Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. STRANA 2 ANOÚK (založena r. 2001) Smysl ANOÚK je ve třech hlavních směrech činnosti: 1. Komunikace, partnerství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. STRANA 2 ANOÚK (založena r. 2001) Smysl ANOÚK je ve třech hlavních směrech činnosti: 1. Komunikace, partnerství,"— Transkript prezentace:

1 ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

2 STRANA 2 ANOÚK (založena r. 2001) Smysl ANOÚK je ve třech hlavních směrech činnosti: 1. Komunikace, partnerství, sdružování 2. Informace 3. Servis

3 STRANA 3 ČINNOSTI Ve své činnosti se ANOÚK zaměřuje na:  oblast finančních prostředků pro NNO se zaměřením na EU i dotační politiku státu a kraje  spolupráci s obcemi, mikroregiony Ústeckého kraje, krajskými orgány  vzdělávání zástupců neziskových organizací včetně poradenské činnosti  informování veřejnosti, médií i veřejné správy o činnosti neziskového sektoru  pořádání kulatých stolů, workshopů, krajských konferencí  realizaci projektů (BROÚK; Lektoři pro NNO)

4 STRANA 4 Projekt BROÚK Budoucí rozvoj Ústeckého kraje = vytváření regionálního partnerství, prostředí pro tvorbu projektů, prostor pro střednědobé plánování a hodnocení projekt hrazen z prostředků Společného regionálního operačního programu, České republiky a Ústeckého kraje Výstupy projektu: Partnerství Dostatek osob se znalostí problematiky čerpání z fondů EU Komunikační strategie Zpracování strategií pro program.období 2007-2013 Rozvojová centra Zavedené systémy řízení kvality Zásobník projektů

5 STRANA 5 Projekt Lektoři pro NNO (1/2007 - 2/2008) Zaměření na: Zaměření na: rozšíření vzdělávání pracovníků v neziskovém sektoru větší počet specializujících se pracovníků přímo na neziskovou sféru vytvoření lektorského týmu pro jednotlivé oblasti vzdělávání a další vzdělávání mimo projekt Cílem projektu Cílem projektu bylo proškolení lektorů a navýšení jejich počtu v oblasti dalšího vzdělávání neziskových organizací Vytvoření kvalitního lektorského sboru Cílové skupiny: Cílové skupiny: lektoři, konzultanti, učitelé Realizovaná školení: Realizovaná školení: Vznik, vedení a financování NNO; Manager Fundraisingu, Prezentace a publicita NNO; IT pro začátečníky; Účtování a výkaznictví projektů financovaných ze SF; SF 2007 – 2013 Finanční podpora byla poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci projektu grantového schématu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

6 STRANA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Nejvyšším orgánem ANOÚK je valné shromáždění. Rozhoduje o změně stanov, o vyloučení člena z ANOÚK, volí předsedu a další členy rady ANOÚK, volí členy revizní komise, schvaluje výši členských příspěvků, schvaluje rozpočet. V době mezi zasedáními Valného shromáždění řídí asociaci Rada ANOÚK. V jejím čele stojí předseda, který řídí její činnost. Dále do ní patří místopředsedové a členové, v celkovém počtu 7 osob. SOUČASNÉ VEDENÍ: předseda: PaedDr. Jan Eichler další členové rady:PaedDr. Jiří Roth p. Robert Hrabčík p. Zdeněk Tarant p. Dalibor Černý pí. Jaroslava Frýdlová pí. Božena Pecková

7 STRANA 7 OBOROVÉ SKUPINY SDRUŽENÍ Činnost ANOÚKu probíhá také v oborových skupinách, které se jednotlivě zaměřují na specificky orientované oblasti neziskového sektoru. Počet oborových skupin není konečný, bude se postupem času jistě měnit a vyvíjet. Za každou skupinu odpovídá jeden člen rady ANOÚK a hejtman Ústeckého kraje pověřil vždy člena rady ÚK garancí za příslušnou oblast. OBOROVÉ SKUPINY: Děti, mládež, sport a tělovýchova Životní prostředí, ekologie Sociální a zdravotní, církve, komunitní, dobrovolnictví Vzdělávání, poradenství, mezinárodní aktivity EU, výzkum Ochrana kulturních a historických památek Strategické dokumenty Kultura, umění

8 STRANA 8 ČLENOVÉ A SÍŤ ANOÚK Členská základna ANOÚK má zhruba …. členů. ANOÚK však nespolupracuje a nevyvíjí činnost jen pro své členy, ale poskytuje informační a poradenskou činnost i dalším zástupcům neziskového sektoru. Pro lepší informovanost a poskytování služeb NNO byla vytvořena na konci roku 2002 „síť ANOÚK“, jejímž smyslem je mít v každé obci s rozšířenou působnosti partnerskou organizaci, která by poskytovala služby a informace z ANOÚK neziskovým subjektům ve svém nejbližším okolí.

9 STRANA 9 ROZVOJOVÉ CENTRUM PŘI ANOÚK V rámci projektu BROÚK – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje vzniklo v celém Ústeckém kraji několik rozvojových center, mezi nimi i Rozvojové centrum při Asociaci neziskových organizací Ústeckého kraje. Rozvojové centrum při ANOÚK sídlí na adrese: Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 201 700 anouk@volny.cz

10 STRANA 10 Naše činnosti Další aktivity ANOÚK - odborná spolupráce na koncepčních a strategických dokumentech Ústeckého kraje (např. Koncepce nakládání s odpady, Strategie EVVO….) - Ústecko živý region ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku - zastoupení v odborných skupinách např. Krajská rada pro rozvoj lidských zdrojů, rozvoj cestovního ruchu, sociální sféra, památky, děti a mládež - spolupráce s ANO ČR a s RV pro NNO (zastoupení ve výborech RV pro NNO – V pro EU, V pro regiony) - zastoupení v MV – Severozápad, Cíl III a další

11 STRANA 11 A co dál? Co bychom potřebovali? - ekonomickou stabilitu, která by nebyla pouze závislá na různých grantech - tzn. ročně cca 400 tis. Kč (mzdy, odvody, provoz) Naše vize - usilovat o podporu NNO, které v pověřených obcích zajišťují obdobné služby ve svém území - i nadále usilovat o zastoupení v odborných orgánech ÚK - podílet se na rozvojových projektech kraje, budovat spravedlivý obraz našeho kraje - podporovat rozvoj občanské společnosti v Ústeckém kraji

12 STRANA 12 KONTAKT ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Ladova 2532/2, 400 12 Ústí nad Labem tel./fax: 475 209 922 e-mail: anouk@volny.cz web: www.volny.cz/anouk

13 ZÁVĚR Děkuji Vám za pozornost Dr. Jan Eichler


Stáhnout ppt "ASOCIACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. STRANA 2 ANOÚK (založena r. 2001) Smysl ANOÚK je ve třech hlavních směrech činnosti: 1. Komunikace, partnerství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google