Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účel a cíle zřízení TPS z pohledu MZe Praha 26.3.2013 Ing. Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účel a cíle zřízení TPS z pohledu MZe Praha 26.3.2013 Ing. Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."— Transkript prezentace:

1 Účel a cíle zřízení TPS z pohledu MZe Praha 26.3.2013 Ing. Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Výchozí stav  Je třeba zvýšit informovanost široké veřejnosti o pozemkových úpravách jako o procesu, který významně přispívá k ochraně půdy a krajiny, řeší majetkoprávní vztahy v souladu s veřejným zájmem, zhodnocuje vlastníkům pozemků jejich majetek a ovlivňuje v konečném důsledku hospodářský růst a ekonomickou stabilitu venkova.  Je třeba více zapojit širokou veřejnost do fáze přípravy a následného optimálního využívání konkrétních pozemkových úprav v regionu  Je nutné podpořit čerpání finančních prostředků z opatření I.1.4 a to především předáváním zkušeností z příkladů dobré praxe v podobě propagace úspěšně realizovaných pozemkových úprav  Je nezbytné podpořit vzájemnou výměnu zkušeností odborníků na danou tematiku, v rámci které budou zajištěny podněty pro přípravu PRV 2014-2020 2

3 Vznik Tematické pracovní skupiny  Podnět k založení Tematické pracovní skupiny (dále jen „TPS“) vzešel z jednání 12. Monitorovacího výboru PRV ČR, které se konalo 24.dubna 2012 v Praze  Vznik, cíle a předpokládaná činnost TPS byly představeny na odborném semináři „Pozemkové úpravy – šance venkova v období 2014+“, který proběhl v rámci 39. ročníku agrosalonu Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích  Založená TPS je v souladu s cíli a nástroji Akčního plánu Celostátní sítě pro venkov, v rámci které bude na celostátní úrovni fungovat a pracovat 3

4 Cíle TPS  Řešit aktuální problematiku rozvoje venkovského prostoru v oblasti ochrany zemědělské půdy před erozí a zlepšení vodohospodářských poměrů v krajině  Stát se koordinátorem sběru informací a poznatků o osvědčených postupech a zajímavých projektech pozemkových úprav a zajistit vhodným způsobem transfér těchto poznatků do regionů  Podpořit zapojení samospráv obcí, MAS a dalších aktérů působících ve venkovském prostoru do procesu přípravy pozemkových úprav  Zprostředkovat vzájemnou výměnu zkušeností odborníků na danou problematiku. Získané informace poskytnout pro přípravu Programu rozvoje venkova 2014-2020  Identifikovat návaznost na další opatření PRV (případně opatření realizovaná z ostatních strukturálních fondů) a zabezpečit přenos těchto informací odpovědným pracovištím na celostátní úrovni a aktérům rozvoje venkova do regionů 4

5 Plánované výstupy činnosti TPS  Odborné konference na národní úrovni  Semináře pro aktéry působící ve venkovském prostoru  Aktualizovaná metodika pro realizaci pozemkových úprav  Závěry pracovních jednání a odborných konferencí prezentované na webu eAgri, a v periodicích Venkov, Pozemkové úpravy a dalších mediálních zdrojích  Další aktivity podle aktuálních potřeb definovaných členy TPS 5

6 Přínosy TPS  Informovaná odborná i laická veřejnost o problematice ochrany půdy, o úspěšných projektech z opatření I.1.4. Programu rozvoje venkova  Připravené akce umožní získat zpětnou vazbu a cenné podněty, které budou následně vyhodnoceny a využity pro činnost TPS a pro další odborná vědecká pracoviště  Bude vytvořena platforma pro diskusi široké škály odborníků k tomuto tématu  Získané výstupy a další zdroje budou zpracovány do metodiky pro realizaci pozemkových úprav  Poznatky budou využity pro nastavení podmínek v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 6

7 Děkuji za pozornost 7


Stáhnout ppt "Účel a cíle zřízení TPS z pohledu MZe Praha 26.3.2013 Ing. Pavel Sekáč, Ministerstvo zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google