Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezávislá externí kontrola virových markerů a infekčních onemocnění Zbyněk Valach ASCO-MED.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezávislá externí kontrola virových markerů a infekčních onemocnění Zbyněk Valach ASCO-MED."— Transkript prezentace:

1 Nezávislá externí kontrola virových markerů a infekčních onemocnění Zbyněk Valach ASCO-MED

2 Kontrolou virových markerů a infekčních onemocnění … …myslíme používání připravených vzorků (kontroly) místo vzorků pacienta. Tyto kontroly mají „předem známé“ výsledky.

3  omezení chybných výsledků, ať už pozitivních nebo negativních  zjištění chyb nedetekovaných validačními kritérii kitu  pomoc při nejasných výsledcích pacientů  identifikace trendů dříve, než se stanou problémem  předcházení „nežádoucím událostem“ v rámci akreditací  umožnění implementace nápravných opatření  umožnění dokumentace validity testů  pomoc při dosahování požadavků regulátorů  a redukce nákladů (a času) Proč kontroly kvality ?

4  práce s infekčním materiálem  standardizace materiálu (vzorků)  výběr dárců (jejich dostatek a „kvalita“)  testování výsledné kontroly Proč kontroly kvality nevyrábět „doma“

5 Proč kontroly kvality práce laboratoře? externí kontroly kvality Proč kontroly nevyrábět „doma“ ?

6 Externí hodnocení kvality (EHK) Kontrola vyrobená nezávislým výrobcem Co rozumíme „externí nezávislou kontrolou“ ? Kontrola - p ozitivní / negativní součástí diagnostické soupravy používané termíny:

7  Vzorky rozesílané referenční laboratoří pro kontrolu korektní diagnostiky vzorků  Slouží k vnější kontrole práce laboratoře  Výsledky mohou ovlivnit hodnocení laboratoře v rámci více laboratoří Externí hodnocení kvality (EHK)

8 Pozitivní / negativní kontrola … (vnitřní)... je součástí komerčních kitů, které dodává výrobce jako součást kitu pro kontrolu v rámci šarže. Jedná se o pozitivní a negativní kontrolu.

9  pro vlastní (vnitřní) denní průběžnou kontrolu práce laboratoře  výsledky jsou určeny pouze pro vlastní potřebu laboratoře  kontrola práce laboratoře i kontrola „výkonnosti“ diagnostické soupravy … tedy i (možný) doklad pro akreditace Kontrola vyrobená nezávislým výrobcem = Externí nezávislá kontrola

10 Příklad odůvodněnosti použití externích kontrol Použití externí kontroly kvality (EQC) pro monitorování výstupů plně automatizované HIV-1 RNA Real-Time PCR metody Peter Marchese(1), Heather Buckley(1), Mason Unger(2), Catherine Huang(2) and Bharathi Anekella(2) (1)SeraCare Life Sciences, Milford, MA; (2)SeraCare Life Sciences, Gaithersburg, MD  sledování po dobu 17 měsíců (květen 2009 – září 2010)  externí kontrola kvality (ACCURUN® 315 HIV-1 Positive Quality Control, SeraCare) byla použita současně s málo pozitivní kontrolou dodávanou výrobcem PCR kitu. počet měření hodnot Accurun3 15 n=58

11 A315 = Accurun 315 = externí nezávislá kontrola KLPC= kit low positive control = pozitivní kontrola součástí kitu šarže kitu předpokládaný rozsah hodnot hodnoty mimo předpokládaný rozsah KLPC nevykazuje významné změny

12 … používání externích kontrol kvality se týká řady procesů v laboratoři:  validace metod  efektivní denní kontrola kvality  kalibrace činidel  kalibrace a údržba přístrojů  dokumentace  zlepšování procesů  externí hodnocení  trénink

13 Co kontrola kvality (QC) může a co nemůže: QC může:  detekovat systematickou chybu (posun v průměrných hodnotách kontroly)  detekovat náhodnou chybu (zvětšení směrodatné odchylky měření)  pomoci porozumět testovací metodě QC nemůže:  detekovat chybu v metodice  zjistit, co přesně je špatně

14 Proč používat a vyhodnocovat nezávislé málo pozitivní kontroly? Hlavní důvody: •málo pozitivní kontroly jsou pro detekování většiny chyb účinnější než velmi pozitivní kontroly •lepší porozumění systému při dlouhodobém vyhodnocování v čase •nezávislé kontroly umožňují monitorovat kity napříč šaržemi

15 Příklad detekce chyb pomocí pozitivních kontrol Dva testy (anti-HIV, HBsAg) byly provedeny normálně a se simulací chybných podmínek testu:* •inkubační teplota nižší (40 ⁰ C -> na teplotu místnosti RT) •čas inkubace kratší (o 1/3, 1/2 nebo 2/3) •menší objem vzorku (1/2) Anti-HIV: vnitřní kontrola kitu nedetekovala žádnou chybu málo pozitivní externí kontrola detekovala všechny chyby HBsAg: vnitřní kontrola kitu nedetekovala žádnou chybu málo pozitivní externí kontrola detekovala 3 ze 4 chybných podmínek * Poster presentation at AABB National Meeting, San Diego, CA, November 1994. See also Tech. Bulletin #6 in green book.

16 Externí nezávislé kontroly výrobce SeraCare (dříve Boston Biomedica) nejčastěji používané jsou kontroly ACCURUN 1 - multi-markerové - jedno-markerové - pozitivní - negativní pouze u některých onemocnění

17 Multi-markerové pozitivní kontroly1/3 Kontroly zacílené na konkrétní platformu (přístroj/test) - jejich hodnoty vycházejí v rámci očekávaných hodnot diagnostických souprav. např. ACCURUN 1 Serie 2600 je určena pro Abbott AxSYM® neboť virové markery, které různí výrobci používají ve svých testech jsou obvykle rozdílné, mají rozdílné hodnoty ředění a tím i rozdílné hodnoty optické density. Není tedy dobré mít jednu sérii pro testy různých výrobců, neboť každý test má jinou citlivost na ředění. ACCURUN kontroly jsou kapalné, připravené k použití (z ředěného materiálu).

18 Multi-markerové pozitivní kontroly2/3 Nejsou dané hodnoty OD externích kontrol ACCURUN. Při prvním použití kontroly ACCURUN (nebo při použití nové šarže) by měla laboratoř stanovit vlastní přijatelné hodnoty pro každou analýzu. Každá laboratoř může mít nastaveny vlastní kritéria spolehlivosti výsledků – konkrétní výsledek kontroly ACCURUN může být v jedné laboratoři nevyhovující, zatímco jiná laboratoř jej akceptuje.

19 Způsob vyhodnocování externích kontrol 3/3 Levey-Jennings graf rozmezí + / - 2x SD - běh testu je v přijatelném rozmezí, bez chyb 2x SD až 3x SD - upozornění na možné problémy v provedení testu více než 3x SD od průměru - před schválením výsledků je třeba provést pečlivou kontrolu provedení testu s/co kritéria spolehlivosti Směrodatná odchylka (SD) popisuje, do jaké míry jsou jednotlivé hodnoty rozptýleny od průměrné hodnoty.

20 Mezilaboratorní srovnání data celkem shodná metoda shodný reagent shodný výrobce shodný přístroj Accurun 1 serie 2700šarže 117814

21 Akceptovatelný rozsah hodnot při výrobě Accurun 1, serie 2700 pouze informativní hodnoty

22 SeraCare může nabídnout i … … Seroconversion Panel = neředěné vzorky sebrané od jednoho dárce během rozvoje inkekčního onemocnění a následné imunitní odpovědi … Performance Panel = neředěné vzorky sebrané od více dárců různé koncentrace analytu, různého genotypu a etnické / demografické příslušnosti. … Qualification Panel = obsahuje jeden negativní a pět ředěných positivních členů, které pokrývají dynamický rozsah většiny testovaných metod … Sensitivity and Linearity Panel = různě ředěné vzorky navržené pro testování sensitivity a linearity

23 Děkuji za pozornost www.ascomed.cz www.seracare.com


Stáhnout ppt "Nezávislá externí kontrola virových markerů a infekčních onemocnění Zbyněk Valach ASCO-MED."

Podobné prezentace


Reklamy Google