Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje NNO v kraji Vysočina Obsah: Pojem NNO Analýza NNO Strategie rozvoje NNO Krajská Konference NNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje NNO v kraji Vysočina Obsah: Pojem NNO Analýza NNO Strategie rozvoje NNO Krajská Konference NNO."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje NNO v kraji Vysočina Obsah: Pojem NNO Analýza NNO Strategie rozvoje NNO Krajská Konference NNO

2 Kdo jsou to NNO? Nestátní neziskové organizace (NNO):  občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů  obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech  církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dříve se též používal název účelová zařízení církví)  nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 o.p.s.o.s.nadaceorg. jedn. o.s.nad. fondcírk. org.mezinár. org. 533039122273362881 Celkem bylo v kraji Vysočina k 16. 3. 2009 podle údajů Českého statistického úřadu 5 702 NNO.

3 Oblast působnosti Profesní organizace a zaměstnanecké svazy, Odbory, Náboženské a duchovní organizace, Kulturní organizace, Sportovní organizace, Vzdělávací organizace, Studentské a rodičovské organizace při školách, Organizace v oblasti péče o zdraví, Organizace v oblasti sociálních služeb, Humanitární organizace, Organizace mládeže, Ženské organizace, Etnické, národnostní a krajanské organizace, Organizace na podporu občanských aktivit, Organizace na ochranu lidských práv, Organizace na ochranu životního prostředí, Ekologické organizace, Politické iniciativy, Místní a sousedské organizace k řešení problémů v místě bydliště, Sběratelé, Filatelisté, Myslivci, Včelaři a další chovatelé, Hasiči, Zahrádkáři a pěstitelé, Rybáři, Jiné zájmové spolky a sdružení, Pohřební spolky, MAS, …

4 Analýza NNO Dotazníkové šetření 15. 5. 2009 – 3. 7. 2009 Počet zapojených NNO V roce 2005 – 1048 NNO V roce 2009 – 139 NNO Porovnání stejných 97 NNO

5 Zpracování strategie

6 Strategie rozvoje NNO - vize Aktualizovaná vize (čeho chce neziskový sektor v kraji dosáhnout v dlouhodobém horizontu – do 2020):  být zdravě fungujícím organismem, pružně reagujícím na potřeby obyvatel kraje  být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru  být vyhledávaným pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb  nabízet možnost smysluplného uplatnění  být základním kamenem občanské společnosti

7 Strategie rozvoje NNO do roku 2020 - programy Programy strategie  Strategie (NNO mají vlastní strategie a jsou zapojeny do Strategie udržitelného rozvoje NNS)  % NNO s vlastní strategií  %zapojených do Strategie NNS  Zajištění dlouhodobě stabilních lidských a finančních zdrojů (jejich udržitelnost)  Objem získaných finančních zdrojů  Počet členů NNS roste (neklesá)  Vzdělávání (Vytvořit komplexní systém vzdělávání, úspěšně fungující, schopný rozvoje)  Počet vyškolených  Počet vzdělávacích programů  Spolupráce (uvnitř a ven)  Počet NNO ve střešní organizaci (KOUS nebo jiná zastřešující organizace)  Počet smluvně potvrzených partnerství Uvnitř Ven

8 Akční plán Strategie I. Akční plán Strategie udržitelného rozvoje NNO kraje Vysočina pro roky 2010 – 2012 Program strategie Cíl Odpovědnost Lidské zdroje a finanční stabilita 1 zavedení syst. efekt. fin. řízení NNO kraj, NNO 2 zavedení vícezdrojového financování NNO, kraj 3 zavedení víceletého financování kraj+poskytovatelé 4 konference "Zisk v NNO" kraj, NNO 5 motivace k zaměst. v NNO - jednání s úřady práceNNO, ÚP Vzdělávání 6 analýza vzdělávacích potřeb NNO, prezentace jejích výsledků NNO, kraj 7 vytvoření databáze poskytovatelů vzdělávání NNO, kraj 8 koordinace vzdělávacích aktivit (koordinátor, centrum) NNO 9 vytvoření nových vzdělávacích programů (lektoři, nástroje) NNO 10 zřízení a aktualizace vzděl. portálu na www.kous.cz NNO 11 organizace vzdělávání pro NNO a další subjekty o NNO NNO, kraj

9 Akční plán Strategie II. Spolupráce 12 nabídka partnerů do komunitního plánování NNO, kraj 13 aktivní získávání nových členů KOUS NNO 14 setkání NNO ve vybraných městech (ORP+) kraj, NNO 15 oslovení střešních organizací NNO s region. působností s nabídkou spolupráce NNO, kraj 16 vytipovat a oslovit partnery "ven"NNO, AK, HK, ÚP 17 databáze - Neziskovky sobě - burza vzájemné výpomoci NNO 18 zprostředkování (nabídka) zástupců NNO do komisí, rad, výborů,…NNO, kraj 19 souhrnná nabídka pro obce (viz 12) - financování, zapojování veřejnosti, vytvoření metodik, nabídky služeb NNO 20 aktualizace databáze NNO´s NNO, kraj 21 aktualizace databáze dobrovolnických center NNO 22 zajištění provozu zastřešující organizace NNO, kraj, aj. 23 vytvoření a aktualizace databáze mediálních prostředků NNO 24 informace, medializace NNO, kraj Strategie 25 vytvoření etického kodexu pro NNO NNO 26 Dohoda o spolupráci KOUS - kraj NNO, kraj 27 projednání dokumentu Strategie NNS KV NNO, kraj 28 seminář o zavedení strategického plánování pro NNO NNO, kraj 29 vytvoření metodiky strategického plánování pro NNO NNO, kraj 30 nabídka aktivní pomoci - konsultant pro strategické plánování NNO 31 aktualizace strategie (1x5let) a programů (1x2 roky) NNO, kraj

10 KOUS (www.kous.cz, Žižkova 98, Jihlava)www.kous.cz KOUS je zkratka pro Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v kraji Vysočina, které zajišťuje:  Poradenský servis  Přístup NNO k informacím  Semináře šité „na míru“ - vzdělávání  Propagace činnosti NNO  Zastupuje NNO (i nečleny) na úrovni kraje a ČR  komise rady kraje Vysočina  Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina  Výbor regionálního rozvoje pro ROP Jihovýchod  Monitorovací výbor OP VK v kraji Vysočina  Rada vlády pro NNO  Svolává a připravuje krajské konference NNO  Umožňuje setkání NNO na oborové úrovni a jejich společnou práci (projekty)

11 Krajská konference NNO Dne 1. 4. 2010 se v prostorách krajského úřadu v Jihlavě konala VII. Krajská konference NNO Z programu konference:  volba nových zástupců NNO v KOUS  schválení Strategie udržitelného rozvoje NNO  přijetí a podpis Dohody o spolupráci NNO s krajem Aktuální informace z této oblasti najdete na www.kous.cz a www.kr- vysocina.cz/nnowww.kous.czwww.kr- vysocina.cz/nno Děkujeme za pozornost… Petr Holý, 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.czholy.p@kr-vysocina.cz Odbor regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje NNO v kraji Vysočina Obsah: Pojem NNO Analýza NNO Strategie rozvoje NNO Krajská Konference NNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google