Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODA QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODA QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT."— Transkript prezentace:

1 METODA QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

2 DEFINICE QFD QUALITY = JAKOST FUNCTION = FUNKCE DEPLOYMENT = VÝVOJ

3 PROČ POUŽÍVAT QFD Méně konstrukčních změn Kratší doba vývoje
Méně problémů při rozběhu výroby Nižší náklady na výrobu nových výrobků Méně problémů v distribuční síti Orientace na zákazníka

4 TRANSFORMACE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA DO ZNAKŮ JAKOSTI VÝROBKU
Metoda QFD se nejčastěji využívá při převodu požadavků zákazníků do základních technických parametrů výrobku. Jejím výsledkem je kombinovaný maticový diagram často nazývaný jako DŮM JAKOSTI. VZTAH MEZI JAK JAK VZTAH MEZI CO a JAK CO KOLIK

5 Zpracování domu jakosti probíhá v týmu, v němž jsou zastoupeni zejména pracovníci marketingu a vývoje. Pracovníci marketingu předkládají požadavky zákazníků a pracovníci vývoje seznam znaků jakosti (pokud možno měřitelných), které definují navrhovaný výrobek. Dosažení těchto cílových hodnot vyžaduje určité úsilí, což je možno numericky charakterizovat hodnotou relativní stupnice 1 až 5.

6 Pomocí technické analýzy konkurenčních výrobků můžeme zpracovat graf hodnocení konkurenčních výrobků. Analýza se obvykle provádí za prověrkou výrobků (product audits - konkurentův výrobek se zakoupí, demontuje a analyzuje). S cílem zohlednit závažnost jednotlivých požadavků zákazníků se v další fázi zpracování každému z požadavků přiřazuje váha vyjádřená bodovým hodnocením (obvykle stupnice 1 až 5).

7 Nejnižší bodové hodnocení získávají ty požadavky, jejichž nesplnění zákazník pravděpodobně ani nezaregistruje. Naopak nejvyšší bodové hodnocení budou mít požadavky, na které zákazník klade zvlášť silný důraz nebo je jejich nesplnění zvláště závažné (může ohrozit bezpečnost nebo dodržení zákonných předpisů).

8 TRANSFORMACE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA DO ZNAKŮ JAKOSTI VÝROBKU
Dalším krokem tvorby „Domu jakosti“ je hodnocení, jak výrobky organizace plní jednotlivé požadavky zákazníků ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky. Toto hodnocení obvykle provádějí pracovníci marketingu, avšak vhodnější je zajistit přímé zákaznické hodnocení.

9 K hodnocení úrovně plnění jednotlivých požadavků zákazníků se opět obvykle používá bodové hodnocení se stupnicí 1 až 5, které se většinou zobrazuje graficky. Získané informace jsou důležitým podkladem pro analýzu slabých a silných stránek organizace v porovnání s konkurencí. Úkolem týmu je nyní analyzovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými požadavky zákazníků a znaky jakosti navrhovaného výrobku.

10 Na základě diskuse v týmu se kvalitativně ohodnocuje míra vzájemné závislosti, přičemž se obvykle používají tyto stupně: SILNÁ ZÁVISLOST, PRŮMĚRNÁ ZÁVISLOST, SLABÁ ZÁVISLOST či NEZÁVISLOST. Zjištěná závislost se v buňkách maticového diagramu vyjadřuje zvolenými grafickými symboly, nezávislost se charakterizuje prázdnou buňkou.

11 KORELAČNÍ MATICE + POZITIVNÍ ZÁVISLOST - NEGATIVNÍ ZÁVISLOST
Různé vlastnosti výrobku obvykle působí společně a navzájem. Zlepšení jedné vlastnosti může znamenat zhoršení jiné. To znamená že obvykle musíme volit mezi různými koncepty výrobku. Pro ulehčení této práce využíváme korelační matice. + POZITIVNÍ ZÁVISLOST zlepšení jedné vlastnosti způsobí zároveň zlepšení druhé - NEGATIVNÍ ZÁVISLOST zlepšení jedné vlastnosti způsobí zhoršení druhé

12 Úkoly pro cvičení (workshop):
Definování znaků jakosti výrobku s využitím metody QFD (Quality Function Deployment) Úkoly pro cvičení (workshop): S využitím metody QFD (systematického poznávání a transformace zákazníkových přání a požadavků do specifikací výrobku) stanovte požadavky na výrobek (na příkladu konkurenceschopného piva - sklenice dobrého piva).

13 1. Naznačte vztahy mezi “CO” (požadavky zákazníka na dobré pivo) a “JAK” (znaky výrobku - opatřeními ke splnění požadavků zákazníka). CO zákazník očekává od dobrého piva (požadavky zákazníka ): Chladné Uklidňuje Chutné Vonné Levné Štědré množství Zůstane chladné

14 JAK splníme očekávání - požadavky zákazníka (znaky výrobku) :
Teplota podávaní Množství alkoholu Chuťové složky Podíl chuť.složek Aromatické slož. Podíl aromatických složek Prodejní cena Objem Rychlost oteplování

15 (vlastnostmi) výrobku.
2. Určete vztahy (silný, průměrný. slabý) mezi požadavky zákazníků (CO) a znaky výrobku (JAK). 3. Určete vzájemné souvztažnosti (korelace + -) mezi jednotlivými znaky (vlastnostmi) výrobku. Dále určete váhu jednotlivých vlastností výrobku a určete cílové hodnoty znaků (KOLIK).

16 Vztah mezi CO (požadavky) a JAK (Znaky)
Dům jakosti Vztah mezi JAK (znaky) JAK (Znaky) Vztah mezi CO (požadavky) a JAK (Znaky) CO (požadavky) KOLIK (cílové hodnoty znaků)

17

18

19 Souvztažnost mezi prvky JAK + pozitivní - negativní
Cílové hodnoty znaků

20 Souvztažnost mezi prvky JAK + pozitivní - negativní
znaky CO požadavky Cílové hodnoty znaků KOLIK cílové hodnoty znaků

21 Souvztažnost mezi prvky JAK
+ pozitivní - negativní


Stáhnout ppt "METODA QFD QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT."

Podobné prezentace


Reklamy Google