Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ SEMINÁŘ pro metodický tým projektu „ Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ SŠZe Olomouc, 20. prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ SEMINÁŘ pro metodický tým projektu „ Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ SŠZe Olomouc, 20. prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ SEMINÁŘ pro metodický tým projektu „ Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ SŠZe Olomouc, 20. prosince 2006 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR. Střední škola zemědělská Olomouc Agentura EPICO, s.r.o.

2 PARTNEŘI PROJEKTU SŠ zemědělská (euvenkov@szes-olomouc.cz) euvenkov@szes-olomouc.cz • Sauer Jaroslav, ing. (ředitel školy, statutární zástupce) • Mücková Pavla (účetní) • Štrajtová Zuzana, Mgr. (zástupkyně ředitele) • Metz Tomáš, RNDr. (zástupce ředitele) • Sklenář Petr, ing. (pedagog) Agentura EPICO, s.r.o. (euvenkov@epico.cz) euvenkov@epico.cz • Brychtová Hana, Mgr. (jednatelka firmy, statutární zástupce) • Chromeček Miroslav (ředitel firmy) • Furišová Lucie (manažerka projektů) • Kosková Zuzana (spolumajitelka) • Švarc Jiří, ing. (spolumajitel) • Kabilka Jaroslav, Mgr. (spolumajitel) Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

3 Agentura EPICO, s.r.o. • je společností opírající se o dlouhodobé zkušenosti svých majitelů a pracovníků v oblasti implementace demokratických mechanismů do života společnosti, v oblasti regionálního rozvoje se specifickým zřetelem k rozvoji venkova, v oblasti veřejné správy vč. uplatňování principů „bottom up“, „partnerství“ a „udržitelnosti“, item v oblastech pedagogiky, psychologie či přenosu moderních technologií a know-how. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

4 Agentura EPICO, s.r.o. • v rámci svého podnikání pro své klienty dlouhodobě poskytují a zajišťují m.j. konzultační, poradenskou a expertní činnost při přípravě a realizaci jejich rozvojových strategií, záměrů a projektů, vč. pomoci při zajišťování jejich financování. K této činnosti agentura užívá rovněž služeb mezinárodní expertní skupiny, sestavené z osob různých profesí, a jejich znalostí v oblastech politiky, rozvoje, strategického plánování a mechanismů EU, jakož i moderních know-how a technologií. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

5 SŠ Zemědělská (ŠKOLA) Oslovila Agenturu EPICO, s.r.o. a • představila záměr „transformovat se“ • Požádala Agenturu o pomoc při PROCESU „transformace“ Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

6 Úvodní kroky • Konzultace mezi zástupci školy a agentury v období listopad 2005 až květen 2006 • Popis cílů „transformace“ (CÍLů školy) • Smlouva o spolupráci stran při snaze o naplňování cílů školy (PROCESU). • Příprava prvního projektu a žádosti o podporu, podání (Projekt vybrán jako vhodný pro cíle NRP ČR - OP RLZ) Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

7 Dlouhodobý cíl ŠKOLY • připravit a uvést do života nový model své existence, umožňující jí být moderní vzdělávací institucí, trvale umožňující jí být moderní vzdělávací institucí, trvale patřící mezi kmenové vzdělávací instituce Olomouckého patřící mezi kmenové vzdělávací instituce Olomouckého kraje kraje • umět flexibilně implementovat do náplně i do organizace výuky nové poznatky vědních disciplín, nové technologie výuky nové poznatky vědních disciplín, nové technologie a know-how, jakož i měnící se požadavky společnosti a know-how, jakož i měnící se požadavky společnosti Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

8 Střednědobý cíl ŠKOLY Střednědobý cíl ŠKOLY vytvořit nový školící program, umožňující zprostředkovat občanům především Olomouckého kraje poznatky o měnícím se postavení zemědělství a významu venkova po vstupu ČR do EU a přijetí její politiky, a po přistoupení ČR ke globálním úmluvám o udržitelném rozvoji. vytvořit nový školící program, umožňující zprostředkovat občanům především Olomouckého kraje poznatky o měnícím se postavení zemědělství a významu venkova po vstupu ČR do EU a přijetí její politiky, a po přistoupení ČR ke globálním úmluvám o udržitelném rozvoji. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

9 Další uskutečněné kroky • Úvodní kroky celého PROCESu. Pro něj je třeba „rozvojový plán“ - soubor návrhů opatření, opřených o definování vize (cíle), analýzu stavu, SWOT analýzu… Pro něj je třeba „rozvojový plán“ - soubor návrhů opatření, opřených o definování vize (cíle), analýzu stavu, SWOT analýzu… • Úvodní kroky prvního PROJEKTu. Především administrativní, organizační a přípravné záležitosti. Dále úvodní konference Především administrativní, organizační a přípravné záležitosti. Dále úvodní konference 5. 10. 06, … a dnešní setkání (seminář) 5. 10. 06, … a dnešní setkání (seminář) Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

10 Seminář MT projektu - 061220 Účast Metodický (???) tým: • členové RT projektu • členové IT projektu • Vy (další pedagogové školy, konzultanti) • další zájemci - ochotní Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

11 Seminář MT projektu - 061220 Program • Rekapitulace PROCESU • Východiska pro realizaci PROCESU a prvního projektu (principy politiky EU) • Úvodní workshop k projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

12 Jaké jsou cíle projektu ? • Hlavním cílem projektu je nalézt vhodná systémová řešení pro tok informací využitelných při rozvoji venkova a zemědělství –vstupní tok informací - získat zkušenosti u kompetentních odborníků a zahraničních institucí, a přenést je do ČR –zpracování – získané informace modifikovat na konkrétní místní podmínky –výstupní tok informací – šířit zpracované informace prostřednictvím pedagogů mezi odbornou i širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

13 Jak budeme postupovat? Realizace projektu • 1. Přípravná fáze • 2. Vzdělávací a analytická fáze • 3. Tvorba nových vzdělávacích modulů • 4. Zhodnocení a ukončení projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

14 1. Přípravná fáze: • Sestavení pracovních týmů: –Realizační tým –Implementační tým –Metodický ??? tým • Vybudování logistického zázemí • Zajištění publicity projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

15 2. Vzdělávací a analytická fáze • Rozbor politiky EU a výchozích globálních principů • Analýza potřeb současného středního školství s vazbou na rozvoj venkova a zemědělství • Průzkum potřeb trhu práce a požadavků na profil absolventa zemědělské školy Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

16 2. Vzdělávací a analytická fáze • Realizace školení pro implementační tým a pracovníky zapojené do realizace projektu, kde získají ucelený přehled o EU, jejich strukturálních fondech a které orgány EU a ČR budou participovat na rozvoji venkova a zemědělství Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

17 3. Tvorba vzdělávacích modulů  Zpracování návrhů na nové výukové moduly  Zpracování obsahové náplně výukových modulů  Praktické ověření vytvořených modulů na pilotní skupině Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

18 4. Zhodnocení a ukončení projektu  projekt, jehož doba trvání je 21 měsíců, bude ukončen  projekt, jehož doba trvání je 21 měsíců, bude ukončen závěrečnou konferencí kde  vás seznámíme s výsledky projektu  představíme nové výukové moduly  stanovíme další směry vývoje, kterými by se měly ubírat naše navazující projekty Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

19 Pokračování… • Čas pro bližší seznámení se s projektem, důvody jeho vzniku, v projektu řešenou problematikou… - dokumenty a odkazy na: www.szes-olomouc.cz www.szes-olomouc.cz - dotazy: euvenkov@szes-olomouc.cz, euvenkov@epico.cz euvenkov@szes-olomouc.czeuvenkov@epico.czeuvenkov@szes-olomouc.czeuvenkov@epico.cz • Návazný seminář (2. pol. ledna 2007) - ustavení Metodického týmu - zahájení analytických prací pro obsah kursu a návrh modulů Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

20 Děkujeme Vám za pozornost Střední škola zemědělská Olomouca Agentura EPICO, s.r.o. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ SEMINÁŘ pro metodický tým projektu „ Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ SŠZe Olomouc, 20. prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google