Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost z pohledu uživatelů psychiatrické péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost z pohledu uživatelů psychiatrické péče"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost z pohledu uživatelů psychiatrické péče
Pilotní projekty o.s.KOLUMBUS Celorepublikového svépomocného sdružení

2 Pilotní projekty Pacientští důvěrníci v psychiatrických léčbnách
Buňka – doprovody pacientů Jan Jaroš, ředitel sdružení KOLUMBUS

3 Pacientští důvěrníci informační podpora, hájení zájmů a práv pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách

4 Cílová skupina osoby s psychickou poruchou hospitalizované v psychiatrických léčebnách a psychiatrických oddělení nemocnic

5 Cíle projektu: hájení zájmů a práv pacientů osob s duševní poruchou, zejména pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách a vyrovnávání příležitostí pro osoby s duševní poruchou

6 zvýšení informovanosti psychiatrických pacientů a jejich rodinných příslušníků o jejich právech během hospitalizace i po propuštění a o možnostech vedoucích k jejich naplnění ochrana zájmů psychiatrických pacientů během hospitalizace zprostředkování právní a sociální pomoci hospitalizovaným pacientům zprostředkování kontaktu pacientů s vnějším světem, rodinou a s jinými uživateli monitoring legislativy v oblasti péče o duševní zdraví

7 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

8 zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do monitorování práv pacientů
zprostředkování zpětné vazby pro vedení léčeben v oblasti dodržování práv hospitalizovaných pacientů. rozvoj spolupráce mezi psychiatrickými léčebnami a nestátními neziskovými sdruženími rozvoj dobrovolnických aktivit v psychiatrických léčebnách vytvoření pracovních příležitostí pro osoby s psychickou poruchou v rámci realizace projektu

9 Edukační pobyt TK Mýto u Rokycan

10 Základní idea a stručný obsah projektu
Nedostatek personálu v léčebnách na jedné straně, velké množství pacientů na druhé straně a izolovanost léčeben od okolního světa jsou příčinou informačních bariér mezi personálem a pacienty v léčebnách. Pacientští důvěrníci byli v řadě léčeben v minulosti hospitalizováni a mají tedy své vlastní zkušenosti, které je vedly k založení sdružení KOLUMBUS, které se snaží od počátku vzniku v roce 2001 upozornit odpovědné orgány a instituce na porušování práv pacientů v léčebnách a nehumánní podmínky léčby.

11 KOLUMBUS pilotní projekt „Pacientští důvěrníci“ realizuje od roku 2004
KOLUMBUS pilotní projekt „Pacientští důvěrníci“ realizuje od roku V září 2006 byl projekt oceněn Certifikátem dobré praxe v rámci projektu České asociace pro psychické zdraví „Výměna dobré praxe jako nástroj boje se sociálním vyloučením lidí s dušením onemocněním. Letos v květnu byl oceněn cenou SozialMarie vídeňské nadace Neklid.

12 Pacientští důvěrníci – vyškolení uživatelé psychiatrické péče dojíždějí do psychiatrických léčeben a na psychiatrická oddělení nemocnic, kde jsou v kontaktu s hospitalizovanými pacienty. Ti se na ně obracejí se svými otázkami týkajícími se hospitalizace či řešení sociálně-právních problémů. Pacienti dostávají informace o svých právech a existujících možnostech zajištění bezplatné právní pomoci. Chronicky nemocným pacientům poskytují důvěrníci také emoční podporu, o kterou pacienti velmi stojí a mnohdy nic jiného ani nechtějí.

13 PL Horní Beřkovice

14 PL Kosmonosy

15 Příklad „Dobré praxe“ svépomocný klub-Psychiatrická léčebna Bukurešť

16 Při své práci jsou důvěrníci v kontaktu, jak se zaměstnanci léčebny (zejména sociálními pracovníky a pracovníky pověřenými vedením léčebny), tak i s nejbližší občanskou poradnou, se kterou spolupracují na řešení sociálně-právních problémů pacientů a pacienty do poradny doprovázejí. Součástí pomoci pacientům je i pomoc se sepsáním právních podání a žádostí na úřady ( zajišťují také právníci z řad uživatelů psychiatrické péče), doprovod pacientů v rámci i vně areálu léčebny, komunikace s příbuznými a rodinou.

17 Přebírání a předávání zkušeností ze zahraničí(např.Kanada)

18 Školení-Psychiatrické minimum

19 Psychiatrická buňka podpora pacientů s psychiatrickou poruchou před a po ukončení hospitalizace v psychiatrických léčebnách a v jejich domácím prostředí a v komunitě

20 Cíle projektu: doprovod cílové skupiny před a po ukončení hospitalizace do svého místa bydliště, na úřady a instituce, dále k ambulantním lékařům, do prvního zaměstnání po hospitalizaci apod. aktivní internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráněného) v kanceláři sdružení po dohodě s uživatelem naší služby

21 podpora fungování pacientů s duševní poruchou v jejich domácím prostředí a v komunitě a jejich zapojení do svépomocných skupin psychiatrických pacientů prevence rehospitalizace pacientů s duševní poruchou emoční podpora chronicky nemocného pacienta zajistit plynulý přechod z psychiatrické léčebny do běžného společenského prostředí

22 PC učebna Praha

23 informovat příbuzné o možnostech následné zdravotní a sociální péče po ukončení hospitalizace
podpora rozvoje terénních psychiatrických služeb ověření přínosu existence této služby pro pacienty v ČR

24 Cílová skupina: Uživatelé psychiatrické péče s lehkým, středně těžkým i chronickým duševním onemocněním. Tato cílová skupina vyžaduje velmi odborný a citlivý přístup, mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní zdraví.

25 Popis projektu a zapojení cílové skupiny:
Již v roce 2009 a2010 se naše sdružení provádělo doprovody a vyhledávání pro osoby duševně nemocné jako součást projektu „Pacientští důvěrníci“ a projektu „Pacient pomáhá pacientovi – rozvoj pacientských dobrovolnických aktivit v psychiatrických léčebnách“ . Bohužel jsme nemohli uspokojit všechny nemocné z hlediska zvýšeného zájmu a dále k tomu, že daný projekt nebyl časově koncipován pouze na doprovody. Ty byly jen jeho okrajovou součástí. V roce 2009 jsme realizovali doprovod pro 114 osob s duševním onemocněním léčených v psychiatrické léčebně Praha 8 - Bohnice, z toho 48 bylo s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Jednalo se o 968 kontaktů, přitom za 1 kontakt považujeme 0,5 hodiny, tedy pacientští důvěrníci odpracovali 484 hodin doprovodů.

26 Pro rok 2010 jsme byli nuceni množství doprovodů omezit, vzhledem k rozpočtu projektu „Pacientští důvěrníci“. Předpokládáme, že pacientští důvěrníci odpracují 250 hodin jako doprovod a uspokojí to přibližně 50 osob s duševní nemocí. Pro rok 2011 jsme se rozhodli doprovody oddělit samostatně a nabízíme tento projekt jako pilotní vzhledem k potřebnosti. Do projektu chceme zapojit dobrovolníky z řad mladých lidí ve věku 18 – 26 let pro zajištění většího počtu doprovodů a vyhledávání a naše důvěrníky, které budeme v projektu nazývat podpůrci. Chtěli bychom realizovat projekt, který pomůže 400 pacientům a z toho minimálně 200 má trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Počet odpracovaných hodin bude minimálně 800. Terénní pracovníci – podpůrci odpracují část svých aktivit také jako dobrovolníci.

27 Propojení projektu na území hl.m.Prahy a celorepublikové úrovni:
Jedná se o rozvoj nové veřejně prospěšné aktivity svépomocného celorepublikového sdružení uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS v oblasti zaměřené na zlepšení zdraví občanů hl..m. Prahy. Tato zdravotně – sociální služba se rozvíjí i v dalších státech EU a ve světě. Aktivitu doprovodů a internetový servis chtějí rozvíjet i další léčebny na území České republiky.

28 V roce 2011 členové o.s. z Brna a okolí realizují projekt obdobný, když v r.2010 též zahájili ověřévání potřebnosti této aktivity. Poskytováním této pravidelné služby dochází ke zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením a připravuje, již v průběhu hospitalizace, plynulý přechod mimo léčebnu, po ukončení často dlouhodobé hospitalizace v léčebně. Projekt také nepřímo poskytuje psychopodporu osobám podporujícím tyto zdravotně postižené občany a také pomáhá příbuzným lépe vnímat tento zdravotní handicap.

29 Děkuji za pozornost a těším se na vzájemnou spolupráci
Jan Jaroš Kontakt: telefon


Stáhnout ppt "Budoucnost z pohledu uživatelů psychiatrické péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google