Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOSTY 2009 Ohlédnutí za předsednictvím EU, úkoly HZS ČR při výchově a vzdělávání, budování informační společnosti plk. Ing. Jiří Chalupa ředitel odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOSTY 2009 Ohlédnutí za předsednictvím EU, úkoly HZS ČR při výchově a vzdělávání, budování informační společnosti plk. Ing. Jiří Chalupa ředitel odboru."— Transkript prezentace:

1 MOSTY 2009 Ohlédnutí za předsednictvím EU, úkoly HZS ČR při výchově a vzdělávání, budování informační společnosti plk. Ing. Jiří Chalupa ředitel odboru CNP a strategií MV-GŘ HZS ČR

2 Výbory EU v oblasti civilní ochrany • Pracovní skupina pro civilní ochranu (E.21 PROCIV) – PS Rady EU • Výbor pro civilní ochranu (CPC) – výbor Komise • Expertní skupiny v rámci Komise (doprava, moduly, kritická i nfrastruktura a další) • Spolugesce za Výbor pro civilní aspekty krizového řízení (A.10 CIVCOM) - PS Rady EU HZS ČR zastupuje zájmy ČR a připravuje podklady, popřípadě implementuje přijatá rozhodnutí z těchto výborů EU:

3 PROCIV • Pracovní skupina RADY pro CO • Předsedá mu předsednictví • Diskutuje návrhy dokumentů předložené Komisí • Schází se minimálně 1 x měsíčně Řešená témata • Závěry Rady o zvýšení informovanosti obyvatel • Sdělení Komise o prevenci • Konzulární koncept „Lead State“ • Snižování rizik katastrof v rozvojových zemích • Unie pro Středozemí • Ochrana kritické infrastruktury • Spolupráce s mezinárodními organizacemi (OSN)

4 Závěry Rady o informovanosti obyvatelstva v oblasti civilní ochrany • Jednalo se o prioritu CZ PRES • Obsahuje informovanost veřejnosti, bezpečnost záchranářů, školení diplomatů • Vychází z doporučení brněnského semináře, 18. – 20. února 2009 • Schváleny na jednání PROCIV dne 14. května 2009 pod číslem 9976/09, na jednání COREPER dne 20. května 2009 a na Radě JHA dne 4. června 2009

5 Den „112“ • CZ PRES za Radu EU • Komise • Evropského parlamentu 11. února 2009 byla podepsána Společná tripartitní deklarace za účasti: Každoročně bude 11. únor slaven jako den jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Unie pro Středomoří • Setkání GŘ CO Unie pro Středomoří • 43 států • 17. – 18. 6. 2009, Marseille • ČR prezentovala přístup EU • Schváleny doporučení pro přístup k problematice CO v rámci UfM • Další Setkání – Maroko, podzim 2009

6 Seminář k aktuální problematice v oblasti civilní ochrany • Datum konání: 18. - 20. 2. 2009 • Místo konání: Hotel Continental Brno • Téma semináře: Zvýšení informovanosti obyvatel EU v oblasti civilní ochrany Seminář ke zvýšení informovanosti skupina 1: Výcvik diplomatického personálu v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci skupina 2: Informování veřejnosti a vzdělávání zaměřené na obyvatelstvo EU skupina 3: Zvýšení informovanosti v oblasti preventivních opatření a bezpečnosti záchranného personálu Pracovní skupiny:

7 Setkání generálních ředitelů CO • Datum konání: 22. - 24. 4. 2009 • Místo konání: TOP Hotel Praha • Setkání je společně organizováno předsednictvím a Evropskou Komisí. Projednávána jsou aktuální témata z oblasti civilní ochrany na evropské úrovni. • Akční plán CBRN • Mechanismus CO k podpoře konzulární spolupráce • Scénáře mimořádných událostí velkého rozsahu • Stav implementace čísla 112 • Unie pro Středozemí • Zkušenosti z mimořádných událostí • Moduly CO • Spolupráce s mezinárodními organizacemi Diskutovaná témata:

8 Úkoly HZS ČR při výchově a vzdělávání HZS ČR usiluje o maximální využití vhodných forem k informování všech skupin obyvatelstva o možných mimořádných událostech a správných postupech v případě ohrožení. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že je nutné pozornost zaměřit zejména na děti a mládež. • nejlépe reagující skupina • pravidelná výuka • možnost opakování, tréninku • přenos informací na rodiče Děti a mládež

9 • inspekční šetření na školách – jak je realizována výuka, jaké jsou znalosti a dovednosti žáků, jaké jsou problémy • vzdělávání budoucích učitelů již na vysokých školách • větší zapojení nestátních neziskových organizací do mimoškolní činnosti Připravujeme: • realizace od roku 1999 • tématika ochrany člověka za mimořádných událostí je nově součástí vzdělávacích dokumentů, tzv. rámcových vzdělávacích programů • vyučuje se v jednotlivých předmětech (chemie, fyzika, občanská výchova, zeměpis, výchova ke zdraví) Výuka

10 Pomoc HZS ČR při výuce předmětné problematiky na školách • příprava učitelů (ve svých školících zařízeních nebo ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání) – roku 2009 – 10 700 učitelů • pomoc a spolupráce při realizaci praktických cvičení a dalších akcí pořádaných školou k dané problematice • pomoc při tvorbě pomůcek a učebnic Pomůcky vydané MV-GŘ HZS ČR

11 Učebnice vydané ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA pro žáky (1. až 9. ročník)

12 Učebnice vydané ve spolupráci s nakladatelstvím Fortuna pro jednotlivé předměty

13 Projekt Bezpečné cestování • Cíl – zvýšení informovanosti nenásilnou formou v prostorách, ve kterých se s uvedenými informacemi setká velké množství občanů • Cílová skupina – cestující hromadnými dopravními prostředky • Forma – krátké informace o rizicích a návody chování při konkrétní mimořádné události zveřejněné na viditelných místech v autobusech, tramvajích a vlakových soupravách metra, • Pilotně začal projekt v Praze a okolí a postupně se rozšířil do dalších regionů ČR

14 Projekt „Štěstí přeje připraveným“ • série 20 krátkých (2 min) filmů s problematikou civilní ochrany • určeny pro širokou veřejnost • slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích do kterých se může dostat každý z nás • jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití • filmy se vysílají v kabelových a regionálních televizích po celé ČR

15 Děkuji za pozornost www.hzscr.cz plk. Ing. Jiří Chalupa jiri.chalupa@grh.izscr.cz


Stáhnout ppt "MOSTY 2009 Ohlédnutí za předsednictvím EU, úkoly HZS ČR při výchově a vzdělávání, budování informační společnosti plk. Ing. Jiří Chalupa ředitel odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google