSTI V TAXISLUŽBĚ VE VAZBĚ NA VYHLÁŠKU Č. 281/2007 SB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÍ ČINNOSTI V TAXISLUŽBĚ VE VAZBĚ NA VYHLÁŠKU Č. 281/2007 SB."— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÍ ČINNOSTI V TAXISLUŽBĚ VE VAZBĚ NA VYHLÁŠKU Č. 281/2007 SB.
Ministerstvo dopravy, 6. a 7. prosince 2007

2 Vyhláška č. 281/2007 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Účinnost Výjimka - zkoušky odborné způsobilosti - účinnost Přechodná ustanovení Průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby – dosavadní průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou Evidenční čísla vozidel taxislužby - dosavadními čísly mohou být vozidla označena do → pokud dopravce nepožádá o přidělení evidenčního čísla, dne bude vozidlo vyřazeno z evidence.

3 Záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku - § 1a
způsob vedení upravuje pouze vnitrostátní právní předpis veden řidičem ručně nebo formou výstupu ze záznamového zařízení → již není požadavek na knihu s číslovanými listy. náležitosti záznamu - odst. 3 písm. c) vyhlášky

4 Záznam o provozu vozidla taxislužby - § 2
měsíční uzávěrka z běžného měsíce, pořízená tiskem obsahu součtových počítadel a paměťové jednotky taxametru (obsah podle odstavce 2) obsahující rozpis podle jednotlivých dnů v měsíci kopie dokladů o výši jízdného podle § 15 odst. 2, posloupně zakládané Při výkonu taxislužby k dispozici ve vozidle: měsíční uzávěrky za poslední 3 měsíce kopie dokladů o výši jízdného z jízd uskutečněných v daný den

5 Pracovní režim řidičů - § 3
Odstavec 2 – pravidla pro taxislužbu Bezpečnostní přestávka (odstavec 6) po čtyřech a půl hodinách nejméně 45 minut možnost rozdělit do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut upraven režim bezpečnostní přestávky Doba odpočinku (odstavec 7) – shodně se stávající právní úpravou nejméně 8 za sebou následujících hodin v průběhu každých 24 hodin možnost čerpat ve dvou oddělených částech Není již stanovena maximální doba řízení v taxislužbě !

6 Zkoušky odborné způsobilosti - §§ 9 a 10
vyhláškou jsou jednotně stanoveny druhy dopravy (§ 9 odst. 1) – druhem dopravy i taxislužba součástí zkoušky je i případová studie – neplatí pro taxislužbu !! test se skládá z otázek se čtyřmi navrženými odpověďmi k úspěšnému složení zkoušky je třeba dosáhnout nejméně 60 % bodů u každého z předmětů Ministerstvo dopravy zajistilo ve spolupráci s CDV zpracování testových otázek ke zkouškám odborné způsobilosti - – sekce silniční doprava

7 Evidence vozidel taxislužby - § 11
odst. 1 - náležitosti žádosti o zařazení vozidla do evidence odst. 2 – doklad o zařazení vozidla do evidence – včetně evidenčního čísla vozidla taxislužby (shodné s SPZ vozidla) odst. 3 – změny údajů → nový doklad o zařazení vozidla do evidence odst. 4, 6 a 7 – vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby – písemné vyrozumění → povinnost vrátit doklad do 7 dnů

8 Označení vozidel taxislužby - § 12
střešní svítilna s nápisem „TAXI“ – odst. 1 – úprava obdobná jako dosud přerušovaný černobílý pás - odst. 3 písm. a) – úprava obdobná jako dosud evidenční číslo - odst. 3 písm. b) – velikost a umístění obdobné jako dosud, evidenční číslo nově ve formátu shodném se státní poznávací značkou vozidla, s mezerou mezi třetím a čtvrtým znakem. obchodní firma - odst. 3 písm. c) – úprava obdobná jako dosud RUŠÍ SE - informace o aktuální nabídce ceny !!

9 Označení vozidel taxislužby - § 12
V době, kdy se neprovozuje taxislužba: odstraněno povinné označení ze dveří vozidla střešní svítilna „TAXI“ sejmuta, případně zakryta neprůhledným krytem mechanicky upevněným na střešní svítilně Není již upraveno povinné svícení svítilny! Jiné nápisy na dveřích vozidla taxislužby: zakázány, s výjimkou nápisů a znaků stanovených jiným právním předpisem (např. zákaz kouření)

10 Vybavení vozidel taxislužby - § 13
taxametr – úprava obdobná jako dosud, nově odkaz na nařízení vlády č. 464/2005 Sb. uživatelská a evidenční kniha taxametru – úprava obdobná jako dosud, stanoveny náležitosti této knihy doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby – doklad vydaný podle § 11 vyhlášky průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby – úprava obdobná jako dosud, distribuci nových tiskopisů průkazů podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky zajišťuje Ministerstvo dopravy osvědčení obce o úspěšném vykonání zkoušky řidiče taxislužby - písm. e) – úprava obdobná jako dosud, pokud obec využila oprávnění RUŠÍ SE – hasicí přístroj – upraveno vyhl. č. 341/2002 Sb. – doklad o školení řidičů z povolání a o lékařské prohlídce

11 Účtování ceny za přepravní službu – § 15
Výše úhrady za přepravní službu v taxislužbě se stanoví výhradně z údajů taxametru → povinnost vydat cestujícímu po ukončení jízdy bez vyzvání doklad o výši jízdného z tiskárny taxametru (§ 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě). Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič vozidla taxislužby měl taxametr v době nabízení přepravních služeb v provozní poloze „VOLNÝ“, při provádění přepravy v poloze „OBSAZENO“ a aby jej ihned po ukončení přepravy přepnul do polohy „JÍZDNÉ“. Náležitosti dokladu o výši jízdného – odstavec 2

12 JUDr. Zita Štecherová JUDr. Ondřej Michalčík
Děkujeme za pozornost JUDr. Zita Štecherová JUDr. Ondřej Michalčík odbor veřejné dopravy odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "SPRÁVNÍ ČINNOSTI V TAXISLUŽBĚ VE VAZBĚ NA VYHLÁŠKU Č. 281/2007 SB."

Podobné prezentace


Reklamy Google