Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ Z PRAXE AUDITORA M. KRUTSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ Z PRAXE AUDITORA M. KRUTSKÝ."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ Z PRAXE AUDITORA M. KRUTSKÝ

2 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) DEFINICE KVALITY 1 (WHO): Kvalitou ve zdravotní péči se rozumí souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe. DEFINICE KVALITY 2 (LL-C): kvalita je pacientem subjektivně definovaný stupeň zlepšení zdravotního stavu nebo vyléčení v kombinaci s přihlédnutím na druh a stádium nemoci, úrazu nebo potíží, možnosti současné lékařské vědy, kapacit zdravotnických zařízení a pravidel zdravotních pojišťoven. Spokojenost pacienta navíc zahrnuje spokojenost s přidruženými atributy poskytování zdravotní péče jako je délka objednacích lhůt, délka čekací doby před poskytnutím samotné péče, dostupnost a blízkost zdravotnického zařízení, prostředí a přístup zdravotnického personálu

3 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) PROČ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ? velká vs. menší a malá zdravotnická zařízení velká – QMS součást řídících a kontrolních nástrojů společnosti malá - může být systémem řízení procesů a chodu celé organizace

4 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) PROČ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ? 1.Definice kvalitní péče u nás, a politiky kvalitní péče 2.Deklarace veřejnosti že jejich potřeby jsou vnímány (čekání, převozy, informovanost, podněty, nespokojenost…) 3.Zlepšování poskytovaných služeb na základě faktů a důkazů 4.Ochrana vlastních zaměstnanců a jejich řízení 5.Lepší kontrola nad veškerou dokumentací - prevence pozdějších problémů 6.Zvýšení efektivity na mnoha úrovních 7.Zvýšení bezpečnosti poskytované péče 8.Jasně definované pravomoci, odpovědnosti a komunikační kanály zamezující nejasnosti 9.Systém je individuální

5 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) NEJČASTĚJŠÍ SYSTÉMY HODNOCENÍ KVALITY V ČR 1.JCI (JCAHO) – 1976 - 2.ISO 9001:2008 (1987) – akreditace NAA (CIA. o.p.s.) 3.SAK - 1998 4.Hodnocení kvality a bezpečí dle zákona o zdrav službách z.372/2011 Sb.+ vyhl. 102/2012 Sb. 5. EN 15224:2012

6 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) 2. ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) Je mezinárodně uznávaný standard (norma) kvality, který definuje rámec systému managementu kvality. Tento standard o délce přibližně 23 stránek, popisuje obecně na základě procesního přístupu všechny aspekty činnosti jakékoliv organizace. Není vynález génia, ale chytře aplikovatelný systém zpětné vazby a využití informací Pro jeho aplikaci ve zdravotnictví vyšly aplikační příručky (TS), pro důvěryhodnou certifikaci poskytovatelů zdravotní péče je potřeba akreditace pro tento obor NAA. Jasně definovaná metodika, rozsah, řízení kvalifikací…

7 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) 5. EN 15224:2012 NOVINKA ISO 15224:2012 Zdravotnické služby – Systémy managementu kvality – Požadavky založené na EN ISO 9001:2008 - nejnovější evropská norma týkající se poskytování zdravotních služeb, vychází z všeobecně známého standardu ISO 9001:2008 a je vlastně jejím fundovaným systémovým výkladem pro poskytovatele zdravotních služeb na všech úrovních klinických procesů v medicíně, norma se nezabývá procesy vědecko-výzkumnými vzdělávacími a zdravotními prostředky. Norma je vhodná pro poskytovatele jakýchkoliv zdravotních služeb bez ohledu na velikost a postavení v systému zdravotnictví, je jasně zaměřena na klinické procesy a jejich management rizik s cílem poskytovat náležitou kvalitní zdravotní péči. Norma definuje rámec charakteristik kvality, odpovídající a náležité péče, dostupnosti, kontinuity péče, efektivnosti, účinnosti, slušnosti, péče založené na důkazech, péče zaměřené na pacienta, včetně fyzické, psychologické a sociální integrity, zapojení pacienta, bezpečnosti pacienta a včasnosti/dosažitelnosti služeb. Stávající implementace ISO 9001 nebo jiných standardů jistě ulehčí přechod na tento standard. Výhodou zavedení a udržování bude komplexní náhled nad klinickými riziky tak řízení kvality a efektivity péče v rámci organizace

8 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE I. - DOKUMENTACE Bolest a nutné zlo všech systémů řízení Snaha některých subjektů vidět za kvantitou dokumentů to pravé (nejen ořechové) Něco v šanonech být musí, ale stohy šanonů jsou hrůzou i pro auditora I v malých organizacích lze zavést funkční a jednoduchý EDMS

9 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE II. – HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI Dotazníky někde selhávají někde ne Někde kde je telefonní kontakt proč ho nevyužít Ve větších zařízeních metoda „Focus groups“ s řízenými pohovory – nutnost tréninku Zapomíná se na hodnocení kvality spolupracujících zařízení (např. v rámci IA) Využití internetu

10 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE III. – MĚŘENÍ A ANALÝZY Indikátory kvality Charakteristiky kvality Metriky KPI Audity (vertikální, horizontální, situační, uzav. ZD, procesní) % plnění standardů…. Vždy srovnávat srovnatelné výsledky (benchmarking)

11 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE IV. – ICT PODPORA ANO ANO a zase ANO Ale je nutné znát její limity a rizika viz předchozí přednášející

12 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE V. – LIDÉ Z našich zkušeností vyplývá, že největší měrou k fungujícímu systému řízení kvality napomáhá vrcholové vedení organizací, když naslouchá a rozhoduje. (v ISO normách termín angažovanost a aktivita managementu) Zajímavé je, že se na středních úrovních vždy v průběhu času objeví někdo, kdo systém začne rozvíjet sám nebo s minimální pobídkou a jeho výhody a principy přenášet až k řadovým zaměstnancům.

13 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE VI. – ZJIŠTĚNÍ + HLÁŠENÍ Je to složitá věc, která se musí neustále vyvíjet a přesvědčovat pracovníky na všech pozicích o tom, že ozvat se s problémem je dobře. Systém řízení kvality je od toho, aby docházelo ke zlepšování a k nápravě na základě analýzy chyb nebo k jejich prevenci a časnému odhalení těch potenciálních Jistě se někdo může bát, že pokud by něco nahlásil, ohrozí sebe nebo kolegy atd. Nutné je aby všichni pracovníci pochopili, že jsou na jedné lodi a zlepšení v jejich procesu se odrazí jinde. Jistým nástrojem je zařadit co nejvíce lidí do prováděných interních auditů, což je velmi nákladné na lidské zdroje a školení, ale zkušenosti hovoří pro to, že tito lidé, když jinde vidí, jak se něco dělá, opomíjí, hlásí, dokumentuje atd., mají tendenci na vlastním pracovišti pak lépe systémově pracovat a tedy i hlásit např. neshodné situace.

14 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) Z PRAXE VII. – CHYBY AUDITORŮ - Odchýlení se od plánu auditu (u velkých společností) - Zkracování auditů (pozdní nespokojenost) - Arogance (auditor je král a soudce) - Nevyvážená zjištění (formální nedostatky vs. velké chyby) - Čtení a ticho při auditu (ptát se, jen nahlížet) - Problém neempatických osobností - Zatěžování top managementu, mluvit jeden s jedním - Audit od stolu (kromě ICT společností a ani tam ne vše) - Nevyžadovat pořizování zbytečných dokumentů a záznamů (pokud je postup či činnost jasná a není potřeba pro další analýzu) - Primární fokusace na dokumentaci - Auditovaní legislativy

15 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) AUDIT JE SETKÁNÍ LIDÍ S RŮZNÝM ŽIVOTEM, PROBLÉMY, POTŘEBAMI, PŘÍSTUPEM, NÁPADY, ÚHLY POHLEDU, OSOBNÍ MINULOSTÍ A ZÁJMY TAK MOC JE TO KOMPLEXNÍ ZÁLEŽITOST OSOBNOST AUDITORA – JE KLÍČOVÁ ŽÁDNÝ PERFEKTNÍ,VYPILOVANÝ AUDITNÍ SYSTÉM A POSTUP AUDITŮ NENAHRADÍ KVALIFIKOVANÉHO, ZKUŠENÉHO A EMPATICKÉHO AUDITORA.

16 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) VŽDYŤ JE TO VLASTNĚ HROZNĚ JEDNODUCHÉ MÍT VIZI ZNÁT POŽADAVKY KLIENTŮ A JINÉ NEZBYTNÉ NASTAVIT CHARAKTERISTIKY KVALITY PRO SVOU ORGANIZACI PROVÉST ANALÝZU KLINICKÝCH RIZIK A ŘIDIT JE PROVÉST MĚŘENÍ KPI A DLE POTŘEBY MĚNIT A MÁME SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

17 QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY LL-C (Certification) DĚKUJI ZA POZORNOST …………………………………………..Jste sterilní pane auditore??


Stáhnout ppt "SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ Z PRAXE AUDITORA M. KRUTSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google