Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOUS – činnost Koordinačního uskupení v letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOUS – činnost Koordinačního uskupení v letech"— Transkript prezentace:

1 KOUS – činnost Koordinačního uskupení v letech 2004-06
Ing. Tomáš Blažek

2 Historie Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina (KOUS) bylo ustaveno na III.krajské konferenci NNO v říjnu 2002 v Jihlavě

3 Základní vymezení Bez právní subjektivity
Složené ze 6 oborových sekcí (každá 2 zástupce, kteří jsou voleni krajskou konferencí NNO) Pečuje o všestranný rozvoj neziskového sektoru Spolupracuje s představiteli kraje a dalšími institucemi (zastupuje NNO v rozsahu určeném krajskou konferencí NNO)

4 Oborová struktura Kultura a umění, památky Ing. Tomáš Blažek
Lucie Hlavinková, DiS. Rekreace, sport, tělovýchova Ing.Eva Hegerová,Martin Zuzaňák Volný čas dětí a mládeže Martin Paclík, Jiří Špaček Zdraví, sociální služby,charita,církve Ing. Vladislava Růžičková Bc. Petr Haška, Poradenství, občanská osvěta, mezinárodní aktivity, vzdělávání Zdenka Švaříčková Darina Fejtová Ekologie a životní prostředí RNDr. Jozef Zetěk, Mgr. Milan Daďourek Výbor Rady vlády pro NNO pro spolupráci s regiony Výbor regionálního rozvoje regionu NUTS II Jihovýchod RNDr. Jozef Zetěk Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina Ing. Zuzana Pěchotová

5 Činnost KOUS 2004 – 2006 /1 Usilovali jsme o zapojení zástupců NNO do práce komisí Rady kraje V rámci „Hledání cest“ jsme formulovali hlavní směry dalšího rozvoje neziskového sektoru v kraji V roce 2005 byla dokončena strategie neziskového sektoru Členové KOUS se aktivně účastnili připomínkování aktualizace PRK

6 Činnost KOUS 2004 – 2006 /2 Usilovali jsme o zařazení systému zálohového financování do podmínek grantového schématu v opatření 3.2 SROP Upozorňovali jsme na nerovné podmínky financování projektů z Fondu Vysočiny Účastníme se připomínkování strategických dokumentů pro plánování příštího programového období EU

7 Činnost KOUS 2004 – 2006 /3 Účastníme se projektu Partnerství pro Vysočinu (např. Analýza NNO, tato konference) Zástupci KOUS se účastní práce výběrové komise krajského grantového schématu OP RLZ Zástupce neziskového sektoru zvolen do pracovní skupiny pro přípravu Regionálního operačního programu

8 Činnost KOUS 2004 – 2006 /4 Pravidelně informujeme organizace v sekcích o aktuálním dění Účastníme se jednání Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony, Výboru regionálního rozvoje regionu NUTS II Jihovýchod a Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina Hledáme vhodnou organizační a právní formu KOUS

9 Co se zatím nepodařilo/1
Získat odpovídající respekt a pozici při vyjednávání s krajem Vytvořit podmínky pro systematické a efektivní fungování KOUS Rozhýbat v dostatečné míře spolupráci NNO

10 Co se zatím nepodařilo/2
Podniknout konkrétní realizační kroky naplňující strategii neziskového sektoru Realizovat některé naše záměry v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu

11 Shrnutí KOUS se neobejde bez podpory ostatních NNO
Další práce a nasměrování činnosti KOUS je jedním z hlavních témat této konference


Stáhnout ppt "KOUS – činnost Koordinačního uskupení v letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google